Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

RE: Politikk

Publisert over 12 år siden

 

19.09.09 kl. 11:20 skrev Odvar Omland:

 

Med den holdning som  Ap har vist når det gjelder hjertesakene for KrF, kan en vanskelig tenke seg  et linjeskifte..  Ap`s historie forteller dessverre om verdisak etter verdisak som  har "gått fløyten". Skal det i fremtiden bli et eller annet samarbeidsopplegg med Ap , må nok Jens Stoltenberg "snu seg på hælen". Hvilke konsesjoner vil Ap i tilfelle gi?

 

 Deneste måten å få Jens til å "snu seg på helen" er makt, politisk makt. Kan KrF bli et vippepartii en regjering har de muligheter som ikke finnes ellers.  Å slikke sine sår, i betydningen rense dem

og bruke den rette medisin er alfa og omega, og av og til må det gjøres hurtig før det går betennelse i såret Hr. Omland.   KrF sitt salt må brukes aktivt.  Å slike sine sår og trekke seg borttil glemsen er å gå inn i "dødsskyggens dal" som Simonnes  uttrykker det.

MVH magnus

Gå til kommentaren

KrFs fremtid

Publisert over 12 år siden

En helt grei og riktig analyse av KrF sine muligheter fremover tror jeg.  Og jeg tror til og med at det haster å gi visse signaler til Stoltenberg & Co. om dette.

To ting (minst) må KrF. gjøre i tillegg til dette.  De må myke opp sitt ansikt utad og vise at de er et kristent parti med nestekjærlighet som ryggmargsfølelse.  Steilhet og bastante uttalelser, nedrakking på andre partier, selvskryt og selvgodhet som er vanlig i de fleste partier må miniseres. (lær av Erna.)

Om dette må skje ved skifte av ledere, eller grundig selvransakelse av disse, er som vanlig velger ikke min sak å bedømme.

Samtidig må det holdes fast på KrF sin egenart. Denne profilen tror jeg mange velgere, og ikke minst eventuelle samarbeidspartnere har sansen for.                                                                                                                                                        Så et lite hjertesukk fra en enkel velger.  Hvor mange velgere tror at bekjennelsesparagrafen i KrF også gjelder for vanlige partimedlemmer og vanlige velgere. ikke vet jeg, men jeg har møtt på dem.  Se å få denne misforståelsen luket bort for alltid ?

MVH magnus

Gå til kommentaren

RE: nedlatende eller bare godta og forherlige

Publisert over 12 år siden

 

19.09.09 kl. 05:32 skrev Rune Tveit:

Tja, poenget er vel ikke det at jeg ønsker å være nedlatende, heller undre meg over denne nesegruse beundringen og tildekking av faktum.

Paulus beundrer jeg, han forfulgte ingen.

Hva Luther angår så skal han ha kred for mye av sitt arbeid, bevares, men jeg beundrer ham ikke.

Balthazar Hubmaier og hans kone, som Luther forfulgte like inn i døden, dem beundrer jeg derimot.

Man kan ikke feie bort Luthers bordtaler og håning av andre mennesker med at han var barn av sin tid.

 

 Neida, jeg verken avfeier eller beundrer det onde, som vi uheldigvis kan vere eksponenter av alle til tider noen og hver av oss - til og med undertegnede- desverre. 

Tvert i mot mener jeg det er riktig å avdekke slike forhold så vi kan lære av det.  Men det du gjør er å kaste barnet ut med badevannet som det heter.

 Vi gremmes over alt det forferdelige som skjedde i den mørke middelalder, i kristendommens navn, og med rette.  Men vi glemmer at historieskriverne stort sett hadde samme agenda som massemedia har i dag. ta frem det verste i alt, det er det som fenger.

Derfor vet vi lite om understrømningene av ekte kristen tro og tanke som tross alt var der også. De var sikkert små, og spredt rundt omkring, men ikke ubetydelige.

 

MVH magnus

 

 

 

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Tolkning?

Publisert over 12 år siden

 

18.09.09 kl. 19:54 skrev Rune Tveit:

 

16.09.09 kl. 20:12 skrev Magnus Leirgulen:

 

15.09.09 kl. 18:51 skrev Rolf Egil Pedersen:

Det å tro at Bibelen er Guds ord og at Bibelen er den øverste autoritet i åndelige spørsmål er en luthersk og protestantisk idé.   -

 Dette var revolusjonerende nytt for meg, Pedersen.  Så vidt jeg vet gjenopdaget Luther og protestantene sannheten om Bibelens autoritet.  Dette lykkes de med, og det var en bragd som ikke foregikk uten kamp som vi vet.  Etter mange århundrers åndelig mørke med mennesketankens religiøse oppfinnelser og tradisjoner som autoritet over Bibelen, brøt lyset frem ved hjelp av disse åndskjempene.  Bibelen, Guds Ord fikk igjen den plass den skulle ha.

Joh. 1.1.  I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

MVH Magnus Leirgulen

 Tja, dersom Luther

skal være forbilde og kilde til rett forståelse av bibelen

bør vi snarest sette igang med forfølgelse av

jøder, hekser, anabaptister og bønder.

 

 Tja, dersom du vil vite det så var kanskje "gjenopdaget Bibelens autoritet" ikke den helt rette formuleringen, men i sammenhengen ble det slik, og likevel ikke uriktig..  Det de gjenoppdaget var evangeliets lys og nådens under.  Dette hadde vert nedgravt så og si i århundrer av et formørket kirkesystem. 

Verken Peter eller Paulus, og slett ikke Luther, Zwingli og  Kalvin m.fl. 1500 år senere var fullkomne mennesker.  De var barn av sin tid de som andre.  Desverre hadde Luther arvet et forkvaklet syn på jødene og jødedommen (noe av de mørke kreftene som hadde omgitt ham) som han ikke kom seg ut av.  Jeg er sikker på at om han hadde hatt sett sannheten om dette slik vi ser det i dag hadde han angret dypt, sannhetssøkende som han var.

Men du bør ikke beskylde ham for alle ting.  Eliten og de geistlige i de protestantiske kirker kom snart på avveie igjen desverre, og heksebrenningen var bare et av de mange åndelige sykdomstegn som viste hvor ille det egentlig ble etter hvert.  I Norge ble  jo Hans Nielsen Hauge den nye gjenopdageren av evangeliet, og fikk gjennomgå for det. Heller ikke han var fullkommen men kunne brukes som den han var.

Jeg tror vi skal vere litt ydmyke for dette stoffet, Rune Tveit.  Å sette seg inn i alle sider ved det, og se alle ting i et større perspektiv, mye mer enn jeg kan makte her i en liten kommentar er nødvendig for finne sannheten, eller i hvert fall nerme seg den. 

Å uttrykke seg nedlatende og hånende om en så viktig historisk sak i korte setninger, uten å underbygge noe som helst synes jeg ikke noe om.  Likevel - takk for kommentaren.

 

MVH magnus

  

 

 

 

 

Gå til kommentaren

RE: Bibelsk tro?

Publisert over 12 år siden

 

18.09.09 kl. 14:03 skrev Geir Ivar Jørgensen:

Med historien som bakgrunn, og viten om alle de grusomheter som er utført "Med Bibelsk tro" kan jeg ikke tro på bibelen som guds ord. Like lite som Koranen kan være en guds ord. Det er ganske enkelt umulig for meg å tro på Bibelen eller Koranen som en guds veiledning til sine troende, at det skal være mulig med referanse til slike skrifter å utføre slike grusomheter som både kristne og muslimer er skyld i gjennom historien.

Disse skrifter er og blir menneskers tolkning av hva en gud ville ha skrevet. At de baserer seg på historiske hendelser betviler jeg ikke, men tolkningen og relevansen for oss tusen år seinere er jeg meget skeptisk til. De brukes både historisk og idag i stor grad politisk, for å oppnå makt og anvende makt i enkeltmenneskers og gruppers interesse. Å hevde at det gjøres for å fremme en guds interesser er løgn og bedrag.

Som mange andre skulle jeg ønske det fantes en feilfri og sann referanse til en guds veiledning, men den har jeg enda ikke funnet. Og jeg har brukt mye av mitt liv på å søke en tro jeg kan følge - - -

 

 Hei !

Av kommentearen din forstår jeg at du er et tenkende og søkende menneske.  Du tar ikke alt for gitt, og heller ikke tror jeg du har kommet lett frem til din konklusjon.

På mange måter kjenner jeg meg igjen i dette, for jeg er også et tenkende menneske, mener jeg da.  For meg også har tvilen vert en følgesvenn, og desverre tror jeg du har rett i nesten alt du skriver. På ett punkt skiller vi likevel lag. Jeg mener å ha funnet et lyspunkt blant all denne religiøse humbugen. Og lyspunktet er Jesus -  det høres kanskje søtt ut.  Men hør: Hans komme til verden - hans liv og forkynnelse, og hans verk - med sitt jordiske liv som innsats fortjener et valg, basert på Ham.  Det er ikke de kristne, eller de såkalte kristne jeg tror på, heller ikke deres ånd, eller min ånd for den saks skyld.  Jeg tror på Ham, og den Ånd som han hadde, og som vil virke i oss,om den får lov.  Men det er mange slags ånder (og onde ånder) i denne verden som tolker Bibelen og kjemper om plassen i et menneskehjerte. Og noen av disse har du allerede nevnt i kommentaren din.

Plassen tillater ikke mer utdyping av dette nå, men les Johannes evangeliet om igjen da, og ikke bare en men flere ganger.

MVH magnus

 

 

 

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere