Mik H

Alder: 39
  RSS

Om Mik

Følgere

snakke om det kjiipe

Publisert over 11 år siden

Jeg mener at fra et kristent synspunkt er ikke løsningen å slutte å snakke om det gode Gud gjør. Vi må som kristne tro på en Gud som griper inn i verden, fordi vi tror at han har skapt den og ikke forlatt den (og dermed kan gripe inn i den).

Men vi kan kun snakke om Gud som griper inn ved gode hendelser dersom vi også er åpen på at vi ikke forstår hvorfor han ikke griper inn når vonde ting skjer. Jeg tror det er denne åpenheten som mangler i mange menigheter som fremhever Guds inngripen i verden. De snakker bare om det gode men tar seg ikke tid til å snakke om det som er vondt, ikke tid til å sørge og klage over ting som går galt. Disse tingene blir glattet over med et enkelt "det er nok en mening med det", eller "det skjer bare med de som ikke tror "nok". Vi orker ikke stå i lidelsen og dvele ved noe vi ikke kan forstå, derfor ødelegges manges gudsbilde når noe fælt skjer. 

Her har vi kristne mange svin på skogen, og det fører ikke bare til at gudsbildet må korrigeres, men at mange mister troen på Gud. Som kristne er den viktigste trøsten vi kan gi å stå sammen med folk som lider og har det vondt, og sammen med dem håpe og be om at ting skal bli bedre. Vi må tørre å innrømme at vi ikke har svaret på alt, men samtidig kunne si at (vi tror) det vonde ikke er påført oss av Gud. 

Gud er ikke en magisk kraft som vi kan benytte oss av for å unngå lidelse, men vi kan ikke dermed la være å snakke om at Guds godhet kan gripe inn i verden. 

Dette innlegget oser vel ikke av logiske resonnementer og mye av det er ikke engang personlig synsing (Lars), det er andres "synsing", nemlig kloke kristne opp igjennom historien, men jeg tror jo tross alt på et paradoks og mysterium, nemlig at Gud ble menneske, så hva mer kan man vente ;) 

Gå til kommentaren

RE: RE: Forløsningen

Publisert over 11 år siden

25.08.10 kl. 15:12 skrev Kjell Kristensen:

Jeg bruker helst 1930 utgaven, den synes jeg er minst uforandret i uttalelser:

Gal.1.1-7: Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noget menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som opvakte ham fra de døde,  2 og alle de brødre som er hos mig - til menighetene i Galatia:  3 Nåde være med eder og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus,  4 han som gav sig selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden efter vår Guds og Faders vilje;    5 ham være æren i all evighet! Amen.Jeg undrer mig over at I så snart vender eder bort fra ham som kalte eder ved Kristi nåde, til et annet evangelium,  7 skjønt der ikke er noget annet; det er bare nogen som forvirrer eder og vil forvrenge Kristi evangelium.

Som du sikkert ser så er det Paulus det handler om her og ikke Kristus – det står rett oversatt: Paulus apostel ble ikke av noe menneske oppvakt fra de døde, men VED Jesus Kristus og Gud Fader. Ser du dette bedre slik? Paulus hadde ingenting å gjøre med Jesu oppstandelse.

Bibelselskapet lager nye oversettelser for at de skal bli bedre forstått av mennesker i dag. At du synes 1930-utgaven er minst uforandret betyr at du er uenig med Bibelselskapet. De har nemlig valgt å oversette 2005-utgaven så det er vanskeligere å misforstå originalteksten.

Og Paulus hadde masse med Jesu oppstandelse å gjøre. Her sier han nemlig at han er apostel fordi Gud reiste Jesus opp fra de døde. (noe som kommer tydelig fram i 2005-utgaven). Som du sikkert ser så handler dette om dem begge og nå er det endelig rett oversatt. (: 

Gå til kommentaren

RE: Kriminelt?

Publisert over 11 år siden

Det er ulovlig å kjøpe røyk, men ikke å røyke. 

Gå til kommentaren

RE: RE: Ikke feil, men en mening

Publisert over 11 år siden

Alkohol blir en annen debatt. For her må vi skille mellom kirken og foreldrene. Hadde det vært kirken som kjøpte alkohol til barna hadde det vært et bra argument. (:

Jeg er enig i at 15-åringer ikke bør røyke, men her tvinger vi dem til å velge mellom opplæring i kristen tro og røyken. 

Gå til kommentaren

Ikke feil, men en mening

Publisert over 11 år siden

Uansett hva vi mener om røyking, så handler dette etter min mening mer om ansvar.

Skal vi avvise mindreårige som røyker ved alle kirkens arrangementer, eller skal vi gi dem fri så vi kan "se en annen vei" når de røyker? Nei, jeg tror denne typen avtaler er det beste måten å takle det på. Jeg mener allikevel at røyking på konfirmantleir bør skje på henvist område, og ikke-røykende må skjermes fra det, men dette gir lederne en mulighet til å være tilstede der det skjer og holde de som ikke har avtaler (dvs godkjennelse fra foreldre) unna røykepress. (For konfirmanter som røyker gjør det også der det er nulltoleranse for det, de bare gjemmer seg mer bort).  

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere