Magne Lerø

Alder: 67
  RSS

Om Magne

Sjefredaktør i Ukeavisen Ledelse/Dagens Perspektiv.

Følgere

Skandale?

Publisert nesten 9 år siden

Til M.Holm

Takk for gode presiseringer og poeng. Jeg vil ikke bruke "skandale" om Grubbegata-derfor skriver jeg også at dette er en kollektivt, tverrpolitisk ansvar. Vi har valgt og holdt i det lengste på åpenhet og tilgjengelighet - i ettertid ser vi at risikoen ble for stor.

Vi kan ikke la politiets svikt gå upåaktet hen. Her er det snakk om et systemsvikt som er alvorlig - og som har ført til at alt for mange liv har gått tapt. Jeg tror ikke nåværende ledelse får ryddet opp.

Til Trond Kverno

Forstår at du kan bekymre deg for at frp kommer til makten, men det betyr ikke rasering av kulturen. 

 

Gå til kommentaren

Intet psykiatriforsvar

Publisert rundt 9 år siden
Lars Gule – gå til den siterte teksten.

Det hadde vært interessant å høre fra ham hvordan den elendige rapporten til Husby og Sørheim likevel er god, bare fordi den er skrevet av "erfarne" rettspsykiatere.

Mitt anliggende er ikke å forsvare Husby/Sørheim. Jeg konstaterer nøkternt at aktoratet og psykiatrisk kommisjon mener den holder, men den har tydeligvis sine svakheter. Det er da ingen grunn til ikke å regne Husby/Sørheim blant våre dyktigste psykiatere.Aspaas og Tørrisen har ikke fått godkjent sin rapport og flere eksperter har vendt tommelen ned for denne også.                

Mitt anliggende er å rette et kritisk blikk mot pressens dekning - og da står Stanghelle i første rekke. 

Stanghelle er dyktig og jeg leser alt han skriver.Men som sagt: Denne gangen  ble han etter hvert en aktør.

Men når 90 % mener han er tilregnelig, er det ikke rart at dette avspeiles i pressen. For meg betyr det null. Det er retten som skal avgjøre. Og de skal ikke ta hensyn til folkemeningen eller pressen. Retten må i praksis anse det som bevist at han er tilregnelig ut fra dagens lover og rettspraksis hvis han skal dømmes til straff.

Gå til kommentaren

Intet psykiatriforsvar

Publisert rundt 9 år siden
Lars Gule – gå til den siterte teksten.

Det hadde vært interessant å høre fra ham hvordan den elendige rapporten til Husby og Sørheim likevel er god, bare fordi den er skrevet av "erfarne" rettspsykiatere.

Mitt anliggende er ikke å forsvare Husby/Sørheim. Jeg konstaterer nøkternt at aktoratet og psykiatrisk kommisjon mener den holder, men den har tydeligvis sine svakheter. Det er da ingen grunn til ikke å regne Husby/Sørheim blant våre dyktigste psykiatere.Aspaas og Tørrisen har ikke fått godkjent sin rapport og flere eksperter har vendt tommelen ned for denne også.                

Mitt anliggende er å rette et kritisk blikk mot pressens dekning - og da står Stanghelle i første rekke. 

Stanghelle er dyktig og jeg leser alt han skriver.Men som sagt: Denne gangen  ble han etter hvert en aktør.

Men når 90 % mener han er tilregnelig, er det ikke rart at dette avspeiles i pressen. For meg betyr det null. Det er retten som skal avgjøre. Og de skal ikke ta hensyn til folkemeningen eller pressen. Retten må i praksis anse det som bevist at han er tilregnelig ut fra dagens lover og rettspraksis hvis han skal dømmes til straff.

Gå til kommentaren

Mediene og folket

Publisert over 10 år siden

I slike saker spiller folk og medier sammen. Det er neppe tvil om at det er et ekte engasjement som utspiller seg. Mediene forsterker og utvider det. da blir det som Nygaard skriver: Mye følelser.

Og folk trenger ikke tenke konsekvens og rettferdighet slik lovgiver og lovanvender må gjøre.

Det ser ikke ut til at denne saken får nevneverdig betydning for den innvandringspolitikken som blir ført. Det et politisk flertall for den.

Til Gulberg

Trine Skei Grande utnytter saken til å få oppmerksomhet om en oppmykning av innvandringspolitikken. Men som vi hørte: Stoltenberg bryr seg ikke i det hele tatt om han blir sammenliknet med Berlusconi og Sarkozy.

Når stormen er over, har nok ikke Ap tapt så mye på denne saken. Det viktigste for Ap er å demme opp for Frp. De viser nå at de vikelig står for en streng innvandringspolitikk.

 

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden

Til Olav Rune og andre som mener jeg er tidlig ute

Dette er vanskelig. I dag ruller saken videre i VG, Vårt Land, Dagsavisen. Flere kommenterer. Det sikreste er alltid å vente til en vet mer. Da er sjansen for at en skal bli misforstått mindre - og særlig i en slik sak.

Jeg valgte å forsøke å si noe ut fra den kjennskap vi hadde i går. Jeg ville ordlagt meg litt annerledes i dag for å forebygge den misforståelse av jeg har tatt stilling til om det har skjeddet overgrep eller ikke. 

Det er påstanden om at hun har fått 10 000 for å dysse saken ned, som er mitt utgangspunkt. Jeg tror hun har fått 10 000 fordi de ved bispekontoret ikke har sett på dette som et strafferettslig overgrep. Men de kan ta feil.

Jeg tror også at denne kvinnen ikke ønsket å anmelde det hun hadde opplevd da hun snakket med Kvarme. Det kan være hun tenkte at Kvarme ville "ta saken og fjerne presten". Det viker slik. Men det er jo ikke slik det fungerer.  

Jeg kommenterer denne saken ikke på vegne av kirken. Jeg er ikke en del av kirkens personalpolitikk. Når denne  kvinnen står fram med sin påstand om at hun er betalt for å ligge lavt, kan hun ikke forvente at det skal stå uimotsagt. Hun må tåle kritikk selv om hun er i vanskelig situasjon og har opplevd noe som har rystet henne.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere