Morten Johannesen

Alder: 11
  RSS

Om Morten

Glad-ateist

Følgere

Publisert rundt 9 år siden
Haakon Brænden – gå til den siterte teksten.

I en dom fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg 06/04/00 (gjengis ikke her), fastslår enkelt sagt at stater

Det hadde vært interessant å vite hvilken sak du refererer til her. At man ikke skal behandle like tilfeller ulikt er et grunnleggende prinsipp i vestlig rettstenkning, men hvilke juridiske prinsipper du sikter til når du skriver at man ikke skal behandle ulike tilfelle likt, det skulle jeg lhatt rede på. Uten denne bakgrunnskunnskapen er det vanskelig å forstå hvordan en kjønnsnøytral ekteskapslov skulle være i strid med menneskerettighetene. .

At homofile som ønsker å leve sammen, nå har mulighet til formalisere forholdet gjennom ekteskapsinngåelse (blant annet for å sikre at den ene part ikke står på bar bakke dersom ektefellen skulle dø), skal kunne ha noen som helst betydning for eksisterende eller fremtidige heterofile ekteskap, se dét har jeg problemer med å begripe. 

Videre forundrer det meg at du klarer å gjøre en brosjyre om BDSM til en del av debatten om kjønnsnøytrale ekteskap. Formodentlig er det fordi du betrakter BDSM og homofili som perversjoner? Formodentlig sitter du også på fasitsvaret på hva som er riktig seksualitet?

Forestillingen om den mektige homo-lobbyen ser ut til å være utbredt blant kristenfolket. Jeg tør imidlertid påstå at den kjønnsnøytrale ekteskapsloven er mer et utslag av at forståelse og respekt for annerledeshet har fått bedrede kår, enn at homsene har fått dreisen på lobby-virksomhet.

Imotsetning til hva foruroligende mange kristne ser ut til å ønske, så er ikke samtykkende voksnes seksuelle aktivitet lenger et anliggende for rettsapparatet eller psykiatrien. Eventuelle forbud må i dag ha en prinsippiell forankring. Jeg liker ikke eller Deus vult er heldigvis ikke lenger gangbar mynt.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden
Torleiv Haus – gå til den siterte teksten.

Jeg vil vel si at det er ville være mer utrolig om noen jøder klarte å overbevise andre jøder om at Jesus hadde stått opp dersom han faktisk ikke hadde gjort det, enn at Jesus faktisk stod opp. For det har etter hva jeg vet ikke skjedd noen annen gang i historien at noen har påstått at et menneske har stått opp og få andre til å tro det, selv etter hundrevis av år.

Tenk deg det å bryte opp fra sitt hjem, forlate sin familie og gi opp sitt yrke for å følge Mesteren, Den nye Messiah, bare for å oppleve at romerne henretter ham? Tusle seg tilbake til gryta hennar mor med et "uuhr.....han var visst ikke Messiah allikevel. Greit om jeg flytter hjem igjen", eller skal man dra i gang The Hoax of the Millennium?

 - tuller litt med deg nå  ;) 

Gå til kommentaren

Om Noa og amonittene.

Publisert over 9 år siden

ting som hvorfor man finner fosiler på fjelltopper, trær som går igjennom flere jordlag, og så videre.

Fjellkjeder blir dannet når kontinentalplater støter sammen. På samme måte som når to biler frontkolliderer, så vil randsonene på platene presses sammen, litt som et trekkspill. De øvre berglagene kan da bli presset til værs.Tidvis er det tale om sedimentære bergarter, som består av fossilerte avsetningsmasser fra elver, breer, havbunn, myrer eller annet. Disse prosessene forklarer hvorfor man finner fossile sjødyr i de sveitsiske alper. Disse prosessene pågår også i dag, og kan observeres og måles.Ikke så rent sjelden får disse prosessene fatale utslag i form av de mange jordskjelv Gud i sin visdom har latt ramme vår verden.

Dette er etter min mening en langt mer troverdig forklaring enn at sjødyrene har latt seg fossilisere i løpet av mindre enn 6000 år, og er et resultat av en verdensomspennende flom, som ikke har satt noe spor etter seg, annet enn et fossilt tre, som etter sigende ligger over tre geologiske lag.

Dette siste kjenner jeg ikke godt nok til å kunne gi deg en fullgod forklaring. Men a propos fossiler; det forbauser meg at kristne kan framstille dette treet, og det berømmelige fotavtrykket ved siden av et dinosaurspor, som endelige, ugjendrivelige beviser på at det vitenskapelige verdensbilde er feilaktig. Dette samtidig som man ignorerer eller avfeier de hundretusener, for ikke å si milliioner fossile bevis som måtte peke i motsatt retning. Kristne forholder seg til vitenskapelige bevis og teorier på en måte som er så selektiv og forvrengt, at det fortoner seg som uredelig, uærlig og hyklersk.

.....men formodentlig sover man de uskyldiges søvn.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden
Egil Wold – gå til den siterte teksten.

Til første spørsmål: ja.

Til andre "utfordring": samleie og nytt liv er ikke analogt: det er en kjennsgjerning (innlysende for alle) og også en slags grunnregel i biologi at liv alltid oppstår fra liv: det gis videre som en stafettpinne, eller fakkel...

De som sier at evolusjon ikke dreier seg om livets opphav, er lite bevisst på at dette var problemstillinge som Darwin satte seg fore å besvare i "The Origin of species" (og som han ikke besvarte), og har vært en gjenstand eller hovedingrediens i evolusjons-relatert forskning; f.eks. Urey/Miller eksprimenetet.

Nå synes jeg du er i overkant streng med oss. For de som forsker på evolusjon og palaeontologi er det nettopp slike spørsmål man må søke å finne svar på, altså hvordan f.eks flaggermusens "ekkolodd" har utviklet seg. Det er altså et rimelig krav å stille overfor vitenskapen.

Selvfølgelig bør man kunne forvente et visst nivå av kunnskap om det emnet man debatterer, men å kreve av dine med-debattanter her på vd, at man skal ha detaljkunnskaper om utviklingen av et hvert fysiologisk trekk, ved en hvilken som helst art, det synes jeg er urimelig.

(En annen ting jeg synes er urimelig, er at svært mange kristne utelukkende forholder seg til kristne kilder når de søker informasjon om evolusjonsteorien. Det er like urimelig som  kristendoms-kunnskap utelukkende basert på Richard Dawkins og Christopher Hitchens (FVMH). (Sier ikke at du gjør det, dog))

"Andre utfordring" var bare noen banale eksempler for å poengtere at dersom en debattant blir svar skyldig, så betyr ikke det nødvendigvis at motparten har rett.

Hva angår evolusjonsteorien og livets opphav, så forsøkte Darwin  å forklare artenes tilblivelseikke livets tilblivelse. Men for all del; innbakt i teorien ligger forestillingen om at alt liv har et felles opphav. Uansett hvilken forklaring man måtte ha på livets oppstandelse, så kan det ikke ha skjedd som følge av genetisk variasjon og naturlig seleksjon. Mao. evolusjonsteorien lar seg ikke anvende på dette emnet, og et skille er derfor helt på sin plass, og ikke "å gå rundt grøten ved å omdefinere problemstillingene". Jeg tror snarere at det er du som har omdefinert problemstillingen til å bli "er verden et guddommelig skaperverk eller et produkt av fysiske prosesser?"

 Ikke helt det samme, bare nesten.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.

Må jeg kunne svare på dette for å tro at ting ikke blir til av seg selv?

Jeg forventer meg ikke et fasitsvar, men er litt nysgjerrig på hvilke tanker du har gjort deg om dette.

Jeg har mest lyst til å vende tilbake til det som var trådstarters intensjon: de svake argumentene mot Kristendommen. Jeg postet tidligere i denne tråden et innlegg hvor jeg stiller spørsmålstegn ved et par sider ved den kristne tro (#58). Ettersom jeg ikke fikk noen form for respons, så kanskje jeg kan spørre deg?

Det som jeg har størst problemer med å svelge er historien om syndefallet, som er så sentral for kristen frelseslære. Dersom den skal forstås bokstavelig vil jeg si at den er enten selvmotsigende og/ eller meningsløs. Dersom den skal leses symbolsk, lurer jeg på hvordan?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere