Monica Farinetti

Alder: -37
  RSS

Om Monica

Beskriv deg selv her

Følgere

KARIKATURER SOM RELIGIONSKRITIKK !

Publisert over 6 år siden

Innledningsvis går min dypeste medfølelse i dag til ofrene og deres pårørende i Paris. Mitt anliggende er ellers rettet mot OM den intelektuelle hvite middleklasse i land som har ytringsfriehet som en selvfølge...

retter sin kristske penn mot mennesker i land som hverken har ytringfrihet, begrenset utdanning eller bare koranskoler. og uten

akademisk/frihet øvelse i å kunne stå imot, og imøtekomme den vestlige verdens kunnskaps-

flom og sekulære retorikk. Som jo er bakgrunnen for karikaturene.

Mennsker,som for hvem det religøse grunnlaget er deres livsretning og overordnede

verdensforståelse, OG representerer deres åndelige trygghet og identitet som er nærmere kyttet til religiøse forestillinger enn mange av oss, og som vi undervurder betydningen av.

Ytringsfriheten MÅ etter min menig ta visse hensyn, UTEN at den skal begrenses.

Religionskritkk kan og bør derfor også kunne skje ved dialog. Og å møte hverandre på like premisser er langt mer konstruktivt.

Mord på utøvere av ytringsfriheten kan aldri aksepteres, uansett !

Og skal straffeforføles og dømmes.

Monica

Gå til innlegget

Jeg GRÅTER av Krf nå !

Publisert over 6 år siden

Igjen skal det kristne partiet Krf stå på DYREMISHANDLERNES side !

Nå er 75% av NORGES BEFOLKNING rettet seg MOT å sperre ville dyr inne i små bur !

Veterinærforening har enstemmig fordømt innesperring av AKTIVE råvdyr i små bur !!!

HVA ER DET HARHEIDE og Co IKKE FORSTÅR !!!

Monica

Gå til innlegget

Siv`s fatale mangel på EMPATI !

Publisert nesten 7 år siden

28.000 i året kan hun ta fra barn som har uføretrygdede foreldre ! UFØRETRYGD - en ytelse man får om man faktisk av ulike årsaker IKKE KAN ARBEIDE ! ER DET MULIG !

Hva svarer Siv når spørsmålet stilles ?

"Godagman økseskaft  - det skal være mer lønnsomt å arbeide enn å jobbe, og det må folk forstå !"

Ja ! Men dette er jo mennesket som jo IKKE kan jobbe !!!!

Styrk heller Nav da ! Slik at arbeidsmarkedet kan tilrettelegge for dem med diverse hindringer.

OG - Arbeidsmarkedet er, og krevere mer og mer av mennesker, noe som igjen SKAPER flere

uføre !

Ønsker meg av hele hjertet en ny regjering - og det raskt !

Siv er ikke selv uføretrygdet, med barn - da hadde hun aldri vist så lite empatiske sider av seg selv !

Monica

Gå til innlegget

JA, JA DET VAR DEN KIRKEN !

Publisert rundt 7 år siden

Kirkebenkene tømmes, færre døpes eller konfirmeres ! Man kan nå ta teologi, og bli prest i Dnk med et brevkurs i 1 årstid, dersom du har et eller annet hovedfag i et helt annet fag !

Den norske folkekirken - hva for noe ?

Med Stålsett  og Stålsett i spissen.

Forkningen som kan tukle med genetikken, på bekostning av identitet.

Noe som åpner for alle slags foreldreskap.

Genetisk likhet har betydning for identitet.

Folk skal styre kirken, slik at det igjen blir FORNUFTEN/LOGOS som hos de gamle grekerne

(se NT Paulus) skal styre "rett og galt", noe som igjen vil føre makten tilbake til dem med

som er i stand og har evner/posisjon/ressurser til å skaffe seg mest inflytelse i

i et samfunnet, og som er igjen er konjekturavhengig !

Den sterkestes rett !!!

Jeg vil hvede det er vranglære !

Monica

Gå til innlegget

Forholdet mellom menneskerettigheter og religion, følger langs to ulike spor. Det ene sporet handler om legalisering, det andre om legitimiering. Når disse begrepene blandes, går det på bekostning av begge, og viktige dimensjoner forsvinner.

Kampen for menneskerettigheter, sett i et globalt perspektiv er et anliggende som berører

retten til frihet fra overgrep og sosial nød, og utgjevning av sosiale goder.

Vi hadde revolusjoner, og streiker som endret sosiale forhold til det beste/bedre for flere og

flere nasjoner. Ideen om demokratiet har endret sivilisasjonene og vitenskapelige metoder

har gitt oss innsikt som har endret synet både på kulturer, og på menneskets natur.

Vi etterstreber stadig et bedre samfunn - for stadig flere. Denne kunnskapen har ført til at vi

stadig utvider forståelsen av hva vi anser for å som legalt. Denne prosessen anser jeg for

å være vellykket gitt premissene ovenfor. Her har såvel filosofiske som religiøse bidrag

vært av avgjørende betydning.

Når det kommer til religion følger denne et annet spor, og andre premisser. Som selvsagt

ikke er uavhengig av ovvennevnte. Men alikevel bygger på en forståelse av en forståelse

av sammenhenger som er bestandige. Dette må nødvendigvis innebære at det realpolitiske

tolkes ut fra noen premisser som bla biologiske forutsettninger forstått som Guds orden, og

diskuterer hvilke implikasjoner det medfører å gå på tvers av disse. Hvilket i neste omgang

handler om legitimering av eksistensielle og praktiske ordninger. Feks hvilken hensyns-

tagen som skal være avgjørende og ha størts betydning.

Derfor blir debatten om det er de homofile som stadig vinner inflydelse i forhold til kirke,

feks i forhold til vigsel og velisignesle i kirken og vs Krf, to debatter som blandes sammen.

Hva som skal anerkjennes som legalt - bygget på forhold som ikke kan anses å være

kriminelt (slik det en gang var), og hva som er legitimt - noe man kan anerkjenne som

likeverdige størrelser.

Dvs selv om noe erkjennes som legalt, behøver det nødvendigvis være legitimt i enhver

kontekst.

Monica

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere