Morten Johannesen

Alder: 11
  RSS

Om Morten

Glad-ateist

Følgere

Publisert rundt 6 år siden

"Det er i stor grad kristendommens respekt for livet og enkeltmennesket som har gitt oss et samfunn som mennesker flykter til, og ikke fra."

Pussig. I følge det jeg kjenner til om norsk migrasjonshistorie, så var Norge preget av stor utvandring fram til 1930, deretter en langt lavere nettoutvandring fram til 60-tallet, og fra 70-tallet av har Norge vært et nettoinnvandringsland. I følge det jeg vet om norsk livssynshistorie, ser det ut til at utvandringen har sunket i takt med avkristningen og sekularismens fremvekst, mens innvandringen har økt. Så mye for det argumentet altså. 

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Torleiv Haus – gå til den siterte teksten.
For en naturalist er verden slik den er. Alt som skjer er normalt, og all lidelse kan ikke være annet enn en illusjon. Hvis naturalisten mener at lidelsen er noe virkelig, stjeler han fra et teistisk verdenssyn. Og tyveri er ikke pent.

Av og til begynner jeg å mistenke deg for å trolle, bare for å piske opp stemningen. Hvordan i alle dager kan du hevde at ideen om lidelse er hentet fra et teistisk livssyn? Du kan jo begynne med å stikke en gaffel i armen, og føle hvordan det kjennes ut. Alt som skjer er ikke normalt, men det er naturlig, eller har en naturlig forankring.

Problemet med universets opphav er noe man som naturalist vanskelig kan si noe om (enn så lenge), men derfra til å slutte at universet må ha sitt opphav i en treenig Gud som skaper mennesket i sitt bilde og som synes at homofili er styggedom og at man ikke skal ha korporlig samkvem med andre enn sin ektefelle, den synes jeg er litt far fetched.

En annen ting som forbauser meg litt, er hvordan den objektive (teistiske) moral har en tendens til å endre seg over tid. Jeg ville forventet at en moral som eksisterer utenfor mennesket ville være mer stabil. Og en ting når det gjelder den ateistiske moral: Selv om det ikke finnes verdier eller mening utenfor mennesket, så betyr ikke det at mennesket ikke kan ha verdier eller mening. Hvor kommer så disse fra? I all hovedsk gjennom oppdragelse, erfaring og refleksjon. Det som kjennetegner en ateistisk moral er at den må begrunnes; hvorfor er dette ønsket/uønsket adferd. Det er den teistiske moralens største problem: Gud forlanger mye, men forklarer lite. Det er akkurat dette som gjør at religiøse kan fremstå som ufrivillig komiske eller endog vanvittige. (F.eks. Profetens Umma som kan kontaktes pr. epost, en epostadresse for menn og en egen epostadresse for kvinner. Gud ba om kjønnssegregering, ja da skal han pinadø få det.)

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Aarsund – gå til den siterte teksten.
Egentlig er svaret enket, enten lar de seg assimilere, jada jeg sa assimilere ikke integrere, ellers så reiser de. Gamle kommmunister som oss Jan kaller ei spade for ei spade.

Beklager, men jeg klarer ikke dy meg: Hvorfor dro dere ikke bare til Sovjetunionen da, hvis dere var så misfornøyde med å leve i et kapitalistisk demokrati?  ;)

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Tenker bare at denne tanken forutsetter noen bakenforliggende anntagelser; blant annet at mennesket har liten grad av fri vilje basert på ens samvittighet, og også at det ikke eksister noe som kan kalles Sannhet.

Eksempel på dette er at vi idag ser at det er i Asia og Afrika hvor kristendommen vokser raskest. Og det er ikke blant folk uten noen religiøs tilhørighet eller tradisjon fra før

Du skriver: "Tenker bare at denne tanken forutsetter noen bakenforliggende anntagelser; blant annet at mennesket har liten grad av fri vilje basert på ens samvittighet, og også at det ikke eksister noe som kan kalles Sannhet.Eksempel på dette er at vi idag ser at det er i Asia og Afrika hvor kristendommen vokser raskest."

Når du refererer til "denne tanken", så formoder jeg du sikter til min påstand om at verdier ikke er objektive. Så følger du opp med å si at "Eksempel på dette" er at kristendommen vokser raskt i Afrika og Asia. Her bør du kanskje ta inn over deg at det er mellom fire og fem milliarder mennesker som ennå ikke har "fornemmet sannheten". Men at kristendommen har fått så stor utbredelse skyldes dels historiske forhold i Vesten og dels at den tilbyr håp og trøst til en rimelig pris.

Når det gjelder dine andre ankepunkter vil jeg si at mennesker er i stand til å gjøre egne valg, men hvorvidt man kan kalle disse frie blir et definisjonsspørsmål. Sannhet er også et definisjonsspørsmål. Det finnes selvsagt objektive sannheter og disse er gjerne målbare størrelser som vi alle kan enes om. Ellers er sannhet mest et spørsmål om perspektiv. Er det snakk om verdier så er dette noe mennesker skaper i samhandling med andre.

Gå til kommentaren

Om det etiske menneskets opprinnelse

Publisert over 7 år siden

Jeg må medgi at jeg ikke har lest igjennom alle innleggene her, men hiver meg på okke som.

Det ser ut til å være flere, både ateister og kristne som ser for seg at mennesker har en medfødt forståelse av hva som er rett og galt. Dette tror jeg er feil. Likeens forestillingen om at mennesker blir født gode eller onde. Det er imidlertid et faktum at vi mennesker er sosiale vesener, meden iboende trang til å bli elsket, likt og anerkjent, og vi er villige til å strekke oss langt for å oppnå dette.

Mennesker er derfor i stor grad villige til å akseptere de normer, verdier og sannheter som vi får overført fra vår familie og dfra et samfunnet som omgir oss. Derfor ville jeg nok vært katolikk om jeg vokste opp i Sao Paolo. Jeg ville vært shia-muslim om jeg vokste opp i Teheran. Kanskje ville jeg også vært nasjonalsosialist om jeg hadde vokst opp i 30-tallets Tyskland.

Men bildet er nok ikke så enkelt. Vi er ikke bare sosiale, vi er også individer. Vi vil hele tiden prøve å definere oss selv innenfor de rammene som samfunnet setter. Med andre ord vi tester grenser. Hvordan vi handler vil bli påvirket av om vi risikerer sanksjoner av postitiv eller negativ art. Hvor sterke er disse sanksjonene? Hvem er det som utfører dem? Er det personer som er viktige for oss, eller kan de ignoreres? Etter som vi alle er individer, med ulike karaktertrekk og interesser, vil sosiale sanksjoner ha ulik effekt på forskjellige mennesker.

Jeg vil våge den påstand at vår adferd styres av instinkter, følelser, rasjonalitet, tillærte verdier, kunnskaper, erfaringer, refleksjon og individuelle karaktertrekk (som nok er et resultat av alle forannevnte  faktorer. I et evig samspill mellom mennesker dannes normer og verdier, og disse vil variere fra tid til tid og fra gruppe til gruppe.Finnes det universelle moralregler, så er dette regler som er nødvendige for at et samfunn i det hele tatt skal kunne eksistere, men disse reglene er svært få.Detkan også være verd å ha i bakhodet at de fleste samfunn skiller mellom hva som er lov blant "oss", og hva man kan tillate seg overfor "de andre". Det vil også i mange samfunn være forskjell på hva mennesker av ulik status og posisjon kan tillate seg. Dette er trekk som vi finner igjen blant våre søskenbarn apene, til en viss grad, i de fleste religioner.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere