Morten Johannesen

Alder: 11
  RSS

Om Morten

Glad-ateist

Følgere

Publisert rundt 9 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

VD vil selvsagt alltid gjenspeile de debattantene som til enhver tid debatterer her. Selv er jeg meget glad for at det ikke kreves universitetsgrader for å få delta i debattene. Jeg synes ofte folk på "grasrota" er de aller beste representantene for den sunne fornuft. Høy akademisk utdanning er absolutt ingen garanti for at man fremsetter kloke synspunkter, spør du meg.

Jeg er enig i at utdanning gjør ingen klok, og selvfølgelig skal ikke debatten være forbeholdt akademikere. Imidlertid er det forskjell på "synspunkter" og "kunnskap". Det som nok provoserer mange er når folk kommer med påstander som er tatt (nesten) helt ut av det blå. Dersom man har lite kunnskap om et evne, bør man kanskje være en anelse mindre bastant og påståelig, enn hva ofte synes å være tilfelle.

Det er selvfølgelig helt på sin plass å diskutere om evolusjonsteorien holder vann, men det er fryktelig frustrerende når det fremmes beskrivelser av teorien, som rett og slett ikke er riktige. Når man så korrigerer feilene blir det avfeid som synspunkter. Man kan synes at det empiriske grunnlaget for evolusjonsteorien er lite troverdig, men man kan ikke synes hva evolusjonsteorien er.

Jeg er en stor tilhenger av den sunne fornuft, men uten kunnskap er den blind - eller ihvertfall ganske så nærsynt.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden

Og jeg forstår at de som sjeldent blir hørt offentlig, er glad for å ha funnet seg en boltreplass hvor litt mer outrerte meninger kan få plass.

"Når en henger ut ei fjøslykt i sommernatta, er det mye rart som kommer flygende"

 - Anders Lange

Men, ja, jeg er enig i at kvaliteten på debattene har blitt merkbart dårligere. Jeg har lenge trodd det var min selektive persepsjon som spilte meg et puss, så det er godt å høre at det er flere opplever det på samme måten. Da jeg begynte å frekventere VD var innleggene lengre og mer gjennomtenkte (selv om det tidvis skorter på både refleksjons- og kunnskapsnivå). I tillegg til kortere og mer spontane innlegg, ser det i tillegg ut til å være en tiltagende tendering mot personkarakteristikker og nedsettende bemerkninger, snarere enn reell debatt.

Kjipt  B-/

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden

Men det utelukker heller ikke at naturen i henhold til E.T. her et element av Den Sterkestes Rett.

Hitlers ideologi var nok tuftet på evolusjonsteorien, men den var også tuftet på noen misforståelser. For det første trodde han at utviklingen går mot det stadig mer komplekse og sofistikerte. Dette er ikke helt riktig, og dessuten ser han ikke ut til å ha fått med seg at det komplekse og sofistikerte ikke nødvendigvis er det som gir størst suksess, i en evolusjonær forstand av ordet.

Dernest overfører han evolusjonsteorien til å gjelde for samfunnsutvikling. At afrikas sorte levde på steinaldernivå (bokstavelig talt) da de hvite kom dit på 1400-tallet, mens Tyskland var en høyt utviklet nasjon, med en industri, filosofi kunst og arkitektur, så skyldes dette at tyskerne var en høyerestående, videreutviklet rase. I dag vet vi at klimatiske, geografiske og biologiske forhold gjorde at afrikanerne aldri ble jordbrukere, og derfor aldri utviklet det vi kaller sivilisasjon.

Men klart man kan argumentere rasehygiene utifra evolusjonsteorien. Jeg tør ikke si om det ville fungere etter hensikten, men det lar seg lett argumentere for. Likevel synes jeg ikke Hitler er mer til forkleinelse for Darwin, enn Joseph Kony er for Kristus.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden

Det jeg vil få frem, er hvordan den kjønnsnøytrale ekteskapsloven tvinges frem i Den Norske Kirke...enten følger man Bibelen, eller så gjør man det ikke...enten er man kristen eller ikke-kristen....så enkelt er det i mine kanskje "vrangøyne".

Homofile har med den nye loven rett til å inngå ekteskap, men de har ikke krav på å bli viet i Den norske kirke eller andre trossamfunn. DNK har vigselsrett men ikke vigselsplikt. Jeg er helt enig i at det ville være et overtramp å påtvinge et trossamfunn vigselsplikt av homofile.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere