Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

Publisert rundt 3 år siden

Nei.  Det har også jeg sluttet med for lenge siden.  Vi er enige der.

Jeg leste det slik at du ble fornærmet.  Sorry.  Utsagnet kjennes dødt og maktesløst av undertegnede

Det er OK !

Gå til kommentaren

En mormoners tale

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Det er ikke tilfellet slik du sier det. Alle mennesker er Guds åndebarn. At de er skapt som åndsvesener, slik som Kristus var et åndsvesen, før Han ble født av en kvinne. Og, som åndsvesen var Han den førstefødte i himmelen. Det lar seg ikke gjøre uten at flere enn Kristus ble født i himmelen. Slik som jeg har brukt bibelen på å forklare. Såfremt du ikke mener at Kristus er en engel?

Det finnes ikke et menneske, hverken du eller andre, som ikke er skapt som åndsvesen før de ble som Kristus født av en kvinne. Denne informasjonen er av en så vesentlig art at de krefter som søker å hindre dette, har sørget for at det er bare bruddstykker igjen av den klare og tydelige kunnskap som skriften og profetene har formidlet.

Så det er faktisk du som i dette tilfellet mikser sammen kunnskap, utledet av bibelen, og begrenser sannheten - for hvor står det du sier, i bibelen om engler?

For å ta det siste først. Engler er nevnt om lag 300 ganger i Bibelen. Det fører for langt å gå inn på dette i en kort kommentar.   Svaret ditt her bekrefter at du er sekterisk forankret i din teologiske forståelse.  Det er bra at det kommer frem, så vi vet om ditt ståsted.  Det var noe av det jeg ville ha svar på.  Hvorfor hemmeligholder du dette i profilen din. Det hadde vert redeligere om du stod frem der. Du har rett til å tale " Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige" sin sak, men gjør det åpenlyst.  Da blir det litt mer interessant å diskutere.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Som jeg forklarte, 1/3 snudde Gud ryggen der oppe, 2/3 deler fulgte den Førstefødte av Guds barn, der oppe - alle de lysets barn, som har gått videre inn i denne jordiske prøvestand, av hvilken hensikt jeg grundig har forklart.

Dessverre, mange enkle og tydelige ting i bibelen har gått tapt, den er gjenstand for tolkning, det skulle ikke være slik men slik er det. Derfor denne forvirring og disse utallige tolkningsversjoner.

Disse du omtaler i det  første avsnittet dreier seg om Guds engler i himmelen. Disse er også skapte av Gud, men ikke i Guds bilde, slik som mennesket. Du må ikke blande sammen engler og mennesker.  Englene er Guds sendebud, eller budbærere, og har sin basis i himmelen. 

Hva er det ellers  for ting som har gått tapt i Bibelen, som du nevner, og hvilken forvirring snakker du om. Kan du være noenlunde konkret på dette ?

Gå til kommentaren

Skivebom

Publisert rundt 3 år siden
Du og alle som mener som deg, får etter min forståelse problemer med evangeliet fordi du trekker Gud ned til en gud.  Det ser en da du direkte får et spørsmål som er fornærmende for deg, fra Frøland

Du fortsetter å lese inn det som passer for deg, ser jeg.  Her er overhodet ikke noen fornærmelser ute og går nei.  Tvert imot så gir jeg uttrykk for at selve spørsmålet  (uthevet under) er interessant, og fortjener oppmerksomhet. 

Men synes du virkelig, Fjerdingen, at det er givende å diskutere med noen som innleder en mulig samtale med slike oppgulp som blir presentert her i fortsettelsen, etter spørsmålet ?

Les en gang til og svar ærlig på om du får lyst å gå inn i dialog med slikt, og lykke til.  


Frøland skriver:

"Hvis vi tar det du her skriver på alvor, melder spørsmålet seg: Hvorfor valgte Gud å plassere mennesket på jorda før han hadde ordnet opp med Lucifer?

Jeg kan allerede nå komme med mitt eget svar: Religionene, herunder inkludert kristendommen, tilbyr svar på livets gåter, og da må de forholde seg til virkeligheten. 

Virkeligheten, med all sin menneskeopplevde smerte, ondskap og urettferdighet, gjør at det er umulig å beskrive en god og allmektig gud uten å måtte ty til retoriske krumspring av typen tåkeprat, grautlegging, ordgyteri, sirkelargumentasjoner og you name it.

Som regel er det slik at det er en positiv korrelasjon mellom antall ord man bruker og mengden av hvite løgner og inkonsistenser man må sjonglere med"                Sitat slutt. 

Dette er til og med kjente toner fra denne kommentator, og jeg har tidligere forsøkt å komme igjennom murer av slike argumenter.  Det er det slutt på. Jeg har litt erfaring tross alt.    

Gå til kommentaren

Utrolig

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
For at mennesket skulle motta Guds herlighet, måtte det gjennom en prosess, prosessen er å velge bort ondt og velge inn godt, fordi det i utgangspunktet ennå ikke hadde nådd en fullkommen tilstand i sin førjordiske tilværelse. 2/3 av himmelens hærskarer (oss) valgte å følge Guds frelsesplan, 1/3 del motsa seg. De fulgte Lucifer, som ble djevelen - de som fulgte ham ble hans engler, også djevler - eller demoner

Er dette egne tanker du kommer med, eller påstår du at dette er bibelsk stoff.

Mener du at mennesket (Adam og Eva) hadde en førjordisk tilværelse før de ble skapt av Gud. Hvis jeg oppfatter deg riktig mener du visst at det er himmelens engler som ble omskapt til mennesker.   Eller tar jeg feil.  Ved hvilke autoritet kan du påberope deg denne påstand.   Det er ikke Bibelen 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere