Hans-Petter Halvorsen

Alder: 8
  RSS

Om Hans-Petter

“Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can praise them, disagree with them, quote them, disbelieve them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They invent. They imagine. They heal. They explore. They create. They inspire. They push the human race forward. Maybe they have to be crazy. How else can you stare at an empty canvas and see a work of art? Or sit in silence and hear a song that’s never been written? Or gaze at a red planet and see a laboratory on wheels? While some see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.”

Følgere

Om ateisme - igjen. ++

Publisert over 4 år siden

Ja, innen en ateistisk virkelighetsforståelse, men den kan altså ikke forutsettes i en debatt om dette. Som jeg har vist i Eksisterer Gud? der vi diskuterer oppstandelsen, er dette noe man må se på ut fra spørsmålet om både bakgrunnskunnskap og ulike typer sannsynligheter som virker i hver sin retning (sannsynligheten for evidensen gitt hypotesen kan virke motsatt sannsynlighet for hypotesen, gitt evidensen), slik at oppstandelsen kan bli mer sannsynlig enn alternativene, avhengig av sannsynligheten for evidensen.  

Men det er en annen debatt, som altså handler om andre av våre bøker.

 

3) Hva flertallet av vitenskapsfolk mener om Guds eksistens, er ikke interessant når dette spørsmålet ikke tilhører et spesielt vitenskapelig fagfelt.

Typisk. Igjen, det er ingen som "forutsetter en ateistisk virkelighetsforståelse", da ateisme kun er en reaksjon på, og en konstatering av, at din forståelse av virkeligheten ikke er troverdig; hadde den vært det, ville ikke ateisme vært noe tema. Altså kan ikke ateisme være noe man "forutsetter". Dette du bedriver her er følgelig kun spillfekteri og ordkløving, Bjørn Are. Du hevder at du er rasjonell og argumenterer ut fra sannsynlighet og logikk, men denne måten å argumentere på er ikke legitim i noen akademisk krets, eller blant folk som er reelt opptatt av vitenskap og metoder for å komme frem til sannsynlige svar på ulike spørsmål. Men dette er ganske typisk for din type retorikk. Når spørsmålet om evidens og substans i påstandene kommer opp, f.eks. når det gjelder oppstandelsen eller andre mirakler det ikke finnes troverdige kilder for å hevde at har skjedd, hopper du bare glatt til at "dette ikke tilhører vitenskapen", altså påstår du at det har med en "annen natur" å gjøre. En natur, hvis eventuelle eksistens du simpelthen ikke kan ha kjennskap til, siden du meg bekjent ikke er annet enn et menneske.

Det finnes bare to alternativer her. Enten er Gud a) innenfor hva vitenskapen - altså mennesker - kan si noe om, men da må du også godta at religiøse påstander møtes med samme krav til evidens som andre påstander, eller også er Gud b) utenfor vår verden og hva vi kan påvise eller i det hele tatt si noe om. Men da kan du heller ikke påstå at han finnes. Det sier seg selv. Eller, mer konkret, du kan selvsagt påstå det, men ikke med noen som helst krav på legitimitet.  

Du har følgelig hele veien å gå fortsatt; du skylder å fremme argumenter som gjør oppstandelsen mer troverdig enn alle andre forklaringer, og slik gjøre påstanden til noe med et snev av allmenngyldig legitimitet, noe som ikke bare kan slå rot i hjernen til et menneske som på forhånd tror på påstanden. Det kan du selvsagt ikke, og det vet du like selvsagt inderlig vel. Har man det minste peiling på hvordan hjernen fungerer og hva mennesker kan føle seg overbevist om at er sant, så vil man også vite at religiøs overbevisninger ikke korresponderer med sannhet. De finnes bare i den enkeltes hode.

Du må selvsagt gjerne holde deg med slike overbevisninger; det jeg imidlertid finner dypt problematisk er at unge mennesker i en periode der de er på søk etter identitet, og som ikke ennå har utviklet de verktøy som skal til for å skille fancy, men akk så tom retorikk og ren religiøs misjonering fra velbegrunnede og vitenskapelig funderte påstander, får dette presentert fra erfarne apologeter som til tross for sofistikerte formuleringer, kun har sitt personlige livsynsmessige ståsted og religiøse overbevisninger å støtte seg på i sin argumentasjon. Det ødelegger selve deres tenkning, og deres evne til å skille fakta fra fiction; det er bare å følge litt med her på vd, så får man fort bekreftet nettopp det.

Spredning av ideer, basert på arkaiske tekster fra en tid da stort sett all dyp kunnskap var fraværende, er det siste vi trenger i en periode der alle snakker om behovet for mer vitenskap, kunnskap og rasjonelle løsninger på en fremtid som kan se ganske utfordrende ut. Altså hvis man skal tro på vitenskapen. Men det er kanskje ikke så nøye dersom man er overbevist om at det viktigste ved livet kommer etter døden. Jeg kan faktisk tenke meg et bedre utgangspunkt for f.eks. å løse vår lille blå planets klimaproblemer enn en situasjon der milliarder av mennesker føler seg overbevist om at deres jordiske liv bare er en transportetappe til en evighet i lykkeland. Personlig kan jeg ikke tenke meg et større helvete enn om det kristne verdensbilde, med menneskeofring som det sentrale for «frelse», skulle være noe i nærheten av sannheten om vår eksistens.

Men selvsagt er det bare tøv, helt uavhengig av at enkelte har fått den fikse idè at det kan argumenteres for rasjonelt. Lite kunne vært fjernere fra sannhet. Eller moral, for den del.

 

Gå til kommentaren

Stråmann

Publisert nesten 5 år siden
For å nevne bare ett eksempel: "Biology is the study of complex things that appear to have been designed for a purpose" (The Blind Watschmaker, side 1).

Godt. Han har altså ikke sagt at "naturen har alle tegn på at ting er designet". Men at det tilsynelatende er slik, ved første blikk. Han har også sagt at:

"Design can never be an ultimate explanation for anything. It can only be a proximate explanation. A plane or a car is explained by a designer but that's because the designer himself, the engineer, is explained by natural selection."

Så skriver du. "Som vi skriver er livets opprinnelse (for å ta bare starten) fortsatt noe av et vitenskapelig mysterium (selv om vi peker på modeller og forskning som en gang kanskje kan forklare dette), men vi mener - av prinsipielle grunner - at vi må se etter naturlige forklaringer. Det samme gjelder andre sider ved naturhistorien og biologiens verden, der man måtte møte på noe som ser ut som et "eneste stort mysterium".

Stråmann. Jeg refererte ikke til abiogenese, men mistenkte at du ville finne frem den stråmannen, derfor skrev jeg ganske eksplisitt "..bakgrunnen for livet, slik vi i dag kan observere det i all sin variasjon på jorden, var et eneste stort mysterium..."

Jeg refererer altså ikke til livets start, men til dets utvikling, altså evolusjonen. Hadde dette fortsatt vært et mysterium så hadde du nok ganske sikkert tatt det til inntekt for din posisjon, slik mange før Darwin, som i dag nok ville vært ateister, ikke kom seg lenger inn i rasjonaliteten enn til å stoppe ved deisme. Men du påstår altså at en slik situasjon ikke ville gjort noe fra eller til for til religiøse overbevisning?

 

Gå til kommentaren

Misforstått om ateisme. Igjen.

Publisert nesten 5 år siden

Du har rett i at mange ateister bruker evolusjon som argument mot Gud, men det er ingen grunn til at vi som kristne skal akseptere premissene som ligger til grunn for dette. Noe vi altså gjør noe vi argumenterer som om det er grunnleggende motsetning mellom evolusjon og skapelse.

Slik jeg ser saken, er det mange grunner til at dette er uheldig. Vi bør i stedet utfordre premissene og argumentere på andre måter enn med fotnoter i mikrobiologi.

Selv har jeg dermed argumentert ganske mye i flere bøker for at en naturalistisk hypotese (altså en ateistisk virkelighetsforståelse) er en dårligere helhetsforklaring på tilværelsen enn en teistisk.

1. Her avslører du vel egentlig ganske mye. Hvorfor argumenterer du for din posisjon med at det å anse evolusjonen som et argument mot Gud og kristendommen er "uheldig"? Er ikke det farlig nær kreasjonistenes måte å tenke på? Dersom det er slik at evolusjonen er et argument mot Gud/kristen virkelighetsforståelse, vel, så er det vel den det da, helt uavhengig av om du synes det er "uheldig" (les: liker det) eller ikke.

2. "Ateistisk virkelighetsforståelse"? Og den går ut på? Er det plutselig blitt en forklaringsmodell? Hør her. La meg ta et eksempel som du antagelig kjenner igjen. La oss ta den tomme graven. Det er som kjent svært usannsynlig at Jesus i det hele tatt ble lagt i en grav, men la oss godta premisset, for argumentets skyld. La oss si at noen kom og fant den tom (evangeliene er jo ganske uenige, både om hvem det var og hva som skjedde der). Du hevder at han sto opp fra de døde. Den ateistiske posisjonen - reaksjonen på denne påstanden - er: "Det tror jeg ikke". Punktum. Har jeg dermed sagt noe som helst om hva som skjedde? Har jeg sagt at jeg tror de som kom dit hadde gått feil? At liket var flyttet? At det var stjålet? Brent? At han bare var skinndød, hadde våknet og deretter forsvunnet? Nei. Det eneste jeg sier er at jeg ikke tror han våknet etter å ha vært død i ordets rette betydning. Sånn. Det er den ateistiske posisjonen. Så når du sier at Gud står bak verden, og jeg stiller meg ateistisk til den påstanden så har jeg altså ikke gjort noe annet enn å si at du ikke har klart å gjøre den troverdig. Jeg har IKKE sagt hva hva/hvem som er forklaringen. Forøvrig er jo alle de forklaringene som er anført over når det gjelder den (påstått) tome graven langt mer sannsynlig enn at Jesus sto opp fra de døde. Et mirakel er per def den minst sannsynlige av alle forklaringer, det er liksom derfor det kalles et mirakel.

3. Det hjelper ellers ikke så mye at du har "argumentert ganske mye i flere bøker for at en naturalistisk hypotese (altså en ateistisk virkelighetsforståelse) er en dårligere helhetsforklaring på tilværelsen enn en teistisk." F.eks. er de aller fleste innen vitenskapen helt uenig med deg; 93% av det amerikanske vitenskapsakademi - kremen av amerikanske forskere - ateister. Som et eksempel. Jadda, det er appell til autoritet, slik dine "ganske mange bøker" også er det. Men det bør si oss en god del; de som vet aller mest om de områdene dere kristne tilkjenner Gud æren for, de tror altså ikke han finnes. Her er vi således inne på noe av det samme som jeg anførte i forrige kommentar. Dersom forskning på naturen ledet mennesker til tro på Gud, ville du da ansett det som uvesentlig, eller noe som støttet din posisjon?

Jeg tror jeg vet svaret på det også, gitt. :)

 

Gå til kommentaren

Akrobatisk apologetikk

Publisert nesten 5 år siden
Vi argumenterer ikke for at DNA ikke er designet, men for at ALT er designet. Vi støtter selvsagt Dawkins i at naturen har alle tegn på at ting er designet

Nei, Bjørn Are. Dawkins har ikke sagt at "naturen har alle tegn på at ting er designet". Tvert imot har han sagt at design ikke kan være den ultimate forklaring på noe som helst i naturen. Et kamera, en bil eller en klokke er designet, men ingeniøren bak er et resultat av evolusjon ved naturlig seleksjon, og altså IKKE et produkt av design. Design er altså ikke den ultimate forklaringen. 

Livet er ikke en gang "tilsynelatende designet", men kan i utgangspunktet "tilsynelatende virke som det er designet". Og det er dette Dawkins har sagt. Altså ved første øyekast. Men Darwin viste oss at dette kun er en illusjon. For en litt nærmere kikk på hvilken som helst art avslører nemlig "alle tegn på at arten IKKE er designet". Gode eksempler er både øyet, blindtarmen og ikke minst nerven som gir signal til strupehodet (se video). Ingen designer ville finne på å gjøre det på denne måten.

Jeg ser også at du gang på gang påstår det som vel er både kronikken og hele bokens prosjekt, å overbevise (først og fremst unge og uinformerte?) mennesker om at evolusjonen ikke svekker sannsynligheten for at Gud finnes, og dermed heller ikke for grunnlaget i kristen tro. Vel, det synes som en høyst tvilsom påstand, som forutsetter ganske akrobatiske forklaringsmodeller, og det er vel det vi alle kan skue foregår i denne tråden.

Vi kunne jo snu på saken, og forestille oss en situasjon der bakgrunnen for livet, slik vi i dag kan observere det i all sin variasjon på jorden, var et eneste stort mysterium; et fenomen helt uten forklaringer fremkommet av vitenskap, det til tross for alt den ellers måtte vite om verden. Ville det støttet teorien om en bakenforliggende skaper? Eller ville det vært uvesentlig, også for to apologeter som Davidsen & Søvik når de skulle skrive en bok om eksistensen av Gud og logikken i kristen tro? Jeg tipper det første ville blitt et svært sentralt punkt i den boken. Noe annet er utenkelig.

Dermed må jo også erkjennelsen av at artsmangfoldet er fremkommet etter milliarder av års evolusjon, der alt startet med den første selvkopierende cellen, og der det som påstås å være selve (hoved)målet med skaperverket - mennesket - først dukket opp 13,7 milliarder år senere, også svekke troverdigheten i påstanden om en designer. Det sier seg liksom selv. I realiteten er vitenskap vs. religion et nullsumspill der ny kunnskap om verden river og sliter i gudshypotesen. Evolusjonen har tatt et særdeles stort og saftig stykke og gjør Gud tilsvarende svekket,

Jeg ser også at du et sted tidligere i tråden hevder at, parafrasert, "det ikke kun er mennesket, men også skaperverket som er gitt frihet". Og det er jo både betryggende og bekvemt. For ellers kunne man jo kanskje komme til å tenke at når katolske nonner i Italia flykter hals over hode fra fallende steinblokker i gudshus som går i oppløsning under trykket fra et jordskjelv, så er det et tegn på at Gud er forbanna på ett eller annet, eller særs lite fornøyd med sine jordiske forvaltere. Eventuelt at han ikke finnes. Man kan i det minste undre seg over hvorfor noen så intenst ønsker å holde seg med en gud som oppfører seg som om han ikke finnes.

Det hele har vel også noe med å gjøre alt i overkant enkelt for seg selv; man bør f.eks. følge noen grunnleggende regler når man spiller tennis. Som å bruke nett. Vi får se hvor mange game denne boken vinner når nettet monteres. 

Det blir nok uansett ikke særlig mange matchballer.
https://youtu.be/cO1a1Ek-HD0

 

Gå til kommentaren

;o)

Publisert over 5 år siden
Til halvorsen er bare å si at han snart bør innføre energisparing og spille seg selv inn på bånd som han kan avspille som You Tube-snutt her hver gang blodtåka tar ham, hvilket vel er sånn omtrent flere ganger om dagen.

Jeg har kommet med 10 kommentarer siden 29. oktober, Bastrup; det kan derfor ikke være riktig at du har fått for mange utfordringer fra meg å hanskes med.

Du kan jo hygge deg med denne, som bakgrunn for din påstand om "den tolerante katolisismen":

http://www.rawstory.com/2016/02/experts-christian-doctrine-is-causing-the-zika-virus-outbreak-to-explode/

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere