Lars Høksnes

Alder: 36
  RSS

Om Lars

Følgere

Helsides annonse for obskur sekt i VL

Publisert over 11 år siden

Min hensikt er ikke å gi utrykk for noen stor indignasjon over hvem Vårt Land lar annonsere.John the Baptist was sent to fore-run the first coming of Jesus Christ, so your message will fore-run His second coming."

Derimot har jeg alltid vært fascinert av sekter, og tenkte jeg kunne skrive noen ord om hvem som har kjøpt en helsides annonse i Vårt Land for sitt sommerstevne på Gulsrud Leirsted.

Kort fortalt dreier dette seg om en sekt som ser på seg selv som de eneste sanne troende, og regner sin grunnlegger for å være en ufeilbarlig profet. De ser på Branham som endetidens profet som skulle rydde veien for Jesu andre komme, og tror Eva hadde sex med slangen.

Så begynner den lange versjonen:

Hvem var Branham?

(i stor grad parafrasert fra http://en.wikipedia.org/wiki/William_Branham )

William Marrion Branham (April 6, 1909 – Desember 24, 1965)

Branham best kjent for å være den fremste eksponenten for hva som er kjent som "the post WW2 healing movement" sammen med andre legender i det karismatiske miljøet som A.A. Allen, Jack Coe, Oral Roberts etc.

Branham hevdet å allerede i tidlig alder å oppleve spektakulære syner og åpenbaringer både før, og etter at han konverterte til kristendom i en alder av 22.

Hans pastorkarriere begynte han i en baptistkirke, men ble etterhvert uenig med hovedpastoren og startet for seg selv det som etterhvet ble menigheten Branham Tabernacle.

Profet, og helbredelsesevangelist

Hans kjennemerke ble raskt store helbredelseskampanjer, og en rekke syner og (engle)åpenbarlinger førte til at han anså seg kalt til å være profet, og en verdensevangelist i helbredelsens tjeneste.

I begynnelsen av hans profet, og helbredelsestjeneste opererte han nesten utelukkende blant såkalte "oneness pentecostals" som fornekter treenigheten og mener Jesus er Guds ene, og sanne navn. Derfor gjendøper de også alle som er døpt med et treenig dåpsformular, eller som ikke er døpt eksplisitt "i jesu navn".

Les gjerne Wikipedias artikkel om Oneness pentecostalism, eller Geir Lies glimrende artikkel om ikke-trinitarianske pinseretninger utgitt på Refleks Publishing om du ønsker en dypere utredning.

Branham selv var også både i starten, og slutten av sin tjeneste en eksponent for nettopp dette synet selv om han utviklet sin egen, mer modalistiske variant.

Han var naturligvis den mest sentrale figuren i kretsen rundt Gordon Lindsdays tidsskrift "The Voice of Healing" som nok vil ringe en bjelle blant de som kjenner litt til historien til den karismatiske bevegelsen i USA. Artikler fra Voice of Healing ble også ofte sitert i det Norske tidsskriftet "hjemmets venn" som sikkert også vil være kjent for en del.

Voice of healing ble opprinnelig nettopp etablert for å raportere fra Branhams tjenste, og å utgi Branhams undervisning.

Gjennom Voice of Healing, og Gordon Lindsdays innsats klarte Branham etterhvert å bli omfavnet blant de mer strømlinjeformede pinsekarismatiske bevegelsene som F. eks den norske pinsebevegelsens søsterbevegelse, Assemblies of God.

Branham ble etterhvert den største eksponenten for helbredelsesbevegelsen i etterkant av av andre verdenskrig.

Endetidens budskap

Etterhvert begynte hans teologi å bli stadig mer outrert ettersom han fikk nye syner og åpenbaringer.

Han, og miljøet rundt han begynte å anse Branham som en oppfyllelse av Jesu ord om om at i de siste tider vil det komme en i elias ånd som skulle sette alt i rett stand.

"beviset" for dette var en hendelse hvor det oppsto et stort lys over Branham, og en klar hørbar stemme skal ha sagt ""As

Branham var nå blant sine tilhengere blitt Guds profet til å forkynne endetidens budskap, og rydde vei for Jesu andre komme.

En rekke rare åpenbaringer og doktriner fulgte som en del av dette endetidens budskap, som frem til Branham hadde vært skjult.

Slangen hadde sex med Eva

Best kjent, og mest outrert er nok hans egne versjon av den dobble predestinasjonslæren (at noen er forutbestemt til å gå til helvete, andre til himmelen).

Denne læren er kjent som "the serpent seed"/"djevelens sæd" som kort fortalt går ut på at Eva hadde sex med slangen/djevelen.

Resultatet var ifølge Branham at Kain ble født som en start på en ond slekt forutbestemt til helvete som lever videre den dag i dag.

På samme måte mente Branham at enkelte var forutbestemt til himmelen.

Skjøgekirken

Han fikk også en åpenbaring om at alle registerte trossamfunn var en del av skjøgekirken i åpenbaringboken, og at hans etterfølgere måtte gå ut av disse menighetene, og etablere egne uregisterte menigheter til å spre "endetidens budskap" åpenbart gjennom Branham.

Mest skattet blant hans etterfølgere er hans undervisning om de 7 segl, og de 7 tidsaldre.

Branhams død

Branham døde 18 Desember 1965 etter en bilulykke. Dette ble en stor skuffelse for hans etterfølgere som var overbevist om at han som Guds profet ikke kunne dø, og skulle leve for å bane veien for Jesu andre komme.

Hans tilhengere var så overbevist om at Gud skulle vekke han opp fra de døde at det ikke skjedde noen begravelse før 4 måneder etter hans død.

Branham er død. Lenge leve Branham!

Etter dette splittet sakte, men sikkert hans bevegelse seg i en rekke fraksjoner.

Disse fulgte forskjellige profeter og ledere, forskjellige tolkninger av Branhams lære, og forskjellige syn på hvem Branham var inkludert mange som ble overbevist om at Branham var Jesus Kristus selv. (noe også enkelte Branham-menigheter i Norge tror.)

Det Norske Branham-miljøet

I Norge er Branham nok mest kjent for møteserien han holdt i pinsemenigheten Filadelfia Oslo. Helsedirektør Karl Evang sørget for et forbud mot håndspåleggelse med begrunnelse i kvakksalverloven.

Det Norske miljøet er preget hovedsaklig av tre grupper. Hjemvendte Norsk-Amerikanere, innvandrere og de som deltok på møteserien i Oslo, og/eller mottok nyhetsbrev og annet materiale fra Branhams tjeneste i mens han levde. (og naturligvis deres etterkommere.)

Disse er videre splittet opp i en rekke grupperinger som delvis er uenige i forskjellige detaljer rundt Branhams lære, hvem han egentlig var og hvilken leder/bevegelse som er Branhams sanne etterfølgere.

Ytre sett er de lett gjenkjennelige ettersom at kvinnene går med skjørt, og har et forbud mot å klippe håret.

Branham-vennene bak annonsen

Gruppen bak den aktuelle annonsen ser ut til å følge retningen som fulgte Branhams etterkommere. De står for hele Branhams endetidsbudskap, og anser han som Guds profet i Elias ånd, men tror nok ikke han var Jesus selv.

Mer om hva de tror kan leses her:

http://vekkelsen.no/lang/no/william-marrion-branham/

Etterord

(litt vel fancy å kalle det etterord, men det betyr at du ikke trenger å lese det) 

For de som ønsker en dypere innføring i de Norske Branham-miljøene anbefalles Geir Lies glimrende artikkel publisert gjennom nylig nedlagte Refleks Publishing. Jeg har nok også stjålet en del bevisst, og ubevisst fra Geir Lies artikkel i denne bloggposten selv om det er et par år siden jeg leste den.

Jeg åpnet med at dette ikke er ment som en kritikk av Vårt Land. Alikevel hadde et svar på hva Vårt Lands policy på hvilke grupper man lar annonsere er vært interessant.

Jeg håper også en representant for denne Branham gruppen vil gi et tilsvar ettersom at det jeg har skrevet er relativt overfladisk. sDet er skriblet ned sent på natten uten at jeg har prioritert å bruke tid på å gå i dybden siden det ville tatt veldig mye tid, og det finnes allerede glimrende Norske, og engelske artikler som allerede gjør det bedre enn jeg ville gjort.

Gå til innlegget

The secret - verdensvid bestelger

Publisert rundt 12 år siden

The secret.

Har du hørt om ”The Secret”?

Om du selv ikke har hørt om ”the secret” har helt sikkert barna, eller ektefellen din gjort det.

Omtalen fra Damm forlag lyder som følgende:

”Hemmeligheten har reist gjennom århundrer, den har vært begjært, skjult, forsvunnet, stjålet og kjøpt for enorme summer. Hemmeligheten har vært kjent og anvendt av noen av verdens største personligheter som Platon, Galilei, Beethoven, Edison, Einstein foruten andre oppfinnere, teologer, vitenskapsmenn og tenkere. Nå er Hemmeligheten tilgjengelig for alle, og Hemmeligheten vil forandre livet til alle som tar den i bruk.

Når du tilegner deg Hemmeligheten, vil du erfare at du kan få, være eller gjøre alt det du ønsker. Når du lever i tråd med Hemmeligheten, vil du oppleve hvem du virkelig er og hvilken storhet du rommer. Hemmeligheten kan du anvende på alle livets områder, som for eksempel kjærlighet, økonomi, helse og karriere.”


Det er også laget en film med et stort budsjett basert på denne boken:Så ok… Nok en nyreligiøs bok. De har kommet før, og vil fortsette å komme. So what!


Det spesielle er at ”The Secret” har fått et unikt gjennombrudd.

Boken har solgt over 6 millioner eksemplarer, filmen har blitt sett av utallige millioner, og konseptet har blitt kraftig markedsført av blant annet Oprah Winfrey som gjentatte ganger har brukt hele programmet sitt kun på å markedsføre ”the secret”.


Oprah Talks About The Secret - Watch the top videos of the week here

Den toppet verdens toppselgerlister i rekordlang tid, og var blant annet også på de norske bestselgerlistene.

Selve ”hemmeligheten” er hva som kalles ”the law of attraction”, eller tiltrekningsloven som fremstilles som en vitenskapelig akseptert teori selv om det er alt annet enn vitenskap.

(les mer om ”the law of attraction her: http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Attraction )


I seg selv er det derimot intet nytt under solen. The law of Attraction er med små variasjoner samme budskap som forkynt av bla. Christian Science, new thought, og tradisjonelt i trosbevegelsen.

Budskapet er at vi befinner oss i en dualistisk, metafysisk verden hvor vi har den tilsynelatende virkeligheten som er hva vi kan sanse, og den virkelige virkeligheten som legger premissene for den fysiske virkeligheten.

Et syn som er gresk, og totalt mangler røtter i hebraisk tankegang, og teologi.

Tiltrekningsloven går ut på at alt i universet henger sammen, og siden likheter tiltrekker hverandre så tiltrekkes man av det man fokuserer på.

Mao. Er du fattig er det fordi du fokuserer på at du er fattig. Er du syk er det fordi du fokuserer på at du er syk.

Alt dette kan forandres ved å bekjenne positivt at du er rik, tro at du er rik og fokusere på å bli rik.

Eller som David Yongi Cho sier det i ”den fjerde dimensjonen”. Det du bekjenner i det åndelige manifesterer seg i det fysiske.

At likheten er slående kan man se ved å oppsøk The Secret sin offiselle nettsides oppsumering av de grunnleggende prinsippene om hvordan man praktisk benytter ”the secret”:

http://thesecret.tv/top-secret-summary-of-teachings.html

Eller så har du jo denne urkomiske The Secret: Money Visualization tool:
Ikke bare er dette ulogisk, og krever en meget lav IQ å kjøpe. Det er også direkte kvalmende i en verden hvor tusenvis av barn dør hver dag å fremme løgnen om at de bare fokuserte galt.

Det er forkastelig, og kvalmende å si til voldtatte kvinner at de fokuserte galt.

Det er forkastelig å si til barn som blir misbrukt at om de bare hadde fokusert annerledes så...

Og dette er den naturlige, uomgåelige konsekvensen av "the secret".

På sitt verste gir det både mennesker angst fordi de alltid er redde for å "visualisere galt", og får mennesker som er utsatt for overgrep o.l. til å tro at skylden utelukkende ligger i galt fokusering.

Dette er bullshit. Det er en ondskapsfull svindel der mennesker prøver å tjene seg rike på andres lidelse og ulykkelighet.

Jeg har heller aldri sett noe så vestlig, kapitalistisk møl før hvor fokuset (spessielt i denne filmen) er materiaistiske verdier som er totalt unødvendige. Bare en pervers fråtsing i en verden fylt av nød, og elendighet. NB: Dette skrev jeg for en god stund siden, og det er mulig salgstall o.l. har endret seg noe.
Gå til innlegget

Stadig møter jeg på mennesker med en brann i sitt hjerte om en menighet som kombinerer fornuft, karismatikk, teologisk bevissthet, og et radikalt kristenliv.

en menighet hvor man kan sette rasjonelt, og kritisk søkelys på de fenomener, og ytringer vi møter, og samtidig er (vid)åpen for troens åndelige dimensjon. Gjerne i form av manifestasjoner, ekstase og inderlighet.

Min store frustrasjon er at til tross for at et stort antall mennesker faller mellom disse stolene, har jeg aldri sett, eller hørt om en menighet hvor dette har latt seg gjennomføre.

enkelte som har forsøkt konkluderer rett og slett med at moderne, protestantisk karismatikk og fornuft ikke lar seg kombinere. (og velger å gi slipp på enten fornuften, eller karismatikken)

Mitt spørsmål er altså om min drøm om en karismatisk menighet for mennesker med et akademisk, og demokratisk sinnelag lar seg gjennomføre?

Er det mulig å være ærlig om seg selv, livet, kunnskapen og troen uten å måtte ta avstand fra karismatisk kristendom?

Er det mulig å få del i troens åndelige dimensjon uten å gi slipp på "menneskelig fornuft", og rasjonalitet?

NB:

Jeg skrev et langt bedre innlegg som desverre forsvant når jeg møtte en blant skjerm istedenfor å få innlegget publisert. Arrgh :-)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere