Mads Tore Tengesdal

Alder: 64
  RSS

Om Mads Tore

En helt uvanlig gutt i sin beste alder, like over de 60. Jobber som overingeniør innenfor petroleumsindustrien. Er politisk konservativ, kristen men ikke religiøs. Er opptatt av å avdekke falskhet og hykleri i kristne miljøer, samt tilhenger av klar tale. Og mye annet ...

Følgere

Endetidens kronologi

Publisert over 7 år siden

Matteus 24, vers 3 til 31 levner ingen tvil om hva som skjer før Jesus kommer for å hente de utvalgte.

Utdrag fra Matt 24: «Mange skal komme i Hans navn og villede mange. Falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under. Vi skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder.  Vi skal bli utlevert til forfølgelse og slås i hjel. Mange skal falle fra, de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill og kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Solen skal bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Først da skal Jesus komme på himmelens skyer og sende ut sine engler for å samle Hans utvalgte».

Så langt er de fleste kristne enige, men den største usikkerheten i forhold til endetidens kronologi ligger i forholdet mellom Matt 24 og Johannes’ Åpenbaring hvor blant annet antikrist og dyrets merke kommer inn. Spørsmålet er da om antikrist og dyret er del av trengselstiden slik den er beskrevet i Matt 24, eller om dette kommer etter opprykkelsen.

Sigbjørn Rønning laget en innholdsrik oversikt over endetidens kronologi før han døde i 2013.

Endetiden - oversikt

Endetiden - detaljert

De fleste av oss er vel enig om at Johannes’ Åpenbaring er vanskelig å forstå og at der er en grunn til at Gud har sagt at den boken ikke må omskrives. Man kan egentlig mene hva man vil om endetiden, selv om temaet er interessant. Det eneste som betyr noe for oss kristne er at vi følger Jesus og har Ham i hjertet, så får trengselen og enden komme slik den kommer, når den kommer.

Gå til innlegget

Hvordan kan tvilere være kristne ledere?

Publisert over 7 år siden

Hvor mange "Ottosen'er" har vi i kristne ledende stillinger?

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread11498836/

Hva hadde skjedd med for eksempel en leder i en bedrift, som selger og installerer vindmøller, om hun/han hadde gått offentlig ut og sagt at hun/han er tvilende til om vindkraft er noe å satse på? Hvor lenge ville den personen kunne fortsatt i sin stilling?

Der finnes bare en sannhet i kristendommen og det er troen på Jesus. Han er sannheten, veien og livet. Hvordan kan da en kristen leder som tviler på Jesus fortsette i stillingen?

Joh 16:8-11: "Og når han (DHÅ) kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom:Synden er at de ikke tror på meg, retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg, dommen er at denne verdens fyrste er dømt".

Gå til innlegget

Den eneste gode sannheten

Publisert over 7 år siden

Der finnes bare en sannhet i kristendommen og det er troen på Jesus. Og synden er i følge Bibelens definisjon en manglende tro på Ham. Enhver som tror på Ham er frelst.

Enkelte kristne simpelthen elsker å fokusere på andre sine synder og feiltrinn, nærmest som en besettelse. De hevder å ha sannheten og at de som dermed tenker litt annerledes ikke har den riktige forståelsen. «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».

Jesus personlig er sannheten, veien og livet. Ingen mennesker har troens sannhet og har dermed heller ingen rett til å dømme hva som er menneskets riktige levemåte. Vår eneste oppgave som kristne er å vise til Jesus som den eneste riktige sannhet. Og da nytter det lite å si, «Ja, men …».

Gå til innlegget

Teologi – dagens skriftlærdhet

Publisert over 7 år siden

Teologi var fram til 1700-tallet stort sett beskrevet som læren om Gud. Nå forstås teologi som et rasjonelt, systematisk og vitenskapelig studium av en bestemt religion. Kilde: Wikipedia

Der praktiseres i dag forskjellige kristne trosretninger. Den eneste trosretningen hvor den treenige Gud er virksom og hvor Jesus er i sentrum er basert på «Åpenbaringsteologi». Åpenbaring er hvor religionen framtrer som et virkelig og ektefølt forhold mellom Gud og mennesket. Et slikt forhold kan ikke bevises på en vitenskapelig måte, og åpenbaring kan derfor kun oppfattes og formidles som tro.

I dag praktiseres flere andre former for teologiske trosretninger, og man finner disse ofte blant teologiske akademikere og profilerte kristne ledere med utøvende makt innenfor egne kristne miljøer. Av disse kan nevnes:

  • Fremgangsteologi – en teologisk retning som i sterk grad betoner at gudsrelasjonen skal gi målbar framgang her og nå.
  • Frigjøringsteologi - en teologisk retning hvor det legges vekt på rettferdighet, likeverd og frihet fra fattigdom og undertrykkelse.
  • Prosessteologi - en teologisk retning som tar utgangspunkt i at verden er i stadig utvikling og dermed også vår gudsforståelse, ut fra erfaringer og virkelighetsoppfatning.

  • Konservativ teologi - en beskrivelse av kristne grupper eller individer som inntar et klassisk og tradisjonelt syn på kristne dogmer. Helvetedebatten representert av Ole Hallesby er et eksempel. Andre typiske tema er homofilisaken og selvbestemt abort.
  • Liberal teologi - en teologisk retning innenfor den protestantiske kristenhet som understreker kontinuiteten mellom religion og kultur for å gjøre kristendommen akseptabel for moderne mennesker.

Åpenbaring er egentlig kun et begrep innenfor teologien og ikke en teologisk retning, siden dette ikke er noen rasjonelt, systematisk og vitenskapelig studium av kristendommen. Åpenbaring er selve kristendommen.

Dagens teologi har dermed lite å gjøre med kristendommen hvor troen på Jesus står i sentrum og hvor Han er den eneste veien til frelse. Dagens teologi kan sammenlignes med den praksis som ble utøvd av de skriftlærde på Jesu tid hvor forholdet til Gud skulle baseres på lovens gjerninger, i motsetning til Jesu budskap hvor kjærligheten var i sentrum.

Gå til innlegget

Elektronisk synderegistrator

Publisert over 7 år siden

Jeg ser for meg behovet for et instrument som registrerer synder.

Innen visse kristne kretser er dette behovet tilsynelatende meget sterkt og jeg tror dette kan bli en god forretning; ikke basert på antall enheter solgt, men på markedsverdien pr enhet.

For enkelte er der et stort behov for å registrere andre sine synder, og her kan vedkommende kjøpe seg rettigheter fra disse synderne som da bærer en syndeindikator på seg hele tiden. Signalene kan bli sendt tilbake til registratoren fortløpende slik at vedkommende får behovet sitt dekket.

For andre igjen kan sine egne synder bli registrert og kanskje man kan få et lite strømstøt hver gang man synder, slik at syndene kan stoppes og man kan bli helliggjort av egne gjerninger på sikt. Altså en egen frelsesmaskin.

Jo dette hadde vært noe - for enkelte.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere