Mads Tore Tengesdal

Alder: 64
  RSS

Om Mads Tore

En helt uvanlig gutt i sin beste alder, like over de 60. Jobber som overingeniør innenfor petroleumsindustrien. Er politisk konservativ, kristen men ikke religiøs. Er opptatt av å avdekke falskhet og hykleri i kristne miljøer, samt tilhenger av klar tale. Og mye annet ...

Følgere

Bønn og omsorg

Publisert over 8 år siden

Hver og en er ansvarlige for sin egen tro. Den Hellige Ånd taler kun direkte og ikke gjennom andre.

Jud 1:17-23 "Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme spottere som følger sine egne ugudelige lyster.» Dette er de som skaper splid. De er rent menneskelige og har ikke Ånden. Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn i Den hellige ånd. Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv. Mot dem som tviler, skal dere være barmhjertige. Andre skal dere berge ved å rive dem ut av ilden. Og mot andre igjen skal dere vise barmhjertighet med frykt, så dere til og med skyr kappen som er flekket til av kroppens begjær".
Gå til innlegget

Om å være enige

Publisert over 8 år siden

Hvor er 1. Kor 1:10 i den kristne verdidebatten?

1 Kor 1:10 "Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke". Så betyr det egentlig noe hvilken kristen trosretning man tilhører så lenge man har Jesus i hjerte og tror på Ham? Nei, det betyr ikke en dritt - for å si det enkelt. Som Guds barn er vi forpliktet å stå sammen; enten vi er katolikk, pinsevenn, Jehovas vitner, adventister eller rett og slett bare "medlemmer i DNK". Det som betyr noe er at vi er frelst. Bryter vi med dette prinsippet bryter vi faktisk med Guds Ord.
Gå til innlegget

Hvem skriver vi for?

Publisert over 8 år siden

Kristne eller ikke-kristne?

Hvem er det vi skriver til her inne, egentlig? Ønsker vi å diskutete Bibelske detaljer med andre kristne for selv å bli enda mer "kristen", eller skriver vi for våre ikke-kristne tilhørere?

Personlig diskuterer jeg med andre kristne for om mulig å gjøre Guds Ord enda mer forståelig for ikke-kristne. Det er vel det som er det viktigste, eller?

Jeg har lang erfaring fra kristne Facebook grupper men er relativt ny her inne. Det forbauser meg stadig hvordan enkelte kristne vektlegger detaljerte og relativt vanskelige teologiske og religiøse diskusjone istedenfor å diskutere Guds Ord så enkelt som det faktisk er. Forstår vi ikke at vi kommer lenger bort fra vanlige folk ved slike diskusjoner? Hva er egentlig målet?

Gå til innlegget

Synd i nåde eksisterer ikke

Publisert over 8 år siden

Der er ingenting i Guds Ord som heter å synde på nåde.

Der er ingenting i Guds Ord som heter å synde på nåde. Dette er en menneskeskapt definisjon kun for å fremheve seg selv i forhold til andre kristne, og for å kunne manipulere og kontrollere andre i sin menighet eller i sin kristne omgangskrets. Dersom man er frelst og har fått Ånden i gave er ikke synden noe eget problem lenger. Det er kun et eventuelt problem for andre når de ser hvor godt en kristen kan ha det når nåden får blomstre. Livet i nåden med Jesus i hjertet overgår alt annet. Selvsagt kan kristne også synde som alle andre men Ånden vil alltid være der å minne om hva som er den rene stien slik at vi kan få leve et liv i kjærlighet til andre mennesker og til vår Gud. Motbevis gjerne om noen mener at synd i nåden er et Bibelsk tema.
Gå til innlegget

Hva er synd?

Publisert over 8 år siden

Synd er kun forskjellen mellom Guds guddommelighet og menneskets natur.

Wikipedia definerer synd slik: Synd er i religiøs sammenheng knyttet til tanker, ord og/eller handlinger som står i et motsetningsforhold til det guddommelige vesen, virkelighet og vilje. Sagt på en annen måte, synd står i et motsetningsforhold til Guds hellighet.

Mange kristne tror tilsynelatende at de blir tilnærmet uten synd når de blir kristne. Ingen mennesker er uten synd. Kristne synder daglig, og noen kristne synder mer enn enkelte ikke-kristne. Det er ikke dette kristendom handler om.

Kristendom handler om å ha Jesus i sitt hjerte (hjertetro) slik at man sakte men sikkert lærer å leve mer i henhold til gode gjerninger som er til glede både for Gud og andre mennesker. Som frelst (en kristen som har valgt å ta imot Guds nåde) blir man forvandlet ved hjelp av Guds ord (Bibelen) og Den Hellige Ånd. Tilgjort utvendig prektighet hjelper ikke mot synd; prektigheten er faktisk en synd i seg selv.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere