Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

RE: Med hvilken rett

Publisert over 12 år siden

 

03.10.09 kl. 15:25 skrev Morten Christiansen:

Du får det ut til å høres ut som Landet Norge er kristent, at alle norske innbyggere er kristne, og så kommer det noen utlendinger med en annen kultur som må tilpasse seg oss.

Jeg er norsk, min mor var norsk, min far var norsk. Min mors mor var norsk, min mors far var norsk. Min fars far var norsk, min fars mor var norsk.

Jeg har ingenting i felles med deg. Din kultur er ikke min. Skal du bestemme hvilken kultur jeg har? Føler du at du har den retten?

Jeg blir trist når jeg leser at enkelte mennesker har ett syn som du har. Du ønsker tydligvis respekt for din tro, din kultur, men kan ikke tilby det samme ovenfor andre.

Det er ingen som vil viske vekk alle spor av kristendommen, men det er heldigvis flere og flere som er komfortabel med at tro er en privatsak, og så får hvert enkelt inidivd selv finne ut av hva de tror på. Det gjør at alle KRISTNE får GARANTERT sin RETT til SIN tro. Det SIKKRER dine RETTIGHETER. Så får du heller leve med at andre mennesker har rettigheter de også. Jeg synes ikke syndt på deg av den grunn.

Får håpe du klarer og opptre objektivt som lærer for egentlig er det skremmende at det finnes lærere som har ett syn som det du har, og som har ansvar for våre barn.

 

 Det som er skremmende er at hr. Christiansen opptrer så arrogant og avvisende på et ellers ballansert og spørrende innlegg som ovenfor. 

Det hadde ikke vert godt å leve i Norge om du og dine meningsfeller hadde fått styringen - tenker jeg.    Jeg foreslår at du flykter til et annet land som Iran - Saudi Arabia - Kina - Nord Korea o.s.v.  så hadde du sikkert kommet i et hav av mangfold .  Da hadde du nok fått dine rettigheter ivaretatt på best mulig måte.  Og så hadde du fått lært hva det vil si å møte avvisning og det som verre er.  Riktig god tur og god fornøyelse.

MVH magnus L                                                                                          

Gå til kommentaren

RE: OPPRYKKELSE.....

Publisert over 12 år siden

 

02.10.09 kl. 18:35 skrev Torbjørn Eitland:

DU HAR HØRT DET ER SAGT.

Dere som kan lese engelsk.....LES

1. You have heard it said that the Church will be Raptured before the Tribulation begins, but the Bible says:

 Enn om du hadde oversatt dette til norsk, så kunne mange eldre som har dårlige engelskunnskaper, men som har gode kunnskaper ellers på dette området fått uttale seg også, om de vil.

magnus L

Gå til kommentaren

RE: Falske forkynnere

Publisert over 12 år siden

 

02.10.09 kl. 13:32 skrev Jonas Strømstad:

Jeg forstår Ludvigsen veldig godt. Det har vært for mange tilfeller der helbredelser har blitt avslørt som direkte svindel med skuespillere eller forbigående placeboeffekter til at han vil risikere menighetens ry ved å ønske en forkynner som jobber på denne måten inn i kirken. Fallhøyden er stor hvis Yun viser seg å være av samme lest som mange av hans amerikanske likesinnede har vært, mens kritikken han må tåle ved å nekte å ta han i mot er relativt liten og forbigående.

Bare min korte kommentar.

(Se på oppmøtet ved gudtjenester i et litt mer positivt lys: Nå er det slutt på at folk går i kirken bare fordi de må. Det er de som tror som møter opp. De om ikke tror, kommer ikke.)

 Jeg skjønner poenget ditt Jonas.  Men la oss ikke "kaste barnet ut med badevannet" som det heter

Youn kommer fra en helt annen verden enn den amerikanske.  Han har måttet kjempe for sin tro, og da tror jeg oppriktig at han og hans medkjempere har fått oppleve virkelige undere så mang en gang.    Husk, de har kjempet for livet, og for sin tro. Her går det ikke på pengeinsamlinger o.a.  Dersom DNK ikke er villig til å høre på ham betyr det at han blir kastet i armene på dem som driver med slikt så og si på kommersiell basis.  Vi må ta i mot ham med åpne armer og et åpent sinn.  Jeg tror han har mye å lære bort til oss alle.  Ikke minst til disse som både du og jeg er skeptiske til, tenker jeg.  God tur til Tromsø.

MVH magnus L

 

 

 

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Å bry seg om sannheten

Publisert over 12 år siden

 

02.10.09 kl. 13:09 skrev Jonas Strømstad:

 

02.10.09 kl. 12:22 skrev Magnus Leirgulen:

 Dersom jeg forstår deg rett bruker du en masse tid på å rettferdiggjøre (underbygge)din tro på en vitenskapelig måte.  Men da rir du jo to hester samtidig.  Da er det jo som kjendt lett å forskreve seg.   Når ble Bibelen en naturvitenskapelig avhandling. Og når tid ble vitenskapen et trosforhold.  Dette henger vikke sammen.  Darwinisme og andre ismer har enda ikke greid å ta fra meg troen på Guds skaper og frelsesverk.  Og ingen trenger å føle seg intelektuelt uærlig av den grunn.

Jeg mener absolutt ikke at det er intelektuelt uærlig å ikke gi slipp på sin tro pga. "bagateller" som at artenes opprinnelse er forklart på en naturvitenskapelig måte. Hvis du derimot befekter en tro som du ikke er istand til å forsvare hverken vitenskapelig eller på noen annen måte, mener jeg derimot at du kanskje ikke er helt ærlig med deg selv.

Jonas

 Hei igjen Jonas !

Jeg for min del kan ikke se noe som tyder på at trådsetter forkaster alt som heter trosforsvar. Det han sier er at det ikke  akkurat er hans område.  Tvert imot sier han jo at han derimot er glad for alle som har denne gaven.

Den kristne tro lever  på indre sanser, som emosjonell opplevelse og erfaring, i høyeste grad støttet av intellektuell og logisk tankearbeid, mens selve tros fundamentet er Ordet og Kristus. Hva vitenskapen er bygget på skal jeg komme tilbake til.   

Vi er pålagt å fortelle om vår  tro til andre i den hensikt å overbevise dem til å anta den samme tro som oss.  Men der stopper vår kompetanse.  Å overbevise et menneske om troen på Jesus, og at han var den han gav seg ut for å være er bare Den Hellige Ånd som kan.   

Troen har altså et annet overbevisningsgrunnlag enn vitenskapen.   Den har altså en emosjonell erfaringsbakgrunn som også korresponderer med intellektet.  Ellers ville det vert en blind tro.

Når Jesus gikk på vannet så sier vitenskapen - selvsagt  nei, det er ikke mulig, og henviser til tyngdekraften !  Jeg også -  dersom det hadde vert så enkelt.  Dersom Jesus gikk på vannet uten noen annen hensikt enn å imponere, som en hvilken som helst trylle kunstner, Ja - da hadde jeg forkastet denne fortellingen, og sikkert etter hvert også de andre fortellingene.

Jesu undergjerninger er en del av trosgrunnlaget, selv om den strir mot vår forut intagne viten.  Han helbredet syke og drev ut onde ånder for å vise at Gud bryr seg om, og har makt over alt dette.  Han går på vannet, og stiller stormen for å vise at Gud er herre også over sitt skaperverk og naturkreftene.

Vår kristne tro er sosialt sett ganske unikt oppbygget.  Den som tror går inn i en større sammenheng som kalles menighet

Menigheten blir i NT kalt Kristi legeme eller kropp, som en slags metafor.    Det forklarer menighetslemmene sin plass og sin virksomhet for Kristus her  på jorden.  Først og fremst at de er innlemmet i Ham. Dernest at de har blitt tildelt en oppgave, for å tjene hans sak. Føttene på et legeme har andre oppgaver enn hendene o.s.v.   Derfor er det best at en forholder seg i den oppgaven en passer best til.   Paulus var nøye på dette:  ”Er vel alle apostler,  er vel alle profeter, er vel alle lærere”  -- og så kommer mitt poeng i denne sammenheng:  Hadde Paulus levd i dag, i vår vitenskapelige verden hadde han uten tvil også sagt : ”er vel alle apologeter”  

Dermed er ditt krav til intellektuell redelighet oppfylt gjennom menighetens funksjon. Du kan ikke vente at absolutt alle troende skal kunne svare på alle spørsmål som dukker opp av vitenskapelig art når vi ikke har fått tilegnet oss den kunnskapen. Også der overlater vi dette til dem som har denne kompetansen, så gjør vi det vi kan best.  

Jeg mener at trådsetter her bare har fortalt oss hva han ikke er, og det kan jo ofte være ærligere, enn å pukke på hva en er.

Det er nok av dem som i dag, i kristendommens navn fremstår som noe de slett ikke er, som for eksempel ”profeter”  og ”helbredere” m.m.  Samtidig som de benekter hva de i virkeligheten er, nemlig pengeinnsamlere. Men det hører til i et annet hjørne igjen.

Til slutt:  Vitenskapens ankerfeste er intellektuell virksomhet med det fysiske sanseapparat som arbeidsredskap.                            Vitenskapen er også en Guds gave til menneskeheten, Han letter på sløret for å vise sin storhet, og for å vise at han bryr seg om oss. Først og fremst tenker jeg jo da på de medisinske landevinninger.  Derfor bør vi da ikke opphøye vår viten til en gud, i stedet for ham som har ”alle kunnskapens og visdommens skatter skjult til stede” 

Det tristeste av alt er at menneskene har gjort mesteparten av sin viten og oppdagelser i den ondes tjeneste,

PS. Det er egentlig eiendommelig at medisinske og andre vitenskapelige landevinninger stort sett ligger i kjølvannet av kristendommens fremgang i verden.  Bortsett fra at det selvsagt finnes eldgamle kulturer i andre deler av verden som har mye kunnskap og visdom i seg, er det i vesten, i de land som Kr.d. fikk først og best rotfeste at vitenskapen har utviklet seg.

MVH magnus L

Gå til kommentaren

RE: Fattigslig

Publisert over 12 år siden

 

02.10.09 kl. 10:54 skrev Odd Anders With:

Håpet er ikke rødgrønt når det gjelder fattigdomsbekjempelse. I forkant av nye Soria Moria-forhandlinger offentliggjør nå de tre rødgrønne ungdomspartiene 10 felles krav de har slengt inn på forhandlingsbordet. Ingen av disse slår et slag for fattigdomsbekjempelse.

På bakgrunn av konfrontasjonen i valgkampen på samme tema, gjør man sine tanker, etter fattig evne. Her hjemme i Trondheim fikk KrF gjennom den første fattigdomsplanen i fjor. Etter dette har de rødgrønne drevet usolidariske budsjettkutt som rammer nettopp denne gruppen. Fattigslig. Hvil

 Nettopp !      Under valgkampen kom det frem at over 80.000 barn måtte leve godt under fattigdomsgrensen. Det vil si at de ikke får delta i aktiviteter, og ellers andre ting som er utviklende for barn, på grunn av forelder (ene) sin økonomiske situasjon, og bare av den grunn kan bli mobbeofre. Dette er ikke bare fattigslig men hjerteskjærenede.  Det ble få kommentarer på dette, mog jeg undres  - var dette ikke viktig nok.  Dette viser jo at tausheten om dette ikke bare hadde med valgkamptaktikk å gjøre.  Hva blir det til med KrF ?

 

magnus L

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere