Monica Farinetti

Alder: -37
  RSS

Om Monica

Beskriv deg selv her

Følgere

Krf ØNSKER IKKE BEKJEMPE FATTIGDOM !

Publisert over 7 år siden

Debatten om tigging viser at Krf ikke synes det er problematisk at mennesker ikke kommer videre med livene sine ! De tør ikke å utfordre kapitalistene ved å utjevne sosiale forskjeller ved å kreve høyere skatter, eller tette det økende lønnsgapet !

Vi ser oftere og oftere at leder i stat og kommune, og leder generelt tar i mot

skyhøye lønninger, og at stortingspolitikere bevilger seg selv store etterlønner.

På disse områdene går Krf veldig stille i dørene, også vad å gå i allianse med de

blå-blå.

Fattigdom er er bla konsekvens av at noen er flinkere til å forsyne seg av verdens rikdom.

Årsakene er bla annet strukturelle. Disse strukturene må rettes opp/endres.

Det er litt for lett å kritisere dem som vil forby tigging når vi vet :

- at de hindres kommer inn i et konstruktivt livsløp

- utnyttes av kyniske bakmenn

mmm

Tør Krf støtte feks Rødt og Sv i disse sakene !

Monica

Gå til innlegget

SV vil frata kirken VIGSELSRETTEN !

Publisert over 7 år siden

Godt forslag ! Dette løser mange problemer ! Så kan kirken konsentrere seg om viktigere saker, og ikke være en seremomimester.

Med dåpen er det annerennerledes.

Vet ikke heller om kirkelig vigsel er en konsturuksjon, dvs satt inn som en del av å

gi kirken en større inflydelse over menneskers liv, og som kanskje hadde en

større betydning før det flerkulturelle og sekulære samfunn.

Kirken må bevise sin legitimitet i annet enn seremonier og ved høytider.

Monica

Gå til innlegget

Ble jeg lurt på MENIGHETSFAKULTETET ?

Publisert over 7 år siden

For mindre enn 7-8 år siden var hele oppfatningen av Bibelen helt annerledes enn i dag ?! Og dette paradigmeskifte har skjedd samtidig med kirken har mistet sin popularitet , og sekulære krefter aktivt har ønsket endringer i ordningene.

For det første måtte vi lære å lese hebriske tekster :

- sammenhengen mellom GT og NT var avgjørende for å forstå Kristus. Som oppfyller loven.

- at forholdet mellom to stridsspørsmål : kvinnelige prester og ekteskap mellom homofile

MÅTTE forstås ut fra TO ulike teologiske linjer.

Bare noen få år senere :

GT gjelder ikke lengre ! Ute på dato, i følge Byfuguien.

At i motsetning til Koranen VAR at i Bibelen skiller man mellom kultur og dogmer,

Koranen gjodre man det ikke.

Dvs: kvinnelige prester fulgte kultur/tradisjon-linjen.

Familiestruturen (les : det tradisjonelle ekteskapet) fulgte langs et skaperperspektiv og

dermed biologiske betingelser for familiedannelse knyttet til eksistensielle

størrelser som grunnleggende identitet og genetikk. ( Mennekser med for mange like gener

øker faren for ulike fysiske og psykiske misdannelser) - orden.

Med dette forstår jeg ordningen som pragmatisk, og ikke menneskefientlig.

Monica

Gå til innlegget

???

Eller andre former for samliv som bla bryter med den tradisjonelle forståelse av/og våre biologiske forutsettninger

for familiedannelse ?

For meg veier hensynet til barna, noe jeg også tror er noe av meningen, ikke de voksnes behov for å

legitimere sine behov - tyngst.

Monica

Gå til innlegget

VI TRENGER IKKE KIRKEN LENGER !

Publisert over 7 år siden

Ikke på noe punkt skiller kirken seg fra det sekulære samfunnet ! Kirken evner ikke å stå oppreist for teologi ( les GT/NT) - Byfuglien : "Det er stor forskjell på GT og NT, og det åpner for nye tolkninger."

Dette er helt nytt for meg !?

Så lenge jeg studerte teologi var nettopp relasjonen mellom alle Biblelens bøker nettopp

sentralt - på ALLE måter.

Nettopp at Jesus/Kristus er Gud og treeninghetslren, samt opptandelsen som bare kan være

mulig på denne måten - og at NT oppfyller GT.

Og at Jesus selv sier at han IKKE opphever Loven (Moses), men oppfyller den.

At ordet kjrlighet i dag brukes vilkårlig, mens det er flere ulike betydninger som ikke

gir de samme konsekvensene. (se hebraisk)

De fleste som ønsker å sekularisere kirken - har ikke/mangler grunnleggende

teologisk kunnskap.

Kirken er mot abort, men hjelper ikke enslige mødre !!!

Men i Fagerborg menighet har de - babysang...! Iiik !

Monica

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere