Andreas Roger Robberstad

Alder: 65
  RSS

Om Andreas Roger

Liberal, ortodoks kristen,. Fotograf, «Visualartist ba:» Utdannelse: «NISS:4 år» - «Prosjektskolen» kunstskole., Opptatt av ortodoks monastisk spiritualitet og tenkning om Hesykasmen, kirkehistorie, og ortodoks kirkejuss. Opptatt av rettferdighet, flyktningeproblematikken og rettferd for at enkeltmennesket skal få ha sin identitet. Jeg hatt separatutstillinger og deltatt i fler fellesutstillinger 2009: samtidskunstmuseet: 2009 Performance Innkjøpt av Oslo Kommunes kunstsamlinger: Foto på Akryl 140x100: «Happy man». Kursholder og lærer: samtidskunst, fotografering og photoshop og Foredrag.

Følgere

Tidligere Oslo Biskop Ole Kvarme skriver i verdidebatten i VL «Min sorg handler mindre om bygningen og mer om våre kristne søsken i Tyrkia». Her viser Kvarme en god omsorg for de det gjelder, de som lider. Hans innlegg er særdeles leseverdig og viktig.

Siste ukene i prosessen rundt Olsok og Hagia Sofia har det vært noe jeg ikke har klart å sette ord på før jeg leste Kvarmes innlegg. 
Det Kvarme skriver er godt, klokt og ikke minst medmenneskelig varmt. Det åpner for ettertanke i en tid som for ortodokse er vanskelig og vond. 
Kvarme har forstått det - for han har helt rett i at noe av det som fryktes mest er at den lille resten av den greske befolkningen og andre kristne i Syria på en eller annen måte blir utradert av kartet.  Folkemordet i Armenia, som Tyrkia benekter, er et skremmende eksempel på hvor ille det kan gå.

I midtøsten er det, og har vært menigheter på de samme stedene helt tilbake til urkirken.  Av oldkirkens patriarkater har det siden år 1054 vært patriarken i Konstantinopel som har vært og fremdeles er "Den fremste blant likemenn." Fremdeles er det han som bærer tittelen «Den Ekumeniske patriark». 
I dag er  patriarken bosatt i bydelen Phanar i Istanbul St.Georgskatedralen er liten, og det er til daglig få besøkende der.  Når en patriark dør og en ny skal velges må biskopskandidatene være Tyrkiske statsborgere. Heldigvis er Patriark Bartholomeus på 80 år særdeles oppegående.
Mye av den sorgen og reaksjonen som kommet har sin grunn i at den ortodokse kirke er så sterkt bundet til sine  Gudshus.  «Det sku bo folk i husan , husan e som folk. Folk træng hus og hus træng folk» synger Kari Bremnes.  

Att Gud ikke trenger ett kirkebygg understreker Paulus på Areopagos, men de som tror på Gud trenger det.
I forhold til en Guds-tjeneste så rekker det  ikke med museer eller ikoner som bare er til utstilling.  Østkirkens kristne trenger fysisk rom i en helt annen dimensjon enn oss. - og som levende stener ett rom å være stener i. Rommet som tidebønner bes i, noen steder døgnet rundt. Rommet det feires eukaristien i som ender ut i mottagelsen av Den levende og Oppstandne Jesus Kristus. 
Men det sies ingen ting om størrelsen.
Rommet kan være alt fra "Hagia Sofia" til en ombygd garasje i Texas, en stein på slagmarken, en hule i en steikende solørken, iskald om natta,  i en dekkleilighet i Russland under revolusjonen, eller i en stall i midtøsten.  For selv i stallen var det Engler Gull, Røkelse og Myhra.

Gå til innlegget

Hagia Sophia, en muslimsk protest!

Publisert rundt 1 år siden

Med bestyrtelse har ortodokse troende mottatt meldingen om at Hagia Sofia, en av kristenhetens viktigste katedraler, skal 24 juli skal åpnes som moské, Men ikke alle muslimer er enig i det.

Det smerter oss ortodokse, for andre og for det er likegyldig at Tyrkias president Ergodan har åpnet for at en av kristendommens  og verdensarvens viktigste historiske helligdommer igjen kan brukes som moske. Ingen bør stå likegyldig til det.
Dette er ikke uventet, for dette kan føre til store og uanede politiske reaksjoner, ikke minst fra sterkt krefter blant konservative ortodokse troende oppover Balkan.
En joker i den kabalen kan bli Russlands mektige president Putin. Men nå begynner det å komme fram sorg og protester. Blant annet har Pave Frans uttalt dette,
Overraskende nok er reaksjonen fra den islamske ledere av «The Islamic Society of North America (ISNA) som i følge «Orthodox Observer» Facebookside har gitt denne uttalelsen 13 juli 2020.  Den gir også ett innblikk i deler av Islamsk tenkning og lære som kan være ukjent. 

Sayyid M. Syeed:
«Vi må samarbeide for å overbevise president Erdogan om å ikke konvertere Hagia Sophia til moské i Istanbul. Hagia Sophia ble bygget som en kirke for de ortodokse kristne som teller rundt 300 millioner troende i Hellas, Tyrkia og resten av verden. Den russisk ortodokse kirke har ett spesielt forhold  til Hagia Sophia.
.Sultan Mohammad Alfateh, den osmanske kongen som erobret Istanbul [Konstantinopel] omgjorde Hagia Sofia til moské. Han er hyllet som en muslimsk helt og erobrer, men skjendingen av et sted for tilbedelse av kristne, jøder og andre trosretninger er strengt forbudt i islam. I Koranen 40:22 slås det  tydelig fast at det er mot Allahs plan å rive steder kirker og gjøre dem til noe annet.
Vår elskede profet Muhammad la vekt på at vi må beskytte  «De ubevæpnede fiendene, hærene deres og retten til tilbedelse i krig.»
Vi har en lang liste over lignende uttalelser som vår første Khalifa var klar over.  Abu Bakr ga generalen i hæren i oppdrag å bekjempe fiendene i Syria og Irak, Beskyttelse de hellige steder skulle prioriteres.
En må være fullt klar over den historiske hendelsen da Umar al Khattab som var vår profets andre rettledede Khalifa, kom til Jerusalem etter at den ble erobret av hans hær. 
Der tok den beseirede guvernøren Sofronius ham med rundt og vise ham de hellige kristne stedene i Jerusalem, Jesu Gravkirke, var en av dem. 
Umar ble overveldet og Sofronius merket det. Sofronius var klar over den islamske lære om Kristus, men han ga Umar lov til å be i henhold til islamsk tradisjon i helligdommen om han ville. 
Umar fortalte ham da at han ikke kunne be. Om han gjorde det, ville senere generasjoner av muslimske herskere kunne omgjøre den hellige gravkirken til en moské. 
Han gjorde det også klart at de muslimer som erobret ville bli tiltalt for å unnlate plikten med verdighet å beskytte befolkningens religiøse plasser.
Det er tydelig at våre islamske tekster, profetens praksis, og hans rettledede Kalif definerer islams rolle som beskytter av andres hellige steder.
Al Fatihs erobring av Istanbul er en kilde til inspirasjon for verdens muslimer gjennom historien. Skjendingen av Hagia Sophia må unngås.
Det var under den aggressive sekulariseringen av Tyrkia av Mustafa Kamal Pasha, at Hagia Sophia ble omgjort til museum. I våre tid, under ledelse av president Erdogan, har en populistisk sentimental bølge vært økende for å omgjøre Hagia Sofia til moské. 
Dette kan bli en lammelse av islam. 
Det er uheldig om en slik handling begås. Det ærer ikke ett islam som på det sterkeste forbyr muslimer å begå en slik handling.
- Omgjøringen  av Hagia Sofia vil gjenåpne sårene, særlig til de ortodokse kristne, men også alle kristne i samfunnene på tvers av konfesjonelle grenser rundt i verden.
-Det frambringer også ett forferdelig minne for oss [muslimer] om de siste tiårenes hendelser hvor den århundrer gamle Babrimoskeen ble revet i hinduistisk iver, De trodde att dette ærefullt ville rette opp en historisk feil.
Gjerningsmennene brukte denne handlingen begått av den hinduistiske militsen til å overta hele India og dermed «trykke en fascistisk tolkning av hinduismen ned i halsen på muslimer» og flertallet av hinduer som trodde på  mangfold og ikkevold.
Vi appellerer til våre fredselskende tilhengere av det tyrkiske demokratiet å redde det fra å kollapse i det samme kaoset av religiøs intoleranse som det som har skjedd i India. President Erdogan talte sterkt mot den indiske situasjonen, og han advarte statsminister Modi mot å lynsje muslimer og øker volden mot dem i India. 
Men hans egen omgjøring av Hagia Sophia vil styrke Modi i hans antiislamske politikk, og  åpne for Modis handlinger verden over. 
Vi vil ikke at Tyrkia skal følge samme vei i fremmedgjøring av kristne og muslimer på denne måten.
De siste 57 årene har ISNA vært i stand til å påvirke det muslimske samfunnet i Amerika. Det har blitt bygget tusenvis av moskeer og islamske skoler. USAs vekst og velstand har ført til en multireligiøs mangfoldig nasjon der folk i alle ulike trossamfunn er frie til å bygge sine hellige steder og tilbe i sin egen tradisjon og med sitt eget språk.
Da islamofobene truet oss med vold og angrep, var det kristne, jøder og alle ulike trossamfunn som etablerte en kampanje for å stå opp mot antimuslimsk følelser. Dette resulterte i etableringen av en levende bevegelse kalt
«Shoulder to Shoulder with Muslims Against Anti Muslim Sentiment, Upholding the American Values of Religious Freedom."»

Denne kampanjen er organisert, finansiert og styrt av store amerikanske nasjonale religiøse organisasjoner. Den ortodokse kirke har her vært i ledende rolle.

Dr. Sayyid M. Syeed (født 1947, Kashmir ) er den nasjonale direktøren for Office for Interfaith and Community Alliances for the Islamic Society of North America (ISNA), en nasjonal paraplyorganisasjon som har mer enn 300 tilknyttede selskaper over hele USA og Canada. [1]

.Kilde: https://www.facebook.com/orthodoxobserver

Gå til innlegget

VL ett menighetsblad?

Publisert rundt 1 år siden

Kristenheten står overfor muligheten av å miste "Kristenhetens vugge". Pr. i dag morges ikke et ord i "VL ?"

VL ett menighetsblad?
Kristenheten står overfor muligheten av å miste "Kristenhetens vugge". Ergodans våte drøm er at "Agia Sophia" igjen skal bli moske slik den ble det under ottomanenes styre. Pr. i dag morges ikke et ord i "VL".

Saken: Konstantinopels rolle i vår felles kirkehistorie er basisk viktig og for oss er dette mye verre enn om Peterskirken i Roma skulle blitt overtatt av "MoMA" og gjort om til et Galleri! Det har blitt gjort ett enormt restaureringsarbeide siste tiåra og nå resikerer vi at verdensarven får dekket til alt som ligner på kristen ikonografi.
Mustafa Kemal Atatürk fikk den om ikke annet frerdet og gjort om til museum. Det hører med at Tyrkiske barn lærer i historietimen at Agia Sofia fra begynnelsen var muslimsk. Det hører med at "Patriarken av Konstantinopel" må være tyrkisk borger, og det er ingen hemmlighet at Ergodoan gjør alt for å bli kvitt denne institusjonen fra Tyrkia. Dette gjør at ved framtidige patriarkvalg av kanskje den viktigste patriarken så blir lista liten. 

Realiteten Tallmessig vokser den ortodoks/orientalske famile enormt i Norge. Vi burde også kunne forlange att Den ortodokse kirke som har høyest økning i prosent snart skikkelig får bli tatt på alvor med den tall messige økning fra omkring 5.494 til 17.476, noe som utgjør 218 prosent. ( i 2015 bld).


Gå til innlegget

EtterPinseTanker

Publisert over 1 år siden

Pinsen og den karismatiske forståelse

Når dette skrives er det første Pinsedag, 

"Kirkens fødselsdag". Dette er en dag med bismak. Automatisk kobles begrepet til evangelikales misbruk med nådegavene, helbredelse og tungetale, noe som ikke minst er synliggjort i ytterliggående karismatiske grupperinger.

- Det er en interessant detalje som er lett å hoppet bukk over, Jesu disipler hadde de siste dagene fra Kristi himmelfart til nå nærmest blitt ett antiklimaks, lufta var gått ut av ballongen.
- Så skjer dette merkelige fenomen "Den hellige ånd kom ned over disiplene som ildtunger". og de startet sikkert noe forrvirret å snakke i helt andre språk enn de kunne og som var deres eget.
- Det synes ut som om Apostlene, som hadde sett Jesus med egne øyne fikk med seg noe mer og som de på dette nivået fikk eksklusivt selv men det ble på en eller annen måte inkorporert i urkirken og videre framover..
- Men først, tilbake til pinsedag:
I Jerusalem var dette også en religiøs jødisk fest Og disiplene må ha fått en slags kickstart.

- Den greske legen Lukas skriver i sin andre bok "Apostlenes gjerninger: "Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne." I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin.»
Altså kom Den hellige ånd ned over alle som var der, og det sier seg selv at disse jo ikke var kristne!
- Lukas skriver videre: «I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!»" ...«Hva er dette for noe?»...Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin.»"

- Her hjemme går assosiasjonen lett til små lukkede sekteriske menigheter og grupper hvor porten inn til aksepten som fullverdig medlemmer først er der når du blir presset fram tll å "tale i tunger".

- Helt konkret historisk så dukket disse fenomenene opp rundt 1900 i USA og skandinavia!
Dermed oppstår spørsmålet om hvor var det var blitt av disse nådegavene i perioden fra etableringen av kirken og til 1900? -

Paulus hadde en sterk reaksjon misbruk av nådegavene og ikke minst kommer dette fram mot tungetalen som fikk innpass hos menigheten i Korint.

- Byen var etter datiden en viktig handelsby:. «Ikke alle kan dra til Korint» er et samtidig gresk ordtak. Grunn til det var av den dyre levestandarden som hersket i byen. I de etablerte kretsene var tungetale på moten (!) og dermed havnet fenomenet inn i lokalmenigheten.
- Dette reagerer Paulus på og samtidig så ville han ikke være for brå og han skrev sitt vakreste stykke poesi "Kjærlighetens høysang" som starter slik:
" Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
men ikke har kjærlighet,
da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.
Om jeg har profetisk gave,
kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
men ikke har kjærlighet,
da er jeg intet."

En sterkt påminning fra Paulus!
Så hvor ble det av nådegavene? De ble bakt inn i kirkens hverdag i sakramentene, og dermed viser att det er innholdet som teller, ikke formen!

- Men tungetalen da??
-Den er nå noe så enkelt som forkynnelsen av kirkens oppstandelsesbudskap og kommunikasjon mellom kirken og og da er vi tilbake til Pinsedag som kan defineres som kristendialogens dag.
Gledelig etter Pinse!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere