Martin Drange

Alder: 35
  RSS

Om Martin

Nasjonalkonservativ politisk og blanding av liberal og konservativ teologisk. Skriver på Verneverdig.wordpress.com

Følgere

Sann moral og konsekvensene av dette

Publisert over 12 år siden


Ambrose Bierce

Den 21.oktober 2008 ble det startet opp en ateist-kampanje i Storbritannia, via ulike skilt på busser, der det kunne stå slikt som: "There`s probably no God. Now stop worrying and enjoy your life". Det var selvsagt et horn i siden mot religion, som påstår at vi må stå til rette for en Gud for våre ord og handlinger.

Eviggyldig vs praktisk

Tror du at det finnes sann moral, må du også tro at en bevissthet har bestemt denne moralen. Dette er grunnleggende spørsmål, som derfor er viktig for ett menneske å stille seg, til motsetning fra hva ateistbuss-kampanjen kunne antyde. Enn hvor frustrerende det er, kan ikke vitenskapen svare på disse spørsmålene. Evolusjonsteorien sier ikke hvordan mennesket burde oppføre seg mot sin neste.

Altså, i det øyeblikket man sier at moral og etikk ikke er eviggyldig, sier man man med andre ord at det ikke egentlig eksisterer. Dette er ateistiske misjonærers akilleshæl. Nå vil jo de fleste ateister mene at moral er ok, og begrunne det ut fra at det kommer de fleste i samfunnet til gode. Dermed kan den gyldne regel tas i mot med åpne armer blant flere ateister (i noen tilfeller faktisk sterkere enn blant kristne, men det er en annen diskusjon). Men det er viktig å merke seg at dette da anses som menneskeskapte lover. Ergo er det egentlig ikke sant. Mennesket får dermed rettigheter det i prinsippet ikke har.

Døden

Når man er ung, la oss si i 20-årene, tenker man gjerne ikke over det som før eller siden går opp for de fleste i livet: "Jeg skal dø". I en episode av humorprogrammet Åpen Post ser vi Classe Ekman på en alvorstung måte si: "Det verkar som en vanlig norsk stad. Men invånerna her har en ting til felles - dom ska alla dø! For detta er dödens stad - Lillestrøm". For oss med galgenhumor er dette en tragikomisk sketsj. Hadde det bare vært slik at kun Lillestrøm var byen der folk døde. Men vi går alle mot døden før eller siden. Og hva skjer da? Grunn over dette. Du skal sannelig dø, du.

En del får panikk og blir åndelige i øyeblikket eller tiden før de skal dø. De ber til Gud. Ofte en eller annen svært udefinerbar gud, fordi de ikke har tenkt over hvem Gud er, om Gud i det hele tatt eksisterer. Deres åndelige øyeblikk kan vi selvsagt avfeie ved å si at det er lagt i oss et naturlig behov å tro på noe mer, på noen som kan ta hånd om oss. Fra her og til evigheten - om den finnes. Vi ønsker å oppleve moderlig trygghet, spesielt i de mørkeste stundene. Men vi vet ikke. Vi vet heller ikke om det finnes sann moral. Men jeg velger å tro at det ikke skal bestemmes at det er feil å voldta et menneske fordi det føles feil, men simpelthen fordi handlingen i seg selv er moralsk feil.

Monoteisme mest rasjonelt

Den fysiske verden kan ikke lage moral, like lite som en datamaskin kan finne opp sin egen programvare. Vitenskapens tro på at det går an å finne naturlover, å se en logisk oppbygning av hvorfor verden og universet er som det er, har et utgangspunkt i en monoteistisk gudstro. Det er kort sagt ikke en tilfeldighet at Vesten, og ikke f.eks Kina eller India, har vært vitenskapens vugge. Det er logisk å tro på at at siden naturlover ikke går i strid med seg selv, står èn Gud bak i stedenfor flere guder med ulike interesser og utgangspunkt. Man kan selvsagt tro på at det ikke står noen guddom bak i det hele tatt, men da kan man ikke tro på sann moral, og man får problemer med å forklare alle de fininnstillingene som måtte til for at universet skulle oppstå. Sannsynligheten for at Big Bang skulle skje var mikroskopisk liten, dèt vet alle som vet noe om emnet. Richard Dawkins er nok ikke helt fornøyd med dette faktum.

Så troen på ên Gud virker mer rasjonell enn troen på flere guder. Spesielt om det faktisk er slik at noen handlinger definitivt er rette og andre definitivt er feil. Hadde det fantes flere guder, kunne de jo vært grusomt uenige om disse spørsmålene.

Jeg ser frem til kommentar på det jeg har skrevet :)

Gå til innlegget

..

Publisert over 12 år siden

Grete Ullestad skriver i kommentarfeltet til sitt innlegg "Den kirke-kristne antisemittisme":

"Bibelverset «Jeg og Faderen er ett" kan kontrasteres av bibelverset hvor Jesus sier at «Faderen er større enn meg» (dette samsvarer da ikke med innholdet i den nicænske bekjennelse). Paulus omtaler aldri Jesus som Gud, men som Kristus (av gr. Christos = Messias, den salvede). Og messias-betegnelsen har en annen betydning i den jødisk-israelittiske tradisjon enn det den får innenfor den senere hedninge-kristne kulturkrets. Først på 300-tallet ble det FULL identitet mellom Jesus og Gud. I den nicænske bekjennelse går man altså mye lenger i å gjøre Jesus til en guddommelig person enn det man gjør i NT."

Dette stemmer ikke. Man kan selvsagt tro at Bibelen har blitt manipulert, men skal vi tro Bibelen selv, finnes det flere bibelvers som helt klart bekrefter den kristne kirkens tro på at Jesus er Guds sønn.

"Du er Messias, den levende Guds sønn", sier Peter i Matt 16,16

Gå til innlegget

Hva med kristen musikknettside?

Publisert over 12 år siden

Hadde det ikke vært en god idè å hatt en nettside med kristen musikk og/eller musikkvideoer? (der man f.eks brukte videoer fra youtube). Der folk kunne stemme frem de sangene de likte best, så man kunne se hva som ble best likt. Og man kunne delt inn musikken etter ulike sjangre.

Jeg tror det hadde blitt sett på som et godt tilbud til mange kristne, og det hadde også vist folk hvor stor variasjon og mangfold det er innen kristen musikk. For det er det virkelig.

I ene øyeblikket kan du høre typisk frikirkemusikk a la Rudi Myntevik med "bak mine ord", gå så over til gammeldags gospel som Oleta Adams med "Holy is the lamb", eller hør rapperen DMX med "Lord, give me a Sign!". Eventuelt kan du høre på kristenmetal som f.eks Demon Hunter med "Fading Away", eller er du mer glad i RnB kan du f.eks høre på Mary Mary, Deitrick og Ruben Studdard med "Love Him like I do".

Kanskje dette kunne vært noe å tenke på for avisen Vårt Land? :)  Jeg hadde gjerne kommet med tips til musikk.

Gå til innlegget

Hvorfor stemme Høyre i 2009

Publisert over 12 år siden

Årsaken til at jeg stemmer Høyre og har meldt meg inn, er ikke fordi jeg har noen sterk lidenskap for partiet, men enkelt og greit fordi jeg ser på det som det minste av alle onder. Som et fornuftig parti. Noe som faktisk høres bra ut i en politisk konservativs ører, for man tror ikke på ideologiske utopier, som skrevet i Torbjørn Røe Isaksens bok “Høyre om!”. 

Høyre er jo da et liberalkonservativt parti som en del vet. Høyre virker jo litt grått og kjedelig,gjør det ikke? Jo, det gjør jo det. Jeg mener, seriøst.. =P Høyre har ikke vært dyktige på profilering, så det er ikke noe rart partiet sliter. Men la meg vise deg hvorfor jeg mener Høyre er fornuftig og reellt da.

Høyre tror på markedet, men at markedet også trenger moralske rammer satt av staten. Likefullt tror det på menneskers valgfrihet så lenge det ikke går ut over andre. Fordi det kombinerer disse prinsippene, er det både liberalt men også konservativt. (Liberalkonservativt). Dermed er partiet ledet av en ideologi med trygge røtter, men også en ideologi som omfavner nye måter å tenke på økonomisk. Det ønsker velkommen reformer fremfor stadig mer pengeinnsprøytninger til ulike prosjekter f.eks. 

Høyre ønsker en restriktiv integreringspolitikk. Det ønsker med andre ord at nye landsmenn skal kjenne en tilhørighet til sitt nye land og at de skal bidra for å bygge opp Norge. Dermed viser Høyre at det ikke har et utopisk syn på det flerkulturelle samfunn selv om det ønsker det velkommen.

Høyre ønsker en restriktiv abort- og fosterpolitikk. På denne måten slår partiet fast at de som ikke kan stå opp for seg selv, det ufødte liv, har rettigheter og betyr noe. Partiet representerer den eneste abort-politikken som både er realistisk men også fornuftig i et norsk politisk perspektiv. Abortforbud slik KrF ønsker vil aldri skje uansett.

Høyre sier ja til skille mellom kirke og stat. Det er på tide å vinke farvel til den tiden et bestemt livssyn tilhørte staten. Staten skal være sekulær, fordi samfunnet er mangfoldig. En genuin tro er personlig, og har derfor ikke noe med lovverk å gjøre. Og den gyldne regel "du skal gjøre mot andre, som du vil at andre skal gjøre mot deg" virker som en motsats til maktmisbruk over annerledestroende ved religiøse lovgivninger.

Høyre vil at du - ikke politikerne - skal bestemme over hvem som skal gi deg helsetilbud, skoletilbud og barnehagetilbud.

Høyre er for en tøffere utenrikspolitikk enn den venstresiden fører. Dette innebærer en mye mer ansvarlig og solidaretspreget linje enn den “dialoglinjen” blant annet Gahr Støre har valgt å legge seg på. Det nytter f.eks ikke å si til Iran at man ikke liker at de tar livet av mindreårige, homofile osv, og dermed fortsetter man helt normale politiske forhandlinger med Iran. Slik blir det når penger teller mer enn verdier, og/eller man tror at “alle blir gode og snille til slutt" så lenge man godsnakker med dem. Høyre er også mot å forhandle med terroristorganisasjonen Hamas. Norge trenger en tøffere utenrikspolitisk retning!

Høyre er for prinsippet om at mennesker skal få nyte av sin egen lønn, og selv velge hva mye av den skal gå til. F.eks å spare eller investere i en ny gründerbedrift.  Partiet er fortsatt, uansett hva venstresiden sier, for velferdsstaten. Men det anser mange færre politiske områder som “velferdspolitikk” enn det venstresiden gjør. Er det f.eks en god velferdspolitikk for staten å sprøyte ut enorme summer til norske aviser eller norsk jordbruk? Kanskje norske medier må kunne klare seg selv. Er de gode nok, må de da kunne ha bein å gå på? I USA klarer de det fint, og Norge er et av de mest avislesende landene i verden.

Og kanskje norsk jordbruk kan slutte å bli fetet opp slik at vi heller kan ha en Høyrepreget frihandelpolitikk. Slik at norsk jordbruk med med tiden får så lite støtte at de får en reell konkurranse av de ekstremt fattige landene, slik at bøndene i Afrika kan få økonomisk hjelp fra Norge ved å selge sine produkter til oss. På denne måten motiverer vi og hjelper stadig flere mennesker i den fattige verden ut i jobb. Dette er 4-5 ganger mer effektivt enn å gi 1% av statens bruttonasjonalprodukt i bistand via Norad. Bistand er vel og bra, men det er en midlertidig og på mange måter svak løsning. Markedet er mye mer effektivt og omfattende. Og forskning viser faktisk at de populære ordene “de fattige blir fattigere, og de rikere blir rikere” er feil. Kapitalismen løfter prosentvis flere og flere ut av grov fattigdom i den østlige verden.

For de som ønsker en ny politisk retning i 2009, er det mest naturlige å stemme på Høyre. Et sterkt Høyre er det som kan sikre en ny regjering. Frp er stort fra før av. Og Venstre og KrF har meldt seg ut av en borgerlig regjeringskonstellasjon. Høyre er nøkkelen.

Gå til innlegget

Ilham Hassan er en av forkjemperne for den såkalte muslimske hijaben. Hun har selvsagt fått med seg at dronning Sonja nylig var i Islamic Cultural Centre Norway i Oslo i ført hijab, under en utstilling om Islam. Hassan skriver i innlegget "Se til Dronningen!" bl.a at

"Fra talerstolen oppfordret hun de ressurssterke muslimske kvinnene til å stå på. Politikerne har i grunn mye å lære av dette, for mens hatefulle angrep på minoriteter kommer fra deres kant, viser Dronningen tydelig respekt for islam og muslimer."

Finn feilen. Jeg finner minst tre.

Kvinnediskriminerende plagg

Først og fremst; Hvis det er slik at man viser respekt for muslimer og islam ved å påføre seg et kvinnediskriminerende plagg som jo hijaben er, da sier man samtidig nei takk til en av de viktige verdiene vi setter høyt i vesten: nemlig at kvinnen er like mye verdt som mannen. Hvis denne verdien kolliderer med det mange kaller "islam", har vi ett problem.

I Hege Storhaugs bok "Tilslørt. Avslørt" får vi vite hva islamske lærde mener om hijabens funksjon. Dette ligger åpent ut i dagen, for den som vil undersøke. Den muslimske hijaben ble konstruert for å "beskytte" kvinnens seksualitet, for ellers fører hun muslimske menn i synd med sine tanker og handlinger. Så en del muslimske menns forvaklede og perverse syn på kvinner skal altså den muslimske kvinnen straffes for! Det er så bakvendt som det kan bli.

Jeg synes det er veldig trist at noen muslimske jenter og kvinner tror de må gå med dette plagget for å blidgjøre sin Gud. Minst like trist er det at kvinner som er frekke nok til å kalle seg for feminister, på samme tid kan støtte hijaben. Enten indirekte ved å ikke tørre å si sin mening, eller direkte ved å tro at det er "toleranse i praksis" å tillate antitolerante elementer. De burde da vite bedre. Men jeg trøster meg med at det finnes moderate muslimske røster som er i mot dette plagget. Slike kvinner må bane vei for et moderat islam.

Den islamistiske hijaben

En annen ting er at det vi i dag kaller for den "muslimske hijaben", er en trojansk hest for politisk islam, det er en islamistisk uniform. Dette er heller ikke vanskelig å finne ut av, for den som vil. Walid Kubaisi har en svært informativ og lang artikkel om dette i Aftenposten. Jeg tillater meg å trekke ut noen sitater:

"Hijaben har en historikk: Den islamistiske organisasjonen Muslimbrødrene har prøvd å skille seg ut fra andre muslimer i Egypt. De brukte denne hijaben som ble laget som variant av den klesdrakten som den kvinnelige forkynner Zaynab al-Ghazali brukte. Hun ble medlem i Muslimbrødrene i 1949 og skapte en islamistisk kvinnebevegelse. Hun ble kalt Muslimbrødrenes mor."

"Hijab er forbudt i muslimske land. Og da Frankrike erklærte at hijaben skulle bli forbudt på skolene, har muslimene ikke motsatt seg det. For den muslimske verden har opplevd et totalt forbud mot bruk av hijab på offentlige steder i Tyrkia og Tunisia. TV-kanalene i Egypt, Irak, Libanon og Syria følger samme forbudet mot hijaben."

"Derfor støttet muslimene lovforbudet mot hijaben i Frankrike. Imamen i Paris-moskeen og muftien i Marcilia (største religiøse autoritet) har begge akseptert forbud mot skaut fordi de vet at denne loven er i muslimenes interesse og ikke rettet mot islam og muslimene".

Nå har jeg altså vist til at Hassans artikkel ikke henger på greip, for dronningen viste definitivt ikke respekt for muslimer flest da hun bruke denne politiske hijaben. Hun gjorde faktisk heller det motsatte. Hun viste respekt for undertrykkelse. Hun viste respekt for islamismen. Dronningen vår kunne like gjerne hatt på seg et hakekors.  Det vi kaller for "den muslimske hijaben" er ment for å styre kvinners og jenters seksualitet.

ICC Norway er islamistisk

En tredje ting som er trist med dronningens besøk i ICC, er at dronning Sonja satte sine bein inn i et bygg brukt av islamister.

Som jeg har skrevet på min side Anti-Islamistisk Portal: "Islamic Cultural Centre`s (ICC) ideologi er utformet av indo-pakistaneren Abu Ala Mawduudi (1903-1979). Og ideologien hans er nærmest en blåkopi av ideologien til Det muslimske brorskap i Egypt, som oppsto som en religiøspolitisk protest mot den økende utbredelsen av vestlige frihetsverdier. Mawdudi etablerte partiet Jamaat-i-Islami (”Det islamske forbundet”) i 1941, som er det største islamistiske partiet i Pakistan i dag.

Her er noen av Jamaat-i-Islami og Mawdudis synspunkter: Lovverket burde bli basert på Koranen og Hadith som foreskriver amputasjon ved tyveri, pisking ved gambling og inntak av alkohol, og pisking og steining ved hor. En kvinnes vitneprov teller halvparten av mannens vitneprov. Polygami skal være lovlig (dvs at mannen kan gifte seg med flere kvinner men ikke omvendt). Kvinnen skal underordne seg mannen, blant annet kan hun kun nekte mannen sex om det er fysisk umulig for henne. Hun skal tildekkes strengt med slør, ikke bruke parfyme.

Partiets bevegelse i Norge, det statsstøttede trossamfunnet ICC i Oslo, har over 2000 medlemmer. Hvis man leser gjennom deres litteratur og informasjon i biblioteket deres i moskeen, ser man helt klart at Mawdudi er deres ideologiske fører. På ICCs nettsider står det blant annet at muslimske kvinner må bruke slør, og skal de jobbe utenfor hjemmet (noe de helst ikke skal), må de få tillatelse fra ektemannen, bære hijab, jobbe på en kjønnssegregert arbeidssplass, og ikke snakke med for myk eller for vennlig stemme når hun snakker med en mannlig kollega." (Kilde: Tilslørt. Avslørt).

Så som vi kan se har dronning Sonja hedret islamismen i Norge. Ubevisst, må vi tro. Men her burde kongehuset ha gjort sin research på forhånd. Dronning Sonja skylder nordmenn en unnskyldning. Det vil si, de av oss som ønsker likestilling mellom kvinner og menn. Med andre ord; de fleste av oss. Selv om flere av oss ikke aner hvor utbredt islamismen faktisk er.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere