Mads Tore Tengesdal

Alder: 64
  RSS

Om Mads Tore

En helt uvanlig gutt i sin beste alder, like over de 60. Jobber som overingeniør innenfor petroleumsindustrien. Er politisk konservativ, kristen men ikke religiøs. Er opptatt av å avdekke falskhet og hykleri i kristne miljøer, samt tilhenger av klar tale. Og mye annet ...

Følgere

Dyrets merke

Publisert nesten 7 år siden

Kanskje det blir i vanlig bruk innen 10-15 år?

Nå har mikrochippen komt til Sverige, men foreløpig tilsynelatende kun på venstre hånd.

http://www.abcnyheter.no/livet/2015/02/13/217775/na-kaster-svenskene-adgangskortet

Så vi nærmer oss, men ikke helt i mål enda :-)

Åp 13:16-17 "Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet".

Gå til innlegget

Bilde

Publisert nesten 7 år siden

La oss få et krav om at alle skribenter må ha utlagt bilde for å kunne skrive her. Da tror jeg seriøsiteten på innlegg og kommentarer hadde økt.

Gå til innlegget

Kristenliv & kirke, basert på tro

Publisert nesten 7 år siden

Kunne det vært en idé å ha en diskusjonkategori forbeholdt diskusjon blant troende?

Vi ser ofte at diskusjonstråder om kristendom startet av troende avledes og ødelegges av ikke-troende (oftest ateister) mer eller mindre på generelt grunnlag, basert på at vedkommende selv ikke er troende.

Hva med å ha en kristen diskusjonskategori hvor kristendommen kan diskuteres ut fra den kristne tro og ikke ut fra om man tror eller ikke tror. Altså en kategori hvor det ikke er tillatt å avvise kristendommen og Bibelens innhold basert på en manglende tro. 

Gå til innlegget

Nåtidens største endetids-bløff

Publisert rundt 7 år siden

Sammenblanding av endetiden og de fire populært kalt "blodmånene" i 2014/15 er sannsynligvis en av nåtidens største endetids-bløffer satt i sene av Mark Biltz og John Hagee.

Her er en god artikkel som beskriver dette fenomenet på en oversiktlig og grei måte: http://earthsky.org/space/what-is-a-blood-moon-lunar-eclipses-2014-2015#dates

Bibelen nevner ingen ting om noen "blod"-måner. Matt 24:29-30 "Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen,...".

John Hagee har en netto formue på ca. 30 millioner kr. Han har blandt annet tjent seg rik på sine falske endetidsprofetier.

Hvorfor lar så mange seg lure?

Gå til innlegget

Den Hellige Ånd i praksis

Publisert rundt 7 år siden

Hva gjør Den Hellige Ånd for oss i praksis?

Mitt forrige innlegg om Ånden kokte litt bort i kålen (i disse fårikåltider), ved at diskusjonen umiddelbart gikk over til en diskusjon om person/Ånd. Det var jo greit nok, men den diskusjonen lar vi ligge død denne gang og prøver oss med den praktiske opplevelsen av Den Hellige Ånd

Min påstand er at Den Hellige Ånd oppleves like forskjellig som der er antall kristne på denne jord. Noen merker nesten ingen forskjell fra et liv uten Den Hellige Ånd, mens andre opplever Den Hellige Ånd konkret og sterkt. Selve styrken man opplever fra Den Hellige Ånd er ikke relatert til "hvor god kristen" man er, men den er relatert mot det enkelte individ og hvor viktig det er for vedkommende å ha denne relasjonen i sitt liv, blant annet i forhold til det liv og de gjerninger som Guds plan tilsier.

DHÅ er relativt greit forklart i Bibelen, selv om man kan forstå ting litt forskjellig, men hvordan opplever vi den i praksis? Er det tabu for kristne å snakke om hva Ånden gjør for hver enkelt? Er de konkrete erfaringer med DHÅ så pass liten at man ikke ønsker å fremstå som ‘lite kristen’ ovenfor andre? Når man blant annet blir møtt med påstander om at de fleste kristne ikke kjenner DHÅ, kan det fort bli ukomfortabelt.

For meg personlig vet jeg at jeg har DHÅ men mitt fokus er Jesus og det er Han jeg har toveis kommunikasjon med, slik jeg opplever det. Min bønn går til Jesus og det svar jeg får kommer ofte via syner og/eller fysiske påvirkninger som jeg kjenner igjen fra gang til gang, samt unaturlige fysiske hendelser eller hendelsesrekkefølger hvor sannsynligheten i utgangspunktet er mindre enn å vinne i lotto.

Så hva med deg?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere