Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

RE: Irankonflikten verdskrig III

Publisert rundt 12 år siden

 

26.09.09 kl. 13:44 skrev Torstein Langesæter:

 

 

Det fyrste segl alt opna:

 

 Hei Torstein.  Kan du gi en kort beskrivelse av hva du forstår innholdet av "det første segl" i Johs.Åpb.som ?

 

MVH magnus L

Gå til kommentaren

RE: Placeboeffekten

Publisert rundt 12 år siden

 

26.09.09 kl. 16:35 skrev Leif Gullberg:

En av Amerikas mest kjente "helbredelsespredikanter", legendariske Kathryn Kuhlman, ble en gang spurt av Johnny Carson (tidl. vert av Tonight-showet, nå ledet av Jay Leno), om det ikke var mulig at miraklene som fant sted i hennes møter kunne forklares gjennom at dette var folk med psykosomatiske lideler som ble utsatt for suggesjon.

"Hvis du har sittet i rullestol i mange år og plutselig kan gå, bryr du deg ikke om hvorvidt lidelsen kan forklares psykosomatisk eller ikke", repliserte Kathryn Kuhlman.

Denne tråden viser at enkelte mennesker ikke er i stand til å glede seg det minste over at folk med årelange lidelser får et nytt liv, dersom det kan settes det minste spørsmålstegn ved om det har skjedd på overnaturlig måte.

Eller på en sabbat.

 Dette var da litt av en surmulende kommentar.  Jeg kan ikke tolke det annerledes enn at det er jeg som er "enkelte mennesker" her. 

Dette var overaskende for meg, men jeg tror det gikk litt fort i svingene for deg her. sentrifugalkraften er en mystisk og sterk kraft.

Joda, jeg gleder meg over alle ting som kan gi mennesker bedre livsvilkår, og her hører helbredelser også selvsagt med.  Både med placeboeffekt og uten. Jeg trodde det kom bra frem dette.

Men "enkelte mennesker" må visst serveres med teskje. Å skrive en kommentar eller et innlegg på kortest mulig måte er ikke alltid lett.

Jeg tror på Helbredelser ved bønn, og har selv ertfart det.   Jeg gleder meg også over helbredelser ved placeboeffekten, selv om det ligger mer i tåkelandskapet.  Men det jeg ikke gleder meg over er at placeboeffekten brukes som et helbredelsesunder, og samtidig hevde at dette er direkte helbredelser fra Gud.  Placeboeffekten hører til skaperverket.  Helbredelser ved bønn i Jesu navn hører til frelsesverket og er et bevis på Jesu guddommelige makt.

Som jeg sa i min kommentar - placeboeffekten hører til på en annen arena.

 

MVH magnus L

Gå til kommentaren

RE: RE: Bevissthetsutvikling

Publisert rundt 12 år siden

 

24.09.09 kl. 22:01 skrev Frode Meland:

 

23.09.09 kl. 10:42 skrev Mette Müller:

Jeg kommer i tanker om en undersøkelse av en sykehusprest. – Han ville undersøke om kristne var friskere enn andre….

Resultatet han fant var, at de som hadde en sterk tro var friskere enn andre – men det var uavhengig av hva de trodde på! Bare de hade en sterk overbevisning.- Uventet?

-------------------------

Ikke så veldig uventet Mette.  Det kalles placeboeffekten.

 

 Tillit eller skepsis ?

Jeg tror ikke dette kan kalles placebo effekt.  At mennesker som er engasjerte, har noe å leve for og er sterkt opptatt av ting de liker å være opptatt med,  at disse menneskene har en helsegevinst på dette, både psykisk og fysisk – det vet vi jo fra før. Den omtalte sykehuspresten hadde nok rett, selv om vi ikke vet noe om undersøkelsesmetodene hans.

Så her er det nok ikke Dr. Placebo  men Dr. Humør og Livsglede  som herjer på

 

Men jeg er ikke i tvil om at placeboeffekten er hjertelig til stede på de fleste helbredelses -moter.

Svein Magne Pedersen er ”utdannet” i  Amerika. Derfor derfor tror jeg det går litt over styr for ham.

Jeg tviler ikke på at han har en reell gave til å helbrede. Men spørsmålet er om han ikke skulle latt ”jungeltelegrafen” og ”treskoposten” ta seg av pr. virksomheten. Da hadde nok                          dr. Placebo hatt problemer med å komme seg inn.

 

Særlig på amerikanske helbredelses møter er det nok en sterk grad av suggesjon til stede. Det virker som predikanten søker bevisst på få opp stemningen, godt hjulpet av mange i forsamlingen,  bevisst eller ubevisst.  Det er klart at det da lages et ypperlig grunnlag for placeboeffekten.  Skulle ønske en grundig undersøkelse jeg, av alle slike helbredelser etter for eksempel en femårsperiode.

 

Jeg er ikke motstander av dr. Placebo, selv om helingen kanskje har en tendens til å bli kortvarig – hva vet jeg. Jeg syns han bør få lov å gjøre sin gjerning jeg, på andre arenaer vel å merke.  Men en spade bør kalles for en spade også her.

 

magnus L

 

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: Moral

Publisert rundt 12 år siden

 

24.09.09 kl. 13:48 skrev Frode Meland:

 

Hei Magnus,

først til måneeksemplet:

Jeg er uenig med deg.  Det finnes bare ett objektivt svar på spørsmålet.  Om vi har funnet det riktige svaret eller ei spiller ingen rolle - poenget er at det er x antall måner rundt vår planet uavhengig av hvor stor vi tipper x er.  For 10 000 år siden trodde menneskene kanskje at x=1 men det var svake beviser de hadde.  Idag kan vi med 99,9999999999% sannsynlighet si at x=1 er svaret fordi bevisene er så mye sterkere.  Men totalt uavhengig av hvilke beviser vi har eller ikke har, det finnes bare en x som er riktig.

Forøvrig tolker jeg deg slik at du mener det ikke finnes noen objektive, absolutte sannheter, altså at alt er relativt.  Du åpner dog døren ørlite på gløtt, og i denne åpningen ser du noe du kaller "Gud".  For meg gir ikke det noen mening å tenke slik.

 

 

Hei igjen folkens , og velkommen til en ny leksjon i filosofi - - -

 

Når vi kjører inn i en sving gjelder det å ikke ha for stor fart, ellers kan sentrifugalkraften

overta hele butikken.  Når det gjelder de lange tankene er det viktig å ikke henge seg fast i en stabbestein eller to.

Når jeg sa at ”alt er relativt”  så var det på den veien jeg var inne på,  nemlig de ting som er registrerbare for våre fysiske sanser. 

Jeg  synes det er bra jeg Frode at du gir 0,000000001 % sjanse for at det finnes en Lunalill bak  vår måne.  Den er kanskje lik den muligheten vi har til å vinne i lotto også . Like fullt er det 100% sikkert at noen vinner likevel.  Det betyr egentlig 0,0 for meg om Lunalill finnes eller ikke. Men lottogevinsten sier jeg ikke nei takk til.

 

OK. Finnes det en sansbar størrelse som er absolutt ?   Sansene våre er selvsagt ikke inbildningsapparater, men heller ikke sannhetsapparater.  De er gitt oss for at vi kan orientere oss i den verden vi er satt inn i. Vise oss hva vi trenger for å  opprettholde livet lengst mulig. 

Vi er nå selvfølgelig i fysikkens og kjemiens verden, den såkalte realitetenes verden.

Derfor er jeg uenig med Frode om at alt som har med materien å gjøre har en absolutt sannhet.

Når det gjelder  begreper som moral, tenker jeg meg at den ligger  i grenseland  mellom  denne verden og åndens verden.  Den berører ikke vårt fysiske sanseapparat på samme måte.

Men den er ikke mindre viktig for overlevelsesevnen vår av den grunn . Jentene i Afrika er ikke underkastet en etablert "sannhet" som jeg må bevise uriktigheten av som Holta sier.                                Det er en innbildt moral fra en  eller annen gud, eller oppfinner,som strider direkte mot nestekjærlighetsbudet                                                   Moralen har en emosjonell bakgrunn men kan også være rasjonell, av typen :  tråkk meg ikke på tærne så slår jeg  heller ikke til deg !.  Altså en gevinst å hente av egoistisk natur. En logisk samlevingsevne.

 

Eiendomsretten til vår egen kropp  sier Holta ?  Ja, jeg tenker den er uangripelig, men ikke absolutt. Gud har gitt oss den i gave, men under ansvar, som vi ikke har rett til å tyne andre, har vi heller ikke rett til å tyne vår egen kropp.  Som gave tar vi den på alvor, pleier den og styrker den så langt vi har mulighet til det. Det er bare Gud som har rett til kreve den inn igjen.

 

Men, jo jeg tror at det finnes en, som bibelen peker på, en sannhetens verden som er absolutt sann-.  Dette høres farlig ut for mange av oss.  Men det er fordi vårt tankesett også er relativt.  Vi er skremt av totalitære regimer både med og uten såkalt moral, derfor får vi da også visse asosiasjoner.

Men Bibelens  Gud har skapt oss til frihet.  Han har gitt oss den frie vilje.  Derfor har Frode sin fulle rett til å tenke det han vil om Gud.  Jeg tenker annerledes enn han om dette, men begge deler har med tro å gjøre – ikke med viten, for ingen kan si med sannheten som vitne at Gud ikke finns.  Da har han et trverdighetsproblem.   Guds tilnærming til mennesket har aldri basert seg på viten, men på tro.  Det er en frivillig sak som alle får tilbud om.  Først tro, så viten, (også her) nettopp det en trenger å vite om Gud.    Jesus sa:   Joh 7:

  17 Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.

 

Bibelens Gud tror jeg altså er  absolutt sannhet.  Hans bud er også absolutt sannhet, gitt til vern for mennesket.   Altså den eneste, høyeste og sanne moral.

Mark 12:29-31

 Jesus sa:  Dette er det første av alle bud: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én,

 30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første bud.

 31 Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse.

 

Dette er altså essensen av Guds bud.

En liten hjemmeoppgave.:  Hva hadde skjedd med verden om alle mennesker plutselig hadde begynt å elske andre med  samme intensitet som seg selv ? 

MVH magnus L

Gå til kommentaren

RE: RE: Moral

Publisert rundt 12 år siden

 

23.09.09 kl. 22:54 skrev Frode Meland:

 

 

Når det gjelder antall måner til vår planet, må jeg være klokkeklar i min mening:  Dette spørsmål finnes det ett og bare ett svar på.  Uansett hvilket livssyn man har, om man tror på Gud eller ikke, uansett hvilken rase eller kjønn eller hvilket land man bor i, så er svaret det samme.  Dette er et spørsmål som gir oss fakta, 100% objektive fakta, og dette faktum er likt for oss alle.

Om pizza med ansjos er godt, mener jeg ikke hører til den type fakta-spørsmål.  Forunderlig nok sliter jeg med å forklare hvorfor.  Kanskje noen kan hjelpe meg?

Når det gjelder moral, så påstår du at dette ikke hører til faktaspørsmål, altså at det er et pizzaspørsmål.  Jeg er enig med deg, men på samme måte som med pizza'n så sliter jeg med å forklare hvorfor.

Et spørsmål som iallefall tilsynelatende er av månetypen er dette:

Finnes det en Gud?

Underforstått: Er svaret på dette objektivt JA eller NEI?

Et spørsmål som kanskje ligger litt i grenseland, uten at det gjør saken mindre interessant, er dette:

Fører fri konkurranse til en bedre verden?

 

 

Hei igjen Frode, og takk for sist !

 

Måne og pizzaforskning er interessant og beroligende.   Jeg er likevel ikke helt enig med deg at  kun en måne rundt jorden vår bare har ett, absolutt og objektivt svar. Hva bygger du denne påstanden på ?  Jo, på det du ser og erfarer ut fra ditt ståsted.  Sansene våre er altså det eneste vi har å orientere oss etter i denne fysiske verden.

 

Nyere vitenskapelig forskning (som ”eier sannheten”)  er kommet frem til at det finnes en måne til rundt jorden.  Riktignok mye mindre enn storesøster: fru Luna.  Denne månen er på grunn av gravitasjonen alltid skjult bak vår synlige måne. og er alltid synkronisert med den i sin ferd rundt jorden.  Derfor kan vår viktigste sans ikke  registrere den.

At astronautene som en gang fløy rundt  månen ikke kunne se denne ”lillebroren”  har sin vitenskapelig forklaring. De var så opptatt med å betrakte ”baken” på fru Luna at de glemte å se den andre veien. Dette kalles antagelig for konsentrasjonsformørkelse, eller noe sånt.  Dessuten hadde det ikke hjulpet stort. Det var fullmåne sett fra jorden, dermed lå lillebror gjemt i det mørket.

 

Dette er selvsagt bare tull.  Når jeg kommer med en slik påstand som forrykker den  etablerte sannhet er det jeg som har bevisbyrden - eller har jeg sådd en liten tvil.  Uansett tror jeg vi er best tjent med å holde oss til din versjon, enn så lenge. Som vi vet var jorden flat også en god stund, så etablerte sannheter bør vi ikke spøke med.

 

Spørsmål 2. har også med våre sanser å gjøre. Sannhet 1: Vitenskapen sier at pizza og ansjos er godt. For dette er mat som er godt for kroppen, sett også fra det synspunkt at hvis vi slutter å spise vil vi dø.

Sannhet 2: Hvis spørsmålet er om pizza og ansjos smaker godt, sammen eller hver for seg, så har også dette i likhet med månespørsmålet med våre sanser å gjøre. Men sansene våre kan også kjempe om sannheten seg i mellom.  Særlig hvis det, som her er fire sanser i sving .                                         Skulle jeg avgjøre om dette smaker godt måtte jeg ha bind for øynene og propper i nasen og ikke vite hva jeg ble servert. Jeg kunne kanskje kjenne det igjen med lepper og tenner.  Men hvis smaksansen var det eneste avgjørende kan det godt være at det smakte godt også..

Jeg har tenkt å prøve dette i nærmeste fremtid. Problemet er bare at jeg må jo vite at jeg ikke vet hva jeg får smak. Jeg syns du skulle prøve det du også Frode, ikke bare en gang men over en periode. Kanskje du kommer igjen til neste år og sier at: Pizza og ansjos – det er godt det !

 

Moralen er: Det finnes ikke noe i denne verden som er absolutt sannhet, alt er relativt.

”Gi meg et fast punkt, og jeg skal flytte jorden”  sa en vis mann en gang.

Tilleggsspørsmål:  Hvor stor eller liten er en alminnelig gråstein ?

 

Jeg tror at den absolutte sannhet finnes hos ham som ”eier” alle visdommen og kunnskapens skatter, som det står skrevet.

Jeg understreker tror, og det er et vågestykke.  Kierkegård snakket noe om å kaste seg ut på de

70.000 favners dyp, eller hva det nå var.

Jesus var ingen eventyrer som bare fann på noe.. Den som leser Bibelen med den gode vilje vil oppdage at han mer eller mindre er til stede i alle de 66 bøker som Bibelen er.                                                   

 

Finnes det objektivt sett en Gud ?  Svar:  Det finnes mange subjektive og konstruerte guder i verden.  Men det finnes bare en som selv har åpenbart seg for mennesket.  Dette kan ikke bevises

med menneskelige tankekraft og fysiske sanser.  At denne Gud er en objektiv og absolutt sannhet kan bare erkjennes ved tro. Altså åndelige sanser. Jeg tror at han som sa : Jeg er veien sannheten og livet. Han har rett.  Jeg bygger ikke dette bare på en plutselig innskytelse eller oppdragelse, men heller på 60 års erfaring og erkjennelse.

Han er den eneste Gud som elsker menneskeheten.  Å svare med å elske Gud tilbake er det samme som å elske sin neste som seg selv.  "Smak og se at Herren er god" ! står det.  Som med pizzaen må en også her stenge ute alle forstyrrende elementer for å få et objektivt svar.  Det er mange som har erfart det, til og med undertegnede.

 

Da har jeg også svaret på et av dine siste spørsmål om fri konkuranse.  Svaret er  JA – under forutsetning at nestekjærlighetsbudet ligger i bunn, men det er litt for mye å forlange i vår verden.

 

MVH magnus L

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere