Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

Om anklage, dehumanisering og bitterhet.

Publisert rundt 3 år siden

Jeg har ingen gud å skylde på. 

Menneskets trang til å dehumanisere dem som ikke tar imot Jesus, får mennesket selv svare for

Hvorfor skjeller du ham ut da, med usannheter ? 

Gjermund Frølands trang til å dehumanisere  de kristne og deres Gud får Gjermund Frøland selv svare for. 

Skulle undre meg på om du går og bærer på en eller annen form for bitterhet som du må få ut ?    Vil, og kan ikke nekte deg det her, men si det heller som det er. 


Gå til kommentaren

Ja,

Publisert rundt 3 år siden
Slik jeg ser det kan en vel ha ulike oppfatninger ("adiafora"?) om, og kanskje også være helt uenig i, deler av de Apostoliske læresetningene (vedkjennelser). Når du her peker på "det helt sentrale i selve  Evangeliets budskap", så antar jeg da du mener synet på den treenige Gud og Jesus Kristus, Guds Sønn,  som vår frelser, korsfestet, død og oppstanden og sitter nå ved Guds høyre hånd "der oppe". Kan jeg ha forstått deg rett?

du har forstått meg rett. Troen på Jesus Kristus som Guds enbårne sønn, hans lære, liv og gjerning, Troen på hans frelsesgjerning, død og oppstandelse for vår skyld er det sentrale i den frelsende tro.  Avvik fra dette må kalles vranglære og sekterisme.  Dersom JKK bekjenner dette fullt ut er den vel en rettroende kirke.

Ellers kan det vel være mye en kan tro på i Bibelen som ikke har frelsende virkning.  Da er det ikke så galt, men alt har en sammenheng, og mye kan likevel lede  til vranglære, og derfor må en være våken i slike spørsmål også. 

Det finnes mange eksempler på dette. t.d. DKK sine mange frelsesløfter i middelalderen om "penger i kisten"  avlat og mye mer. 


Gå til kommentaren

Adiafora

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
1. Før han ble dannet i mors liv var Han kjent av Herren. Herren, eller Ordet, som før Jeremias ble født, selv ennå ikke var født av kvinne, altså blitt menneskesønnen.

Takk for redelig svar. Beklager hvis du følte at jeg prøvde å sette deg " opp mot veggen" som det heter.

Jeg vet ikke så mye om denne kirken, annet enn at den er karakterisert som en sekterisk bevegelse på amerikansk jord, med "misjonærer" over hele verden.

Din personlige deltagelse her på VD har jeg ikke så mye å bemerke sånn rent læremessig, uten at jeg skal gå i detaljer om det.

Når det gjelder temaene du filosoferer over, og som jeg forstår ditt kirkesamfunn er veldig opptatt av, så hører dette stort sett til det en kaller "adiafora" (mellomting) som ikke berører de sentrale lærepunktene i Evangeliet.                Etter min forstand da. 

Det viktigste er å vite hvordan denne kirken forholder seg til de Apostoliske læresetningene vedr. det helt sentrale i selve Evangeliets budskap.

Vi kan saktens ellers filosofere og tenke mye rundt Guds vesen, hans egenskaper og tanker. Men vi kan aldri komme til bunns i dybdene hos Gud.

Det betyr ikke at vi skal holde oss borte fra å tenke.

Jeg har ikke noe endegyldig svar på spørsmålet ditt, det tror jeg ingen har, bortsett fra at det er interessant å tenke på.                                                                       Men det er ingen fasit på at vi skulle ha hatt et åndelig liv før dette


Gå til kommentaren

Det forstår jeg -

Publisert rundt 3 år siden
Den første delen forstår jeg ikke

for det er nok ikke alle gitt å forstå hu mor på et så høyt intellektuelt plan.              Mange skratter tre ganger av en vits sies det; 1. når den blir fortalt, 2. når den blir forklart, og 3. når en forstår den. 

Hører gjerne fra deg om en tid (:-)

Gå til kommentaren

Hvem når frem

Publisert rundt 3 år siden
De som har blitt store teologer har hatt mer enn bare én tanke i hodet. Det er rett og slett en del av bakgrunnen for å få vekst til å bli en stor teolog.

Njål, teologen din holder ikke mål.  

Etter en dypere, bredere, og høyere vurdering har jeg kommet til dette:

Dersom jeg sier at det sitter en stor teolog på en blå stol i stua,  er det ikke en empirisk sannhet. Men jeg kan erfare og bevise det på  to måter: Om jeg ber ham reise seg fra blåstolen  vil det vise seg hvor stor han er. Han er da avhengig av stolen på en negasjonistisk måte, for å vise sin storhet,  dette var en høyere vurdering. 

En dypere vurdering kan tas  dersom stolen ryker sammen under tyngden hans. Dette kalles en positivistisk, posisjonistisk måte.  I begge tilfeller må vi slå fast empirisk at han er, eller kanskje var en stor teolog.                                                    

Men alt er relativt her i verden, for om det viser seg at du er større enn han, da godtar du selvsagt ikke konklusjonen, mens en som er mindre - - osv.

En helt annen sak er det om det er teologien hans som skal vurderes, altså SOM teolog, da holder ikke dette lenger.

Det holder ikke engang med to tanker i hodet, det må nok flere til.                              Hvordan bli stor SOM teolog ?

Dette igjen avhenger av mange ting og hendelser.                                                        Dersom han er katolikk har han en lang vei å gå, så lang at håret hans er blitt grått og modent om han når frem.    Han må arbeide målbevisst hele tiden for å nå den fargeløse stolen . Men, når målet er nådd, kan han trygt sette seg tungt ned i Pavestolen  sin og bli sittende livet ut. 

Han har bevist at han er stor SOM teolog, og hans empiri og imperium  er sikret. Det kan han og alle stole på

Dette var det katolske dypdykket, andre får vi ta senere.

Hilsen en stor filosof, som ikke nådde helt frem.

  
Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere