Maria Hevzy

Alder: 43
  RSS

Om Maria

Jobber som politisk rådgiver i Det norske Arbeiderparti
Er forbundssekretær i Kristne Arbeidere
Er pinsevenn
Mener veldig mye om veldig mye, men er ikke så flink til å skrive det ned....

Følgere

Publisert over 10 år siden
Ståle Halsne – gå til den siterte teksten.

Formuleringen om at kristne verdier er jaget fra det offentlige rom ser jeg kan være litt upresis. For å presisere; kristendommen er tatt bort fra det offentlige rom, og blir presset inn hver enkelt sitt sinn. "Din tro er din privatsak, og samfunnet rundt skal ikke belemres med den". Eksempler på at kristendommen må vike er f. eks.;

  • kristendomsundervisning i skolen
  • kristne programmer på riksdekkende TV er under press
  • skolegudstjenester

I tillegg er det spesielt to norske lover som går direkte imot Guds ord; abortloven og ekteskapsloven.

Takk for presiseringen Ståle, da er det noe enklere å diskutere samme tingen:) Jeg mener fortsatt at ingen kan ta noe (les: kristendommen) bort fra det offentlige rom så lenge de menneskene som ferdes og virker der faktisk er kristne.

Det at kristendomsundervisningen i skolen har fått en annen plass enn den hadde tidligere mener jeg i seg selv ikke er noe negativt. Bondevik var jo også en tilhenger av et dialogfag i skolen. Før var det jo slik at alle som tilhørte Den norske kirke hadde kristendomsundervsining, kanskje noen andre kristne også, mens andre hadde livssyn helt for seg selv. Dermed var det stort sett elever med foreldre som syntes kristendommen var et poeng å formidle som fikk den på skolen. Nå er det slik at alle elever på skolen får høre om hva det kristne budskapet er, det må jo være veldig positivt! Jeg tror i tillegg at det er positivt (og gøy) å lære om hva andre mennesker tror på, da forstår vi hverandre lettere, ikke noe galt med det heller.

Ingen andre land gir statsstøtte til trossamfunn slik at de kan styrke egen trosopplæring, det er en styrking av menighetenes mulighet til å formidle evangeliet!

Jeg mener skolegudstjenester burde være uproblematisk så lenge det ikke kobles opp til semesteravslutning. Det er også det som er regjeringas linje. Men så mener jeg man også så langt det er mulig burde besøke andre trossamfunn i forbindelse med markering av deres høytider.

Abortloven og ekteskapsloven er kanskje to av de mest krevende sakene vi har hatt i moderne tid. Men jeg mener at dersom noen skal ta ansvaret og valget om en abort, så er det bedre at det er kvinnen som gjør det, enn at det er ei nemnd som gjør det. På sett og vis et minste av alle onder. Det er et poeng at det er om å gjøre å unngå aborter, og da ser vi jo at tiltak som gratis prevensjon har hjulpet veldig på tenåringsaborter, slike tiltak må vi ha mer av. Men jeg vil også presisere at det er opp til hver enkelt å velge å benytte seg av rettighetene disse lovene gir, og dermed mulig å følge sin egen overbevisning om hva som er rett.

Ekteskapsloven er en borgerlig lov som legger juridiske forhold til rette for et samliv, ingen pålegger kirkene å gå imot sin egen overbevisning i denne saken, de står fritt til å velge.

Jeg mener vi kan si at tro er mye mindre en privatsak enn det som var tendensen tidlig i forrige århundre og fram til nå. I Arbeiderpartiet sitt program har man f. eks beveget seg fra å si at tro var en privatsak, til å si at tro er viktig for den enkelte og for samfunnet. Jeg tror også at det økende trosmangfoldet i samfunnet er med å bevistgjøre folk rundt egen tro. Jeg tror for eksempel at muslimers måte å vise sin tro på er med å gjøre det enklere for litt stive norske kristne å synliggjøre sin tro. Da jeg vokste opp var det ikke så vanlig å si man var kristen, jeg opplever en større åpenhet rundt dette nå, jeg synes jeg aldri har truffet så mange mennesker som har hatt lyst til å snakke om tro og tvil. Det kan vel knapt kalles at kristendommen forsvinner fra det offentlige rom:) 

Det jeg ikke forstår er hvordan enkelte politiske saker som egentlig ikke har noe med kristendommen å gjøre plutselig popper opp som "kristne verdier". Da tenker jeg på kontaktstøtten, som i praksis handler om å betale noen for å la være å benytte en tjeneste (barnehage). Jeg har ingen problemer med å se at mange synes det er en god ordning, selv om jeg selv mener mange av de barna som er hjemme hadde vært tjent med å være ute, men hva som gjør den spesielt kristen lurer jeg veldig på............

 

 

 

 

Gå til kommentaren

Kristne verdier

Publisert over 10 år siden
Ståle Halsne – gå til den siterte teksten.

Svært mange glemmer at det er de kristne verdiene som har bygget Norge. Svært mange glemmer at det er de kristne verdiene som er grunnlaget for dagens menneskrerettigheter.

Idag er de kristne verdiene jaget fra det offentlige rom. Det er dette Ystebø, og svært mange andre, ønsker å gjøre noe med. Skal vi få dette til, må landet vårt få en ny kurs. Da må vi endre kursen som idag føres av de sosialistiske partiene på Stortinget. Derfor ønsker Ystebø og kompanjongene hans en borgerlig regjering.

Jeg er enig i at Kristne verdier har vært viktige i samfunnsbygginga, fordi mennesker med kristen tro har vært med å bygge dette landet. Men jeg mener det er et poeng at det nødvendigvis ikke er en sammenheng mellom samfunn som er rettferdige, fredelige og gode for alle selv om makta har vært forankra i kristendom. Samfunnet skapes av de menneskene som lever i det. Jeg mener at kristne verdier som rettferdig fordeling, fred, barmhjertighet, og ikke minst nestekjærlighet (Bergprekenen, nestekjærlighetsbudet) har stor plass i det norske samfunnet, kanskje mer enn i noe annet land.

Selv om vi er overbevist om at kristendommen er det riktige svaret, så kan vi ikke påtvinge andre å tro det samme. Alle mennesker må få tro på det de vil, jamfør menneskerettighetene. Vi skaper ikke fred ved å gjøre livet vanskelig for andre, skaper vi ufred blir det vanskelig å nå fram med Jesu budskap.

Kristne verdier er ikke jaget fra det offentlige rom, men da mener kanskje Ståle Halsne at kristne verdier er noe annet enn det jeg mener? Hva er kristne verdier, og hvordan begrunner vi dem?

Gå til kommentaren

Diverse kommentarer til kommentarene...

Publisert over 10 år siden
Arild Holta – gå til den siterte teksten.

At den kristne tro bygger på personlige moralske valg og eiendomsrett burde være ganske klart i Bibelen. De konservative ignorerer gjerne dette tradisjonelt sett i familiespørsmål, mens såkalte kristensosialister ignorerer dette tradisjonelt i økonomisk politikk.

Ser Arild Holta etterlyser en definisjon av ytterste høyre. I norsk politikk vil de fleste definere Fremskrittspartiet til ytterste høyre på høyre- venstre aksen. De sier også selv i sitt prinsipprogram et de er et liberalistisk parti.

Det jeg lurer på er hvordan du kan mene at den kristne tro handler om eiendomsrett. Det er ingen ting i Jesu budskap såvidt jeg kan se som handler om eiendomsrett. Og såvidt jeg vet var de første kristne ikke opptatt av eiendom i det hele tatt, de solgte tvert imot det de eide (ikke det at jeg mener at alle burde gjøre det) og fokuserte ene og alene på å forkynne evangeliet og bygge menigheter. Og siden vi først er inne på det så er vel det å sanke eiendom eller "skatter" heller ikke er noe stort ideal rent bibelsk, jamfør å samle skatter på jorden fra Matteus 16.

Den kristne tro bygger på evangelienes beretninger om Jesu frelsesgjerning. Jesu soningsoffer er utgangspunktet, eller Den lille bibel som noen har nevnt i kommentarene til Jan Rudys innlegg. Selv om evangeliene inneholder mye etiske prinsipper og retningslinjer om moral og livsførsel, så mener jeg det først og fremst handler om troen på forsoningen.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere