Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

Se til dronningen

Publisert over 12 år siden

Måte på sutring skal en (bør en) lete lenge etter.   Er det ikke muslimer som har drevet terror -

virksomhet mot sivilbefolkninger så lenge mange av oss kan huske ?   På frukten skal treet kjennes, sa Jesus.  Før du sutrer over hets mot muslimer -  ta et oppgjør i eget reir.

Jeg vet at du er en ung jente som du sier, og kan ikke selv noe for det, men du kan ikke gjemme deg bak dette før du har påvist at Islam ikke har noen ting å gjøre med det som er nevnt ovenfor.

Selvsagt skal en ikke hetse enkeltmennesker fordi de tilhører en religion.  Det kunne aldri falle meg inn rent personlig å gjøre det.  Heller ikke tror jeg det er noen politiker som gjør dette heller.

At politikere bruker kontroversielle emner til å føre sin valgkamp med hører til vår demokratiske rett som har sprunget ut av kristendommens verdinormer, selv om den har brukt lang tid.

Har ikke likevel de fleste politiske partier vert særdeles tilbakeholdne med å utfordre muslimer

på dette felt tross alt.  Har ikke den norske kirkes øverste ledere gått i bresjen for å få en god og fruktbar dialog med Imamene her i landet. 

Det er bra at du våger deg inn i offentlige debatter, helt flott.  Men det hører med til dette også

å kunne tåle å bli motsagt.

For sikkerhets skyld, jeg er ikke FRP- er og forsvarer ikke det partiet, det greier seg selv.

 

 

Gå til kommentaren

85 000 barn !

Publisert over 12 år siden

 

Takk for innlegget ditt.

Det blir desverre mye vrøvl og selvskryt i alle partier i slike valgtider.  Jeg er ikke alltid så

enig med Kåre Willoch når han uttaler seg om saker og ting.  Men sist han var på TV fikk

jeg lyst til å rope halleluja, selv om jeg ikke bruker det ordet til vanlig.

At barnefamilier og barn med enslige foreldre i økende antall må leve under fattigdomsgrensen

er hjerteskjærende.   I årtier har de eldres kår vert på dagsorden, og enkelte partier har skåret

poeng på det.  Personlig har jeg kanskje nydt godt av det.  Jeg har ikke all verdens pensjon å skryte av,  men klarer meg godt.  Ville blitt flau av å klage på ikke ha råd til å reise til syden

for. eks.

Når kommer tiden til å sette fattige barnefamilier og enslige foreldre på dagsorden ?  Er velgermassen for liten her, til å være interessant nok for partiene ?  Kan samfunnet gjøre

noe som helst for å hjelpe disse barna og familiene til ikke å føle seg utenfor ?   Det er jo en veldig stor del av Norges fremtid vi snakker om.

For ordens skyld :  Hverken jeg eller noen i min familie har noe særlig å klage over slik.  Så jeg ber ikke for  "min syke mor" som det heter.    Men det er hjerteskjærende når mange barn ikke får være med på aktiviteter og lignende som andre barn får, bare på grunn av økonomi.  Vi var fattige som barn i gamle dager også, men da var jo stort sett alle like fattige, og vi behøvde ikke å føle oss som b-mennesker.

Krf.  har en ideologi som vil fremme nestekjærlighetens ånd. ( solidariteten og sosialismens ånd

ser ut til å svikte)   Kan  Krf. tenke seg å  "blåse opp"  denne saken til det høydepunkt i resten

av valgkampen som den burde være  ? 

 

 

Gå til kommentaren

RE: RE: Tenn et lys !

Publisert over 12 år siden

 

21.08.09 kl. 14:48 skrev Frode Meland:

 

21.08.09 kl. 14:13 skrev Magnus Leirgulen:

Likevel er det kristendommens genuine ånd som teller, og som vi må bygge på.       Nemlig forsoning og næstekjærlighet.  Dette gjør    kristendommen til noe enestående, og ikke lik de andre religioner som du sier.

 

 

Hørt om bahai?

 Hallo - Frode Meland !

Beklager at jeg kom litt sent inn med replikk. 

Hvis du greier å sammenligne Bahai med kristendommens enestående stilling blant verdensreligionene er du jammen god.  Jeg vet ikke så mye om Bahai, men for meg står den frem som en religiøst filosofisk retning. 

Jeg gir deg en utfordring !  Finn en virkelig religion som kan sammenlignes med kristendommens

betingelsesløse nådetilbud.

 

Gå til kommentaren

faste og gjerninger, Allah og Gud

Publisert over 12 år siden

" Å sulte for Guds skyld  - Gud har foreskrevet faste"   skriver I. Hassan

Faste er så visst ikke noe ukjent begrep i Bibelen. Det er nevnt 70 ganger.   Under, og foran kommende prøvelser var det vanlig å faste og be.   Fasten var et middel til bedre konsentrasjon i bønnearbeidet, og gav mental styrke i prøvelser (nermere Gud)   Idrettsfolk og andre bruker gjerne uttrykket  (å psyke seg opp) som er noe av det samme, nemlig sterk konsentrasjon om en oppgave.

Eksempel: Israelsfolket ble enige om å faste fire ganger i året under fangenskapet i Babylon.  Jesus fastet i førti døgn foran den avgjørende prøven som Guds Sønn.

Konklusjon:  Fasten er til for menneskenes skyld, ikke for Guds skyld.  Forskning viser til og med at faste er bra for for kroppen om den ikke overdrives. 

                                                                                                                                                  Kjære I Hassan.  Jeg vet at din og min åndelige verden,  Koranens og Bibelens verden er to helt forskjellige verdener.  Og det til tross for at  Koranen er sprunget ut fra Bibelens verden.  Koranen kom over 600 år etter at både det gamle og det nye testamentet var ferdigskrevet.

Koranen forteller oss ( jeg har lest den) at dersom du gjør de gjerninger som Allah har pålagt deg så er du sikret din plass i himmelen.

Bibelen (den eldste av disse to skrifter) viser at dette er forgjeves, det må en ny fødsel til,

en nyskapning som Gud selv utfører gjennom forsoningens offer.

" For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv"

Min Gud har kommet ned for å gi meg denne gaven, som også er for absolutt alle mennesker. Men en gave kan også avslåes som vi vet, det blir opp til hver enkelt. Ingen blir tvunget her.

Selv om Koranen taler veldig mye om den nådefulle og barmhjertige gud (Allah) er konteksten ikke til å ta feil av. Dersom du ikke utfører de handlinger guden pålegger deg til punkt og prikke står det ille til med fremtidshåpet.  Da forstår jeg jo godt at du sulter deg for Allah,s skyld når han strengt har pålagt deg denne handlingen.

Bibelen forteller altså at Gud i sin kjærlighet kommer ned til oss for å frelse oss.

Koranen i likhet med alle andre religioner i verden forfekter en klatrereligion, hver på sin måte og i forskjellige former, men med samme utgangspunkt, nemlig å gjøre gud blid, og seg selv fortjent til frelsen, hvilket i følge Bibelen er umulig. 

                                                                                                                                                   "Alle de som tok i mot Ham (Jesus som Guds sønn) gav han rett til å bli Gud,s barn"

Vennlig hilsen magnus

 

 

 

 

 

 

 

Gå til kommentaren

Tenn et lys !

Publisert over 12 år siden

Hei, Jens Brun Pedersen !

Du angriper jo stadig vekk den kristne verdiarven vi har fått her i landet. Nå  etterlyser du redelighet fra dem som gjerne vil beholde videreføringen av dette i skoleverket vårt.

Dette har du en selvsagt rett til. Noe du ikke ville ha hatt i de verdenshjørner som ikke har hatt denne forferdelige "kristendommen" å forholde seg til.  Vi kan fort bli enige om at mange av eksponentene for kristendommen, både i nåtid, og i nær og fjern fortid har ødelagt mer for dens budskap enn de har bygget opp for si det mildt. Likevel er det kristendommens genuine ånd som teller, og som vi må bygge på.       Nemlig forsoning og næstekjærlighet.  Dette gjør    kristendommen til noe enestående, og ikke lik de andre religioner som du sier.  Er ikke dette vert å bringe videre til den oppvoksende slekt ?  Slik KRF kjemper for

Jeg aner at Humanetikken som du forholder deg til er utsprunget nettopp av denne næstekjærlighetsånden. men jeg vet desverre fælt lite om det fordi dere som skal eksponere den er mer opptatt av å bekjempe de kristne verdiene enn å fremstille humanetikkens fordeler.

Det er bedre å tenne et lys, enn å forbanne "mørkret"

 

magnus

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere