Monica Farinetti

Alder: -37
  RSS

Om Monica

Beskriv deg selv her

Følgere

Uten visjoner, målsettinger og nytenkning blir det et sted mellom vanskelig og umulig å få utvikling og rekrutering . Slik fungerer politikken, arbeidslivet og alle virksomheter. Disse visjonene må uttrykkes og tydeliggjøres slik at alle kan være med

Foprskning viser at mennesker som ikke føler eierskap og ansvar

heller ikke bidrar i gruppesammenhenger. Videre viser forkningen til at dersom ingen legger

merke til hva som skjer i gruppene skaper dette såkalt "sosial loafers", en type

gratispassasjerer. Presten er lederne i kirken, gitt sin utdanning, formelt sett.

Jeg utfordrer herved prestene til å tydeliggjøre sin visjon av sin menighet.

Er en menighet et sted for gudstjenete, dåp , konserter og vigsler ?

Eller hva skal den være ? Hva er en menighet ? Hva er hele meningen ?

Kan man forvente å finne aktive miljøer, eller er det en tilfeldighet ?

Skal det være vanlig at det er bibelgrupper, eller er dette også overlatt til

tilfeldighetene ? Altfor mye virker tilfeldig, og folk virrer mye rundt er min erfaring.

Alle medlemmene har resursser, vi må få dem fram ! Hva med omproritering av

stillingsinstruksen til prestene  og andre ansatte ? Hva er viktigste prioriteringer ?

Gus sa :"Bli lys !". Og det ble lys. Vi må si : "Vi vil styrke kirken , aktivisere oss for å få med flere ".

Ordet skaper !

Så vet jeg det, og kan forholde meg til hvilket kirkesamfunn som passer for meg !

Monica

Gå til innlegget

Kvakksalverloven og englefjær

Publisert rundt 9 år siden

Det var en gang i tiden at omreisende solgte "vann" som kunne kurere all slags plager. De ble etterhvert avslørt som lurendreiere, og vannet avslørt som vann fra kilden. De var drevet av profitt.

Det er bemerkelsesverdig at Märtha Louise slipper unna med sin

påstand om at hun og hele hennes Engleskole-deltakere var dekket av englefjær

i forbindelse med en samling !

Hvorfor tok hun ikke vare på fjærene slik at vi alle kunne se dem !?

Det ville jo vært mer en en verdenssensajon ! Hun kunne bevise sine

forestillinger. Og gi sine tilhengere forsikringer om at de ikke ble lurt. En biolog tilbød deg å

analysere fjærene, men ML responderte ikke på dette.

Jeg mener dette er så drøyt. Det er så etisk forkastelig, skulle vært anmeldt !

Hun tjener millioner på dette lureriet.

Monica

 

Gå til innlegget

KIRKEN STAGNERER, MENIGHETENE MISTER OPPSLUTTNING OG INGEN INTERESSANTE MILJØER OPPSTÅR I MENIGHETENE!

Det er et stort problem, slik jeg ser det, at alle og enhver kan sitte i alle salgs

verv i Den norske kirke ( hvis den fortsatt heter det?) !

det burde være et minstekrav at når man ønsker å utgjøre "grunnen" i en menighet

at man er såpass faglig interessert at man tar et grunnfag el i teologi !

At det er en åpen og inkluderende folkekirke skal ikke gå på bekostning av

en viss faglighet ! Feks søndagsskoler ol

For å konvertere til Den katolske kirke krever en at man deltar på kurs, slik at

man er innenforstått med en del grunnleggende prinsipper, det burde kirken kunne gjør

i sin nye fase !

Monica

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere