Monica Farinetti

Alder: -37
  RSS

Om Monica

Beskriv deg selv her

Følgere

IBSEN og sviket mot BARNA

Publisert rundt 9 år siden

Lille Eyolf. Til barnas forsvar.

Ibsens drama om lille Eyolf, beskriver hvordan de voksnes egenbehov

fortrenger barnets behov. Lille Eyolf "faller ned fra stellebordet og blir livsvarig

krøpling"( les varige men), fordi moren mister oppmerksomhet i kampen om farens gunst.

Eyolf drages mot Rottejomfruen/skjebnen (han drukner) som et resultat av

mangel på retning/mangel på verdier( ?) i livet.

Et sterkt darma som tåler tidens tann ! Aktuelt også i dag...

 

Monica

 

Gå til innlegget

UVERDIG; ESKIL PEDERSEN !

Publisert rundt 9 år siden

Å kjenne sin rolle, eller miste sin autoritet. "JEG HATER HAN!" Forståelig nok, men...

At Eskli Pedersen mfl har hatfølelser  for terroristen er legitimt.

Men synes ikke det er en leder og en som ønsker å være forbilde er verdig med uttalelser

som dette.

Menneskesinnet er kompleks. Hver dag i verden skjer det overgrep, krigsforbrytelser av

verste slag verden over. Dette må vi kjempe mot, med alle midler tilgjengelig.

Overgrep overfor andre er, som oftes utført av mennesker som selv har vært

utsatt for overgrep eller ikke har fått kjærlighet far andre, eller patologi. Selvsagt må

slike mennesker straffes og behandles, det er ikke det det handler om.

Som en leder av en stor organisasjon må han takle å holde to tanker i hodet på en gang.

Han burde ikke latt en slik uttalelsen stå på førtesiden av avisen !

Noe helt annet er når andre berørte gjør det.

Dette er for taboloid på en umoden måte !

Monica

 

Gå til innlegget

DIAGOSTIKK OG ØYNENE SOM SER !

Publisert rundt 9 år siden

De siste dagers overføringer av innsyn i sakkyndigrapporter er viktig ! Mange blir feildiagnostisert, og nå får vi se hvorfor og hvordan det kan skje ! Dette kan gi håp til noen om å ikke godtta automatisk alt "ekspertene" sier !

Tv Norge sendte for ca et år siden en serie om mennesker med  pyskiatriske dignoser.

Poenget med denne serien var å sette søkelyset på hvor lett/vanskelig det kan være

å stole på observasjoner. Et ekspertpanet på 5 psykiatere og psykologispesialister skulle gjennom å monitortere og

etterhvert identisisere hvem som hadde den tyngste diagnosen osv. Gruppen

oppholdt seg sammen over tid på et gitt sted.

Resultatet var at den personen som hadde tyngst diagnose ble ansett av ekspertpanelt

ansett å være den friskeste i gruppen ! Dette kan skje bla fordi de fleste av oss er nokså

likt sammensatt på veldig mange måter, men noen har mere av noe enn andre.

I et annet dokumentert forsøk gikk psykologistudenter inn på en lukket avdelig og

"blandet" seg med pasientene, og endte opp med diverse diagnoser.

Den første sakkyndige ser ut for med som å tolke altfor bokstavelig uten rom for

"talemåter" og dermed mister opptil flere dimensjoner i det språklige univers.Dette er

god folkeopplysning !!!

Dette var vel noe dommeren og aktoratet, og de fleste er uenig med dem enige i.

Tror en person at han er en FUGL når han sier han er "glad som LERKE" ! ; )

Ellers håper vi selvsagt på at resultatet av dommen skal gjøre at de som ble rammet

kan legge tragedien bak seg, og føle at rettferdigheten har seiret. Og skulle siste rapport

bli stående slipper vi å få saken opp år om annet, med den belastningen det medfører.

Monica

 

 

 

 

Gå til innlegget

KRF UNDER SPERREGRENSEN

Publisert rundt 9 år siden

Krf ønsker å framstå som "Familiepartiet" foran andre. Må de etterhvert realitetsorientere seg ? I de store byene bor nå opp mot 50 % av innbyggere alene. Halvparten av alle ekteskap ender i skilsmisser og barn med aleneforeldre.

Spørsmålet er om Krf, dersom alle disse kategoriene som faller utenfor kategorien ikke

føler seg "bra nok "for partiet, og om de videre klarer å kommunisere dette ?

Et annet spørsmål handler om merkelappen "konservativ". Min mening er at Krf må

kunne beholde sine grunnideer og samtidig alliere seg med politikk som har den beste

og mest rettferdige økonomiske fordeligsnøkkelen. Dette er en forutsettning for å kunne

ha kristen legitimitet. Krf må bli flinkere til å kommunisere ut sine verdier OG samtidig ikke

virke reaksjonære og snevre , feks som i spørsmålet om kontantastøtte. Det er et

ubestridt faktum at innvandrerbarn og kvinner kommer dårligere ut av dette enn menn.

Og da kan ikk svaret være "valgfrihet", uansett hva spørmålet er !

Jeg ser for meg et langt større Krf som har en strategi som matcher dagens utfordringer

med mere strategiske  evner og linjer som står støtt på sin grunnvol

Monica

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

HØYRES USOSIALE KUTT !

Publisert rundt 9 år siden

Vi har bygget en velferdsstat. Vi betaler høye skatter og avgifter, for å kunne trygge vår tilværelse.

Høyre sier at de vil kutte i sykelønnsordningen.

Slik at dersom man blir syk vil man risikere å få et kutt i lønn på 30%, første året man er

syk. Tenk da at en barnefamilie med huslån, studielån, barnehageutgifter og annet

skal de måtte selge hus, eller gå konkurs dersom er i husholningen skulle få en

sykdom ? Det kan dreie seg om en operasjon, eller annet.

Når en lege har sykmeldt en person er personen uten arbeidsevne, og det kan skje.

Vi må også ta høyde for at det er køer for flere typer behandliger.

Dersom det går over et år, kan det kanskje være andre tiltak som passer.

Advarer mot et parti som har en så menneskefientlig politikk !

Monica

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere