Magne Lerø

Alder: 67
  RSS

Om Magne

Sjefredaktør i Ukeavisen Ledelse/Dagens Perspektiv.

Følgere

Medlemsavgift

Publisert rundt 7 år siden

Strek opererer med en mimimumskontinget på 700 kr for alle. Deretter antar en at 230 000 "kirkeaktive" er rede til å betale ca 900 kr per mnd.  I en annen modell øker en minimumsbetalingen til 1433 kr og regner med å få inn mindre på givertjeneste.

Et annet spørsmål er hvor stort opplysningsvesenets fond blir.

Det er en rekke spørsmål som må utredes. Strek har sparket ballen i gang. Kirken bør ikke la den bli liggende.

Gå til kommentaren

Krav til politikerne

Publisert nesten 9 år siden

Til Øyvind Kvalsnes

Det du skriver i siste innlegg er jeg helt enig i. Vi må stadig holde politikerne i ørene - konfrontere de med ansvar. Jeg kritiserer ofte politikere for populisme, for ikke å være ærlige, innrømme konsekvensen av det de mener og vedtak de fatter. Politikere tildekker og fordreier- da må de avsløres og kritiseres

 

Gå til kommentaren

Velfortjent kritikk

Publisert nesten 9 år siden

Både Jens Stoltenberg, Ingelin Killengreen og en rekke andre fortjener kritikk - jeg har ingen problemer med å forstå at det reises mistillit mot Stoltenberg i Stortinget. Det er den eneste naturlige reaksjon fra opposisjonen. Det vil jo være merkelig om en opposisjon som reiste mistillit mot olje-og energiministeren, vil la 22.juli passere.

I politikkens verden handler det om makt. Alt dreier seg om å holde på makten for å få gjennomført politikken sin. Dte har ikke ikke særlig mye for seg å mene at noen bør trekke seg. Det skjer ikke uten at man må. 

Ledelse er alltid kontekstuell. Skal man bedømme politiske ledere, kan en ikke se bort fra maktperspektivet. En religion må en forstå fra religionens egne premisser. Den som står utenfra kan pøse på med meninger om alt mulig en ikke er enig i. Slik er det også i politikken.

Politikk er også et spill for å tekkes velgere. Man kan gjerne rope høyt hver eneste dag at en politiker bør trekke seg. Det er en del av spillet.

Når maktkampene i politikken utspiller seg, synes ikke jeg det er et stort poeng å hive innpå det jeg kan om ledelse på et prinsippielt plan. Da forsøker jeg heller å tre inn i politikernes sted - og anslysere hvordan politikerne balanserer makt og ledelse i praksis.

Jeg kritiserte Stoltenberg den dagen 22.juli-rapporten ble lagt fram fordi jeg mente Stoltenberg viste for lite handlekraft og ikke framsto som situasjonens herre. 70 % av folket mener Stoltenberg bør bli sittende. Ap vil tape velgere om han trekker seg. Det vil ikke skje. Så enkelt er det i realitetenes verden.

 

 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 9 år siden

Til Robin Haug

Du skriver: Hvis Stoltenberg ønsker å stå ansvarlig for egne velgere, så er det ikke å svikte sine velgere å trekke seg på grunn av sak.

Det stpr deg fritt til å mene det. Poenget er at det ikke er slik Stolenberg og Ap ser det. De mener de har fått mandat til å styre av velgerne. Det hjelper ikke at du vil hjelpe de ti å forstå at er best å trekke seg.

Jeg forsøker å analysere situasjonen- og da må en ta utgangspunt i politikkens vesen. I politikken er det legitimt å holde på makten så lenge velgerne gir en mulighet for det.

 

Gå til kommentaren

Pappaperm

Publisert nesten 9 år siden

Til Randby

Jeg har gjort oppmerksom på at Mæland hadde pappaperm i flere måneder høsten og våren. Det har han som andre rett til, men selvsagt har det vært uheldig for politiet i krise at han var så lenge borte. Dette hører med til situasjonsbeskrivelsen.

Til flere andre

Ellers synes jeg ikke det går an å kritisere Mæland for å ta i mot en jobb regjeringen mener han er den rette for.

 

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere