Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

RE: Å bry seg om sannheten

Publisert over 12 år siden

 Dersom jeg forstår deg rett bruker du en masse tid på å rettferdiggjøre (underbygge)din tro på en vitenskapelig måte.  Men da rir du jo to hester samtidig.  Da er det jo som kjendt lett å forskreve seg.   Når ble Bibelen en naturvitenskapelig avhandling. Og når tid ble vitenskapen et trosforhold.  Dette henger vikke sammen.  Darwinisme og andre ismer har enda ikke greid å ta fra meg troen på Guds skaper og frelsesverk.  Og ingen trenger å føle seg intelektuelt uærlig av den grunn. 

Jeg og uendelig mange med meg gjør som trådsetter her, nemlig ri på en hest.  Den er hvit,og heter tro og tillit.  Så er det gjerne slik at det følger en svart hest ved siden av som jeg kan hoppe over på om jeg vil. Den er grå og heter tvil og anfektelse.  Faktisk er det en god følgesvenn, for den hjelper meg med å holde troen levende, ellers  hadde det kanskje blitt en død tro.                                                                                                                                                           Jeg kjenner en, og vet om også at det er mange forskere innen naturvitenskapen som ikke ser noen motsetning mellom tro og vitenskap.  Den jeg kjenner personlig er i vert fall ikke noen uærlig og uredelig  person.

Men det er nok mange "halvstuderte røvere"  (unnskyld, det var ikke ment til deg som jeg ikke kjenner)  innen dette faget som har tatt vitenskapelige sannheter som gud.  Og ikke bare det, men også som en overgud som de forkynner.

Ellers er det jo rart hvordan ett ellers godt og forståelig innlegg kan bli vridd over til en diskusjon som egentlig hører hjemme i et annet hjørne.

MVH magnus L 

 

 

01.10.09 kl. 13:15 skrev Jonas Strømstad:

Jeg vil gjerne tiltale noen av de poengene du kom med i teksten din. Først vil jeg si at alle bør være i stand til å forsvare sine egne standpunkt, spesielt i så viktige saker som sin religiøse overbevisning. Jeg vet at jeg bruker masse tid på å forsøke å tilegne meg de egenskapene jeg trenger for å gjøre nettopp dette. Hvis man ikke er i stand til å rettferdiggjøre sin egen overbevisning, så er man, hvis man vil være intelektuellt ærlig, nødt til å revurdere standpunktet sitt. Hvis du ikke er kjent med argumenter for eller mot din overbevisning, hvordan kan du da være i stand til å vurdere om den stillingen du har inntatt er korrekt eller ikke?

 

 

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Ikke fullt så enkelt

Publisert over 12 år siden

 

01.10.09 kl. 15:31 skrev Sølvi Sveen:

 

30.09.09 kl. 21:13 skrev Magnus Leirgulen:

 

30.09.09 kl. 20:13 skrev Sølvi Sveen:

Nå er ikke ting fullt så sort/hvitt som det fremstilles her.

Joda, Jesus var med stor sannsynlighet en svært god mann. Muhammed har jeg personlig ikke videre peiling på.

 

 Men ikke fremstille sin egen religion som noe "bedre" enn andres

 Heisann !

Skulle du ikke da først sette deg litt bedre inn i Muhammeds liv og virke.  kontra Jesu liv og virke før du uttaler deg om dette.  Du har lov å ha en mening, men det er også lov å ha noe mer bakgrunnskunnskap før du har en konklusjon klar.  Når du ikke har det blir jo meningen meningsløs.

 

 

 Jeg trenger ikke å vite noe om Muhammed for å mene at religion bør likestilles i skolen. At barn lærer om alle religioner på likt nivå har ingenting med om Jesus var "god", Muhammed "slem", Gud i GT til tider svært "slem", osv.

Jeg regner jo med at barn i skolen også lærer om Ghandi, Mor Theresa, Hitler, og andre "store" mennesker gjennom historien.

 Heisann igjen.

Jeg er enig i at barn skal lære om andre religioner i skolen, da kan de selv bedømme etter hvert hva som er godt, og hva som er ondt.   Dette  handler ikke om gode eller slemme menn.  Det handler om det gode og det onde.   Jeg forstår deg slik at ondskapen skal likestilles med nestekjærligheten i oppdragelse av barn.  At Ghandi, Mor Theresa og Hitler er likeverdige forbilder får meg til å grøsse.

Men jeg håper da at det ikke er slik du mener det.  

 

 

Gå til kommentaren

RE: Min skapende Gud

Publisert over 12 år siden

 

01.10.09 kl. 11:04 skrev Espen Halvorsen:

Jeg fraskriver meg alle titler som apologet når det kommer til kristendommen, jeg er verken begavet eller belest når det kommer til dette... men jeg er bereist. Og i mitt møte med andre kristne i u-land her jeg fått erfaringer som styrker mitt trosliv uten bruk av vanskelig ord og argumenter. Det er snakk om god gammel tro. En tro som er full visshet om ting man ikke ser, en tro som bygger opp om det enkle og banale, barnekåret som sier meg at Gud er Gud uansett om ikke alt kan forklares. Da jeg var liten og spurte min far om et spørsmål, tok jeg svaret hans for gitt selv om det ikke på noen måte ble begrunnet eller forsøkt bevist. Jeg hadde tiltro til at han visste bedre enn meg, og klarte å falle til ro med dette. Når jeg for ente gang her om dagen ble spurt om jeg trodde jorden ble skapt på 7 faktiske dager, eller om dette bare var et bilde, ble svaret mitt det samme som før: ”I don’t care!”

Jeg er utrolig takknemlig for de som bruker sin tid på å forsvare min tro, men jeg er også takknemlig for at det finnes rom i Guds ord til bare å sette seg ned og si; Gud vet best, og det holder for meg. Jeg er nemlig sikker på at det er veldig mye vi ikke skal vite, og jeg tror det er en mening med at menneskesinnet ikke er skapt til å forstå prospektene av hva en evighet er. Vitenskapsmenn forsøker iherdig å motbevise Gud, og det må de bare gjøre for min del. Menneskets mest kjente forsøk på å nå opp til Guds høyder endte i at vi ble spredt for alle vinder, og oppgaven med å nå alle folkeslag på deres eget språk ble betydelig vanskeligere. Vi kan takke våre forfedre for den, samtidig som det er en påminner om hvilken makt Gud har til å skape underveis. Når jeg blir konfrontert med at de finner dinosaurbein som er millioner av år gamle, er det like naturlig for meg å tro at Gud kan ha skapt denne jorden gammel… og fremdeles skaper. Bare i 2008 ble det i Sørøst-Asia oppdaget 163 nye dyrearter. Det forteller meg hvor mangfoldig og hvor fantastisk skaperverket er. Bibelen sier: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.

Vi kristne har alle tatt imot dette som et lite barn, vi tror og er overbevist om noe vi ikke ser. Vi kan ha full tillitt til ting vi ikke forstår. Jeg er glad for at jeg også skal få lov til å leve i denne troen, at Gud ikke krever mer enn dette når det gjelder mitt forhold til ham. Så kan jeg bruke den intelligens Gud har gitt meg til heller å forstå, og ikke minst gjøre verden bedre.

 Du har skjønt det - og det både med hjerte og hjerne !

Gå til kommentaren

RE: Ikke fullt så enkelt

Publisert over 12 år siden

 

30.09.09 kl. 20:13 skrev Sølvi Sveen:

Nå er ikke ting fullt så sort/hvitt som det fremstilles her.

Joda, Jesus var med stor sannsynlighet en svært god mann. Muhammed har jeg personlig ikke videre peiling på.

 

 Men ikke fremstille sin egen religion som noe "bedre" enn andres

 Heisann !

Skulle du ikke da først sette deg litt bedre inn i Muhammeds liv og virke.  kontra Jesu liv og virke før du uttaler deg om dette.  Du har lov å ha en mening, men det er også lov å ha noe mer bakgrunnskunnskap før du har en konklusjon klar.  Når du ikke har det blir jo meningen meningsløs.

 

 

Gå til kommentaren

RE: Visjonnorge

Publisert over 12 år siden

 

30.09.09 kl. 09:06 skrev Kjell Olesson:

Hanevold er en falsk profet og har bommet flere ganger.Han profeterte freidig at H. Clinton ville bli den nye presidenten i USA, men akk..bom igjen! Han er på Benny Hinn nivå i treffsikkerhet.BH påsto tidlig på 1990 tallet at Fidel Castro skulle dø før år 2000-det hadde Gud vist han-

 

 Jeg vil ikke si det slik at Hanevold er en falsk profet.  Verken han eller noen av hans Amerikanske idoler er profeter i det hele tatt.  Det de driver med er lekeprofeti med falske spådommer. Det fantes en del av disse i Gammeltestamentlig tid også.  De sier: "så sier Herren"  og binder mennesker på denne måten som kan utvikle angst og fortvilelse for mange når det likevel ikke skjer det som "Herren har talt"        En av lekeprofetene har uttalt som svar på forespørsel: "En  kan ikke vente at alle profetier skal gå i oppfyllelse" 

Jeg vegrer meg alltid for å sitere , og bruke bibelsitater i slike diskusjoner som dette.  Jeg skal ikke ta med det mest alvorlige med slike profeter, men les heller hele kapitlet i 5. M  18

5 M 18:21f
 21 Kanskje du sier ved deg selv: Hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt?
 22 Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.

magnus L

 

 

 

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere