Martin Drange

Alder: 35
  RSS

Om Martin

Nasjonalkonservativ politisk og blanding av liberal og konservativ teologisk. Skriver på Verneverdig.wordpress.com

Følgere

Interresant

Publisert nesten 11 år siden

"Når rundt 95% av det som publiseres av vitenskapelige artikler om klimaet viser at vi står overefor menneskeksapte klimaendringer, når rundt 95% av klimaforskerne ikke betviler menneskeskapte klimaendringer og når når praktisk talt alle klimaskeptiske publikasjoner er utført av forskere med lavere kompetanse enn de andre klimaforskerne, synes jeg det er helt naturlig at media ikke gir inntrykk av at det er usikkerhet rundt klimaendringene, ja."

Dette skriver altså Audun.

Interresant, for da kunne jo jeg ha skrevet f.eks at:

"Når rundt 95 prosent av det som publiseres av vitenskapelige artikler om folkeslag, viser at det finnes raseforskjeller, når rundt 95 prosent av forskere som forsker på ulikheter mellom ulike etniske grupper, tror at det finnes distinkte forskjeller, blant annet en generell IQ-forskjell, og når de som kritiserer denne forskningen har mildt sagt lavere kompetanse, synes jeg det er helt naturlig at media ikke gir inntrykk av at rase er et utdatert begrep, og at det ikke finnes forskjeller mellom rasene/folkegruppene, ja.
Gå til kommentaren

Et forslag

Publisert nesten 11 år siden

Sørle, kanskje du skulle hatt deg en prat med Rustad i telefonen (eller møte ham om du kan) før du bestemmer deg for å skille lag med document.no?

Gå til kommentaren

For lettvint

Publisert nesten 11 år siden

Nei, jeg tror ikke det er mulig å definere eller klargjøre et begrep som høyreekstremisme helt ut, fordi høyreekstremisme ikke utgjør noe avgrenset eller sluttet ideologisk system som kan settes på formel, men like mye - eller mest av alt - er en psykologisk tilstand som ernærer seg av diffus frykt og misfornøydhet innen bestemte befolkningssjikt som føler seg truet av en ytre fiende. Når en slik frykttilstand blir en bestemmende faktor for politikken, har man en situasjon som åpner for eskalering mot det irrasjonalle og høyreekstreme.

Dette blir alt for lettvint. På den måten kan du stemple hvilket parti du vil som høyreekstremt. Det blir for dumt.

Gå til kommentaren

Viktig å klargjøre begrep

Publisert nesten 11 år siden

Det var ikke arrogant ment - det var en hale til din bemerkning om at du var sjokkert over det jeg skrev i min første replikk til deg. Det høyreekstreme fascistpartiet Jobbik i Ungarn fikk ved valget i april 16 prosent av stemmene, og har i senere meningsmålinger vært høyt oppe på 20-tallet. Om høyreekstremisme i dagens Europa kan man lete seg frem enkelt ved noen tastetrykk i Google, som blant annet

Ok, vel jeg er glad for at det ikke var arrogant ment =)

Men altså...en må kunne ha rimelig klare definisjoner på hva som er høyreekstreme partier, ellers blir det jo så alt for lett for mange å stemple innvandringsrestriktive partier som høyreekstreme.

Sverigedemokratene, som Frp, har tatt et oppgjør med nazistiske krefter i sine partier. Tvangssterilisering er selvsagt fascisme, tanker om at noen folkeslag er mer verdt enn andre er selvsagt fascisme, og jødehat henger ganske nært sammen med fascimen og høyreekstremismen.

Jeg ser ikke dette i noen av de alternative høyre- partiene jeg har lest om. Her vil man ta i bruk klare tiltak for å sikre nettopp de grunnverdiene vi setter høyt i Europa.

Jeg synes at man skal være grusomt forsiktig med å stemple noen som høyreekstremister eller rasister. Da skal det faktisk være skikkelig dekning for det også.

Går man på Wikipedia, har de et håpløs definisjon av begrepet "høyreekstremisme":

"Høyreekstremisme er en form for politisk ekstremisme som vanligvis knyttes til den ytterliggående høyresiden i politikken eller til grupper som er nasjonalistiske og bruker vold for å oppnå sine mål. Betydningen og bruken av begrepet har variert gjennom historien og i forskjellige språk, og høyreekstremisme som samlebegrep kan omfatte både radikalekapitalistiske, konservative og reaksjonære bevegelser, ulike terrorgrupper, nazister og fascister. Høyreekstremisters politiske orientering kan derfor være nasjonalsosialistisk, fascistisk, klerikalfascistisk, kristofascistisk og liknende, men også nykonservativ og liberalistisk. På grunn av faren for politiske misforståelser, for eksempel sammenblanding med partiet Høyre, er det enkelte som forsøker å unngå begrepet på norsk i dag og erstatter det med andre ord med snevrere betydning, for eksempel nazisme, rasisme eller nasjonalisme."

For det første kan man stille spørsmål ved begrepet høyreekstremisme, siden nazismen var sosialistisk, derav dens rette navn nasjonalsosialismen. Hvorfor man ikke heller snakker om en venstreekstremisme er jeg usikker på. Det totalitære har jo radikal venstreside og fascister til felles.

"Nasjonalisme" er et begrep som har fått mye pes, det sidestilles her med "nazisme". Det er også fjernt, ettersom nasjonalisme simpelthen uttrykker at man er for en nasjon, og gjerne da også en nasjonalstat. Mange mennesker i Europa (på tross av at vi har EU) er nasjonalister, siden er for et folks selvbestemmelsesrett overfor eget land.

Det er dessuten en total motsetning mellom å være liberalist og fascist, så jeg skulle likt å sett Wikipedia utdype nærmere.

Gå til kommentaren

Hva mener du?

Publisert nesten 11 år siden

Jeg ønsker fortsatt å vite hva du mener i Rustads innlegg som skulle tilsi at han var enig med "Akershus festning". Jeg ser det ikke.

Gå til kommentaren