Mads Tore Tengesdal

Alder: 64
  RSS

Om Mads Tore

En helt uvanlig gutt i sin beste alder, like over de 60. Jobber som overingeniør innenfor petroleumsindustrien. Er politisk konservativ, kristen men ikke religiøs. Er opptatt av å avdekke falskhet og hykleri i kristne miljøer, samt tilhenger av klar tale. Og mye annet ...

Følgere

Læren om den falske opprykkelsen

Publisert rundt 6 år siden

Alle kristne som da lever skal gjennom trengselstiden og oppleve antikrist.

Dessverre blir mange kristne lurt av den falske læren om opprykkelse før trengselen. Dette ble første gang forfektet av John Nelson Darby på midten av 1800-tallet.

Matt 24:29-31 er helt klar på kronologien: "Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyermed stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre".

Mer komplisert er det egentlig ikke.

Læren om bortrykkelse før trengselstiden kan vise seg å bli meget farlig, fordi disse kristne da ikke er forberedt på de vanskelige tider som ligger foran oss.

Hva vil skje når millioner av kristne oppdager at de ikke blir opprykket, men må gå igjennom trengselstiden? Vil de da være i stand til å holde ut og forbli trofast i troen?

Der finnes mye skrevet om dette, og her en et nettsted som går i dybden av dette temaet (for de som vil studere temaet nærmere): http://www.bibelstudie.org/114296812

Gå til innlegget

Satans fornøyelsespark?

Publisert rundt 6 år siden

Er vi kristne debattanter her på Verdidebatten aktive deltakere i satans fornøyelsespark uten selv å forstå det?

Jeg tror de fleste av oss blir lurt inn i negative diskusjoner som stort sett har negativ innvirkning for vår egen Åndelige- og trosmessige utvikling. Og dette kommer neppe fra Gud.

Jeg tror at VD har blitt et negativt samlingsted for kristne og at det ikke frembringer noe særlig godt til forbedring og utvikling av Kristi kropp. Det samler negativ energi og gir en negativ åndelig utvikling i oss. Det virker også negativt inn på søkende ikke-kristne som lettere ser meningsløsheten i mange av diskusjonene, hvor krangel om detaljer i enkelte Bibelvers dominerer istedenfor nådens og kjærlighetens overordnede budskap.

Noen er besatt opptatt av sin egen definerte forståelse av Bibelen og er nok aller mest opptatt av å fremheve sin egen person og sin egen fortreffelige tolkning av Bibelen.

Rom 12 gir oss den individuelle veiledningen mange søker. Kapittelet sier blant annet;

-        kroppenskal være deres åndelige gudstjeneste

-        la dere forvandle ved at sinnet fornyes

-        tenk ikke for store tanker om deg selv

-        tenk sindig

-        hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham

-        vi alle én kropp i Kristus

-        hver for oss er vi hverandres lemmer

-        vi har forskjellige nådegaver

-        la kjærligheten være oppriktig

-        avsky det onde

-        hold dere til det gode

-        elsk hverandre inderlig

-        sett de andre høyere enn dere selv

-        vær ikke lunkne

-        vær ivrige

-        vær brennende i Ånden

-        tjen Herren

-        vær glade i håpet

-        vær tålmodige i motgangen

-        vær utholdende i bønnen

-        vær med og hjelp de hellige som lider nød

-        legg vinn på gjestfrihet

-        velsigne dem som forfølger dere

-        gled dere med de glade og gråt med dem som gråter

-        hold sammen i enighet

-        gjør dere ikke for høye tanker

-        hold dere gjerne til det lave

-        vær ikke selvkloke

-        gjengjeld ikke ondt med ondt

-        ha tanke for det som er godt for alle mennesker

-        hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere

La oss ta tilbake kjærligheten!

Gå til innlegget

Bønnekunst

Publisert rundt 6 år siden

Mye av bønnene som fremlegges i dag er lange, lite konkrete og som regel frembrakt med stor skuespillerkunst og intensiv innlevelse, kanskje også med litt grimaser i tillegg for å vise hvor sterkt man ber.

Hvorfor er det så vanskelig for mange kristne å følge rådet gitt iMatt 6:7-8 «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord.Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det»?

Hvorfor ser vi det motsatte skje?

La oss be kort og naturligt! Bønner blir hørt uansett.

Gå til innlegget

Velsignelse mot betaling ...

Publisert over 6 år siden

Fint at samfunnet begynner å få opp øynene for den falskheten TV Visjon Norge representerer.

TV Visjon Norge sin forkynnelse blir bare mer og mer absurd og ukristelig. Dessverre er det ikke bare den kanalen, men de fleste kristne TV kanaler i verden som drives med samme økonomiske prinsipp.

NRK tok opp dette temaet i går: http://www.nrk.no/buskerud/tv-kanal-tilbyr-velsignelser-mot-betaling-1.12250368

Legg spesielt merke til innleggets nederste setning: "Videoen med den nigerianske pastoren ble fjernet fra nettstedet Youtube etter at NRK gjorde intervjuet med Hanvold". Så kanskje TV Visjon Norge har noe å skjule?

Der er stor fare for at TV Visjon Norge skyver mennesker bort fra den sanne troen gjennom dens manipulerende handlinger, istedenfor å bringe ut evangeliets budskap.

Gå til innlegget

JA - så enkelt er det!

Publisert over 6 år siden

Bare ved å si JA i sitt hjerte blir man en kristen. Tenk det! Enklere kan det vel ikke bli?

Det eneste som kreves for å bli en kristen er å ta imot og si ja til Guds nåde. Vi er alle fullgode slik vi er og vi kan ikke gjøre noe fra eller til ved egne gjerninger. All strev etter å bli en god kristen er nytteløst og helt uten interesse for Gud, altså helt bortkastet energi.

Ef 2:8-10 «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»

Så enkelt er det altså å bli en kristen; bare å ta imot. Ingen betingelser og ingen krav. Sier man JA får man Den Hellige Ånd som veiledning videre i livet.

Det hjelper heller ikke å ha gått i kirken dersom man ikke har sagt JA. Ikke nytter det med teologi eller andre religiøse studier heller. Og ikke nytter det med organisasjonsmessige posisjoner i menigheter og kirker uten et klart og tydelig personlig JA.

Kun et ord – JA.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere