Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

RE: RE: Forførelser

Publisert rundt 12 år siden

 

08.09.09 kl. 12:23 skrev Kjell Kristensen:

 

08.09.09 kl. 09:43 skrev Torbjørn Eitland:

Det er mange forførelser i kristne sammenhenger idag, gjennom falske tegn og under. Jesus advarer oss mot det i Matt 24.24 og Paulus i 2 Tess 2.9.Paulus forteller også om naturen i disse forførelsene i  2 Kor 11. 1-4. Det å bli forført av en annen Jesus, en annen ånd, ett annet evangelium. ”en annen Jesus” , som ikke ber deg ta opp ditt kors og leve ett selvfornektende liv. ”en annen ånd”, som gir mennesker spenning og gode følelser, men ikke kraften til å leve ett hellig liv.”ett annet evangelium”, som ikke krever omvendelse, og som bare imøtekommer våre jordiske behov, men som ikke setter oss fri fra synd (roten til alle våre problemer).

For å unngå disse forførelsene, kan vi sammenligne dagens predikanter, pastorer osv. Med hva Jesus og Apostlene faktisk sa og hvordan de levde. Har de den samme målsetningen?

Hovedløftet i bibelen er dette at  ”Jesus vil frelse oss fra våre synder” Matt 1.21          

Dette er hovedgrunnen til at Jesus døde for oss. Dette betyr at en virkelig åndsfylt menighet, pastor vil søke å sette mennesker fri fra synd. Alt annet inkludert helbredelser, mirakler og profeti kommer i annen rekke.

Har de den samme holdningen? Vi blir befalt i skriften, ”la den samme holdningen som var i Jesus Kristus, være i dere” Fill 2.5. Vi må alle spørre oss selv disse spørsmålene med enhver vi lytter til.

Er han ydmyk , som Jesus var? Leder han mennesker til frihet fra synd og inn i hellighet, som Jesus gjorde? Ber han mennesker gi penger til seg selv eller til organisasjonen hans? Jesus gjorde det aldri. Kan vanlige eller ressurssvake mennesker få kontakt med ham, som de kunne med Jesus?                                                                                                             

Leder han mennesker til Jesus, og ikke til seg selv? Er hans kone og barn gudfryktige? Har han bygd minst en gudfryktig menighet (menneskehjerter, ikke bygninger eller organisasjoner)? Er hans medarbeidere gudfryktige?

Har de samme innstilling til helbredelse? I evangeliene, leser vi ikke en plass at Jesus prekte om hvordan å motta mirakler eller helbredelser, men han helbredet tusner. Det samme gjelder apostlene, selv om de helbredet mange. I alle de 21 brevene i det nye testamentet er ikke noe nevnt om fysisk helbredelse, bortsett ifra Jak 5.14-15 , hvor det er den ”eldste” som blir oppfordret til å tro, og ikke den syke.

I dag hører vi det motsatte av dette (spesielt på kristen tv). Vi hører om mirakler og helbredelser som så å si aldri blir bekreftet av eksterne kilder. Jesus og apostlene talte derimot mye om å bli fri fra synd som sinne, seksuelt begjær og kjærlighet til penger ( Matt 5-6)

I skriften er det ett navn som betyr det motsatte av alt Jesus sa og gjorde, det navnet er ”antikrist” eller som det står i grunnteksten ”pseudo christ” dvs. En erstatnings kristus. En falsk Jesus som opptrer som en ulv i fåreklær.

Idag har denne erstattnigs kristus desverre fått ett godt fotfeste både hos Pinsevenner , karismatiske og i tro`s menigheter, fordi, de som forkynner ordet ikke vil bli upopulære ved å forkynne omvendelse og hellighet som ikke klør så godt i ørene.

Så kan vi spørre oss selv, hvorfor tillater Gud forførelser i menigheten? Gud tillater falske profeter å utføre ekte tegn og under og profetere ting som faktisk skjer, for å teste sine barn, for å se om de elsker ham eller de gudene de falske profetene inviterer de til å følge. Les 5 Mos 13.1-3.

Disse falske gudene er: penger(velstand) og underholdning.

Penger: Kristne blir oppfordret til å søke velstand og helse, ved å gi penger til en predikant eller menighet. Peter avviste magikeren Simon når han prøvde å kjøpe Guds gave. Apg 8.18-23.

Underholdning: Mange menigheter har blitt rene underholdningsmaskiner, hvor verdslig musikk, stiler og andre verdslige program blir promotert for å attrahere mennesker.

Satan har tildels lykkes med å gjøre kristne opptatt med verdslig visdom og dermed ineffektive for Gud. Eks. Soaking(ett begrep som stammer fra new age) og utallige bøker om hvordan du kan lykkes.

Til dere pastorer, predikanter og bibellærere: Kjenner dere Guds ord, så vet dere at verken Jesus eller apostlene var populære. Mange forlot Jesus pga det han sa ble for tøft og Paulus var en av de minst likte apostelen blandt de første kristne, selv om han talte om hva som lå på Guds hjerte for de.

Torbjørn Eitland  04.09.09

 

Du skriver at hovedløftet til Jesus står i Matt.1.21: Jesus skal frelse "oss" fra våre synder. Jeg mener at dette er en kraftig forvrening av bibelteksten, og hvis kristendommen skal fare slik frem, blir det løgn alt sammen! I min Bibel står det i Matt.1.21: Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Det er altså stor forskjell å å frelse sitt folk og "oss" fra sine synder, dessuten henviser verset også til Luk1.31 og 2.21 som viser til at der gikk åtte dager mellom unnfangelsen og da han ble døpt og fikk sitt navn mens Gud rakk å skape jorden på syv dager.

En annen referanse som lett glemmes når Jesus taler om å frelse sitt folk er Matt.15.24: "Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus!

Torbjørn, du kommer også inn på antikrist og falske profeter, eller Barjesus som Apg.13.6 skriver om. Du nevner apostelen Peter, som selv ble stemplet som antikrist, for skriften sier at den som nekter at Jesus er Kristus, han er Antikrist og er derved også en løgner som fornekter Faderen og Sønnen. Nettopp Peter fikk den oppgaven å fornekte Jesus tre ganger.

Med til forførelsen om en bruker ordet "forførelse" som tema (studere alt hva bibelen sier om forførelse) vil du finne ut at mange ting du bruker i din beskrivelse av forførelse ikke stemmer, du kan ikke beskylde vanlige folk for deres holdninger, men bruke Bibelen som rettesnor for å finne fram til den virkelige antikrist. Holdningen om at Bibelen gjelder oss er bygd på feiloppfatninger og misforståelser av de som tolker skriftene, noe man ikke burde gjøre i følge 2.Pet.1.20.

Forklaringen om bokens innhold og for hvem den er skrevet om og til kommer frem i henholdsvis 1.Mos.5.1 - Adams ætt - 1.Kor.15.45: Slik står det skrevet: Det første menneske, Adam ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en Ånd som gir liv.

Forklaringen er grei nok, men mange ser ikke sammenhengen i dette at Bibelen bare skulle være en bok som kun omhandledt Guds folk/sønner som skal få navnet Jesus (betyr Gud frelser), men som ikke fikk navnet før det var gått åtte dager, i mellomtiden ble barnet kalt Immanuel, Matt.1.23 (Gud er med oss), men hvem skulle bry seg om ham? Han var jo fra begynnelsen ond. (Jes.4.14-16) Igjen er vi desverre inne på "mytologi" og den norrønske sagaen om midgarsormen som lå i havet og rakk rundt jorden slik at den kunne bite seg selv i halen.

Ved forførelelsens bilde kommer vi også inn på det med å bytte bort den uforgjengelige Gud mot et bilde av et forgjengelig menneske ... Rom.1.23

Dette kan stolt kirkene vise til som har bilder av Jesus i alle varianter - mens skriften selv fremhever at Jesus ikke er noe enkeltmenneske eller person, men en ætt, Gal.3.16, Åp.22.16 og flere andre steder jeg kan vise til.

I anledning Rom.1.23 påpekes der avbildninger av det forgjengelige mennesket og fugler og dyr og krypdyr. Verset henviser til 5.Mos.4.15-18, fortsetter en å lese videre får vi vite mer, v19: Når du løfter dine øyne opp til himmelen og ser solen og månen og stjernene, hele himmelens hær, må du ikke la deg forføre, så du begynner å tilbe dem og dyrke dem. Det har Herren din Gud overlatt til alle folkene under himmelen.

Det er bare det at når det gjelder himmelens hær, så ble ikke den fullført før på den syvende dag, 1.Mos.2.1, mens Jesus ikke skulle få sitt navn før det hadde gått åtte dager, så jeg undres hvem som kommer i klemma?

 Kjære deg Kjell Kristensen !

Jeg tror du må ha misforstått totalt, eller så er det meg som har sovet i timen.  Fikk ikke disiplene

ordre av Jesus  om å forkynne evangeliet til frelse for alle folkeslag ?   Peter har aldri fornektet Jesus som Guds sønn - tvert i mot.  Det han nektet på var at var sammen med Jesus på et tidspunkt hvor han følte det var fare for livet.  Det var svikefullt nok, men det er jo hinsides dette å derfor plassere Peter som Antikrist dersopm det var det du mente.

magnus

 

 

Gå til kommentaren

Så sier Herren 2.

Publisert rundt 12 år siden

 

Jeg har kanskje vert noe bastant og heftig i mine uttaleser vedrørende profetiske utsagn i enkelte sammenhenger.  Jeg blir bare så forferdelig lei meg på noen menneskers vegne  som har nok å slite med fra før.  Noen er mer svake for maktpersoner enn andre, og særlig hvis denne  maktpersonen står frem i Herrens navn , hvem vil ikke da adlyde. 

I sjelesorgens rom skal en være forsiktig med å gi bastante råd utenfor en viss grense. Hovedsaken er at personen selv får en indre overbevisning å forholde seg til.  Dersom dette er en adekvat og god mening kan en bekrefte og oppmuntre, alt ettersom.  Det viktige er at det ikke er sjelesørgeren eller predikanten som overfører sine egne tanker men at det er Guds tanker så langt en kan bedømme det.

Asbjørn Kvalheim og andre profilerte og kjendte personer har en stor kontaktflate i folket og har mange venner som kan gi tilbakemeldinger.

                                                                                                                                                     Det finnes nok mange mennesker der ute som strever på, men får aldri en tilbakemelding på noe.  Ikke rart de faller for litt oppmerksomhet fra "store" predikanter med profetiske gaver.

Mitt poeng er: Det er klart at Gud leder mennesker  også  i dag, og også gjennom andre mennesker, det hører ikke bare de profetiske tider til.   Men er det rett å kalle det profeti i våre dagers språkbruk. Å ha en profetisk gave høres noe overåndelig ut, akkurat slik som i Korint, der de kappes om å være mest mulig åndelige ved hjelp av tungetale.

Hvorfor ikke kalle det for  råd, oppmuntring og trøst, i stedet for profeti, er det for lite pompøst og mediariktig  ? 

magnus

                                                                                                                       

Gå til kommentaren

forførelser

Publisert rundt 12 år siden

 

Jeg synes dette innlegget ditt Torbjørn Eitland var helt på sin plass.  Jeg gleder meg over at det er noen som tør å tale våre dagers "Roma" i mot.  Det er forunderlig hvor samstemt noens tanker kan bli.  I hovedsak kunne jeg godt tenkt meg å ha skrevet dette selv. 

Noen få punkter kunne jeg tenkt meg å diskutere litt, men det er uvesentlig.  Jeg mener at å kommentere uvesentlige ting i et innlegg uten å ta hensyn til selve konteksten er lite seriøst og konstruktivt.  Innlegget ditt berører en særdeles alvorlig side ved kristenheten i dag. Jeg tror det er et endetidstegn, mer enn noen av oss aner.

Jeg har fulgt en del med, særlig på amerikanske kanaler.  Jeg prøver å ikke være dømmende, men jeg kjenner sjelden samfunnet med Jesus i de fleste programmer, (det finnes gode unntak heldigvis)  jeg skal ikke si mer om dette, men det er leit at kritikkløse ledere ser ut til å importere alt dette til enkelte norske kanaler ann mass.

Det jeg merker meg er at forkynnelsen om helbredelser og økonomisk framgang er veldig populært, og det er jo logisk å kunne vinne frem med et slikt budskap.   

Å trekke frem nådegaver som det å kunne "prøve åndene" har jeg ennå ikke observert i denne sammenheng.  Derfor tror jeg at ved siden av det du nevner, så er denne gaven en av de viktigste oppgavene kristenheten har i dag.  Den er vanskelig og krevende for den som har den, men desto mer viktig at noen er villig å ta i mot, og bruke den.  Jeg håper at flere og flere er villig til å ta den belastningen. 

magnus                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til kommentaren

"så sier Herren"

Publisert rundt 12 år siden

Endelig en viselig kommentar til den økende profetipraksis i enkelte kristne miljøer,                      eller "profesier" som noen liker å kalle det.

Det er flott at noen som har både åndelig og teologisk autoritet tar opp dette temaet og belyser det fra forskjellige vinkler.  Jeg er ikke teolog, derfor har jeg etterlyst dette lenge.

Se mitt innlegg her på verdidebatt.no  Jeg fikk ikke så stor respons på det som jeg trodde.

Jeg er ikke ukjent med det du skriver om hva slags problemer dette kan gi  mennesker. Og spesielt dem som har den gode lengsel i seg til å tjene Gud med sitt liv.

Personlig tror jeg all denne profeteringen har sitt utspring fra mer menneskelige interesser enn fra Gud.

Du skriver at "vi finner spådomsprofetier sjelden i det nye testamentet".  Men hva er spådomsprofetier ?  For meg har dette ordet en negativ klang.   Isralittene ble advart mot noe lignende da de sto på terskelen til  det lovede land.                                                                                                                                            Den genuine og bibelske betydningen av ordet profeti (profetere) kan jeg ikke se å finne andre steder enn i  GT, og Åpenbaringen i NT.  Og selvsagt Jesus med sine utsagn om fremtiden.   Det er mulig at jeg kan ha oversett noe, men da håper jeg å bli rettet på.

Jeg tenker at ordet profeti - profetere og profetisk tale har forskjellige betydninger og verdier i vår tids språkbruk, har det noe med oversettelsesproblemer i NT å gjøre ?

Profetisk tale ser jeg på som tale til oppmuntring, trøst og forkynnelse av evangeliet m.m. utfra bibelens (profetiske) ånd, og har ikke noe med at forkynnere hører guds stemme i hodet sitt som han bære frem.   Å profetere var det visst noen i NT som drev på med.  Men var det ekte profeti,eller hva var det ?   Var apostlene usikre på dette punkt , eller ?

Paulus fikk jo en spådomsprofeti om at han skulle lide mye ondt om han reiste til Jerusalem på et visst tidspunkt. (det var sikkert ikke vanskelig å spå om akkurat det, der og da) og  det ser jo ut til at han ikke brydde seg særlig om det budskapet.

Jeg mener at profetier som binder innsatsvillige mennesker som har den gode ånd, til oppgaver som  hindrer dem i å fullføre de oppgaver som de kanskje allerede har i Guds Rike, er en uting.  Og det bør drøftes inngående hvorledes en skal forholde seg til dette.

Takk for innlegget ditt Asbjørn Kvalheim, med hilsen fra en kvartstudert røver.

 

 

 

 

 

Gå til kommentaren

helvetes tro

Publisert rundt 12 år siden

Hei Søetorp !

Meget godt og gjennomtenkt innlegg dette. Jeg så også på TV programmet du refererer til.Først og fremst følte jeg tristhet over å høre hva mange mennesker - tenkende mennesker, må ha fått av feile signaler om det kristne budskap helt fra barndommen av.                                                                                                                                                      Det er hjerteskjærende trist, og intet annet.  Du har egentlig sagt det som er viktig å få sagt i denne saken.  At du får "sinte" kommentarer på et så følsomt stoff må en bare forvente.           At kommentarene er preget av bitterhet og såre følelser er noe vi må forstå ut fra deres bakgrunn.                                                                                                                                           At noen kommentatorer er mer kverulanter, uten helt  gjennomtenkte standpunkter får en heller leve med.

En ting du sier, stusser jeg likevel litt ved:  Helvete er beredt for Satan og hans engler - og ikke for mennesker .

På en måte er det helt riktig.  Helvete (ildsjøen)  er beregnet for disse.

Men hva med de mennesker som bevisst velger å tjene satan og hans engler da. Bibelen sier jo noe også om disse.  Men her har vi med bevisste valg å gjøre.  Det er aldri noen mennesker som vil havne i helvete, eller som bibelen kaller det "ildsjøen" sammen med satan og hans engler ved en ren tilfeldighet.                                                                                                                      Dersom noen skulle bebreide Gud fordi han skapte oss mennesker med en fri vilje ville jeg kanskje blitt svar skyldig.  For det er jo nettopp den frie vilje, muligheten til å velge som er problemet her. Altså muligheten til å gå fortapt.

Men om vi ikke fikk full valgfrihet, hadde ikke Gud da vert en tyrann, og vi hans levende roboter, hvilke følger hadde det blitt av det da tro?

Nei alle mennesker har frihet i relasjon til Gud, derfor har vi også ansvar for våre valg.

Men Gud har også vist ansvar for sitt valg av frihet til mennesket. Det har han vist ved å betale kostnaden det er for mennesket å unnslippe ildsjøen.                                                               Joh. 3:16  "for så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv". et enkelt og lettfattelig valg. men desverre - for enkelt for de fleste.

Nå vil nok noen si at Gud må være en grusom Gud som lar sin egen sønn drepe på et kors.         Vi kan nok aldri komme til bunns i dette mysterium.  Men vi skylder og ta med oss bibelens utstrakte bruk av metaforer også her.  Dypest sett var det Gud selv gjennom menneskesønnen

som betalte med sitt blod (sjel), og åpnet valgmuligheten til sitt rike.   En av de viktige markørene fra GT om dette var Abrahams nestenofring av Isak, sin sønn. Den fortellingen høres grusom ut rent umiddelbart - men det endte jo godt.  Gud stoppet det hele med et underliggende budskap, Nei, Isak skal ikke betale for menneskehetens synder - det skal jeg gjøre i tidens fylde.  Det sies at fra det stedet hvor dette hente var det fri sikt til det stedetder Jesus ble korsfestet - Golgata. 

 

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere