Monica Farinetti

Alder: -37
  RSS

Om Monica

Beskriv deg selv her

Følgere

GUD - et både og, eller et enten eller ?

Publisert over 8 år siden

Kreasonisme eller Dawkin ? Eller et både og ! Virker som en sirkulær argumentasjon.

Ingen vet ! Kan heller ikke bevises ! Det vel det Guds storhet i så fall liggger i.

Det er en kjennsgjerning at mange teologer tolker Skapelsen som "en dag som 1000 år".

Hva er problemet med det ? Har det noen egentlig konsekvens ?

Etter som jeg har forstått jødedommen, oppfatter de at den oppfatter Skapelsen som

et verk, - å grunne på, ikke som vi kan gripe,  ikke krympe Gud,

Må naturlover være uahengi av en skaper- eventuelt !

Det er gjennom å prarktisere den etikk Bibelen beskriver, at vi kan erfare den.

 

 

GOD PÅSKE !

Monica

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Vi har mange eksempler fra mediene, og i verdensltteraturen er det mange eksempler: Anna Karenina, fru Inger til Østeråt, Lille Eyolf... Kvinner som bruker eller ofrer barnet for makt, karriere og egne interesser.

Mange kvinner har i mange tiår, og i dag bruket/er også barnet som et maktmiddel i

sklismisser. Det er jo det motsatte av omsorg ! Mange kvinner beskytter ikke alltid

barnet mot trussler fra aggresive andre. Dette burde vært et naturlig instinkt dersom

evolusjon var så viktig. Forholdet mellom miljø og arv er ca 70-30 når det gjelder

empati, empati er en av de arvelige faktorene som er minst arvelig.

Krf og Høyre, har et etter min mening en skjult agenda bak "valgfrihet" i forhold til

permisjon i forbindelse med småbarn :

- at kvinner genetisk og evolusjonært har større medfødte egnethet til omsorgsevne enn

menn.

Kvinner er sosialisert til roller, også. Og ikke sosialisert...

Selvsagt er de knyttet til barnet gjennom amming, men oppdragelse og omsorg omfatter mye

mere enn det ! Jeg tror vi må revurdere dette litt foreldede synet på kjønnsroller og

kjønnsforskjeller - og likheter og stereotypier !

 

Monica

Gå til innlegget

TAKK til Sv, igjen !

Publisert over 8 år siden

Sv vil forby stripping ! Følger de andre partiene opp ? Tidligere vil de forby mishandling av ville streifdyr !

Videre er Inga Marta Thorkilsen den eneste som har velbegrunnede og dokumenterbare

argumenter for ikke å endre pappa-permisjons-ordningen.

Hareide er på vei - heldigvis ! Han innser nå at at det må en viss kvotering til for at menn skal

ta sin del av ansvaret !

Menn er jo ikke mere uunværlige i arbeidslivet enn det kvinner er !

 

Monica

Gå til innlegget

Krf ønsker IKKE likestilling så lenge...

Publisert over 8 år siden

de ikke bestemmer at kontantstøtten skal deles LIKT mellom mor OG far !

Forskerne har konkludert :

Kontantstøtten, fordi det alltid er kvinnene som tar den ut,

hindrer kvinnner fra å opparbeider samme karrieremuligheter, pensjonsrettigheter som menn.

Alle ønsker at barna skal få mest mulig tid med mor OG far.

Del kontantstøtten mellom mor og far, så får vi se om vi forstatt

"velger best for barnet/a".

Det er dette Ap har forstått: alle ordninger av denne karakter må organiniseres slik at

fedrene også må ta sin del.

Vi må ha politikere som følger med i timen !

Jeg synes Krf er et nødvendig parti, men det en del ting som skurrer rent logisk...

 

 

 

Monica

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere