Marie Rein Bore

Alder:
  RSS

Om Marie Rein

Følgere

Retten måtte smuldre bort

Publisert over 7 år siden

Jeg mener det er viktig at også fastleger skal ha reservasjonsmulighet for å henvise til abort. Men nå smuldrer disse reservasjonsmulighetene. Det burde KrF ha skjønt.

Mange snakker fremdeles om reservasjonsretten. Men den er forsvunnet for lengst. Allerede i samarbeidsavtalen mellom de fire partiene sist høst, var ordlyden "reservasjonsmulighet", ikke "reservasjonsrett".

«Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening» er et av punktene i samarbeidsavtalen.

Altså reservasjonsmulighet, ikke noen rettighet. Dessuten viser avtalen til at det skal skje i dialog med Legeforeningen.

I Legeforeningen var det mye diskusjon og uenighet om dette med reservasjonsmulighet. Men landsstyret vedtok følgende i juni i fjor:

"Legeforeningen mener at alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling. Legers reservasjonsmulighet skal ikke være til hinder for befolkningens lovbestemte rettigheter. Reservasjonsmulighetene må derfor vurderes lokalt i helsetjenesten på en slik måte at disse hensyn kan ivaretas".  

Legeforeningen har vært klar på at reservasjonsmulighetene må vurderes lokalt i helsetjenesten, altså i kommunene. Dermed blir det altså kommunepolitikerne som har mulighet til å bestemme gjennom bruken av fastlegeordningen. Og dermed var det ikke annet å vente enn at en del lokalpolitikere nå går i skyttergravene og vil si nei til reservasjonsmulighet. Reservasjonsmulighet vil smuldre bort.

En ordning med reservasjonsmulighet vil nok får flertall på Stortinget, og slik sett være et tegn på at KrF har innflytelse. Men ikke mye å flagge med. Slik systemet er og kan brukes vil rettighetsmuligheten i praksis sannsynligvis bli liten.

Har den til dels harde debatten rundt reservasjonsrett/mulighet ført noe godt med seg? Jeg har et håp om at debatten har virvlet opp en del tenkning rundt abortloven. Jo, loven har sterk støtte. Men det går an å forsvare loven og likevel gi uttrykk for at en abort ikke er en selvfølgelig og hverdagslig handling. Nærmere 15.000 selvbestemte aborter årlig i Norge er et alvorlig høyt tall.

Gå til innlegget

Regnskap farlig vei å gå

Publisert over 8 år siden

Det er dyrt for samfunnet at folk skiller seg. Men å kreve et skilsmisseregnskap over kostnadene er farlig vei å gå. Vårt Land børe ikke gå den

"Samlivsbrudd gir samfunnet gigantregning", er Vårt Lands hovedoppslag i dag. Bakgrunnen er at en tenketank i Storbritannia har regnet ut at skilsmisser og samlivsbrudd i fjor kostet landet 405 milliarder kroner.

Nå krever Foreningen 2 Foreldre at Norge utarbeider et tilsvarende skilsmisseregnskap. Og i en kommentar på Verdidebatt gir Vårt Lands sjefredaktør Helge Simones i hvert fall indirekte støtte for en slik tanke.

Hans argument er at  kostnadsoverslag vil tydeliggjøre at skilsmisser er så dyrt for samfunnet at det ville bli en pådriver for tiltak som kan hjelpe familier til å unngå en skilsmisse.

Jeg er enig med Simonnes at mye mer burde gjøres når det gjelder hjelp og støttetiltak for å hindre at familier skilles. Selv om vi vet at en del skilsmisser er nødvendige og den rette løsninger for en del ekteskap, er det klart at både den enkelte og samfunnet ville være tjent med at ekteskap kom helskinnet gjennom kriser.

Men slike kostnadsberegninger er en farlig vei å begi seg inn på når det gjelder slike spørsmål. I mange livets situasjoner gjør man feil og kommer skjevt ut. Man gjør ting man ikke burde gjøre, og det koster samfunnet penger.

Mange røyker til tross for at de har hørt utallige ganger at det er skadelig. Så kunne man sette opp et helseregnskap over hvor mye en pasient med lungekreft koster samfunnet den tid han har å leve med kreften. Men hva ville være hensikten? Ville det skremme røykere? Sannsynligvis ikke.

Forhåpentligvis ville det ikke føre til at helsevesenet begynte å bruke kostnader som argument for å nekte behandling. Forhåpentligvis ikke. Men hvis flere og flere sider av livet som vi ikke får til som vi burde, skulle bli gjenstand for et kostnadsregneskap og kostnadstenkning, er vi på ville veier.

Gå til innlegget

Farlig fart i svingdøra

Publisert over 8 år siden

Nei, bestemor er ikke ferdigbehandlet. Nei, hun kjenner seg ikke bra. Men sykehuset har sagt at hun er utskrivingsklar. Og kommunen tar i mot henne, ellers må den betale rundt 4000 hvert døgn.Men om noen dager må bestemor inn på sykehuset igjen.

I dag, onsdag 6.mars, la helsedirektøren fram helsesektorens nøkkeltall for 2012. Og Bjørn Guldvog har mange gode tall å legge fram. Men tallmengden kan ikke skjule at det er farlige svakheter med den store helsereformen vi nå er inne i, nemlig samhandlingsreformen. Tanken er at mer helsearbeid skal skje i kommunene. Og vil ikke kommunene, så skal de tvinges med pengemakt. 

 Ett slikt økonomisk virkemiddel er at kommuner nå må betale rundt 4000 kroner pr. døgn for en pasient som blir liggende på sykehuset etter at han er utskrivingsklar. Det har ført til en stor nedgang i antall utskrivingsklare som blir liggende. Kommunen prøver å finne en ordning. Men samtidig viser tallene for 2.kvartal 2012 at antall reinnleggelser har økt, særlig når det gjelder dem som blir sendt ut av sykehuset med en gang de er utskrivingsklare.

Bestemødre og andre må inn på sykehuset igjen. De var for dårlige til å klare seg hjemme eller i aldersboligen. For utskrivingsklar betyr på ingen måte ferdigbehandlet. Ny runde på sykehuset må til. Dette økende antallet svingdørspasienter gir et klart signal om at samhandlingsreformen ikke funker godt nok.

Med tiden vil forhåpentligvis kommuner kunne få gode tilbud for pasienter som trenger mye og til dels avansert behandling etter at de har blitt utskrevet fra sykehuset. Men det tar tid. I mellomtiden må situasjonen for svingdørspasientene bli tatt på alvor i valgkampen. Sykehuspolitikk handler om mye mer enn den evindelige krangelen mellom røde og blå om private sykehus.

Gå til innlegget

Stresset ettåring i barnehage

Publisert over 8 år siden

Forskere advarer: Ettåringer kan bli alvorlig stresset av å begynne i barnehage.

 Analyse av spyttprøver viser en dobling av ettåringers nivå av stresshormon ved barnehagestart – og stressnivået holder seg høyt over lang tid. Dette er tysk forskning som TV2 har fanget opp og laget stoff på.

 Når er riktig tidspunkt for barnehagestart? Det er en del forskere som mener at for mange småbarn er barnehagestart ved ettårsalderen for tidlig. At forskning viser de er stresset de første dagene i barnehagen er ikke så rart. Alt er nytt og uvant. Men at stresset fremdeles er der etter flere måneder hos en del barn gir grunn til bekymring.

Nei, løsningen er ikke kontantstøtte. Det er fortidens løsning. Med dagens økonomiske forhold er det urealistisk at mor eller far skal kunne være hjemme hos barnet til det begynner på skolen.  Jeg er absolutt for  et barnehagetilbud til alle. Men jeg skulle ønske man fikk mamma- og pappapermordninger som gjorde det mulig å tøye hjemmetiden slik at barnet var nærmere to år når det begynte i barnehagen. Da har barnet blitt sterkere og mer robust, kan gå, kan lettere gjøre seg forstått, kan ha mer glede av å leke sammen med andre barn.  

Gå til innlegget

Brudd er en dårlig løsning

Publisert over 8 år siden

Mekane Yesus-kirken i Etiopia har brutt med den svenske kirken fordi den godkjenner samkjønnet ekteskap. Hvis den norske kirke og andre kirkesamfunn åpner for å tillate homovielser, blir det brudd med dem også.

I dag har den norske kirkes samlivutvalg lagt fram sin innstilling, der et flertall åpner for vielse av homofile par. Nå vil debatten gå ganske hardt en stund framover.

Og inn i den debatten bringer rektor på Fjellhaug internasjonale skole, Hans Aage Gravaas, nå inn nye momenter om at et ja til homovielser vil gjøre den norske kirke til en minoritet i det verdensvide lutherske kirkelandskap. Han viser til at den etiopiske Mekane Yesus-kirken har brutt med den svenske kirken på grunn av dens aksept av samkjønnet ekteskap. Og riset bak speilet er at det samme kan skje med den norske kirke hvis den åpner for å tillate homovielser.

Jeg synes det er trist at rektor ved en skole som utdanner misjonærer og andre som skal tjene Guds rike her i Norge, i sitt innlegg i Verdidebatt.no slik jeg leser det, applauderer at Mekane Yesus-kirken bryter med kirkesamfunn som godkjenner samkjønnet ekteskap.

Slik jeg leser premissene for bruddet, betyr det blant annet at man ikke kan preke i hverandres kirker, og at man ikke kan ha nattverdsfellesskap.

Jeg trodde det var viktig å¨lære kommende misjonærer verdien av det kristne fellesskap, selv om man kan være uenig i visse spørsmål.

Dette fellesskapet har vært så viktig at man til nå har kunnet leve med ulike kirkelige løsninger  når det gjelder spørsmål i gråsonen etikk, teologi, samfunn.

Lutherske kirker i Afrika har eksempelvis akseptert at menn som hadde flere koner da de ble kristne, fortsatt kunne drive med flerkoneri. Det var ikke fordi det ville bli for stusslig for mannen med bare en kone, men fordi kone nummer to og tre ville bli skjøvet ut i elendighet og eventuell prostitusjon, hvis kirken satte krav om bare en kone.

Uvant tanke for en nordmann, akkurat som omsorg for den homofiles rett til et forpliktende parforhold, et parforhold som en prest kan velsigne,  kan være en uvant tanke mange steder i verden.

Uenighet  og ulike ordninger må man kunne leve med. 

Hva så med argumentet om at homofilt samliv er imot Guds klare ord?

Jo, det er bare at ulempen, men også fordelen ved å ha blitt gammel, er at man har hørt sterke argumenter om Guds klare ord før, argumenter som har kommet og gått.

I sin tid var argumentet at Guds klare ord sa nei til kvinnelige prester. Nå er kvinner i full fart inn i den norske kirke som prester, biskoper, ja, til og med den fremste av biskopene er en kvinne. 

Så var argumentet at Guds klare ord ikke tillot gjengifte etter en skilsmisse. Nå sier de aller fleste prester ja til å vie fraskilte.

Så var argumentet at Guds klare ord sa at homofili var imot skaperordningen. Nå åpner et klart flertall i kirkens samlivsutvalg for for homovielser.

Jeg er lei meg for at Mekane Yesus-kirken har brutt med den svenske kirken, og kan komme til å bryte med den norske. Med en tante som mange år var misjonær i Etiopia har jeg med glede fulgt den fantastiske utviklingen som nå har gjort Mekane Yesus-kirken til et av det lutherske verdenssamfunns største kirker.

Men deres trussel om å bryte med kirker som godkjenner samkjønnet ekteskap, må ikke få prege den norske debatten og den norske kirkes beslutning.

Å bryte et viktig fellesskap er feil måte å løse  uenighet på.

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere