Mads Tore Tengesdal

Alder: 64
  RSS

Om Mads Tore

En helt uvanlig gutt i sin beste alder, like over de 60. Jobber som overingeniør innenfor petroleumsindustrien. Er politisk konservativ, kristen men ikke religiøs. Er opptatt av å avdekke falskhet og hykleri i kristne miljøer, samt tilhenger av klar tale. Og mye annet ...

Følgere

Hvor er kristendommen?

Publisert rundt 7 år siden

Hvor i all verden har Jesus tatt veien her på Verdidebatten?

La oss ta for oss nåværende innlegg på førstesiden av ‘Kristenliv & kirke’ og se hva disse inneholder, sånt grovt sett: bispeutnevnelse eller bispevalg, bispevisitas, helvete og sjelens udødelighet, Guds dom over verden, biskoper kjønn og grasrøtter, norsk kirkehistorie, ytterpunktene, helvete, Guds Ord, kirkemusikken, demokrati, annullering av ekteskap, sosiale innsats, retorikk og Den Hellige Ånd.

Så kan hver og en finne ut hvor stor andel av disse innleggene som handler om kristendommen og vårt kristne liv. Ikke rare greiene spør du meg …

Er vi mer interessert i skallet og alt det uvesentlige istedenfor å fokusere på kjernen; nemlig Jesus? Får det uvesentlige lov å dominere våre liv? Er VD bare en lekegrind for selvhevdelse og lite annet?

Gå til innlegget

Hva er Den Hellige Ånd?

Publisert rundt 7 år siden

Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft i oss.

At Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft i oss er selve definisjonen på Den Hellige Ånd. Åndens kraft er beskrevet allerede helt i begynnelsen av Bibelen i 1. Mos 1:2 "... Guds Ånd svevet over vannet".

Alle mennesker er født med kropp, sjel (psyke) og ånd. Vår egen ånd blir helliget når vi aksepterer Jesu offer på korset og mottar da Den Hellige Ånd som gave.

Mange har en lengsel etter et bedre liv og en mening med det å leve. Guds kjærlighet ligger klar for den som vil ta imot. Det å vite hva kjærlighet er og det å vite oss elsket av Gud gir oss mulighet til å elske både Gud og mennesker. Det er stort å være elsket, men det er enda større å få lov å elske!

Jesus sier om Ånden i Joh 16:14: ”Han skal herliggjøre meg; for han skal ta av mitt og forkynne dere!”. Uttrykket ”å forkynne” som er brukt her står ikke for å fortelle, men for å forkynne slik en dom blir forkynt – når den er forkynt har den tiltalte del i den, den er mottatt. Dommen overleveres den tiltalte og er gjeldende fra det øyeblikk! Der kunne like godt ha stått ”… å gi det til dere!” Dette forteller oss at Ånden peker på Kristus for de troende og at mennesker derfor er ”drevet av Ånden” og ”fylt av Ånden” og er Kristussentrerte!

Den Hellige Ånd oppleves like forskjellig som der er antall kristne på denne jord. Noen merker nesten ingen forskjell fra et liv uten Den Hellige Ånd, mens andre opplever Den Hellige Ånd meget konkret og sterkt hele tiden. Selve styrken man opplever fra Den Hellige Ånd er ikke relatert til "hvor god kristen" man er, men den er relatert mot det enkelte individ og hvor viktig det er for vedkommende å ha denne relasjonen i sitt liv i forhold til de gjerninger som Guds plan tilsier.

Noen opplever å få Den Hellige Ånd over en lenger tidsperiode og kan faktisk ikke tidfeste nøyaktig når dette skjedde. Andre blir åndsdøpt med store fysiske og psykiske påkjenninger i løpet av minutter eller timer.

Her er noen få vitnesbyrd over hvordan Den Hellige Ånd oppleves i praksis:

  • Jeg har lært meg å føle på kreativiteten som en egen dominerende kraft i livet ved hjelp av DHÅ.
  •  Jeg flyter mer med på en bølge av fornuftig handlingsmønster og prioriterer det som kommer opp av tanker og initiativ på en mer bevisst måte en før.
  •  Jeg har hatt DHÅ siden jeg ble døpt av mine foreldre.
  •  Det er litt vanskelig å forklare for jeg har ikke hatt noen ekstatisk opplevelse av det.
  •  DHÅ for meg er han som får meg til å tenke positive tanker og som gir meg kjærlighet til min neste og familien.
  •  Han får meg til å ønske godt for mine fiender og skille mellom sak og person og ikke minst be for mine fiender og elske sin neste som meg selv.
  •  Jeg får ofte mine "syn" tidlig på morgenen eller hvis jeg legger meg nedpå fordi jeg kjenner DHÅ komme over meg.
Gå til innlegget

Ateisters interesserte for kristendommen

Publisert rundt 7 år siden

Hva er drivkraften og motivasjonen til ateisters umettelige interesse for å overbevise kristne om at der ikke finnes noen Gud?

Wikipedia: "Ateisme er en tankeretning, filosofi eller overbevisning som går ut på manglende tro på at det finnes noen gud, guder eller høyere makter. Begrepet ateisme spenner fra å ikke tro på en eller flere guder til å ta aktiv avstand fra enhver form på tro på det guddommelige".

Basert på denne definisjonen er det den aktive kampen som en del ateister fører, blant annet her på VD, som er vanskelig å forstå. Hvor kommer denne drivkraften fra og hva er det som gir kraften næring til å fortsette den innbitte kampen mot kristendommen og dens tro?

Enkelte ateister har en så sterk drivkraft at man lett kan sammenligne dem med religiøse fanatikere. Enkelte av disse har også en omfattende kjennskap til Guds Ord, uten å ha den inderligheten til Ordet som en troende kristen har. Dermed blir ateistens uttalelser fort helt meningsløse i en kristen sammenheng.

Gå til innlegget

Så snart denne trengselstiden er over ...

Publisert rundt 7 år siden

Guds Ord er meget klar på at alle mennesker skal gjennom trengselstiden før Jesus kommer.

Matt 24:29-31 "Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre".

Der finnes ingen beviser i Bibelen på at de kristne skal tas opp til himmelen før trengselstiden. Dette er faktisk en meget farlig og falsk lære som gjør at kristne ikke forbereder seg godt nok på trengselstiden, som nå tilsynelatende er på vei.

Ingen unnslipper trengselstiden.

Og vennligst ikke prøv å motargumentere ut fra annen litteratur enn Bibelen. Kun Bibelen representerer sannheten.

Gå til innlegget

Å slå i hjel som en tjeneste for Gud ...

Publisert rundt 7 år siden

Det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud.

Joh. 16:1-4 "Dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall.De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg. Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem, når deres tid kommer".

Akkurat dette ser vi nå utført av IS (Den Islamske Stat)i Syria og Irak, i området ved og rundt det gamle Mesopotamia.

Som kristne skal vi ikke bekymre oss om fremtiden og det som skal komme, men vi må være våkne, noe som betyr å ha Jesus godt bevart i hjertet samtidig som man følger med og ser hva som skjer. I denne sammenheng hjelper det lite med et teologisk og religiøst fundament eller å ernære seg av skremselspropaganda om synd og helvete. Det eneste som hjelper oss som individ er å søke Guds treenighet, og lese Hans Ord.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere