Mads Tore Tengesdal

Alder: 64
  RSS

Om Mads Tore

En helt uvanlig gutt i sin beste alder, like over de 60. Jobber som overingeniør innenfor petroleumsindustrien. Er politisk konservativ, kristen men ikke religiøs. Er opptatt av å avdekke falskhet og hykleri i kristne miljøer, samt tilhenger av klar tale. Og mye annet ...

Følgere

Takk for meg

Publisert over 7 år siden

Jeg vil bare takke for meg!

Jeg opplever at VD gir liten næring til videre utvikling i troen og velger derfor å avslutte min aktivitet her inne. Jo, jeg har fått flere gode trosvenner, men der er alt for mye negativt som ødelegger veien. Veien er riktignok smal men vi velger selv om vi vil akseptere ujevnheter eller ikke.

Gå til innlegget

Psykologien bak syndeforkynnelsen

Publisert over 7 år siden

Dette innlegget bekrefter nok for mange av oss hva som kan være årsaken til en intens syndeforkynnelse, ja nærmest en besettelse. Trengselstiden er tilsynelatende rett rundt hjørnet.

Man må vel kunne si at Rune Staven er representant for syndeforkynnelsen, uten å fornærme noen. Han har selv bekreftet sitt engasjement for å forkynne om synden.

I dag skrev han følgende: "Svært inntresant, leste igjennom dette i går. Det jeg har fått kan stemme. Jeg har fått at det skjer noe i høsten 2014, november kan være mnd den 11 mnd, da den 7 baunen har gjallet igjennom Himmelen det begynte i 2008, Vært år har det vert en lyd i fra himmelen, og den 7 kommer neste år, og det passer fint hvis man leggr sammen tallene 2014 så blir det 7. Jeg har fått ett tall til som jeg tidligere har nevnt og det er oktober gjerne litt seint i oktober i 2015 Og det siste og det mest intense som jeg blir påminnet om dagelige, er 2016 juni. Dette vil være tre år som vil ha en betydning for menneskeenhetens historie. Mye vil forandres på det åndelige planet. og jeg tror den våkne vil få se noe som ikke andre vil se, Jeg tror vi vil få se antikrist tre fram i samfunnet i 2016 juni mnd som er tallet 06 men usynelig for den blinde øye i 2016 ,Spendende lesning Tore, men alt dette må prøves, men de tallene fikk jeg for mange år siden. Hvis du legger merke til tallene er flere av disse tallene hellige, og har en betydning".

Det Rune refererer til er blant annet dette: http://www.prophecynewswatch.com/2013/October22/221.html

Rune har tidligere skrevet at hans sønn hadde fått opplyst tiden for trengselstiden i flere drømmer, uten at han da ønsket å komme nærmere inn på tidspunktet til oss. Samtidig har Rune skrevet at han har fått sin tjeneste fra Gud.

Personlig benekter jeg ikke at trengselstiden kan komme de aller nærmeste årene, men jeg tror vi snakker om en mye lenger tidsperiode. Dette er altså ingen form for latterliggjøring eller nedvurdering av den angitte profetien, men en mulig psykologisk betinget grunn for at en syndeforkynnelse kan fremføres så intensivt uten noen form for ydmykhet til andre kristne som heller tror på et liv i nåden og Ånden.

Det er bra at dette kommer frem slik at andre kan se hva som er den sannsynlige drivkraften bak syndeforkynnelsen, nemlig en tro på at vi kjenner tiden.

Gå til innlegget

Flere av dagens skriftlærde formidler en trostolkning som sier at vi som kristne skal formane og irettesette hverandre. Dette finnes der ingen dekning for i Guds Ord. Derimot sier Guds Ord at vi skal oppmuntre og oppbygge hverandre.

Det er Gud ved sin nåde som oppdrar oss! Det er ikke andre mennesker som oppdrar oss i nåden. Vi er pålagt å forkynne dette (at nåden oppdrar oss) med myndighet og formaning! Der står ikke at vi skal formane noen, men der står at dette skal vi forkynne, og med myndighet skal vi formane og vise til rette det som står - at det er nåden som oppdrar oss. Der står heller ikke at andre mennesker skal oppdra oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster. Men der står faktisk at nåden oppdrar oss.

Guds Ord sier også at de eldste i menigheten skal ha tilsyn med menigheten av fri vilje slik Gud vil og at dette skal gjøres i kjærlighet.

Tit 2:11-15 "For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp: at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. For Kristus ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du formane og vise til rette. La ingen se ned på deg!".

1. Pet 5:1-4 "De eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv er en eldste og et vitne om Kristi lidelser og har del i herligheten som skal åpenbares:Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet. Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner".

Gå til innlegget

Det er hyggelig å registrere at der blir større og større respekt og samarbeid på tvers av de forskjellige kristne trosretningene, noe blant annet OASE har medvirket til.

Jeg tror den utviklingen vi har sett i det siste med større respekt og samarbeid mellom de forskjellige kristne trosretningene bare vil øke fremover. Til og med ser vi en større forståelse mellom de tidligere så store motpolene; protestanter og katolikker. Samarbeidskonstellasjoner og fusjoner er også økende blant de kristne menighetene i Norge.

 

Hele grunnlaget for kristendommen er Jesus og de som er enige om dette bør samarbeide og være trossøsken. Alt annet er egentlig absurd og imot kristen tro. Til og med ortodokse har Jesu lære og vi er alle sammen Jesu disipler.

 

Øket forståelsen for andre kulturer og andre måter å tenke på gjør nok også sitt til at vi kommer nærmere hverandre. Alle kristne er syndere på samme måte som ikke-kristne og nettopp derfor trenger vi Guds nåde og Guds ufattelig store kjærlighet til oss. Den som vil ta imot får muligheten til et liv i Ånden i nærhet til Gud og dessuten et evig liv på kjøpet.

 

Heldigvis finnes der ikke ekte og falske kristne. Der finnes ikke et sted i Bibelen som omtaler falske kristne. Men der finnes falske profeter, apostler og disipler. Disse gir seg ut for å være kristne men er det ikke. De er satans tjenere som skaper seg om til tjenere for sannheten og rettferdigheten. Dette er alvorlige ord, men beskrives nokså klart i2. Kor 11:12-15 «Men det jeg har gjort hittil, vil jeg fortsatt gjøre. For noen vil gjerne ha skryt for at de er slik som jeg, men den muligheten skal jeg avskjære dem fra. Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger».

 

Alle som tror på Jesus er kristne, verken mer eller mindre. Vi som tror på Jesus er alle i samme båt og hvorfor skulle vi da ikke samarbeide og respektere hverandre? Ut fra kjærlighetsbudet ville jo det være et alvorlig brudd på kristendommens fundament.

 

Når vi tror på Jesus åpnes der opp en ny verden for oss hvor vi får Den Hellige Ånd i gave. Vår ånd blir med andre ord helliget. Dette betyr ikke at vi umiddelbart blir en ny person, men vi får et annet perspektiv på livet og får muligheten til en konstant opplæring og liv i Ånden alt etter den tro Gud har gitt oss.

 

Så har vi ikke minst Guds Ord som er felles for alle kristne trosretninger selv om Bibelen er litt forskjellig sammensatt. Bibelen er det som forener oss og det som også bygger oss opp individuelt i troen. Den gir oss oppskriften til stadig forbedring og tilnærming til Jesus slik at vi kan bli mer lik Ham og virkelig få Ham inn i vårt hjerte. Dette er sann og god kristendom som alle kristne kan enes om.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere