Marie Rein Bore

Alder:
  RSS

Om Marie Rein

Følgere

Avskaffe monarkiet

Publisert nesten 4 år siden

Jeg tror at hvis man vil Ingrid Alexandras beste, så bør det være  ta skritt for å avskaffe monarkiet.

Da slapp man å bekymre seg over situasjonen for hennes framtidige ektefelle. Og prinsessen trenger ikke å bli presset inn i rollen som framtidig monark.  Kanskje vil hun heller bli lege, eller lærer, eller bioingeniør, yrker det virkelig er behov for.Gå til kommentaren

Et nytt kraftsenter

Publisert nesten 4 år siden

Jeg er enig med  Nils-Petter Enstad i at det  trengs et styringsalternativ med en annen politikk enn den blå-blå og bittelitt grønne regjeringen. Jeg støtter hans argument om at en regjering av Ap, Sp og KrF vil  ha minst like gode styringsmuligheter som dagens regjering. Velger man å ta SV med i fellesskapet, vil den rett og slett ha flertall. 

Men når han skriver at det uansett er på tide å etablere et nytt sentrum i norsk politikk, reagerer jeg på bruken av ordet sentrum. Den tradisjonelle politiske bruken av  ordet sentrum, sentrumspartiene, sentrumsregjering osv er så etablert at selv om velgere og partier er forsvunnet  fra dette sentrum, henger ordbruken igjen.

Men hvorfor ikke bruke ordet kraftsenter om en alternativ koalisjon med Ap, KrF, Sp og SV.  Det trengs en ny samling av politiske krefter. KrF trenger å rydde litt hos seg selv om hva som er viktig for dem, og hvordan de skal prioritere disse sakene. Jeg håper den ryddesjauen resulterer i at de ser Ap som den mest logiske samarbeidspartneren.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

Jeg er sikker på at Israel har et rettsvesen  med aktor, forsvarer, dommere, ankemuligheter osv. 

Jeg håper det også gjelder den militære domstolen i  Ofer-fengselet der Ahed Tamimi  nå skal dømmes. Hvordan den rettsaken skjer, er vanskelig å vite, siden israelerne avgjorde at den skal skje bak lukkede dører, slik at media ikke kan referere.

Det er Norsk Telegrambyrå (NTB) som opplyser at  det for tiden er over 300 andre mindreårige palestinere som for tiden soner dommer i israelsk fangenskap. 

Du skriver at utsagnet mitt om de 300 kan "tolkes  som om disse unge menneskene nærmest er dømt i summariske rettssaker for å bli kvitt et problem hurtigst mulig , og at sannsynligvis er alle egentlig uskyldige".

Da tolker du meg feil. Jeg tviler ikke på at  det var juridisk reelle rettsaker. Men jeg stiller spørsmål ved den israelske tankegangen om at disse mindreårige palestinerne er så farlige at de må fengsles. 

Mange stiller spørsmål  ved den israelske framgangsmåten: FN, EU, Amnesty.

Norge er også blant de land som har kritisert Israels fengsling av mindreårige, blant annet tidligere utenriksminister Børge Brende under et besøk i Israel.Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

Her er det ikke snakk om hvem som har mest heltestatus.  Her dreier det seg om hvordan israelske myndigheter har fengslet og nå vil dømme i en militær domstol en palestinsk mindreårig som forsøker å protestere mot en israelsk okkupasjon som blir mer og mer omfattende. 

Dette handler ikke om helter, det handler om bruk av makt, og jeg synes at israelske myndigheter dessverre misbruker makten sin.

Gå til kommentaren

Svært alvorlige forbrytelser?

Publisert nesten 4 år siden
Arnt Thyve – gå til den siterte teksten.

Til Arnt Thyve

Israel har undertegnet den internasjonale barnekonvensjonen, som definerer at man er barn til man er 18. 

Ifølge barnekonvensjonen skal barn kun fengsles som en siste utvei etter svært alvorlige forbrytelser. 

Mener du at det hun har gjort kan defineres som svært alvorlige forbrytelser?


Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere