Monica Farinetti

Alder: -37
  RSS

Om Monica

Beskriv deg selv her

Følgere

HØYRE vil kutte i VELFERDSGODENE !

Publisert over 8 år siden

At Høyre vil ta enda mer fra dem som har lite, og ikke kan noe for det - er direkte skammelig !

Håper alle merker seg dette nå som valget nærmer seg.

Høyre må definere og tydliggjøre akkurat hvordan og hva som blir konsekvensene

av denne tankegangen. Ser på en slik "løsning" fra Høyre som en falitterklæring.

At det er mange på trygd og tiltak er ikke et argumert for å staffe mennesker -

men inspriasjon til å gjøre det lettere å hjelpe mennsker INN i arbeidsmarkedet, slik

Ap har klart på mange måter.

Altså - hjelp, ikke straff. Det er mange og ulike grunner til at noen ikke har jobb.

Styrk Nav - ikke gjør det vanskeligere for mennesker !

 

Monica

Gå til innlegget

50 % av beforlkningen lever alene er skilt eller liknende ! Krf må bli et parti som btyr seg om alle. kanskje de gjør det , men det synes dårlig. Og dette kan kanskje redde dem opp av en reaksjonær hengemyr.

Vi lever i et samfunn hvor variasjonene i livsmønsteret begynner å bli mer

enn mangfoldig. At mange av de "gamle" og tradisjonelle levemønstrene blir

borte har sikkert også negative sider ved seg. Mange ønsker sikkert å leve slik, men det

har blitt vanskeligere, og hvorfor ?

Det er det dette Krf skulle engasjert seg mer i å finne ut av.

Det er å ikke engasjere seg i slike anliggende at Krf blir fremmede for de fleste,

og marginaliserer seg selv !

 

Monica

Gå til innlegget

Et samfunns moralkodeks er nedfelt i Loverket. Det ligger faglige begrunnelser bak disse, og det er regler for å sanksjonere dem når de overskrides. Moralisme, på den andre siden er ideologisk og begrunnet ut fra holdninger og meninger.

Derfor er det legitimt å anmelde blotting/ eller at noen kler av seg i ens nærvær,

dersom man oppfatter at dette er brudd på lovverket, og dette ikke skjer i felles enighet

Dette er ment i generelle termer, men er inspirert av den pågående Moe/Moen debatten.

Det blir derfor feil, slik sett å blande moralisme inn i en moralkodeks som er vi som

samfunn har satt.

Man må derfor dersom man er uenig i dette lovverket, gå demokratisk til verks,

gjennom politisk arbeid å prøve disse lovene.

Jeg, fks synes det er umoralsk å holde ville streifdyr innesperret i bur, men det er sivil

ulydiget bog straffbart om jeg drar ut å slipper dyreren ut i det FRI !

 

Det er valg til høsten !

 

Monica

 

 

 

Gå til innlegget

VITENSKAPEN er en velsignelse !

Publisert over 8 år siden

Det sies så mye galt om vitenskapen. At vitenskapen på noe måte står i konkurranse til religion er en gedigen misforståelse. Tvert i mot kan vi takke vitenskapen for at vi har vaksiner, at vi har medisiner som virker, at vi kan bygge et rettsamfunn.

Vitenskap er et metodisk verktøy.

Vitenskap, vil mange hevde finner det de leter etter, evt manipuleres.

JA; MEN DET ER IKKE JO IKKE VITENSKAP, MEN MISBRUK AV ET VERKTØY !

Vitenskapen kan selvsagt også misbrukes, på den måten at vitenskaps menn/kvinner

kan KJØPES og betales av useriøse aktører. !

JA, men dette er også misbruk av vitenskap !

La oss en gang for alle :

Vitenskap er EMPIRI og måler det som man kan se og røre ved.

Den er begrenset i forhold hva den har av tilgjengelig kunnskap.

En drill er også et verktøy, kan brukes til positive så vel som å ødelegge noe.

Samt at drillen er ikke bedre enn den mekaniske innholdet den er uystyrt med.

Forstår ikke at dette kan være noen trussel for andre enn de som har urent mel i posen

av dem som prøver å selge humbug.

Så hvorfor gjøre Dawkin eller Darwin eller what ever til et problem !

 

Monica

 

 

Gå til innlegget

Hilde Raastad VERDENS nye sannhetsvite !

Publisert over 8 år siden

Er det mulig ! Hun vil trasse seg til at andre skal gå bort fra engen tros overbevisning, fordi hun ser verden på en annen måte !

Man trasser seg ikke til å få sin noe på sin måte i et opplyst og demokratisk

samfunn !

Hun må som ALLE andre finne seg til rette med at andre tolker, tror og mener noe annet enn selv !

Dette handler ikke om hennes vilje , men om å kunne føre faglige diskurser.

 

Monica

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere