Monica Farinetti

Alder: -37
  RSS

Om Monica

Beskriv deg selv her

Følgere

Den Rød-grønne regjeringen har gitt kirken selvrådrett, å være en kirke for folket må de klare selv Hareide ! (Morgennytt Nrk i dag ).

Kristendom og sosialisme har mange lihetsrekk.

Sv og Krf har mange VIKTIGE saker felles: alkokolspm., porno debatt, klima mmm.

Som Lybakken så riktig sa det: det mange kristne som tradisjonelt har stemt Sv, av

ovennevte grunner.

Vi lever i et pluralistis samfunn, og dermed følger at også andre

trosrettninger også får privilegier, som en logisk konsekvens.

 

Monica

 

Gå til innlegget

Kvinneforum er et verktøy for å rette opp et skejvforhold som gjennom århundrer har ført til at kvinner ligger etter såvell lønnsmessig, samt i stukturell makt.

Selv om noen kvinner lykkes i å få posisjoner, betyr IKKE dette at vi har kommet i mål

med full likestilling. Grunnen til at vie der vi er i dag skyldes solidaritet og samhold, ikke

alenegang og at man tenker på eget beste.

Politikk er ikke "god butikk", nødvendigvis.

At Sandra har kommet dit hun er kan også si noe om hvilken presitsje politikk har i dag,

og ikke at hun(som kvinne) er så flink. Når kvinnene trer inn, forsvinner mennene ut,

pga at kvinneyrker ikke prestijeyrker ! Dette er allmennkunnskap i dag !

Hun sier implisitt videre at menn er flinkere enn kvinner, fordi de er i de fleste ledende

stillinger.

Selve BEVISET på at vi IKKE har full likestilling ER jo at det ikke er 50-50 % i alle ledende

stillinger, ellers må det jo være fordi kvinner ikke er like dyktige som menn !

Kvinner har gjennomsnitlig høyere utdanning enn menn.

Dette Sandra, er logikk 1

Hun skulle prøvd seg i næringslivet, muligens litt vanskeligere...

Diskriminering er forbudt ved lov, det betyr ikke at den er forsvunnet !

Her burde Sandra ikke være så anti-intelektuell at hun ikke leser all forskning på dette

området !

 

Monica

Gå til innlegget

I årevis har dyrevernere opplys om den grusomme tyrefetingen. Til og med i flere regioner i Spania og Portugal har denne "nasjonalundeholdningen blitt forbudt !

Trodde ikke mine egne øyne eller ører !

De vil lage tv-underholning av dyremishandling !

BOIKOTT SENKVELD I DAG !

 

Monica

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere