Marianne Løge

Alder:
  RSS

Om Marianne

Beskriv deg selv her

Følgere

Om å vise respekt.

Publisert over 7 år siden

Human-Etisk Forbund ønsker ikke å «gravlegge sine prinsipper», slik redaktør Trygve W. Jordheim skriver i Vårt Land 28. august. Vi ønsker å vise respekt for avdødes religion eller livssyn og vi ønsker dialog om livssynsåpne seremonirom i Arendal.

I dag mangler byen egnede lokaler for ikke – religiøse seremonier, der«gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn», slik Gravferdsloven fra 2012 åpner med.En ikke-religiøs seremoni i et religiøst formet og utsmykket lokale gir for mange en opplevelse parallelt det en kristen familie kan føle ved å måtte arrangere sin gravferd i for eksempel et buddhistisk tempel eller muslimsk moské.

Den beste løsningen på sikt ville ha vært om kommunen bygger et felles livssynsåpent seremonibygg. Når slike løsninger ikke foreligger, bør det være i alles interesse å tilrettelegge så langt det er mulig.

Arendal kapell er et bygg fra 1971 og innviet 1975 i tilknytning til krematoriet. Både gravlunden og kapellet er Arendal kommunes eiendom og dermed et offentlig bygg som alle innbyggere i Arendal kommune bør kunne få bruke fritt, uansett religion eller livssyn.  At Den norske kirke lokalt, ved kirkevergen, ikke vil at faste kristne symboler i dette offentlige allmenne bygget skal dekkes til, bør registreres som kun en mening. Det er kommunestyrets oppgave å beslutte eventuell justering og bruksregler for kapellet, i og med at det er deres eiendom.

Det som er viktigst på kort sikt er komme i en dialog for å finne løsninger som på enkle måter kan gjøre Arendal kapell mer tilgjengelig for alle, som å dekke over en kristusfigur på korset, når det er behov for det.

Human-Etisk Forbund har ved tidligere anledninger blitt henvist til Arendal Gamle rådhus, eller kulturhuset for å holde gravferder. Det er dessverre ikke holdbart. I det gamle rådhuset er det nærmest umulig å få inn en kiste i lokalet, og den må i tilfelle bæres inn via bakveien og gjennom barnehagen. Vi er bekymrede for den forstyrrende effekt dette vil ha for barn som oppholder seg i uteområde.

Kulturhuset er heller ingen fullgod løsning. Her påløper det en stor kostnad for de pårørende, og dessuten er det vanskelig å kombinere med aktiviteten som foregår i huset. Her må de sørgende gjennom en kafe, billettområde og kommunens servicesenter for å komme inn i salen.

Dermed sier det seg selv at Arendal kapell er et mer egnet lokale, og vi håper å få i stand en dialog med kommunen for å finne gode løsninger for at dette kan bli et lokale som kan ivareta alle kommunens innbyggere sine ulike tro og livssynssamfunn.

Vi ønsker å presentere en løsning som kan fungere frem til kommunen har mulighet og økonomiske midler til å bygge et livssynsåpent lokale for alle. Løsningen er å dekke til det kraftigste symbolet i lokalet, slik at det er mulig å benytte kapellet for alle uansett livssyn.

Kapellet og kirkegården er kommunal eiendom, og dermed bør også lokalitetene være tilrettelagt for alle innbyggerne i kommunen. Og kommunen, samt kirkelig fellesråd, må forholde seg til Gravferdsloven, og den sier klart og tydelig at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Dermed må man også kunne tilpasse egnede lokaler slik at de kan romme alle kommunens innbyggere.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere