Mads Tore Tengesdal

Alder: 64
  RSS

Om Mads Tore

En helt uvanlig gutt i sin beste alder, like over de 60. Jobber som overingeniør innenfor petroleumsindustrien. Er politisk konservativ, kristen men ikke religiøs. Er opptatt av å avdekke falskhet og hykleri i kristne miljøer, samt tilhenger av klar tale. Og mye annet ...

Følgere

Når begynner trengselstiden?

Publisert nesten 8 år siden

Nei, den er definitivt ikke her enda, selv om en del sikkert mener det.

La oss se nærmere i Guds Ord hva som står om trengselstidens begynnelse, med enkelte utdrag fra Matt 24:4-12:

1.     For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange.

Dette har vi ikke sett noe særlig til enda. Så langt er det vel kun noen få sekteriske grupperinger i verden som er inne på noe slikt.

2.     Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig.

Tja, den perioden vi nå er i er der vel egentlig nokså fredelig i verden bortsett fra enkelte land.

3.     Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike.

Har vel ikke sett så mye til dette enda.

4.     Det skal være hungersnød.

Hungersnød har der vært i enkelte områder i verden i lange tider og er det fortsatt i store deler av verden. Dette kan fort forverre seg når følgen av klimaendringene sprer om seg.

5.     Jordskjelv mange steder.

Der er ingen seismologiske data som viser noen klar tendens til økning i jordskjelv, verken i hyppighet eller kraft, selv om noen kristne påstår det motsatte.

6.     Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel.

Dette ser vi i enkelte deler av verden og slik har det vært en tid. Men ikke på generell verdensbasis.

7.     Dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.

Vi er langt fra der enda.

8.     Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.

Dette er vel det feltet som har kommet lengst i vår tid med mange falske profeter og falske disipler.

9.     Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Nei kjærligheten blomstrer fortsatt over store deler av verden, med noen få unntak.

Hva kan vi så vente oss fremover?

Matt 24:37-39 brukes ofte av kristne som bevis på Jesus snarlige komme: «Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken,og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer». Men der står ingen ting hvor lenge denne umoralen skal vare før Jesus kommer, enten noen tiår eller flere hundre år. Så akkurat disse versene er jo ikke noen tidsindikasjon.

Vi ser tegn i tiden som tyder på at vi kan nærme oss trengselstiden om noen år. Befolkningsveksten og dermed behov for mat er ute av kontroll – om man kan si det på den måten. Der blir i alle fall stadig flere munner å mette. Klimaet er definitivt ute av kontroll og vil sannsynligvis være umulig å rette opp igjen. Dette vil også medføre dårligere avlinger og mindre mat til å fø oss med. Verdensøkonomien er på grensen av kollaps de industrialiserte og jordbruksproduserende landene i Europa og USA. I det siste har der også kommet meldinger om at Kina kan ligge dårlig an. Sentralbankene pøser inn penger men dette kan umulig gå i lengden. Aksjemarkedene er ikke på nivå med realøkonomien og her kan vi stå foran en mulig kollaps/krakk innen kort tid. Så ja, der er mørke skyer i horisonten, men hvor fort kan dette gå?

Gå til innlegget

Har vi glemt å helbrede, eller er det tabu?

Publisert nesten 8 år siden

Vi burde vel helst hatt noen hundretusener kristne som drev med helbredelse slik at folk kunne bli friske fra sine lidelser, men hvor mange er vi egentlig?

Jeg tenker her på helbredelse ved håndspåleggelse og fysisk nærhet, ikke kun ved bønn. Bønnen virker det vet vi, men den «viser» jo ikke så den er ikke «farlig». Jeg tenker videre påallekristne generelt, altså både «vanlige frelste kirkegjengere» og de mer karismatiske.

Vi kjenner vel alle til Svein Magne Pedersen og Joralf Gjerstad; to veldig forskjellige typer kristne helbredere, den ene driver sterkt kommersielt i full offentlighet, mens den andre drev i ydmykhet i det stille uten å ta betalt slik som Jesus gjorde.

Joh 14:12-14 «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen.Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det».

Så hvorfor er der så få kristne som helbreder? Kanskje mange har fått nådegaven uten å våge å teste den ut? Jeg tror det. Jeg tror det er det kristne samfunnet som ikke er modent for helbredelse enda; det er rett og slett tabu å helbrede. Det er noe skremmende for mange, på samme måte som tungetale. Mange har som kjent tungetale uten å våge å slippe den ut på tungen.

Eksempel: Luk 7:14-15: «Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den, stanset, og han sa: «Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp!»Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren».

Jeg snakker altså ikke om å helbrede «små flis i foten». Hva er vi redde for? Er vi redde for å kunne gjøre større gjerninger enn Jesus? For vi tror vel på det Jesus selv har sagt, eller?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere