Inge Kristiansen

Alder: 6
  RSS

Om Inge

Generalsekretær i krenkesmia "MegaKrenk".

Følgere

Torsdag 10. nov­ember ble det slått fast at hijaben ble revet av en kvinnelig student ved et universitet i San Diego. Gjerningsmannen ga uttrykk for støtte til Trump.

Ifra Aftenposten idag, http://www.aftenposten.no/verden/USA-student-innrommer-falsk-anmeldelse-av-rasistisk-angrep-608942b.html siterer jeg følgende:

"USA-student innrømmer falsk anmeldelse av rasistisk angrep 

En 18 år gammel student anmeldte to menn med Trump-skjorter for å rive av henne hijaben og rope rasistiske skjellsord til henne. Hun innrømmer at det var løgn, skriver ABC News. [...] 

Twitterkampanje om angivelige voldshendelser
Det falske angrepet har fått nasjonal oppmerksomhet. Anmeldelsen var del av en twitterkampanje der folk over hele landet rapporterte om angivelige voldshendelser i kjølvannet av presidentvalget.

– Jeg vet ikke hva motivet for den falske anmeldelsen er, sier Ratcliff.

– Å skape frykt og gjøre folk engstelig er ikke rett fremgangsmåte for å uttrykke sin misnøye, sier han."

 

- Dette viser oss å være kritiske til det vi ser av regisserte kampanjer. Vi vet at Geroge Soros før valget betalte mennesker til å demonstre voldelig i Trump-valgmøter. Etter valget kommer det atter meldinger om at George Soros finansielt støtter opptøyer på USA's vestkyst. Dette er noe som Hillary Clinton burde ta avstand fra, istedenfor å forvente at Trump skal ta avstand fra en ikke-eksisterende hendelse. 

Vil Ingvill Thorson Plesner skrive et nytt innlegg hvor hun etterlyser fru Clinton sin avstandstagende fra de voldelige opptøyene som foregikk denne helgen?

Gå til kommentaren

Alt håp er ikke ute

Publisert nesten 5 år siden

Dette var atter et nytt godt innlegg av Jan Hårstad.  Det eneste som jeg vil legge til, er noen synspunkter om USA's evne til produksjon.  Nå, så har USA dessverre eksportert arbeidplasser i bilindustrien. Men dette lar seg reversere. Nå i høst leste jeg i norske aviser at forskjellige industribedrifter henter hjem produksjonen fra Sør-Korea fordi kvaliteten var lavere enn forventet. Og at det ble dyrere å reparere de sør-koreanske produktene enn å lage de selv i Norge.  Som vi alle vet, så lages det Toyota-biler i Storbritannia. Lønningene i Storbritannia er litte grann høyere enn i Japan. Men, alikevel så velger Toyota å produsere biler i det relativt dyre Storbritannia. Tipper kvaliten har noe å si. Tyskland er også en stor produsent av biler, og det landet er heller ikke noe lavprisland. Så det er faktisk mulig å produsere industriprodukter i høykostland. Spesielt når produktene er såpass avanserte som biler er.

USA har også Boeing som produserer passasjerfly  som er velkjente for oss flygale nordmenn. Også det er noe som kunne ha blitt flagget ut, men som fortsatt lages oppe ved Seatle. For kvaliteten betyr noe for kundene, ikke bare pris. Og det er her de amerikanske bilselskapene må fokusere, når selskapene skal hente tilbake produksjonen.  Kvalitet på det ferdige produktet.  De fleste innsatsfaktorer i bilproduksjon koster det samme uansett hvor i verden den befinner seg. Det er omtrent bare arbeidskostnadene som er dyrere i USA og i  Vest-Europa sammenlignet med de typiske lavprislandene. Så det er ikke for sent for USA under en ny president å skape flere arbeidsplasser, basert på en ny giv og større satsing på kvalitet enn det de har gjort til nå.  

 

Gå til kommentaren

Jeg trodde du var mer seriøs!

Publisert nesten 5 år siden

I #12 skrev Sandemose blant annet dette: "Hvilket “argument” mener IK å henvise til? Hvorfor ikke heller be Hestad komme tilbake til bordet?"

Det er jo åpenbart! (til andre lesere: en annen debatt-tråd)  Den russiske stridsvognen var jo mange tonn  lettere enn den amerikanske. Det er kanskje ikke så interessant å foreta komparative analyser når de slår dårlig ut for vesten?

Jeg vet ikke, men jeg mistenker at grunnen til at Hestad ikke gadd å kommentere mer, er debattstilen til Sandemose.  Jeg selv ser utviklingen hans i denne tråden. Fra noenlunde voksen, til nå på slutten mer og mer useriøs.  Og med det så sier jeg takk for meg, i denne tråden.

Gå til kommentaren

Hvordan definere kvalitet?

Publisert nesten 5 år siden

I #2 skrev Sandemose dette her: "Tja, vi får se om hangarkrysseren klarer å komme ut." - Jeg skjønte ikke hva han mente og skrev dette i miin påfølgende kommentar: "Hva som menes er litt uklart, da hangarskipet forlengst har passert Gibraltar-stredet."  Først i #9 skriver Sandemose at han mente setningen i betydningen av at hangarskipet skulle returnere tilbake til Russland. Den meningen var godt gjemt, gitt.

Videre i #9 skrev Sandemose dette: "Denne kildebruken må IK begrunne langt bedre. Leseren får ikke vite noe om omstendighetene." - Dette henspeiler på wikipedia's artikkel om x-35. Man skulle kunne forvente at en voksen mann som Sandemose finner frem til denne artikkelen på egen hånd, og leser at Locheed Martin kjøpte informasjon om det russiske Yak-141, som er fra 1980-tallet. Hadde Sandemose vært nysgjerrig om dette så tror jeg han hadde funnet frem til denne artikkelen helt på egen hånd.

Videre i #9 så er Sandemose innom en tidligere debatt, om russiske stridsvogner. Sitat fra Sandemose: "Hestad ble tilbakevist med en henvisning, og har ikke svart. Han hadde helt åpenbart ikke argumenter." - Slik jeg ser den debatten, så hadde han allerede kommet med sitt argument, og det er en rimelig antagelse at han ikke så det hensiktsmessig å gjenta det samme, gang etter gang bare fordi Sandemose ikke tok hans poeng. - Hestad regnet nok med at andre lesere tok poenget.

Videre i #9 skrev Sandemose dette: "Jeg kommer ikke inn på dette “nettstedet” og har ikke kontrollmulighet." - Dette henspeiler på denne linken: http://nationalinterest.org/feature/the-russian-air-forces-super-weapon-beware-the-pak-fa-11742  Hvis alt virker, så holder det å trykke på linken, da kommer artikkelen frem i et nytt vindu/fane. Hvis dette ikke går, så kan man markere web-adressen, kopiere og deretter lime den inn i en nettleser. Det siste gjorde jeg nettopp, og webadresssen virker i alle nettleserene jeg bruker.

Så skrev Sandemose dette her: "Jeg vet ikke hva IK presist sagt mener med dette. “Ferdigprodusert” kan bety så mangt." - Her mener jeg at produktet er klart til å brukes, uten retrofitter, uten oppgraderinger, uten noe dill dall når det i realiten skal være "nøkkelferdig"  Her er Lockheed Martin's F-35 i en særstilling meget elendig. Dette produktet skulle vært "ferdigprodusert", eller klart til bruk, for lenge siden. Men så er ikke tilfelle. F-35 har så mange problemer at noen land reduserer sine bestillinger.

Så kom Sandemose med noe som er et "god dag mann økseskaft"-svar: "Dette stemmer ikke. Hvis denne spaden er produsert I nasjonskulturen “Russland”, kan det være et tegn på at Russland likeledes produserer gode hammere. Etc. Det er sammenhenger og helheter som teller."   - Her var temaet hvordan vi skal definere kvalitet...

Avslutningsvis i #9 skrev Sandemose dette: "Jeg vil tro at et amerikansk feilkonsept ikke har sine årsaker I korrupt industristyring. " - Jeg er av en annen oppfatning, og spesielt når det kommer til Lockheed Martin. De vinner sine anbud med å prise seg "kriminelt" lavt. Og når problemene oppstår med produksjonen så har kundene allerede investert så mye at de føler seg bundet til masta, så de spytter inn enda mer penger.  I tillegg så "bestikker" Lockheed Martin sine "forretningsforbindelser".  En ørliten bestikkelse som man kan kalle det, var da Lockheed Martin bidro til "noen" i det norske forsvaret da Kjeller Flyplass hadde sin 100 års feiring. I militærindustriell sammenheng var denne ytelesen som en dråpe i havet.

Tilbake til kvalitet: Dette må vi ha definert på en måte vi alle forstår, for å kunne si at en av blokkene  (øst - vest) er best i teknologisk sammenheng.  (Kanskje det er "uavgjort"?)  Og i og med at Sandemose trakk inn Lockheed Marin, så kan det være passende å bruke kampfly  fra begge blokker som et produkt man eksemplifiserer sine kvalitetsvurderinger ut ifra.  Og med dette valgte produktet, så er det ikke gitt at vesten har de beste produktene.

Gå til kommentaren

Mellombels tilsvar til Sandemose

Publisert nesten 5 år siden

Sandemose skrev dette i #7: "Men jeg vil bare forskottere at det trengs kilder til den påstanden som er sitert (over). "  Kilder og uttalelser finnes det nok av. Tar bare en her og nå:

"The analysis that I have seen on the PAK-FA indicates a pretty sophisticated design that is at least equal to, and some have said even superior to U.S. fifth-generation aircraft,” former U.S. Air Force intelligence chief Lt. Gen. Dave Deptula told the National Interest. “It certainly has greater agility with its combination of thrust vectoring, all moving tail surfaces, and excellent aerodynamic design, than does the F-35.”

- Fet skrift er uthevet av meg for å vise til poenget og kilden.  http://nationalinterest.org/feature/the-russian-air-forces-super-weapon-beware-the-pak-fa-11742  

Så skrev Sandemose dette: "Dessuten er det fortsatt slik at IK ikke reiser spørsmålet om basale årsaker til forskjeller i teknologisk nivå." - Vel, da må vi presisere hva som er hva. - Hvilket land står for det øverste teknologiske nivået? Hvilket land har de beste ferdigproduserte produktene? - Hvordan måler vi kvaliteten? - "Prestanda" alene, eller skal andre momenter telle inn, så som mediehype, personlige antagelser, eller hva?

Jeg vil foreslå at kvaliteten måles opp mot hva "verktøyet" er ment til å brukes til, og hvor godt det kan gjøre denne jobben. Et eksempel: En spade kan brukes til å slå inn en spiker, men en hammer er kanskje bedre? Da er det ikke så relevant at spaden har rustfritt stål, eikestamme og halvmyk gummi i håndtaket, eller hva?

Slik er det med de militære "verktøy" og.  Lockheed Martin forsøker billedlig talt å både grave grøfter og å slå inn spikere med sitt bastardfly F-35. Og da hjelper ikke all verdens topp-teknologiske duppeditter, når hele konseptet er feil.

Dette var bare et "mellombels" tilsvar til kommentar nummer 7. Ser frem til nye interessante synspunkter fra Sandemose.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere