Martin Drange

Alder: 35
  RSS

Om Martin

Nasjonalkonservativ politisk og blanding av liberal og konservativ teologisk. Skriver på Verneverdig.wordpress.com

Følgere

Saudi-USA mot TyrkIran

Publisert over 11 år siden

Jeg leste nettopp Velsignet Helg, DagenMagazinets helgemagasin, og på side 9 står det om den noe spesielle maktkonflikten som foregår i midtøsten nå. Konflikten mellom israelerne og palestinerne må også sees i lys av konflikten mellom sunni-muslimene og shia-muslimene.

Tyrkia har dramatisk endret forholdet sitt til Israel etter bordingen av Mavi Marmara, og tapene av de tyrkiske livene som det medførte. Dette fører til at Tyrkia nå inviterer Hassan Nasrallah, som er leder for terrorgruppen Hisbollah i Libanon. Bare en gang i løpet av fire år har Nasrallah gått ut av bunkeren sin, og det var for å besøke Mahmoud Ahmadinejad, Irans president, i slutten av februar. Hisbollah har et nært samarbeid med Iran, logisk nok, siden de deler både samme tolkning av Islam (shia) og et felles ønske om Israels utslettelse. Tyrkias statsminister, Recep Tayyip Erdogan, skal altså selv møte denne lederen. Dette vil føre til en ny allianse med Hisbollah, Hamas, Syria, Iran og Tyrkia.

Dette må selvsagt være et stort tankekors for de som har snakket varmt om at Tyrkia burde bli med i EU.

Sunnistatene føler seg underlegne shiastatene, siden USA har vist lite muskler i forhold til et Iran som i fremtiden kan skaffe seg atomvåpen. Sunni-lederne mener president Barack Obama bare snakker men ikke kommer med handling i forold til dette problemet. Derfor skal Saudi-Arabias Kong Abdullah om en uke ha besøk av Obama. The Times meldte for noen dager siden at Saudi-Arabia vil “se en annen vei”, om Israel bruker luftrommet deres i den hensikt å bombe Irans anrikingsanlegg av uran. Obama kommer til å besøke Israels statsminiser, Benjamin Netanyahu, igjen også snart.

Det kommer til å bli nervepirrende å følge med på hvordan denne konflikten kommer til å utvikle seg.

Gå til innlegget

Ja til moderat Islam

Publisert over 11 år siden

Problemet med det jeg ofte ser blant nettsider som skal kritisere islamisme, er at man sidestiller islamisme med islam. Med en slik metode kan man gjøre seg selv en bjørnetjeneste: Nettopp noen av dem som er viktigst å nå, nemlig muslimer, ender man på den måten opp med å provosere og dra over til islamismen.

Fremfor at noen muslimer tar avstand fra ekstremistiske holdninger og viser det, så fører det heller til at de finner grunner til å nettopp tviholde på prinsipper som kolliderer med verdier som har blitt til i en vestlig kontekst. En sann muslim vil jo nettopp følge islam, ikke sant?  Eller det h*n tror er islam.

For å kjempe mot islamisme, nytter det simpelthen ikke å inkludere verdens ca 1,7 milliarder muslimer som fiender i den kampen. Skal man alliere seg med engasjerte muslimer, må man appellere til dem. Dette gjør man ved å vise respekt for moderate tolkninger av islam og kjempe for at disse tolkningene skal bli mer politisk korrekt i hele verden. Da må man for all del gi oppmerksomhet til organisasjoner som “Muslims Against Sharia” og “Demokratiske Muslimer i Danmark”.

Hittil er de få - de er ikke ikke store - men man må ha et håp om at de skal bli det!

La oss oppmuntre våre muslimske, kristne og andre venner til å bryne seg på f.eks FriTankes holdninger. Det er mye bra å hente der. Vi må få islamister, kristendemokrater, hinduekstremister og andre til å se fordelene ved en sann sekulær stat, f.eks: 

  • Et land der man har (ytrings)frihet til å kritisere enhver religiøs tolkning uten å bli straffet for det, i lengden tjener det oss alle.
  • En nasjon der alle føler seg like velkomne og har like rettigheter uavhengig av livsynsmessig tilhørighet, men deler noen grunnleggende sunne verdier.
  • Et sted der vi har likeverd mellom kjønn, og nekter å vike tilbake for dette prinsippet.

Sann toleranse har å gjøre med å tørre å stå med rak rygg for de verdiene vi mener er viktigst, og på samme tid brenne for å få andre til å se at det er dette som er sant. (så har man ulike livssynsmessige utgangspunkt og vurderinger av hvorfor dette er tilfelle,men det er nå så.)

Politisk dialog og integrering er èn ting, men vi trenger også dialog i hverdagen, altså positive holdninger til mennesker som er annerledes enn oss. Jeg snakker egentlig om mange her, de med ulikt ståsted politisk og/eller religiøst, annen seksuell identitet, et opprinnelsesland med en vesentlig annen kultur, osv. Å være åpen for mennesker som ikke alltids er enig.

For å få til et sant tolerant samfunn, nytter det ikke bare med politisk lovgivning, men med en reell interesse og nysjerrighet for andre. Men vi skal aldri kaste vekk de verdier som har blitt til i en vestlig kontekst, som vi setter høyt. Aldri, aldri aldri. Da blir det heller ingen oppriktig dialog, fordi man ender opp med å bli den underdanige mens man naivt tror på forandring, som meget vel aldri kommer..

Noe av min oppfordring er altså: Vær klar, vær konsekvent, men vær også et medmenneske med empati. Med begge disse ingrediensene tror jeg vi kommer så mye lenger!

(Dette innlegget er en en redigert republisering fra Anti-Islamistisk Portal. Det må forøvrig legges til at så lenge mennesker bruker Islam til å undertrykke andre og profeten Muhammed selv stod for mye tull, så må man si at selve religionen har et problem. Men man må fremheve de moderate, selv om de er få som ønsker en forandring. Jeg anbefaler Muslims Against Sharia sin liste (som jeg legger ut under, hentet herfra) der de redegjør for forskjeller mellom fundamentalistisk og moderat Islam. Muslims Against Sharia er ganske unike - de synes nemlig at Muhammed gjorde en del grusomme ting som må forkastes som forbilledlige handlinger. Se også kritikk av Muhammeds liv og lære på denne nettsiden her).

Hentet fra Muslims Against Sharia: Hva er en moderat muslim? Ifølge et oppslagsverk, er en moderat person noen som står imot radikale eller ekstreme synspunkter, spesielt innen politikk eller religion. Til tross for dette, ser folk ut til å slite med definisjonen av en moderat muslim. Kanskje vil det bli enklere ved å definere en radikal muslim og så sammenligne den moderate muslimen som en motsetning til den radikale.

Nedenfor er en liste over evner som skiller moderate muslimer fra islamske radikale. (Forhåpentligvis kan leserne sende oss e-post på engelsk, og komme med konstruktive forslag til hvordan vi kan utvide denne listen.)

EmneRadikalModeratJødehatJaNeiKalifat (islamsk styre under en kalif)ForMotKritikk av islamNeiJaÅ føre ikke-muslimer bak lysetJaNeiDemokratiMotForDhimmi-status for ikke-muslimer ForMotHver handling (og hvert ord) utført av profeten Muhammad (ifølge Ahadith) er edelt og verdig vår etterlignelseJaNeiReligionsfrihetMotForLikestilling mellom kjønneneMotForJihadForMotRegjeringsformReligiøsSekulærIslamsk reformasjonMotForIslamsk overherredømmeForMotIsraelMotFor / NøytralKoranen står over GrunnlovenJaNeiReaksjon på kritikk av Koranen og/eller profeten MuhammadRaseri/voldFornuft/ingen reaksjonReligiøst likeverdMotForSharia (islamsk lov)ForMotTerrorismeFor / NøytralMotTeokratiForMotUniverselle menneskerettigheterMotForBruk av ord som "islamsk terrorisme" eller "Islamofascisme"AvviserGodtarHvitevasking av terrorismeJaNei

Gå til innlegget

Assidiq om karikaturene, Islam og Vesten

Publisert over 11 år siden

Yousef Assidiq har skrevet et innlegg på Minerva om karikaturer av Muhammed, der han riktignok forsvarer friheten til å trykke karikaturene, men sier at han ser på Lars Vilks som en“sensasjonskåt hysteriklovn” og, både Vilks og Kurt Westergaard blir skildret som “klamme klovneansikt”.Videre konkluderer han slik:

“Kort oppsummert så mener jeg at vi muslimer har blitt grundig lurt i denne konflikten. Det er mange som skulle ønske å se Europa slik den så ut før den muslimske innvandringen. Det er mange som skulle likt å se oss muslimer forsvinne i noen smell fra overflaten på jorden. Hvordan har det seg at det er nettopp disse religionsfiendtlige og kulturkrenkende menneskene som vi gladelig og frivillig danser etter pipen til?”

Les forøvrig gjerne hele hans innlegg, men jeg biter meg merke i hva han faktisk påstår:

  • Man er kulturkrenker om man kritiserer Islam (Selvsagt er det noen deler av noen kulturer som er kritikkverdige – det trenger ikke å bety at alt er galt med dem. Men i noen kulturer er f.eks kvinneundertrykkelse en norm, og i andre er det ett unntak. Hvordan kan man da påstå at alle kulturer er likeverdige?)
  • Man er “religionsfiendtlig” (Det er lett å være det når religionen også er en ideologi som overstyrer menneskers liv ja)
  • Muslimer danser etter pipen til de som kritiserer med tegninger (Assidiq snuer det hele på hodet. Tegnerne må leve med politibeskyttelse fra nettopp disse muslimene Assidiq stakkarsliggjør).
  • Mange mener muslimene burde “forsvinne i noen smell” – jeg antar han mener at mange europeere ønsker muslimene døde (her påstår Assidiq at det er en stor hatbølge mot muslimer. Han kobler altså fundamentalistisk islamsk tolkning med muslimske mennesker. Med andre ord sementerer han – forhåpentligvis ubevisst – erkekonservativ Islam. Status quo. Noe han også trekker frem at han støtter i kommentarene som dere kan se under).

Jeg legger her ut kommentarene mine og hans svar her. Jeg har rettet på noen skrivefeil i kommentarene mine men ellers er det riktig sitert:

Martin skrev 10. juni, 2010 kl. 17:53

“Hvorfor er lars Vilks og Westergaard “barnslige” og “klamme klovneansikt” i følge deg? For meg er de helter. De kjemper for den ytringsfriheten som du prøver å bagattelisere med innlegget ditt..?

Dette er nemlig åpenbart ikke en fillesak. Mange tør ikke å kritisere Islam, blant annet i karikaturer og kunst, fordi de da vet at de vil få trusler. Og i flere tilfeller kan de til og med ende opp med å bli banket opp, få huset tent på, eller i verste fall drept.

Så jeg ser ærlig talt ikke poenget med dette innlegget her. Det virker fullstendig meningsløst og blottet for en konsekvent tankegang.”

Yousef Assidiq skrev 10. juni, 2010 kl. 18:14

Martin,

Islam hadde ikke kommet noen vei uten kritikk, men hvor ligger kritikken i disse karikaturene? Hadde de hatt en funksjon, så skulle jeg tatt kritikken innover meg – og endret meg om det var nødvendig.

Jeg klarer ikke helt å se sammenhengen med Profeten (SAW) og en bombe i turbanen, ei heller kan jeg se sammenhengen med han karikert som en gris.

Men, nå er jo jeg blottet for konsekvent tankegang, så jeg er vel blind for det helt åpenbare også?

Jeg får Islam kritisert hver eneste dag, det er ikke ofte jeg kan gå en hel dag uten å få et eller annet kritisk spørsmål. Da svarer jeg på det. Hva skal jeg svare på karikaturene? Tegne noe like barnslig tilbake? Jeg ser ikke helt heltedåden i hva de har gjort, bortsett fra å profilere seg selv, og skape blest rundt sine egne verker.

Og, det er ikke Islam kritikere som har monopol på drapstrusler og forsøk, det skjer med muslimer også. Det er derfor det er så få ansikter i den offentlige debatten, fordi den enkelte måten å hindre folk fra å delta i den, er ved å skremme dem bort. Ytringsfriheten blir krenket, om det er i kulissene eller live i en demonstrasjon fra Somalia.

Martin skrev 10. juni, 2010 kl. 22:55

Yousef, først vil jeg bare si at jeg setter pris på å debattere med deg. Jeg ønsker at du skal dele dine meninger fra ditt ståsted, uansett hvor mange som kan være frekke (eller som du kan oppleve som frekke) i kommentarfeltet. Det er aldri galt å diskutere, uansett hvor sterke motsetninger det er i meninger.

Det viktigste er at begge sider er ærlige, og også er villig til å ta motpartens argumenter alvorlig, om dette så skulle innebære at man kanskje må justere noen av sine egne meninger.

Så til din kommentar.

Du skriver: “Islam hadde ikke kommet noen vei uten kritikk, men hvor ligger kritikken i disse karikaturene? Hadde de hatt en funksjon, så skulle jeg tatt kritikken innover meg – og endret meg om det var nødvendig.”

For det første sier du i en tidligere kommentar at du er mot en modernisering av Islam, og du sier det også er umulig med en slik modernisering (edit: I Assidiqs svar til Epicurus, skriver han: "Jeg vil ikke modernisere Islam. Det er umulig, og absolutt ikke noe jeg ønsker).  Hvordan kan du da skrive til meg at “Islam hadde ikke kommet noen vei uten kritikk?” Så den HAR kommet en vei? Den HAR vært gjennom en forandring? På hvilken måte kan Islam da forandres, og hvilke sider ved den kan ikke forandres? For det andre er karikaturenes funksjon – og det ble presisert allerede da de først ble trykket, f.eks når det gjelder de under karikaturstriden – at de ble lagd for å få frem poenget at dette er noe man simpelthen ikke tuller med. For da blir det rabalder. Og det ble det jo, og det blir det jo.

Du skriver: “Jeg klarer ikke helt å se sammenhengen med Profeten (SAW) og en bombe i turbanen, ei heller kan jeg se sammenhengen med han karikert som en gris.”

Jeg ser poenget ditt med at det kan virke rart at folk skal tegne profeten Muhammed som en gris, spesielt i lys av at gris (i tillegg til hund om jeg ikke tar feil) blir ansett som det verste man kan kalle noen i Koranen. Det må imidlertid legges til at noen mennesker klarer simpelthen ikke å ta alvorlig denne mannen. De føler en avsky når de vet at han startet kriger, og når han godtok at kvinner var annenrangs mennesker. Derfor blir mainstram Islam ikke godt mottatt av mange i Europa. Det blir en ren kulturkollisjon. Jeg, og mange med meg, mener jo at mange muslimer før eller siden må ta inn over seg at Muhammed hadde sine dårlige sider, og at en del av det han stod for, ikke er riktig lenger.

Når det gjelder karikaturen med Muhammed som bruker en bombe som turban, kan jeg jo vise til at mennesker har begått 15.425 terrorangrep (i skrivende stund) i Islams navn, siden islamisters bombing av Twin Towers 9/11 2001. Og Muhammed er jo et det største forbildet i Islam, er han ikke det? Dere anser også jesus som profeten deres, men Muhammed er vel det største forbildet. Litt to ulike forbilder, for å si det forsiktig.

Du skriver: “Jeg får Islam kritisert hver eneste dag, det er ikke ofte jeg kan gå en hel dag uten å få et eller annet kritisk spørsmål. Da svarer jeg på det. Hva skal jeg svare på karikaturene? Tegne noe like barnslig tilbake? Jeg ser ikke helt heltedåden i hva de har gjort, bortsett fra å profilere seg selv, og skape blest rundt sine egne verker.”

Tja, du kan jo ta til etterretning hva poenget med karikaturene er. Du kan si du støtter trykkingen av dem (og det har du gjort i dette innlegget og det er bra), og du kan oppfordre andre muslimer til også å støtte dem (rettelse: trykkingen av dem) og ytringsfrihet også når det kommer til religionskritikk. Når du skriver om hvor barnslige disse karikaturene er, opplever mange europeere det som sutring. For vi er vant med en slik harselering av religion når det gjelder karikaturtegninger. Er den morsom? Så le. Er den ikke morsom? Så se på noe annet. Slik er den europeiske mentaliten rundt slike ting.

Når Muhammed blir karikert, kan ikke det sammenlignes med karikatur av Erna Solberg. Muhammed lever ikke lenger så han kan ikke bli såret. Vi vet jo ikke hvordan han så ut engang. Men dette mennesket har blitt et symbol på Islam som religion.

“Og, det er ikke Islam kritikere som har monopol på drapstrusler og forsøk, det skjer med muslimer også. Det er derfor det er så få ansikter i den offentlige debatten, fordi den enkelte måten å hindre folk fra å delta i den, er ved å skremme dem bort. Ytringsfriheten blir krenket, om det er i kulissene eller live i en demonstrasjon fra Somalia.”

Jeg tror på at muslimer også kan få drapstrusler etter seg, og kan oppleve vold, om de står frem i media. Imidlertid tror jeg at disse truslene i så fall ofte kommer fra andre muslimer. Selv om det selvsagt finnes europeere som også kan tråkke over grenser, så er det jo slik at ingen offentlige islamske talspersoner har blitt angrepet fysisk for sine meninger såvidt jeg vet, av europeere.

Det jeg imidlertid vet er at flere muslimer, eller eks-muslimer, i det minste har fått flere alvorlige trusler, eller et svært trasig og uforutsigbart liv etter å ha kritisert sider ved Islam. F.eks Ayaan Hirsi Ali, Irshad Manji, Salman Rashdi, Sara Azmeh Rasmussen,

Og så har vi jo også den ikke-muslimske Theo Van Gogh, som måtte bøte med livet for sine meninger(Må fred være med ham),

Som man kan se i ulike medier er det tegnere og kunstnere som enten ikke tør å latterliggjøre Islam, eller som lar seg true til taushet. Dette beviser bare, etter min mening, at man definitivt trenger masse latterliggjøring av Islam.

Helt til muslimer kan lære seg å reagere på slike tegninger, slik kristne i vesten gjør. Man blar videre om man ikke liker det man ser.

(EDIT: idag, ikke engang en uke etter jeg skrev siste kommentaren min, er tallet på muslimske terrorangrep oppi 15.460. For jevnlig oppdatering av tallene og hvor angrepene skjer, les på thereligionofpeace.com ).

Jeg venter fortsatt på svar fra Assidiq.

Gå til innlegget

Jihad versus korstogene

Publisert over 11 år siden

Det er interresant at hver gang man nevner jihad og de mange terrorangrepene muslimer har foretatt mot andre muslimer og andre religiøse grupper, så får man slengt tilbake: "Ja, men andre religioner er ikke rent uskyldige de heller. Se f.eks på korstogene!"

Vel, korstogene er lenge siden, og de varte en forholdsvis liten stund. Jihad har vært der helt fra Islams begynnelse og frem til nå. Og den ser ikke ut til å forsvinne med det første. Jeg legger ved et treffende sitat:

"The Jihad, the Islamic so-called Holy War, has been a fact of life in Europe, Asia, Africa and the Near and Middle East for more than 1.300 years, but this is the first history of the Muslim wars in Europe ever to be published. Hundreds of books, however, have appeared on its Christian cunterpart, the Crusades, to which the Jihad is often compared, although they lasted less than two hundred years and unlike the Jihad, which is universal, were largely but not completely confined to the Holy Land. Moreover, the Crusades have been over for more than 700 years, while a Jihad is still going on in the world. The Jihad has been the most unrecorded and disregarded major event of history. It has, in fact, been largely ignored. For instance, the Encyclopaedia Britannica gives the Crusades eightt tunes more space than the Jihad."

- Paul Fregosi, fra hans bok "Jihad in the West", fra 1998.

Dessuten bunnet korstogene i et svar på nettopp muslimenes angrep flere steder i Europa. I utgangspunktet førte Europa en forsvarskrig - som needless to say - gikk for langt. Det er forbundet en så stor skam i forhold til dette blant europeere, at mange ikke engang setter seg mer inn i bakgrunnen. Det henger selvsagt sammen med en typisk selvhatende europeisk tankegang.

Merk at muslimer har gjennomført rundt 15.500 terrorangrep siden 11.September 2001 (kilde: thereligionofpeace.com)

Islam har et PR-problem. Og muslimene kan ikke skylde på media for dette.

Gå til innlegget

Har du fordommer om Islam? Frykt ikke!

Publisert over 11 år siden

For Islamnet.no er nemlig her , og kan forklare for oss ikke-muslimer at "oppfatningen om at en manns vitnesbyrd teller det dobbelte av en kvinne" er feil.

Det gjelder nemlig kun(!) ved økonomiske transaksjoner. Jammen da så! Jeg trodde nemlig at det hadde å gjøre med et negativt kvinnesyn i Islam.

Men våre muslimske venner forklarer jo det hele så fint:

"(..) Det er ikke slik at kvinner ikke kan noe om økonomi, men fordi mannen er pålagt det økonomiske ansvaret, vil han naturlig nok være mer kvalifisert som vitne i en slik transaksjon. Denne forskjellen eksisterer kun for at en kvinne ikke skal føle seg ubekvem om hun skulle gjøre en feil med tanke på at alle kvinner ikke er kvalifiserte innen økonomi, i motsetning til menn som er pålagt å kvalifisere seg."

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere