Marie Rein Bore

Alder:
  RSS

Om Marie Rein

Følgere

Likestilt prevensjonsansvar?

Publisert over 7 år siden

Ja, i prinsippet og likestillingens navn burde det være slik at menn og kvinner hadde like mye ansvar når det gjelder prevensjon. Jeg er absolutt for at menn skal ta større ansvar, jeg er for at man bør presse legemiddelindustrien til å utvikle sikrere prevensjon for menn.

Men så er det denne virkeligheten da: Enn så lenge er en del graviditeter resultat av samleier som ikke var så veldig planlagt. Enn så lenge er det kvinner som har de sikreste prevensjonsmidlene, stabile prevensjonsmidler slik som p-pille. Da er det viktig at kvinner tar ansvaret, og at det forhåpentligvis kan føre til færre svangerskapsavbrutt.

 En provosert abort er en alvorlig sak, det tror jeg alle er enige om uansett om man støtter loven om selvbestemt abort eller ikke. For meg er muligheten til å redusere de høye aborttallene noe, viktigere enn å pukke på likestilling når det gjelder prevensjonsbruk.

 

 

Gå til kommentaren

Takk for kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei, takk til dere som kommenterer innlegget mitt. Det er et viktig tema, synes jeg. Ja, enig med deg, Ellen Hageman, at det skal to til for å laget et barn. Mannen har et ansvar. Men det problematiske her er at graviditeten ikke er ønsket. Og siden det er kvinnen som får a. Hovedbelastningen ved en selvbestemt abort, og B. kvinner har bedre prevensjonsmidler enn menn, er det i realitet kvinner som må ta et hovedansvar for at et samleie ikke fører til en uønsket graviditet. Kan sies mye om hvor urettferdig dette er, og likeledes kan man kritisere legemiddelindustrien fordi den ikke har klart å utvikle gode nok prevensjonsmidler for menn. Men skal aborttall ned, er det foreløpig kvinner som må ta ansvaret for sikker prevensjon.

Til Ståle Halsne; Jeg er for loven om selvbestemt abort, men mener samtidig at abort er en vond og vanskelig løsning. Derfor er jeg opptatt av at aborttallene bør ned, ikke av økonomiske grunner, men fordi abort er en nødløsning

Gå til kommentaren

Eggdonasjon

Publisert over 8 år siden

Jeg er også imot eggdonasjon, bare så det er sagt. Men eggdonasjon betyr ikke nødvendigvis at egget blir befruktet med donorsæd, og at det befruktede egget blir satt inn i en fremmed kvinnes livmor (surrogati).

 De som går inn for eggdonasjon, ser mer for seg at en gift (eller samboende) kvinne som som  har ødelagte eggstokker, får et donert egg fra en annen kvinne. Dette donerte egget blir så befruktet med sæd fra den gifte kvinnens ektefelle og så satt inn i den gifte kvinnens livmor og utvikler seg der.

Da blir barnets situasjon at den biologiske far (sædgiver) også er den sosiale far. Den biologiske mor er hun som donerte egget. Men den sosiale mor, er hun som også har båret fram barnet og født det. 

En slik donasjon har de fleste stilletiende akseptert i mange år. Men da har det vært snakk om sæddonasjon. Prinsippielt er det vel ikke forskjell mellom egg- og sæddonasjon? Å si at en slik form for eggdonasjon ødelegger familien, er å bruke for store ord. Da burde man ha protestert voldsomt på praksis med sæddonasjon til gifte par, som har vært et tilbud i mange år i de tilfeller der ektemann ikke produserer levedyktig sæd.

Når jeg er imot at bioteknologiloven skal endres slik at eggdonasjon blir tillatt, er det fordi jeg frykter donerte egg i praksis blir en salgsvare, og likeledes at eggdonasjon vil føre til mer bruk av surrogatimødre. Da blir barn en salgsvare, og surrogatibetaling lokker og presser fattige kvinner til å gå¨gjennom svangerskap og fødsel for så å gi fra seg barnet.

 

Gå til kommentaren

Barn trenger barnehage

Publisert over 8 år siden

Jeg mener barnehage er et godt tilbud til småbarn. Men jeg skulle ønske det var var bedre muligheter til å vente til barnet var to, ja, kanskje tre før det begynte i barnehagen. Da har barnet kommet i en alder der det klarer seg mye bedre alene, og det har større glede av å leke sammen med andre barn.

Å henvise til at et godt alternativ er å være hjemme med kontantstøtte holder ikke. Kontantstøtten er altfor lav. Den økonomiske situasjonen for mange småbarnsforeldre er at begge må være i jobb for å klare boligutgiftene. Det er ikke snakk om å være i jobb for å få råd til hytte, båt, bil nummer to osv. Prisøkningen på boliger har i de sentrale strøkene i Norge, der flest bor, vært så stor at det er vanskelig å klare seg på en lønn, eventuelt klare seg på to deltidsstillinger.   

Gå til kommentaren

Snakke sammen er OK

Publisert over 8 år siden

Takk for tilbakemelding, Hans Aage Gravaas. Ja, ha mulighet til å snakke sammen er bra. Og Hermstad er et vakkert sted.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere