Magnus Leirgulen

Alder: 80
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

Spott, skivebom og ytringsfrihet

Publisert over 6 år siden

Å spotte foreldrene for å få et umulig og utagerende avkom på bedre tanker, er i seg selv galemattias, og bidrar bare til motsatt effekt, enn ønsket.

Det er dette som er substansen i dagens debatt om ytringsfrihet og spotting av det hellige. Humanetikerne skryter av at blasfemibruken deres har vert med på å underminere kristendommens urimelige maktposisjon i samfunnet. Mon tro det ?

Det eneste som blasfemi og gudsbespottelse kan oppnå, er unødvendig å såre mennesker som i all ydmykhet og selvforsakelse lever etter sin tro.    I kristendommen betyr dette å leve etter Mesterens  Guds og nestekjærlighetsprinsipp.  Det hele er som «å skyte på sola, og treffe månen»

Spotting er i samme ordstamme som spytting, i fysisk forstand. Dette er en ukultur i seg selv, og tjener på ingen måte ytringsfrihetens høye ideal.

Dersom en absolutt skal spytte oppover, og unngå å få det det hele tilbake i sitt eget ansikt igjen, da måtte en vel heller rette spotten mot der den hører hjemme, nemlig mot maktmenneskene. Og i kristendommens navn har vi rikelig av dem, både i fortid og nåtid. Maktmennesker som enten av hensynsløshet, eller også uvitenhet og dårlig dømmekraft bruker nestekjærlighetens religion som plattform for sine ideer og kampsaker. Kjære humanetikere og fritenkere, her kan dere og vi kristne stå sammen, om dere vil. 

Det samme kan en si om råkjøret mot muslimenes gud og profet. Å latterliggjøre, og spytte på deres høyeste trosobjekt, Allah og profeten, oppnår en flere saker på en gang. For det første oppnår en å såre vanlige muslimer som ingenting fysisk har med islamittiske terrorhandlinger å gjøre. Dette er det kanskje bare fritenkere og ateister som ikke forstår.

For det andre oppnår en, ikke å stoppe terroristenes raseri, men tvert i mot eskalere den. Om det er det som er hensikten, har nok det nå velkjente franske satireavisen vert «heldig»

Enn om det heller hadde vert fokusert på, og strålebehandlet selve kreftsvulsten, som her heter terrorgrupper og terrorister. Dratt dem frem i lyset, og behandlet dem, gjerne med satire, men samtidig på en rasjonelt og kognitiv måte. På sikt ville dette nok ha bidratt til en mer ønsket effekt. 

En røntgenlege som strålebehandler hele legemet for å ta knekken på en liten svulst, han vil komme til å ødelegge både pasienten og sin egen integritet.

Gå til innlegget

Er det Gud, eller andre som er avmektig.

Publisert over 6 år siden

Eit vakkert bilete som viser ein del av Guds skaparverk, fanga i ein solnedgang har pryda utsillingsvindauga på "Vårt Lands" Verdidebatt, i romjula, nyttårshelga, og langt ut på nyåret. Noko av det vakraste auga kan kvila på. Ros til redaksjonen.

Men skinnet bedreg, som det heiter.  Bak glansen skjuler det seg eit innlegg som er det mest heretiske og Bibelnedsettande eg har lese på lenge.

Dei bibelske sanningane som direkte går på kristendomens trusforståelse, og eigenart blir her strippa fullstendig. Forfattaren ser ut til å bruke denne taktikken for å promotere  sin eigen agenda.   Den åndelig/filosofiske åpenbaringssekta: "Veien mot Lyset", og den skal ha rom. Derfor må dei viktigaste trussanningane i Bibelen vike for denne. Målet er ein fullstendig dekonstruert og ombygd Bibel. Den gamle gode  trua passar liksom ikkje inn i ei ny tid.

Kva meiner Redaksjonen med å henge dette ut i forumets fremste utstillingsvindauge. For meg ser det ut som vi  liksom skal gå inn i eit Nytt År med ei Nyåndelig Tid no.  Kanskje vi då kan kalle det for "Solnedgangens år" ?

Hadde aldri tenkt å kritisere VD for noko som helst. ikkje eingong når ein av dei mest ufyselege og bøllete kristendomshatarar til stadighet ser ut til å ha VDs klippekort til øverste hylle, når dei berre rører på seg.

VDs redakajon har sikkert ei meining med det, men kvar er apologetane våre i ein slik samanheng. Bibelkunnskapen og bibelforståelsen er sterkt minkande mellom folk i vår tid.  

Skal slike angrep på Bibelens heilskapelege bodskap få fritt leide, utan særlige motforestillingar, samtidig som slike aktørar blir framheva som insiktsfulle og gode skribenter ?  Om nokon prøver seg frampå med apologetiske motseiingar då får dei på pukkelen med ein gong, med ukvemsord og verre ting, og mister gjerne motet.  Har VDs redaksjon nokon mulighet til å oppmuntre slike også ??

Gå til innlegget

Engler i himmelen og på jorden

Publisert over 6 år siden

En pågående, unødvendig hissig, debatt mellom ateister og kristne vedrørende engler og englevakt m.m. her på forumet, gjør det nødvendig å minne litt om Bibelens engler, hvem de er, og hva de står for.

                                                                                                              

Engler er langt i fra å være Bibelens hovedtema. Men de er nevnt rundt 300 ganger i Bibelen, og er en åndelig virkelighet vi ikke må overse                             Særlig tetner det til Bibelens siste bok   Johs. Åpenbaring vedr. de siste tider.  Her øker engleaktiviten med over 1200 %. I forhold til resten av Bibelen. Her har de mange forskjellige oppgaver.

Englene er skapt av Gud, lenge før mennesket ble skapt. De er skapt for å fylle himmelen som tjenende åndsvesener for Gud. Derfor betyr engel: Sendebud, eller budbærer.                           Etterhvert fikk de også andre oppdrag, som for eksempel voktere med flammende sverd foran porten til Paradiset, rett etter syndefallet. Det viser hvor viktig det var at det syndfalne mennesket ikke skulle kunne ta «snarveien» inn igjen i Paradiset. «Flammende sverd» er naturligvis en metafor, en forklaring i menneskespråk hvor viktig dette var.

Menneskene er også åndsvesener, men til forskjell, er de skapt med et fysisk legeme, og evne til reproduksjon.  1 Mos1,28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, og opfyll jorden - - - - - «  En annenforskjell er at englene ikke er skapt i Guds bilde, slik som mennesket. Det er en avgjørende forskjell. For da en av Guds øverste engler, falt for fristelsen å prøve å frata Guds allmakt, og sette seg selv øverst, da var det ingen annen utvei for Gud, enn å fjerne ham fra himmelen, og styrte ham ned til «jordens mørkeste huler» Av en eller annen grunn greide Lucifer, som han het, å «omvende» en stor del av de andre englene i himmelen til seg, i fallet. De er fortapt, og venter bare på å bli styrtet i ildsjøen som det står om i Åp.b. boken.                                                                                                                      Mennesket etter sitt syndefall har likevel en helt annen status og fremtid. De er skapt i Guds bilde, og derfor kan også Guds bilde, Jesus, frelse dem, men først etter en lang og smertefull forberedelsestid gjennom menneskehetens historie.

Djevelen –Satan, er den falne engel, og de englene han drog med seg i fallet er hans tjenere, disse blir i Bibelen nevnt som onde ånder, demoner, ondskapens åndehær, m.m.

De gjenværende englene i himmelen som forholdt seg trofaste mot sin skaper er de som i vår historie er sendebud, budbærere, voktere, beskyttere. Med andre ord, tjenere og utøvere av Guds kjærlige allmakt og frelsesplan. Den mest kjente fortellingen er vel englenes sang på Betlehemsmarkene, om barnet som var født, og skulle bli verdens frelser.             Forestillingen om englenes vinger er også en metafor, og forteller oss litt om deres kollosale mobilitet, ikke bare i fysiske avstander, men også i forskjellige dimensjoner. De kan påkle seg menneskeskikkelse og komme med budskap også på den måten, jvnf, Abrahams besøk av «tre menn i Mamres terebinterlund midt på varmeste dagen» Også i vår tid har vi hørt fortellinger fra oppegående forstandige mennesker, som har opplevd at en person plutselig hadde kommet til dem med et reddende budskap, og like plutselig forsvunnet. De kan også opptrå i en drømmer med tydelig budskap, eller advarsel av mange slag, ikke nødvendigvis bare livreddende, slik som mange tror.

At englene

bare opptrår som vernere mot at mennesker dør er feil, det kan og har skjedd, men englenes viktigste oppgave er å verne menneskene fra det/den ONDE, og

ikke alltid fra det som kan være vondt. De er i aktivitet hele tiden, uten at vi merker det konkret, det siste hører til sjeldenhetene tross alt.

Når det påståes at Gud redder noen, og bare lar andre i stikken, er det en så eksepsjonell og spektakulær påstand at det får ligge.                                                                                                                        Døden innhenter oss alle til slutt, alle våre dager er fastsatt hos Gud, enda før noen av dem var kommet. Gud tilbakekaller det liv som han har skapt, når han vil og hvor han vil. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og han tilbakekaller livet når han ser det gagner meg, og alle andre. Det har også med Guds godhet og kjærlighet å gjøre, selv om det kan oppleves vondt. Når det er sagt, så er det klart at problemet med at noen får «englevakt», og andre tilsynelatende ikke, det er en gåte som vi alle er opptatt av, ikke bare ateister, som bruker dette som bevisst propaganda for sitt syn. Det er bare det, at å finne lettvinte løsninger på slike ting som vår hjerne ikke er skapt for å løse, det er temmelig uansvarlig tale,

Det viktigste for Gud er at ingen mennesker skal bli med i dragsuget når den tiden kommer, og som er profetert om i Johs. Åpenb., at Satan og alle hans engler(demoner) blir kastet i ildsjøen, også kalt helvetet. Kort sagt: Hans uttrykkelige vilje er å redde oss alle fra det ONDE.

Englene fra himmelen er utsendt for vårt eget beste, alle som en. Gud er allmektig og allvitende. Men på ett punkt har han ikke makt, og det er overfor vår egen frie vilje som han har utstyrt oss med. Valget er ditt og mitt.

Gå til innlegget

Neander-mennesker

Publisert over 6 år siden

I Skavlans program på fredag, deltok en kjent Amerikansk professor og forsker. Jeg husker ikke navnet i farten . Men han kunne fortelle at i eldgammel tid var det seksuelle forbindelser mellom de såkalte Neandertalere og mennesker.

 

Neandertalerne var visstnok kjempesvære, menneskelignende vesener/dyr. Forskeren har kunnet påvise at menneskene har ca. 2% gener fra disse vesener i seg den dag i dag. Fantastisk, men det som er enda mer underlig er at Bibelen har en fortelling om noe lignende. De var så svære, at de ble kalt for «gudesønner» 

1 Mos6,4  «På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne.  ,                                                                                                                                                                     1Mos6,5  Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang.»

Var dette en av de synder som til slutt utløste syndefloden.  «Jeg spørger kun»   Er det noen som har et godt svar på dette ?

 Neandertalerne var visstnok kjempesvære, menneskelignende vesener/dyr. Forskeren har kunnet påvise at menneskene har ca. 2% gener fra disse vesener i seg den dag i dag. Fantastisk, men det som er enda mer underlig er at Bibelen har en fortelling om noe lignende. De var så svære, at de ble kalt for «gudesønner» 

1 Mos6,4  «På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne.  ,                                                                                                                                                                     1Mos6,5  Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang.»

Var dette en av de synder som til slutt utløste syndefloden.  «Jeg spørger kun»   Er det noen som har et godt svar på dette ?

Gå til innlegget

Er Bibelens Gud, Jahve, ond ?

Publisert nesten 7 år siden

Jahve betyr «jeg er den jeg er» ,Jeg ER, er det hellige navnet på Israels Gud. Så hellig var dette navnet for Israel, at det bare ble uttalt en gang i året, i tempelets og/eller tabernaklets Aller Helligste rom.

 

                                                                                                                                   

            Til stadighet ser vi i dag, at Israels Gud, Jahve blir spottet på det groveste, og tillagt egenskaper som: tyrann, psykopat, krigshisser, beregnende massemorder og mye mer.  Bakgrunnen for slike påstander er hentet fra GT, særlig beretningene om syndefloden, og om hendelsene under Josva og Israelernes overtakelse av Kanaans landområder.                                                                                                                                                                                                                         Dersom vi har et usant og naivt gudsbilde, om en slags gammel bestefar, som sitter på sin trone og dirigerer alt på jorden, da kunne en tenke slik.   Men dette er naivitet og overfladisk tankegang uten grenser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Er det slik Israels Gud i virkeligheten er, og hvordan ER han, egentlig ?                                                                                                                         Ingen mennesker kan svare på dette. Det kontekstuelle bildet i GT og NT av ham, er at han er ufattelig i alt sitt vesen. Han er rettferdighet, og rettferdigheten kan ikke være Ond.

Denne forunderlige lille betegnelsen, «ER»  rommer  både tid, evighet, og hele Guds vesen. .   Jesus sa om seg selv: «Før Abraham var; «ER jeg»   det betyr at han regnet seg som ett med Gud, fra evighet til evighet.  Noe som han også sa i klartekst:  « Jeg og Faderen, er ett»

                                                                                                                                                                 Han ER : rettferdighet, han ER: lys, han ER: liv, han ER: kjærlighet, han ER: skaperen av universet, og ER: livets kilde, for å nevne noe.                                                                                                                                                  Å kunne ane helheten og konteksten, er i dette en forutsetning for å kunne nærme oss sannheten om Gud.».   Altså:  «sannheten om alt»                                                                                                                            Likevel kan vi aldri fatte helheten og storheten i Guds vesen fullt ut.  Gud ER i mange dimensjoner på en gang, men også alle steder på en gang.  Innen kvantefysikken opererer en med et begrep som heter «superposisjon». Dette minner jo unektelig noe om Bibelens Gud, som kan være over alt, i alle posisjoner og dimensjoner på en gang.

«Gud ER  Ond ! », blir det sagt og skrevet. Men Gud kan ikke være både ond og god. Han er ingen dobbeltagent, for da kommer han i strid med seg selv. Men hvorfor kan Gud da gjøre «vonde» ting -?   Vi tenker her på Syndefloden, Sodoma og Gomorra, og på de kriger som Gud tillot, for å føre frem sin historiske frelsesplan.

For å få klarhet i dette må vi forstå distinksjonen mellom Ondt og Vondt, mellom det Onde og det Vonde. Her er en begrepsforskjell som er større enn den ser ut til i første omgang.  Det er jo slik at ikke alt Ondt er vondt, og heller ikke alt vondt er Ondt.  I for eks. medisinsk behandling er det mye som kan være vondt og smertefullt, men behandlingen er ikke dermed Ond. Så lenge hensikten er god, er det ingen ondskap i det, tvert om. 

Jes38,17 «Se, til fred blev mig det bitre, ja det bitre, og kjærlig drog du min sjel opp av tilintetgjørelsens grav; for du kastet alle mine synder bak din rygg».

Syndefallet er bakgrunnen, både for det Onde og det Vonde . Dette er viktig for forståelsen, av dette for oss, uforståelige som Gud har måttet gjøre, eller tillate mot mennesker gjennom historien.                                                                                                                                            Syndefallet var ikke bare en katastrofe for mennesket, men også like mye for Gud. Han elsket de menneskebarn han hadde skapt, men på kort sikt hadde han ikke noe valg.    

Satan, Guds fiende, det Onde vesen, som Gud en gang, når tiden er moden, skal tilintetgjøre i Ildsjøen, ( Åp.b.), hadde fått makt over mennesket.                                                                      Gud har makt over Satan, men Satan hadde altså greid med sluhet og list, å få makt over det mest dyrebare i Guds øyne, nemlig mennesket.                                                                                     Dersom Gud umiddelbart hadde sendt Den onde i ildsjøen, ville derfor også mennesket gå samme vei.   Dette kunne, og ville ikke Gud tillate. Derfor ble Guds frelsesplan for menneskeheten en langvarig prosess gjennom historiens gang, og som i følge Bibelen snart skal avsluttes                                                                                                                                         Det er i kontekst av denne langvarige prosessen vi må forstå Guds, for oss tilsynelatende Vonde handlinger. Menneskenes ondskap eskalerte fra generasjon til generasjon. Derfor måtte Gud gå til den dramatiske handling, som f.eks. syndefloden. Den onde utviklingen måtte nullstilles på et gitt tidspunkt. Hvor mange som druknet i denne flommen er det ingen som har tall på, men det var mange, og bare noen få sparte han.                                                                  Likevel var dette en bedre løsning, enn at han gjorde det av med Satan og hans engler,der og da, en gang for alle, for da ville alle mennesker gå fortapt, som nevnt tidligere.

Det er nemlig slik at menneskene som der og i andre sammenhenger mistet livet, ikke automatisk gikk fortapt.  Gud, som har gitt livet, har også makt til å gjenkalle det på den ytterste dag.  Da får disse sin sjanse til frelse, før dommen. Det er dette det står skrevet om i Åp.b: «Og havet gav tilbake sine døde»  Dette betyr altså atdisse også hører inn under Guds store frelsesplan.

Det betyr også at når Gud gjør noe «vondt» mot menneskene, så har han alltid en god plan med det hele.  Her ligger også forklaringen på Guds rettferdige strenghet overfor menneskenes onde syndenatur.  Han ville føre menneskeheten frem til et gitt tidspunkt i historien, der han selv ville gå ned og gjøre opp for syndefallet, og frelse menneskeheten fra evig fortapelse. Det var dette som skjedde på korset, frelses og verdenshistoriens nullpunkt.  Noe nytt hadde skjedd.  En, hadde dødd for alle, og Satan kunne ikke lenger med rette opptrå som anklageren, Hans makt over mennesket var brutt, og Gud kan fra nå av tilintetgjøre satan og alle hans demoner, uten at mennesket automatisk følger med.  «Ildsjøen (helvete) er beredt for Satan og hans tilhengere»                                                                                                                                                Guds stedfortredende død på korset ble en triumf over Satans makt over mennesket, og Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst, Han frelser fullkomment de som tar imot denne gaven, og tror på Ham.  Gud sørger ennå over mennesker som ikke vil ta i mot denne redningen, men menneskets frie vilje gjelder fortsatt, og vil alltid bestå.

Evangeliet, det glade budskap forkynnes ennå, inn til videre, men før eller senere kommer det til et tidspunkt da det ikke nytter lenger. Når ingen lengre tar imot Guds redningsplanke, når menneskets ondskap når sitt toppunkt, da blir det satt strek. Da er fortapelsen et faktum for alle som da fortsatt fornekter og avviser Guds frelse. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere