Magnus Leirgulen

Alder: 81
  RSS

Om Magnus

Utvandret Nordfjording, bodd i Bergen siden 1964, Yrkestittel: Fisker,
sveiser, bilreparatør, bensinstasjonsmester, bestyrer, smed med eget
smijernsfirma, men ikke alt på en gang - nå pensjonist.
Har vert og er aktiv i misjonsorg. og indremisjonen på vestlandet.
Selvoppnevnt Dr. EPK. som er verdens mest eksakte vitenskap, og ofte dyreste utdannelse. Populært kalt "EtterPåKlokskap" Faget har hittil fått et ufortjent dårlig rykte på seg. Brukt på rett måte kan den føre til livserfaring,
mag40@frisurf.no

Følgere

Sekt (or)

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

1 religiøst samfunn som har skilt seg ut fra et større kirkesamfunn

2 fanatisk, sneversynt særgruppe, særlig politisk

Sitatene er en generell definisjon av begrepet sekt, og dermed upresis i denne sammenheng

Nå er det verken forbudt, eller kriminelt i vanlig forstand å være sekterisk.

En opererer gjerne med ordet, kristen sekt, her.  En må da vite hva som er kriteriet for å bli regnet som kristen sekt.  

Bibelen, Guds Ord er den eneste instans som en kan måle sekterisme opp mot.     Å bryte ut av et større kirkesamfunn for å danne seg sitt eget har ingen ting med saken å gjøre. Utbryterne kan teoretisk sett være mindre sekteriske enn det samfunnet de forlater.

En kan tenke seg en flate med et lys i midten som opplyser hele sirkelen rundt. Dersom en da blender en del av dette lyset, da lyser det ikke lenger sirkelen rundt, men bare en sektor av den, mer eller mindre alt ettersom en blender til.

En kristen sekt (or) er altså et samfunn der ikke hele Guds ORD blir tatt med, men bare deler av det. De kan ha med mesteparten av Bibelen, ja kanskje alt, men tar en med selvlagede skrifter og likestiller dette med Bibelen, da er en like langt.  Det er veldig sterke advarsler og formaninger, "om å legge noe til, eller trekke noe fra" mot dette i Bibelen.

Jeg har forstått det slik at Mormons bok er autorisert likeverdig med Bibelen, ja kanskje mer enn det. Får jeg en utredning på det da ?

   


Gå til kommentaren

Sekterisk ?

Publisert over 3 år siden
Da du ikke kjenner så mye til det tar du hardt i synes jeg da du kaller det en sekt.

Hva er en sekt da, siden du mener jeg tar hardt i.  Kan du definere ?

Gå til kommentaren

Mormons bok

Publisert over 3 år siden
Har du noen eksempler du tenker på

Jeg er ikke så belest om akkurat denne sekten, men å utgi en bok, og sidestille den med de bibelske skrifter er forkastelig.  Da bruker jeg her et mildt uttrykk.

Men denne boken isolert sett var ikke poenget i min kontekst.

Gå til kommentaren

Ydmykhet er veldig bra -

Publisert over 3 år siden
Joanna Bjerga – gå til den siterte teksten.
Men det var heller ikke det budskapet Joseph Smith fikk. Ydmykhet er helt klart en forutsetning for i det hele tatt å ha noen kommunikasjon med Gud.

og noe  av  Åndens frukter i samværet med Jesus. Men det finnes bare en sak som er selve forutsetningen for sann kommunikasjon med Gud.                                           Det er ORDET, Guds ord, veiledet av den Hellige Ånd. DHÅ.  Det er kommunikasjonsmiddelet som Jesus henviste til. Dette gjelder både GTogNT.

Kommer det noen med store "kristne" åpenbaringer utenom dette er det ikke fra Gud.  DHÅ kom for å minne oss om, slik som Jesus uttrykker det : " alt det som jeg har sagt dere"                                                                                                                                 Han gjorde også oppmerksom på at etter ham skulle det komme mange som opptrådte i hans navn og etterlignet ham. Falske profeter. Kirkehistorien veller over av slike.

Bibelen, Guds Ord er en avsluttet helhet, det tales strengt om å trekke noe fra, eller legge noe til.

Derfor er kriteriet overfor forkynnere og "åpenbarere" at det stemmer overens med ORDET, som også er JESUS, han er i følge Joh. Ev. 1.1. selve ORDET.

Noe annet er ikke gitt mellom himmel og jord som vi kan bli frelst ved.

Å legge til noe ved siden av Bibelen, ORDET,  er heresi.

Dette må vi tenke igjennom i en videre diskusjon. 

Gå til kommentaren

Eliten -

Publisert over 3 år siden
Vårt Land – gå til den siterte teksten.
Arrangørene bør i det minste markere at de ikke deler talerens syn på holocaust og at de har front mot antisemittisme.

Det er nok ikke så enkelt. Velmenende arrangører kan ikke  sette seg opp mot religiøse autoriteter, slik vi er vant til.

Antisemittismen er en arv fra selveste Profeten.  Jødehatet utviklet seg etter hvert fordi jødene på den tid ikke ville høre på ham og ta i mot hans budskap.

Han insisterte på at jødene skulle ta i mot hans lære og åpenbaringer og ta det inn i sitt trosfundament. Da de ignorerte ham fullstendig la han dem for hat. 

Og, selvsagt har dette fulgt med muslimene opp gjennom århundrene.  

Det er nok bare enkeltmuslimer som kan forandre seg positivt her.  Å utfordre den religiøse eliten kan kanskje ha motsatt effekt.

Men om "grasrota" tar tak, så hvem vet ?

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere