Marte Bauge

Alder: 37
  RSS

Om Marte

Følgere

Gjem alkoholen - for barnas skyld

Publisert nesten 7 år siden

Når man lover å jobbe mer med tiltak og virkemidler for bedre psykisk helse og tiltak mot rus, er det et dårlig trekk å legge til rette for billigere og mer tilgjengelig alkohol.

Kjære Erna Solberg, i din nyttårstale 2013/2014 snakket du varmt om behovet for å tilrettelegge for mennesker med psykiske lidelser i arbeidslivet og ellers. Du understreket i talen hvor viktig det var å ta tak i problemer og utfordringer på områdene. Talen din gjorde meg glad. Jeg tenkte at endelig ville det bli større fokus på feltet alkohol/rus/psykiatri. Du var lite spesifikk i hvilke tiltak det skulle satses på, men den var likevel troverdig. 

Snart et år er gått, og lite har skjedd. En ting som forundrer meg er at regjeringen til tross for den flotte nyttårstalen har gjort det lettere å selge billig sprit til nordmenn på taxfree og ellers. Jeg skjønner at du og de andre i regjeringen hadde de beste intensjoner når taxfree-kvoten ble økt med to flasker vin. Alkohol skaper god stemning for mennesker uten alkoholavhengighet, tilgang til billigere alkohol gir flere velgere og stjerne i boken for politikere som deg. Problemet er bare at når man lover å jobbe mer med tiltak og virkemidler for bedre psykisk helse og tiltak mot rus, er det et dårlig trekk å legge til rette for billigere og mer tilgjengelig alkohol.

«En ødelagt barndom kan sette dype spor, en bra barndom varer hele livet».

Dette var dine ord. For Per på 8 år som har en alkoholisert far hjelper det veldig lite at pappa får kjøpe mer sprit på taxfree etter en Sydentur. En slik handletur kan få store konsekvenser for Pers hverdag i flere uker fremover. Ved å gjøre det lettere for foreldre å kjøpe billigere alkohol glemmer regjeringen en særlig sårbar gruppe. Så mye som 100 000 barn i Norge har en far eller mor med et alkoholproblem. For disse barna består store deler av hverdagen i å gjemme/lete etter sprit og ølflasker, finne på unnskyldninger for hvorfor far eller mor er full, ta seg av småsøsken når foreldrene drikker, rydde opp etter foreldrenes «fyllekuler», gå mellom foreldre som krangler og slåss som følge av alkohol. 

Mange barn gruer seg til helger og ferier fordi det er da foreldrene drikker mest. Det medfører også skam og usikkerhet for et barn å se sin egen omsorgsperson, beruset til alle døgnets tider. For mange barn som vokser opp med alkoholikere er søndag den beste dagen i uken, nettopp fordi tilgangen på alkohol er begrenset. «Selv om pappa alltid er sur på søndag er det likevel fredelig»

 Det følger av FNs barnekonvensjon artikkel 3 at «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn«. Å vedta lover som gjør at folk kan kjøpe mer og billigere sprit og alkohol er absolutt ikke til det beste for de barna som lever i alkoholiserte hjem. Gjennom sin alkoholpolitikk mener jeg dagens regjering svikter disse barna.

Selv om myndighetene har satt inn noen tiltak som tilsynelatende hjelper skulle jeg likevel ønske at du Erna, og regjeringen, gikk inn for en enda strengere alkoholpolitikk av hensyn til barnas beste. En god start ville vært å vedta lover som ikke åpnet for at det skal bli lettere for folk å få tak i sprit. Å la vinmonopolet ta over taxfreesalget ville vært et egnet tiltak i tråd med det du snakket om i talen din på nyttårsaften. Alkohol ville blitt enda mindre synlig enn i dag. Avinor har nylig bestemt at alkoholutsalget på Gardermoen skal flyttes. Dette er et positivt tiltak som kan føre til at folk drikker mindre.

Det pågår nå en kampanje «Jeg ser deg» i regi av Blå Kors hvor folk oppfordres til å si fra dersom man ser at et barn har det vondt hjemme. Dette er et viktig tiltak som det er bra at det satses på. Vi trenger flere slike kampanjer, og flere organisasjoner som Blå Kors. Politikerne har likevel mulighet til å gå inn for flere midler til tiltak som informerer om de skadevirkninger alkohol og rusmisbruk fører med seg. Organisasjoner som jobber med alkoholforebygging må få økte midler. 

 Ikke minst er åpenhet på skoler om foreldres alkoholmisbruk og rusmisbruk viktig for barn. Mange tror de er alene om problemene, og føler dyp skam over familien sin, og det de opplever hjemme. Du oppfordret til åpenhet i talen din Erna.  Jeg oppfordrer deg nå til å gjøre dine ord fra nyttårsaften 2013 om til konkrete handlinger – for barnas skyld. 


Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere