Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

RE: Det kan kanskje være noe i dette...

Publisert over 12 år siden

 

07.10.09 kl. 07:48 skrev Kjell Haugen:

 

Kristendommen har også en annen grunnsten enn Jødenes religion  ,  den Persiske mysterie  religionen  ”Mitrahismen” se : http://en.wikipedia.org/wiki/Mithraic_Mysteries  eller  ”Den romerske statskirke” før kristendommen tok over den rollen i år 325 e.kr .  Mitraismen har historie om en mann født 25 desember av en jomfru , besøkt av astrologer og sauebønder ved fødselen.  Hovedpersonen Mithra leve et asketisk liv , helbredet syke, gjorde vann til vin og vekte opp døde og selv døde han i ”vårfesten”(påsken) og ble hengt på et kors for å ta på seg all verdens synd.   Han hadde 12 dissipler - en for hver av stjernetegnene, mitraismen feiret "soldagen" som ukens helligdag - ikke sabbaten, De feiret et hellig måltid med vin og brød , brødet signert med bokstavene IHS - Iris,Horus, Seb .( I den katolske kirke var nattverdsbrødene signert med IHS - Iesus Hominum Salvator), De hadde barnedåp med overøsing av regnvann for å beskytte barna mot negative guder - (ikke omvendelsesdåp / voksendåp som Jødene har), En av gudene i denne religionen Guden "Iris" hadde et Kors som symbol og ble båret rundt halsen og på hatter.  Kristendommen bruker mange symboler fra denne religionen f.eks "Iris"- Det allseende øye. som et symbol på vår almektige Gud. Denne Mitraismen hadde troen på en udødelig sjel og et evig pinested for de onde og en skjærsild, hadde i slutten november en fest hvor de døde besøker de levende ( all helgens dag), sølibat ( ikke gifte seg)  for prester og nonner for å nevne noe.  Mitras jordiske stedfortreder hadde hovedsete i Roma og ble kalt "Pater Patrus" ( faderens far) og hadde en hatt som ligner på dagens romerske paves hodeplagg. Mange av disse 2500 år gamle tradisjonene er overtatt av den kristne kirke.. Det er få av dem som har sitt utspring i den Jødiske tradisjon. For cirka 2000 år siden levde det en religøiøs outsider i traktene rundt Jerusalem med navn ”Yeshu” som hadde 5 disipler.  Denne personen har blitt hovedperson og tillagt mange av de historier som også fortellers om Mithra. 

 

Gnostikerne trodde på Paulus fordi han hadde Jesus I seg..  Det kan vel sammenlignes med det mange idag kaller å bli "døpt i den hellige ånd"  

Er det i Norge idag lov til å stille slike spørsmål om kristendommens troverdihet og komme med litt kildekritikk ? 

 Hei du !

Hva får deg til å komme med slike eventyr som dette ?  Jge tror det er på tide at du roer deg ned litt, kommer ut av tredemøllen og viser ditt åsyn for alt folket.

Hvilken kompetanse har du på dette området som gjør at du kan uttale deg slik.  Desverre har ikke jeg den kompetansen for å tilbakevise dette punkt for punkt.   Det er kanskje ikke så mange som har den kompetansen som leser dette heller.   Derfor er det lett for deg å komme med sånne løse påstander.  Det eneste du oppnår er å gjøre en del oppriktige, troende mennesker utrygge.  Dette er av en ånd soim har vart siden apostlenes tid du er innfanget i.   Jeg tror du må roe deg ned litt når det gjelder internettbruk også.

En kjent professor i Nytestamentlig teologi skrev engang i en av sine bøker vedr. dette tullet.

Jeg gjentar fritt etter hukommelsen:   " Jeg har studert sanskrit, østens religioner. romersk og gresk gudelære og mytologi i et halvt århundre.  Jeg har aldri funnet noe som kommer i nærheten en gang av GT/NT sitt budskap om Guds egen Sønn som kom til jorden,  døde på korset og oppstod igjen for å frelse verden"  " Det finnes imidlertid en liten asiatisk kultreligion med død og opstandelse som tema. Men dette er en slags vegetarreligion som spinner sine tanker rundt dette med plantene som dør om høsten og våkner til live om  våren. "

                              

magnus L

 

 

 

 

 

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Profet-bevegelsen

Publisert over 12 år siden

 

06.10.09 kl. 21:33 skrev Magnus Leirgulen:

Hva er ditt syn på profetier? Er de sanne / falske? Har du opplevd at profetier ha blitt misbrukt?

At de hører hjemme i Bibelen som er et dokument, med avsluttet budskap for snart totusen år siden.  Det er alt vi trenger for å nå målet.

06.10.09 kl. 23:23 skrev Per Søetorp:

Hvordan vil du forklare alt det Paulus skriver om profetisk tale og nådegave i 1.Kor.12 v10+28, 14 v1-5, v29-32+39?

Eller hva med 1.Tess.5:20-21: "Forakt ikke profetisk tale, men prøv alt og hold fast på det gode!"?

Bibelen er Guds Ord, og det er allmenn enighet blant evangelisk-konservative kristne om at all profetisk tale inspirert av Guds Ånd må være i overensstemmelse med grunnsannhetene i Ordet.  Profetier må derfor prøves på Skriften og helheten som springer ut fra den.

Men Gud har da ikke sluttet å tale for 2000 år siden.  Dersom du av en eller annen grunn tror det,  henger du fast i teoretiske dogmer som ikke har støtte i NTs lære.  Gud er en levende Gud som fortsatt taler til sitt folk - ikke bare gjennom bibelsitater alene, men gjennom profetiske åpenbaringsgaver som taler aktuelt og direkte inn i vår situasjon. Dette er praktisk/teologisk barnelærdom.

Man må ikke bli så opphengt i sin krisemaksimerte frykt for falske profeter at man ikke ser skogen for bare trær.

 Hei Søetorp !

Jeg for min del skiller klart mellom "profetisk tale" og profetier.   Profetiene er ferdig nedskrevt fra og med Johs Åp.b.                                                                                                                                       Profetisk tale er utleggelse av skriftene, en kristologisk tolkning i forsamlingen.  Som Jesus sa: "det er disse som taler om meg"  Profetisk tale er altså å tale til oppbyggelse formaning og trøst, ikke fremtidige spådommer.  Derfor er altså profetisk tale inspirert av Guds Ånd, både vved Ordet og gjennom taleren, det har du rett i. Men jeg kan ikke engang se noen klare tegn på ekte profetier i NT utenom Jesus i evangeliene og Johs.Åp.b.

Den Hellige Ånd taler til den enkelte av oss om Jesus og hans herlighet og nåde, tross vår  synd og urettferdighet.  Vår livsvei blir ledet av Ham på mange måter, gjennom bønn og stadfestelse gjennom ordet og ting som hender etterhvert. Også kan andre mennesker være med i denne ledelsen, så klart.  Men selvoppnevnte profeter til dette trenger vi da ikke - hvis en ikke vil ha litt spenning med i bildet - se om det går i oppfyllelse f. eks..  Slike profetier driver også hedningene med, og det er en velkjent sak at de ofte kan ha en selvoppfyllende effekt.

Joh 16:7f

 7 Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

 8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:

 

Joh 16:14

 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.

Vi har nøyaktig det samme budskap, det samme utgangspunkt. den samme Ånd som de første kristne hadde etter apostlenes bortgang.

MVH magnus L

 

Gå til kommentaren

RE: RE.RE:Slette innlegg

Publisert over 12 år siden

 

06.10.09 kl. 15:32 skrev Nils Kåre Jørmeland:

Jeg hadde tenkt å dra i gang en diskusjon for så å komme med henvisning til Herrens eget Ord

Dette er budskap som jeg kjenner i min Ånd skal ropes ut til folket. så vil Herren selv bane vei for det. så velger dere å slette det så er det helt opp til dere. Herren selv vil ta seg av resten. Ingen kan stoppe Herren. Nå skal hele hans ord gå i oppfyllelse. Herren Jesus Kristus Kommer meget snart.

 Hei Nils Kåre Jørmeland !   Jeg ser at du har et sterkt og intenst engasjement i dette du skriver om.  Men du ser vel at skal du nå frem med budskapet ditt må du gjøre noe mer enn å kritisere og dømme.  Ensidig kritikk har folk vanskelig for å ta alvorlig. Og du har vel et ønske om å nå frem med budskapet ditt.  Har du litt mer bakgrunnsstoff ?   Hvor har du fått dette budskapet fra.  Har du gått lenge med det - er det noen mennesker som har overbevist deg om dette.  Eller er det åpenbaringer du har fått.

Vi kan være enig om at det er mye galt både i kirken og i alle slags kristne menigheter, det skal vi ikke slå oss til ro med, tvert i mot, men husk - vi lever ennå i denne verden og den fullkomne menighet har ennå ikke blitt funnet her på jorden. Les 2. og 3. kapittelet Åpenbaringen

 

Gå til kommentaren

RE: Profet-bevegelsen

Publisert over 12 år siden

 

06.10.09 kl. 15:01 skrev Espen Utaker:

Tirsdag 6. oktober startet Vårt Land en ny serie om profet-bevegelsen. Den første reportasjen i serien ble kalt Oase-profetenes reisebrev.

Dette gleder jeg meg til.  Har lenge etterlyst  en bred og grundig informasjon og analyse av dette fenomenet som jeg er veldig skeptisk til. 

Hva er ditt syn på profetier? Er de sanne / falske? Har du opplevd at profetier ha blitt misbrukt?

At de hører hjemme i Bibelen som er et dokument, med avsluttet budskap for snart totusen år siden.  Det er alt vi trenger for å nå målet. / Det håper jeg å svare på senere/ Ja - jeg opplever at såkalte profetier blir brukt som eksponeringsmiddel for enkelte kristne bevegelser og møteserier, rett og slett som reklamestoff.   

Er profetier viktige i kristne sammenhenger?

Som hun sa Gro Harlem Brundtland en gang:  Spørsmålet er feil stilt.   Men de er i alle fall viktig for dem som trenger oppmerksomhet og PR.

 

magnus L

 

Gå til kommentaren

RE: Slette innlegg?

Publisert over 12 år siden

 

06.10.09 kl. 14:43 skrev Espen Utaker:

Ett av våre kvalitetskriterer for innlegg på Verdidebatt.no, er at de skal være så bra at de potensielt kan trykkes i Vårt Land. Ditt innegg bryter riktignok ikke med ytringsfrihet, men spørsmålet er i hvilken grad såpass spesielle meninger skal bli stående på Verdidebatt.no. 

Noen mener at Paven er antikrist, andre at Den norske kirke er Satans verk. Det er uansett ekstreme meninger som kan ta fokus bort fra de mange gode debattene på dette forumet, og som ikke mnst kan skremme nye bloggere bort fra nettstedet. Det kan være interessant å høre hvor bloggerne selv mener at grensene bør gå. Er dette et innlegg som bør tillates?

 Min første tanke ar at innleggsskriveren har et intenst behov for å få ut et eller annet, av en eller annen grunn.  Det andre er at ytringsfriheten er for alle.       Men - likevel, jeg tror at denne "utblåsningen" hører til i andre fora enn en verdidebatt.  Verdien i dette innlegget er totalt fraværende dersom ikke Jørmeland greier å underbygge sine påstander på en rasjonell og forståelig måte.

Derfor kan han vel få en sjanse til dette innen en kort tidsfrist tenker jeg.   Ellers kunne det kanskje ha vert interessant med et eget hjørne for slike innlegg, hva vet jeg. 

Uansett må Hjørmeland også bestrebe seg på å bake inn  åndelige og rasjonelle verdier i sine innlegg, ellers er det hisides enhver verdidebatt.  Dette er slag i løse luften, og ikke til å bli klok av i det hele tatt.     Jørmeland - forklar deg! hjva ligger bak din påstand eller utblåsning. ?

  MVH magnus L

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere