Lars-Toralf Utnes Storstrand

Alder: 57
  RSS

Om Lars-Toralf Utnes

Familiefar. Politisk aktiv liberalist. Bachelor i Kultur og Samfunnsvitskap (Engelsk og Historie) ved UIB. Overtydd um at kapitalisme og fri marknad er naudsynt for vekst og utvikling. Absolutt protestant Filosofisk og profetisk medviten Fri-Tenkjar (kfr. Joh 8:36). Lukkeleg gift med Darya, og far til to, stykfar til ein. Hebraisk namn: אליעזר גדול-חוף

Følgere

I aller høyeste grad antisemitt, Andresen!

Publisert nesten 11 år siden

Trond Andresen fra Trondheim forsøker på usaklig viså forsvare seg mot en anklage rettet mot ham av Alan Dershowitz i Aftenposten for noen dager siden. Han skriver at han har blitt feilsitert og forsøker å argumentere mot å kalles antisemitt.

Trond Andresen fra Trondheim forsøker på usaklig viså forsvare seg mot en anklage rettet mot ham av Alan Dershowitz i Aftenposten for noen dager siden. Han skriver at han har blitt feilsitert og forsøker å argumentere mot å kalles antisemitt.

Han sier blant annet «... jeg har ingen rasistiske holdninger til jøder, og vil ha meg frabedt en slik merkelapp». Allerede der avslører han seg selv. For antisemittisme er ikke først og fremst et spørsmål om rase, noe han også vet, eller i det minste burde vite. Men han faller for å bruke argumenter som hadde vært Josef Göbbels verdige, fordi de vrir saken om til å handle om noe helt annet enn realitetene.

For å forsøke å «bevise» sitt ståsted, bruker han «muslimene» som statistisk prøveblokk. Han trekker helt riktig fram at det «i årevis har det vært akseptert med offentlig og vedvarende kritikk av ikke bare islamsk terrorisme, men også av det store (og fredelige) flertall av muslimer – for [islams] holdninger til kvinner, homofile, religionsfrihet og mer.» For det utrenede øye kan nok dette se ut som gulltråd, men når man gransker strukturen ser man fort at det ikke er annet enn halm. For det første fins det ikke noe reellt fredelig flertall av muslimer. Majoriteten av muslimer er analfabeter som blir brukt som rambukk av den vesle eliten av det muslimske hiearki, samme hvilken sekt de ikler seg. Ei heller fins det noe reellt hat mot homoseksuelle innen islam, som også Unni Wikan skriver om (http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1591540.ece), som det heller ikke var det i nazismen (http://www.thepinkswastika.com/), som samarbeidet nært med islam under store deler av annen verdenskrig.

Det virkelige problemet ligger i Andresens bruk av ordet «stammementalitet» der han indirekte maler jødene som et folk som sier at de er mer verdt enn andre folk. Nå fins det sikkert noen jøder som har den meningen, uten at vi skal gå nærmere inn på det her; men da må en ta disse som enkeltmennesker, akkurat som en gjør det med tilsvarende nordmenn, briter, amerikanere, etc, ikke det jødiske folk som sådan. På samme måte kan man heller ikke bedømme hele det norske folk for de forbrytelser som NS gjorde, og som Arbeiderpartiet gjør mot det norske folk. 

Det er nettopp det som gjør herr Andresen til antisemitt. Han dømmer det jødiske folk, uten sakssvarende grunn. Han er simpelthen ikke ærlig.

Samtidig glemmer han (eller kanskje utelater han det bevisst) at det samlede antall jøder i verden utgjør mindre enn en halv prosent av verdens befolkning, mens antallet muslimer utgjør nesten 20 prosent.

Når det er sagt bygger som kjent islam nettopp på den grunnvoll, at «Allah er større» [NB! Ordet Allah kan ikke oversettes «Gud», bare i bestemt form «guden»], og da menes det i absolutt forstand større enn alt han kan måles mot, og en naturlig følge av det er at de som tilhører ham, faktisk begrunnet i dette maksimet, og sin religion, både kan se på seg selv som mer verdt og større og viktigere enn alle andre folk på jord. Det er nettopp det som ligger til grunn for den muslimske holdningen til dhimmier (det er meg og deg) og Dar al-harb/Krigens hus (alle land som ikke underkaster seg islam).
Jo, mister Andresen. Du er i aller høyeste grad antisemitt, og det som er ditt problem er at du vet at det er sant, og det stikker deg i hjertet, fordi du forstår at folk flest skjønner det, og det liker du ikke.


Gå til innlegget

Frihet! Likhet og Brorskap

Publisert over 11 år siden

Disse gamle, velbrukte ordene med røtter tilbake endog før den franske revolusjon er velbrukte og velkjente. Derfor er det nesten skremmende å se at det (nå) sosialistiske partiet KrF og det alltid sosialistiske partiet Venstre benytter seg av disse slagordene.

For det er (i det moderne KrF) knapt noen som kjenner til bakgrunnen for ordene, og i Venstre garantert ingen som ønsker det.

For opprinnelsen ligger hos de franske Huguenottene - de franske kristne - som ble slaktet ned i tusenvis av romerske katolikker på direkte ordre fra paven under Bartolomeusnatten i 1572. Det var disse som formet begrepet som var fremmed i Europa bare tiår tidligere:

Frihet i sjelen! Likhet for Gud! og Brorskap mellom Mennesker.

Men når katolikker (spesielt jesuitter) fikk arbeidet litt med slagordet ble det forvrengt til det vi ser i dag.

Det er lett å rope "Frihet!" Men vi må også spørre: Hvilken frihet?

Det er lettere å rope "Likhet!" Men vi må kreve likhet på riktig grunnlag også.

Det er veldig lett å snakke om "Brorskap" (og endatil "Enhet") - men det betyr ikke at følgene er ekte enhet og reellt brorskap.

Gå til innlegget

Treholt: Et sidespor

Publisert over 11 år siden

Som freelancejournalist sitter jeg igjen med ett setnralt spørsmål når det gjelder oppstyret rundt Arne Treholt (mange mindre spørsmål også, men ett veldig sentralt).

HVORFOR er det ingen som stiller spørsmål ved Arbeiderpartiets rolle i denne saken?

Da Lund-kommisjonen i sin tid begynte sitt "opprydningsarbeid" ble det relativt tidlig klart at det var en massiv samrøre mellom overvåkingspolitiet og sentrale enheter innen Arbeiderpartiet. Det skal jeg ikke komme nærmere inn på her, men forutsatt at det virkelig var en så massiv samrøre som en kan sitte med inntrykk av når en leser artikler og litteratur og hører kommentarer om saken, hvem er det da som ikke ser muligheten for at Treholt i en årrekke fungerte som uoffisiell-offentlig kurer for Arbeiderpartiets sentrale ledelse - og deres meningsfeller i Moskva?

Og som en følge av det: Hvis dette skulle vise seg å stemme, hvorfor er det da ingen som stiller spørsmål ved om Arne Treholt kan ha blitt gjort til syndebukk for å redde Arbeiderpartiet fra ruin?

Gå til innlegget

Til alle tilhengere av Obama: Gi meg en H!

Publisert over 11 år siden

Denne artikkelen du nå kommer til å lese blir nektet publisert i USA. Ingen, overhodet vil røre ved den, punktum. Den har derfor blitt publisert i den engelske nettutgaven til russiske Pravda. Dette vil selvsagt, Pravdas rykte fra den kalde krigen, tatt i betraktning føre til at mange nordmenn vil riste på hodet og le... men vent litt. Les hele historien, og gjør om du er kristen, som apostelen Paulus sa: ”Test alle ting – og hold fast på det gode”. Er du ikke kristen, kan du bruke Karl Poppers vitenskapsfilosofi, som i prinsippet konkluderer på samme måte.

Artikkelen er skrevet av Sam Sewell, og jeg har fått hans tillatelse og velsignelse til å oversette den til norsk.

 

1. Å for et flokespinn vi vever, når vi i løgnen prøver leve

Det er ikke vanskelig å forestille seg den voksende angsten som  Obama opplever, dag og ut dag inn. Mye har vært skrevet om  Obamas oppførsel, som får eksperter på mental helse og andre om NPF (Narcisstisk Personlighetforstyrrelse). Personer som lider av slike forstyrrelser blir ofte narcisstiser, løgnere og svindlere.

Denne personlighetsforstyrrelsen har ofte blitt mistolket som ”egenkjærlighet”. En noe mer og bedre forståelse er kjærlighet til sitt eget speilbilde. Barn som blir misbrukt, forlatt og neglisjert kompenserer ofte sine skadde ego ved å skape et idealbilde av seg selv som de elsker og forsvarer med nebb og klør. En person som lider av NPF er helt og fullt i stand til å vrenge ord til ”jeg har intet å skjule, men jeg skjuler det likevel.”  Obama passer meget godt inn i bildet av å ha hatt en slik barndom. Siden jeg allikevel ikke er kvalifisert til å gi en diagnose In Absentia når det gjelder NPF, er det svært mange indikatorer som er til stede.

Hadde det ikke vært for at  Obama var i en stilling som krever offentlig tillit, ville de fleste av oss trolig overse all bruken av løgn og hemmelighet som forekommer. For de av oss som bryr oss om [den amerikanske] konstitusjonen og at loven skal opprettholdes, blir saken entydig i spaltisten Mark S. McGrews artikkel publisert på Pravda On-Line, The Mysterious Shadow: Code Name Obama. De færreste amerikanere ønsker seg en president som er hemmelighetsfull om sin fortid. Dersom en lever ut en løgn for å preservere sitt ego samtidig som en kompenserer og idealiserer sitt eget speilbilde, kommer en til å risikere svært mye for å skjule ting som ellers ville ha vært åpent og kjent.

For en person som lider av NPF-tendenser, kan imidlertid løgnene bli så mange at selv speilbildet sprekker, og da gjør også mennesket bak speilbildet det.

Et nyttig redskap når det gjelder å evaluere ting som ikke er åpenlyse er Occams Barberkniv. Når en rekke konkurrerende hypoteser blir stilt side om side, anbefaler prinsippet å velge den hypotesen som har færreste antagelser og postulerer de færreste forskjellige enheter. Generelt sett er dette den måten Occams Barberkniv blir forstått og brukt. Jeg kondenserer dette til det enkle spørsmålet: Hva er mest sannsynlig? Når det gjelder de samtalene jeg har tatt del om hvilke dokumenter  Obama har forsøkt å skjule, blir det meste av denne artikkelen en undersøkelse om hvilken forklaring som er den mest sannsynlige.

Hva er, for eksempel, mest sannsynlig:

(a)     Obama skjuler dokumenter som ikke skader ham?

(b)    Obama skjuler dokumenter som kan skade ham?

Det vi med sikkerhet vet er at  Obama ikke praktiserer full åpenhet. Advokat i New Jersey, Mario Apuzzo sier: “Det største spørsmålet, og den største prsaken for å stille flere spørsmål, er det faktum at Obama har hyret en rekke advokatfirmaer over hele landet for å bekjempe alle forsøk på å få tak i, blant annet dokumenter om ans fødsel, skolegang, immigrasjon og passopplysninger.”

Det fins så mange potensielle kilder som kan gjøre slutt på  Obamas presidentskap at det er umulig å tie dem alle ihel. Det vil derfor være bare et spørsmål om tid. Spaltisten Devvy Kidd sier: “Svindlerpresident Obama: Seieren blir kortvarig.” La oss først se nærmere på alle advokatene og ekstrapersonellet som er involvert i å dysse ned spørsmålene om fødselsattesten. Er det ikke trolig at én av dem vet hva det er de skjuler? Er det ikke sannsynlig at flere mennesker ved Hawai’is Helsedirektorat vet hva, eller hva som ikke står på den originale fødselsattesten som  Obama nekter å publisere? Visste du at det er lovet en million dollar i belønning for et eksemplar av  Obamas Hawai’iske fødselsattest?

2. Dette er for viktig til å overse:

Hawai’ianske myndigheter har ikke validert  Obamas fødested. Det de har sagt er at de ”har originaldokumentet” i arkivet. De har ikke ytret så mye som en anelse om hvilken informasjon som står i dokumentet, ei heller har de sagt hvilken type fødselsattest som fins i arkivet; en alminnelig fødselsattest av det slaget som blir utstedt på et sykehus med fødselslegens signatur – eller en fødselsattest av det slaget blir utstedt av Hawai’ianske myndigheter på grunnlag av en skriftlig erklæring? Hawai’is myndigheter er ikke skyldige i å tildekke noe. De kan ikke gå ut med dokumentet uten en rettslig ordre fra svindleren fra Chicago. Nylig oversteg en representant fra Hawai’is myndigheter grensen og uttalte åpenlyst at  Obama ”dokumenter” viste at han var født i Hawai’i. Det er nemlig helt mulig for en persons dokumenter å viste at en person ble født i Hawai’i når det er et faktum at personen kunne ha blitt født annetsteds.

Hawai’is lover, nærmere bestemt Hawai’i ACT 96 To Provide For The Issuance of Certificates Of Hawai’ian Birth (Lov Om Utstedelse Av Hawai’isk Fødselsattest) gjaldt fra 1911 til 1972 og tillot at en person som var født utenfor Hawai’i-øyene til å bli registrert som født på Hawai’i. Under den loven kunne en person simpelthen fremstille seg selv for de hawai’iske myndighetene og proklamere at barnet var født i Hawai’i. Han kunne avlagt ed og vitner og andre beviser. Dersom myndighetene aksepterte det var det alt som behøvdes. Alt en person trengte å gjøre var å levere en falsk erklæring og Hawai’is myndigheter trodde dem på deres ord.

Man kunne ikke si ”ungen min var født i Des Moines, men jeg vil at han skal ha Hawai’isk fødselsattest”, men om en løy ville det ikke blitt gjennomført noen undersøkelse for å validere påstanden og den hawai’iske fødselsattesten ville blitt utstedt uten stilte spørsmål.

Kunnskapen om dette var viden kjent og det er trolig tusener av mennesker som fikk utstedt hawai’iske fødselsattester mellom 1911 og 1972 gjennom bruken av skriftlige erklæringer og vitner heller enn via sykehus og fødselsleger/jordmødre.

Et fremstående eksempel når det gjelder den Hawai’iske fødselsattestpraksisen gjelder presidenten av den første kinesiske republikk. Sun Yat-sen ble født den 12. november 1866 til en bondefamilie i landsbyen Cuiheng i Kina, men innen 1904 hadde han hawai’iansk fødselsattest. Teksten på Sun Yat-sens hawai’iske fødselsattest forteller at han som 18-åring ”søkte om å få fødselsattest. Utfra den skriftlige erklæringen og bevisene som ble fremlagt av vitner ser det ut som om han er født i Hawai’i.” Ser ut som? Det ser også ut som om  Obama var født på de hawai’iske øyene.  Inneholder den hawai’iske fødselsattesten som fins i Hawai’i en tekst som ligner det som fins på attesten til Sun Yat-sen?

Den eneste måten vi kan finne ut hvor  Obama reellt sett ble født er at  Obamas originale fødselsattest blir frigitt fra hawai’iske arkiver, slik at vi får se hvilken type fødselsattest det er, og for å undersøke hvilke beviser som støtter opp om det det sier om  Obamas påståtte fødested. Dersom fødselen fant sted ved et sykehus, slik Obama har hevdet, ville slik dokumentasjon være sykehusets navn og signaturen til legen som tok imot ham.

Her kan du lese informasjon om Hawai’isk lov som entydig gjør det klart hvorfor vi ikke kan vite den hele og fulle sannhet før vi har sett den originale fødselsattesten.

Clearing the Smoke on Obama’s Eligibility: An Intelligence Investigator’s June 10 Report

Arkivene ved sykehusene i Hawai’I har blitt undersøkt og det fins ikke spor etter at Stanley Ann Obama har født et barn der. I et intervju i november 2004, publisert i the Rainbow Newsletter, uttalte Maya Soetoro at hennes halvbror, senator Barack Obama ble født den 4. august 1961 ved Queens Medical Center i Honolulu. Etter at det i februar 2008 var blitt konkludert og dokumentert at Obama og hans mor aldri var der, fortalte Maya til reportere fra Honolulu Star-Bulletin at Obama ble født ved Kapiolani Medical Center for Women and Children. Men Obama og hans mor var ikke registrert der heller. Obama har selv sagt at han ble født ved Kapiolani Medical Center, men det fins ingen dokumenter ved sykehuset som bevitner at deres fasiliteter kan benevnes som fødested for en president. Underlig.

Hva er mest sannsynlig?

·        Skjuler Obama en konvensjonell fødselsattest utsted av et sykehus og signert av en lege?

·        Skjuler Obama en fødselsattest som er attestert av vitner uten sykehus eller lege identifisert?

3. Fødselsdokumentet som er publisert på Obamas nettsted er ikke gyldig dokumentasjon hva angår fødested – selv om det skulle vise seg at det ikke var et forfalsket dokument.

Dokumentasjon på fødsel av levende barn (Certification of Live Birth[COLB]) som ble lagt ut på Obamas valgkampnettsted  er ikke en fødselsattest. Det er svært enkelt å vise forskjellen mellom de to typene dokumenter. Det er svært sannsynlig at det COLB som ble fremlagt av Obamas valgkampministerium er et forfalsket dokument. En rekke rettstekniske dokumentspesialister har nøye gransket dokumentet og uttalt at det enten er mistenkelig eller en klar forfalskning.

Rettstekniker Sandra Ramsey Lines, tidligere forsker med arbeid med dokumentverifisering og ekspert på slikt fra statslige og føderale rettssaker har vitnet i en svoren erklæring som blant annet sier:

”Jeg kan med stor grad av nøyaktighet si at det COLB-dokumentet som ble fremlagt på internett av forskjellige grupperinger, og som omfatter ”Daily Kos”, hos Obamas valgkampministerium, ”Factcheck.org” og andre ikke kan godtas som et ekte dokument. Dr. Polarik har stilt en rekke spørsmål når det gjelder dokumentet som jeg kan bekrefte. Det er lett ved hjelp av programvare som Adobe Photoshop eller lignende å produsere fullstendige bilder eller endre bilder så de synes å være genuine; derfor kan ikke et bilde lagt ut på internett godtas som en kopi av et autentisk dokument.” Hele oppsummeringen fra Sandra Ramsey Lines er å finne på U.S. Law Blog.

Hvem sertifiserte at Obama var ”innfødt” ved Factcheck.org?

De heter Joe Miller og Jess Henig. Disse er to fremstående medlemmer av Obamas valgkampministerium – hvem kunne vel forvente mindre. Jess tok bildene som ligger på nettstedet og skrev historien, mens Joe hold dokumentet mens Jess fotograferte det. Disse to er overhodet ikke kvalifisert til å utføre noen som helst rettsteknisk undersøkelse av noe dokument, noe Factcheck.org vet, og som Henig og Miller også vet.

Her er noe annet du trenger å tenke på. Mens fødselsattester er beskyttet under privatrettslige lover i Hawai’i, gjelder ikke det same når det gjelder handelstransaksjoner. Disse er offentlige. Det Certificate of Live Birth som Obama har framlagt som sitt bevis (og som er bedømt som uholdbart) dukket opp uten noen form for forklaring. Det fins ikke dokumentasjon i staten Hawai’i om at Obama har bedt om å få utstedt en kopi av fødselsattesten sin.  Verken Obama eller DNC har framlagt dokumentasjon om at det er bedt om utstedelse av en slik attest. Hvor kom den da fra? Disse koster 10 dollar å utstede og dersom de blir bestilt over telefon, ville noen måtte betale med et kredittkort eller ha sendt en sjekk eller anvisning i posten, og likevel er det ikke – og har heller aldri vært – fremlagt dokumentasjon på at det en slik begjæring er fremsatt. Noen kunne ha fremlagt en kopi av kvitteringen, eller en stoppet sjekk eller gjenparten av en anvisning.

Noen burde også utvilsomt ha gjort det. Har noen spurt Hawai’i om det fins registrert en innbetaling for et Certificate of Live Birth fra Obama?

Selv dette kunne lett ha blitt forfalsket, men ikke engang noe slikt som en forfalsket kvittering eller betalingsbekreftelse har blitt fremlagt.

Kan årsaken være at Obamas COLB er en forfalskning og at ingen tenkte tanken på å forfalske en kvittering fra staten Hawai’i?

Obamas “Certification of Live Birth”-skjema avslører at fødselen ble registrert i 1961, men at den aldri har blitt godkjent og verifisert av folkeregisteret i staten Hawai’i.

Det er grunn til å tro at Hawai’i har lagt lokk på dette for å beskytte Obama. Det er bare de som vet grunnene til at de er villige til å begå tjenesteforsømmelse i og med at de har unnlatt å melde fra om en forbrytelse, gitt de økende mengdene av dokumentasjon for at Obama ikke er fysisk født på Hawai’i. Obama kan ha fått fødselsattesten sin endret siden 1961 for å forsøke å styrke eller dekke over den originale falske innrapporteringen. Men den fremviste COLB-attesten viser at når det ble innrapportert ble det aldri gitt endelig godkjenning. Det er en nasjonal skam at hele vårt juridiske system, konstitusjonen inkludert, og alle juridiske og legale arkiver blir misbrukt for å dekke over Obamas vedvarende svindel overfor nasjonen, hva angår hans sanne, juridiske identitet. Hva er det som er så viktig med dette ene mennesket at Hawai’i er villig til å se en hel nasjon ødelagt ved denne mannens korrumpering og løgner fra fødselen og hele livet gjennom? Mannen er en bløffmaker og en svindler. Se denne opplistningen av beviser som overveiende viser at Hawai’i og nasjonen har falt offer for en falsk fødselsregistrering av Obamas familie i 1961.

4. Det fins ingen beviser om fødsel på Hawai’i hva angår Obama. Hvordan stiller det seg med Kenya?

Når det gjelder Obamas fødsel i Kenya, forteller advokat Mario Apuzzo følgende: “Vi har ikke hørt fra en eneste internasjonal, føderal, stat eller lokal politienhet eller etterretningsorganisasjon at Obamas fødested har blitt offisielt bekreftet.”

En etterforsker som arbeidet for Philip Berg, Esq. oppdaget det følgende som er beskrevet i den svorne uttalelsen datert 30. oktober 2008, og registrert ved Federal District Court i saken Berg v. Obama, O8-cv-04083: Obama’s ste-bestemor, Sarah Obama, fortalte biskop McRae, som var i USA, under et telefonintervju den 12. oktober 2008, fra sitt hjem i Alego-Kogello, Kenya, et sted som da svermet av sikkerhetspoliti, familie og folk som feiret daværende senator Obamas suksesshistorie, at hun var tilstede ved Obamas fødsel i Kenya, ikke USA (samtalen på engelsk og swahili ble innspilt og er tilgjengelig for alle som vil høre). Hun var meget bestemt når det gjelder dette faktum, ikke bare én, men to ganger. Samtalen som gikk over høyttalertelefon ble oversatt til engelsk av Kweli Shuhubia og en av bestemorens barnebarn, var tilstede med bestemoren i huset. Etter at bestemoren to ganger hadde sagt at Obama var født i Kenya, brøt barnebarnet (Obamas fetter) inn og sa: ”Nei, nei, nei. Han var født i USA”. Under intervjuet endret [imidlertid] ikke bestemoren sin forklaring om at hun var til stede da Obama ble født i Kenya. Det faktum at hun senere i samme intervju endret seg med å si at Obama var født på Hawai’i endrer ikke på det faktum at hun to ganger tidligere sa at hun var tilstede da Obama ble født i Kenya. Jeg kan ikke forestille meg en bestemor som ikke vet om hun var tilstede eller ikke når hennes barnebarn, en amerikansk senator og amerikansk presidentkandidat ble født.

Etterforskeren dro deretter personlig til sykehuset i Mombasa, Kenya. Han snakket der med folkeregistratoren i provinsen og fant ut at det fantes dokumenter der om at Ann Dunham hadde født ”Barack Hussein Obama, II” i Mombasa, Kenya, 4. august 1961. Etterforskeren ”snakket deretter med en leder, førsteregistratoren, som åpenhjertig bekreftet at senator Barack H. Obama, jr. og hans mor begge hadde vært på sykehuset, men at dokumentene var klassifiserte og graderte. Denne personen forklarte at Barack Hussein Obamas fødsel i Kenya er Top Secret. Han ble videre fortalt at han kunne henvende seg til Justisministerens kontor og til Immigrasjonsministeren dersom han ønsket ytterligere informasjon.”

Det kan derfor anslås som sannsynlig at kenyanske myndigheter har nektet å samarbeide og har hindret forsøk på å få fatt i dokumenter som gjelder Obama.

Dette, ikke minst, skaper forundring. Obama ble ikke født i Kenya, men fødestedet hans er proklamert Top Secret av Kenyas myndigheter. Det fins ingen dokumenter som viser at Obama ble født i Kenya og disse ikke-eksisterende dokumentene blir holdt skjult under anførselen ”Top Secret”. Det synes absolutt som en del av Obamas offisielle holdning til spørsmålet: ”Jeg har ikke noe å skjule, men jeg skjuler det allikevel”.

5. Ankepunktet: Det juridiske strået som kan komme til å knekke ryggen på Obama.

Et annet eksempel på informasjon som mange ikke skjønner er at når det gjelder fødselsattester, er alt som trengs en rettssak der det blir stilt spørsmål ved tilfellet. Denne saken er over i det øyeblikk det blir stilt offentlig spørsmål ved den. Før en rettssak kan begynne, må begge parter legge fram alle sine kort på bordet for å unngå at det dukker opp overraskelser underveis. Dommeren krever at alle beviser blir fremlagt av begge parter. Siden denne saken handler om å oppdage dokumenter som er skjulte/hemmelige, kommer saken til å bli avgjort ved at retten krever utlevering av alle gjeldende/relevante dokumenter. En advokat trenger ikke vinne en slik sak, de trenger bare å få godkjent en rettssak.

For de av dere som mener at latterliggjøring og navnekalling er effektive debatteknikker, anbefaler jeg at dere lar de leskedrikkgjennomtrukne og aluminiumsfoliebeskyttede hjernene deres (en dose av deres egne medisiner) lese gjennom følgende artikkel fra magasinet American Thinker: Why the Barack Obama Birth Certificate Issue Is Legitimate .

6. La oss se bort fra skjulte fødselsattester og forfalskede dokumenter. Hva om Obama faktisk var født på Hawai’i?

Hva så med de juridiske lagene som holder Obamas Collegedokumenter skjulte? Det er garantert at en rekke mennesker vet hva det er de skjuler. Min beste gjetning når det gjelder hva som er så hemmelig, er ikke at det er snakk om dårlige karakterer. Det er mer sannsynlig at søknadspapirene hans vitner om at han var student fra utlandet. Hvor mange tror du som kjenner til Obamas collegedokumenter? Disse papirene ble behandlet rutinemessig i over tjue år. Hvor mange av personalet ved registreringskontoret ved Occidental College, Columbia University og Harvard University har sett Obamas papirer og vet hva som står i disse? Hvor mange av disse er vllige til å snakke om hva de vet eller bare ”lekke” et ark eller to som ville slått sprekker i Obamas speilbilde? Tror du det er så få som null? Tror du at Obama bekymrer seg over hvor mange som vet noe som kan komme til å ødelegge karrieren hans? Frykten for ”å bli avslørt” er ofte en besettelse for NPF-personer. Kostnaden for å skjule Obamas fortid har så langt kostet 1,35 millioner dollar.

7. En katalog med skjulte dokumenter fra Obamas fortid.

Så langt har vi bare drøftet den originale fødselsattesten, som hevdes å være nedlåst i Hawai’i, samt Obamas skolepapirer. Allerede så langt er antallet muligheter for lekkasjer utallige. Du kan være trygg på at Obama og hans advokater er meget bekymret over hvor mange andre potensielle lekkasjer som fins.

Det fins en lang liste over svake punkter som kan føre til lekkasjer og det fins en historie bak hvert eneste av dem. Denne listen er en av mange tilgjengelige og kommer fra en av mine favorittblogger:

 • ·        Original fødselsattest – ikke frigitt – advokatsalærer – over 1 mill dollar (fødselsattest 15 dollar)
 • ·        Certification of Live Birth – frigitt – forfalsket – Sakspapirer og vitneforklaringer
 • ·        Innrømt britisk borgerskap ved fødselen – bekreftet av Factcheck.org/Fightthesmears.com
 • ·        Fødselsannonse – påstått falskerni
 • ·        Obama/Dunham – vielsesattest – ikke frigitt
 • ·        Obama/Dunham – skilsmisseattest –frigitt (av uavhengige etterforskere)
 • ·        Soetoro/Dunham – vielsesattest – ikke frigitt
 • ·        Soetoro/Dunham – adopsjonsdokumenter – ikke frigitt
 • ·        Søknad til Fransikus Assisi School – frigitt (av uavhengige etterforskere)
 • ·        Skoledokumenter fra Punahou School – ikke frigitt
 • ·        Soetoro/Dunham – skilsmisseattest - frigitt (av uavhengige etterforskere)
 • ·        Selective Service Registration – frigitt – forfalsket – Dokumentnummer oppdatert – etter ønske fra FOIA.
 • ·        Dokumentasjon fra Occidental College – ikke frigitt
 • ·        Passdokumenter – ikke frigitt, samt at kildene er skrubbet rene av Obamas rådgiver i terror og etterretningsspørsmål
 • ·        Dokumentasjon fra Columbia College – ikke frigitt.
 • ·        Doktordisputas ved Columbia: Sovjetisk Kjernefysisk Nedrustning – ikke frigitt
 • ·        Dokumentasjon fra Harvard College – ikke frigitt
 • ·        Artikler skrevet under tiden ved Harward Juridiske fakultet – Ingen
 • ·        Advokatbevilling fra Illinois – ikke frigitt
 • ·        Dåpsattest – Ingen
 • ·        Medisinske dokumenter – ikke frigitt
 • ·        Dokumentasjon fra Statssenatet i Illinois – Ingen
 • ·        Arbeidsplan fra Statssenatet i Illinois – forsvunnet
 • ·        Klientliste fra tiden som advokat – ikke frigitt
 • ·        Essays fra tiden som student i Chicago – Ingen
 • ·        Førskoledokumentasjon – ”tapt eller skjult”. Denne hendelsen krever mer detaljert granskning.

8. De manglende førskoledokumentene og den mystiske fødselsannonseringen i avisen

”Obama begynte sin utdanning i det offentlige skoleverket på Hawai’i. Han ble innskrevet i Ms. Sakais Førskoleklasse ved Noelani Elementary School i 1967. Han var bare der et par eller tre måneder før han flyttet til Indonesia.

De som har problemer med å godta Obama har gjort et stort nummer av den tvilsomme ”fødselsannonsen” som kan ha blitt publisert i hawai’ianske aviser. Dette ”beviset” som er ganske så svakt som det er kan endog faktisk være med å underbygge påstandene.

Det fins flere dusin artikler som går imot disse påstandene, og som fortsetter å hevde at Obamas fødselsannonse stod i ”to forskjellige aviser”. Disse to avisene ble utgitt av samme selskap og har felles flere saker og kilder. Formålet med denne ”to aviser”- teorien er å hevde at disse to avisene var uavhengige av hverandre og at de derfor usannsynlig ville kjørt en identisk annonsering.

På dette tidspunktet ble fødselsannonsene ringt inn eller sendt inn via posten. Tvillingene til familien Nordyke ble annonsert, og så ganske nylig (for omtrent ett år siden) ble den annonsen byttet ut med en annonse om Obama. Eieren av fødselsstedet døde omtrent to år før den nye fødselsannonsen ble brakt på bane. Det fins også beviser for at det kan være gjort spleising av mikrofilmen. Det mest sannsynlige scenariet er at Nordyke-tvillingenes annonse ble skåret ut og byttet ut med en etterdatert annonsering om Obamas fødsel. Det faktum at hjemmeaddressen i den falske fødselsmeldingen aldri var bebodd av Ann Dunham og Barack Obama og at fødselsannonsen bare tilfeldigvis dukket opp etter at personen som bodde i huset var død – driver i praksis en trestake gjennom hjertet av historien.

Det fins ikke en eneste troverdig kilde som har noen konkrete fakta som beviser at Obama ble født på Hawai’i.

Litt av en overraskelse! Hawai’is Utdanningsdirektorat er ikke i stand til å finna Obamas førskoledokumenter. Men det overrasker ikke deg lenger, selvfølgelig.

Dokumentene fra Noelani Elementary Schools Førskole mangler merkelig nok fra Utdanningsdirektoratets arkiver. Dette er bare den første i en rekke kronologiske ”tilfeldigheter” som tilslører Obamas historie.

Selv om Obama har hatt en førsteklasses utdanning som strekker seg over 25 år, fins det bare étt enkelt dokument som noensinne har blitt frigitt, og det er søknaden om opptak ved Fransiskus Assisi Primary School – og det var et dokument som ble oppdaget av uavhengige etterforskere.

Dette er et meget viktig dokument, fordi normalt sett skal dokumentasjon for både førskole og grunnskole inneholde de følgende dokumentene:

 1. Obamas fødselsattest i original
 2. En søknad inneholdende følgende opplysninger:
  1. Juridisk navn
  2. Foreldres eller foresattes navn
  3. Fødselsdato
  4. Fødselssted
  5. Vaksinasjonsdokumentasjon (som også dokumenterer fødested).

Dette er også viktig av to andre grunner:

(a)    Undervisningsdirektoratet ”mister” ikke dokumentene til en spesifikk student (hvem kan derfor ha betalt hvem for å få disse dokumentene til å forsvinne?)

(b)   Det ville ikke ha eksistert noen skammelige dokumentasjoner med dårlige karakterer, ingen dokumentasjon om rasemessige fordeler, og ingen spor etter juks som kanskje kunne ha ”unnskyldt” mangelen på dokumenter i Førskolen. Resten av livet har han utelukkende gått på meget kostbare privatskoler og fått dokumentene juridisk forseglet for å nekte folk flest hele historien om hans liv.

Dette er annerledes. Hawai’i burde være i stand til å bekrefte at han gikk på skolen der siden han fins på klassefotografiet. Den første tiden på skolen ble betalt for av statlige midler. Hvorfor fins det ingen dokumentasjon?

Dette er bare begynnelsen på et beviselig slettet liv med svindel og bedrag av en bløffmaker og det stinker av at myndighetene på Hawai’is helsedirektorat har vært borti det med fingrene sine.”

Den internasjonalt anerkjente spaltisten Mark S. McGrew oppsummer den manglende historien til Obama på denne måten:

”Tar man alle Obamas forskjellige navn med regnestykket, og de forhold han har hatt til dømte forbrytere, samt aktive forsøk på å forsøke å hindre oss i å vite hvor han ble født, få innsyn i hans andre dokumenter, samt hans dokumenterte registrering for å kunne utøve advokatgjerningen, men allikevel utgi seg for å være advokat [...] med et dusin eller deromkring rettslige anklager mot seg for å få avgjort hans statsborgerskap, med de ulike løftene han har gitt til velgere og som han senere har gått tilbake på, samt hans dokumenterte forakt for Amerika, hans nekt til å vise respekt for det amerikanske flagget sammen med andre til stede og endog stå i givakt, og en rekke andre vanvyrdelige handlinger, samt mange millioner dollar antatt å ha kommet fra utenlandske kilder, og donasjoner antatt kommende fra mulige terroristgrupperinger ... har Obama bevist hinsides tvil at han ikke på noe vis kan ytes noen form for tillit.”

Jeg ber leseren å godta premissene om at det fins mange potensielle lekkasjer fra de anførte kildene som blir holdt skjult av en mann som lovet transparens i regjeringen. Men det fins en rekke andre problemer fra kilder – som ikke er belemret med hemmelighet.

9. Det vi vet sikkert og som gjør Obama uvelgelig som president

Obama har selv fortalt oss at hans far var kenyaner.

Og dessuten vet vi at arkiver indikerer at Obamas biologiske far var Barack Obama Sr, innfødt kenyaner, og britisk borger hvis borgerskapsstatus ble kontrollert av The British Nationality Act of 1948. Denne samme loven gjelder Obama Srs avkom. Vi vet at det geografiske fødestedet til Obama ikke blir vurdert etter britisk lov. Det er hvem faren er som avgjør statsborgerskapet, ikke hvor du er født. Hadde Obama vært født i Tokyo eller Texas hadde han fremdeles vært britisk borger underliggende the British Nationality Act. En lignende praksis styrer hvem som blir borger i en rekke land. Jødene følger matrilineær tradisjon, som betyr at det er barnets mors ætt som avgjør om du er jøde eller ikke. Det er det som er grunnen til at jøder fra hele verden kan kreve israelsk borgerskap.

The British Nationality Act of 1948 (Part II, Section 5): “Underlagt forordningene i denne seksjon, er en person født etter at loven trådte I kraft borger av de Forente Kongedømmer og Kolonier avgjort av ætt, dersom far er borger av de Forente Kongedømmer og Kolonier ved fødselen.”

Sagt med andre ord: Det kan tenkes at Obama var amerikansk borger (hvis han var født på Hawai’i) og borger av de Forente Kongedømmer og Kolonier (Storbritannia) bare fordi han var født av en far som på det tidspunktet var britisk borger.

Obamas britiske statsborgerskap var kortvarig. Den 12. desember 1963 fikk Kenya formelt sin uavhengighet fra Storbritannia. Se Kenyan Constitution, Chapter VI, Section 87, som spesifiserer:

 1. Alle personer som er født i Kenya er, fra og med den 11. desember 1963 borger av de Forente Kongedømmer og Kolonier eller en beskyttet britisk person og skal bli borger av Kenya den 12. desember 1963...
 2. Alle personer som er født utenfor Kenya er, den 11. desember 1963 borger av de Forente Kongedømmer og Kolonier eller beskyttet britisk person, og skal, dersom hans far blir, eller hadde blitt om han ikke var død, borger av Kenya på basis av subseksjon (1), borger av Kenya den 12. desember 1963.

Som borger av de Forente Kongedømmer som var født i Kenya, kvalifiserte Obamas far automatisk til kenyansk borgerskap via subseksjon (1). Gitt dette kvalifiserte Obama til borger av de Forente Kongedømmer fra fødselen av og gitt at Obamas far ble kenyansk borger via subseksjon (1), følger det også at Obama hadde kenyansk statsborgerskap etter 1963.

Videre vet vi at Obama Sr. faktisk er Barack Obamas juridiske far, og dermed var Obama borger av USA og Kenya. Gitt alle forsøkene på å holde fødselsattesten skjult, er det rimelig å anta at han ikke er borger av USA, men selv om han hadde vært født i sentrum av Denver ville han likevel hatt trippelt borgerskap, og dermed er han ikke juridisk i stand til å være president i USA.

Det fins et lignende problem med Obamas mulige indonesiske statsborgerskap. Skoledokumenter som har dukket opp viser entydig at Obama blir oppført som “muslim” med “indonesisk” statsborgerskap.

Obama hadde altså vært borger av Storbritannia, Kenya og har dokumenter som antyder, men ikke fastslår at han var borger av Indonesia. Den manglende fødselsattesten kan være et falskt spor som leder oss bort fra den virkelige forbrytelsen. Selv om Obama var født på Hawai’i[1], hadde han likevel ikke kunne sitte legalt som president på grunn av hans doble (kanskje triple) borgerskap.

10. Merk deg dette neste avsnittet:

“La deg ikke distrahere av fødselsattesten og de indonesiske spørsmålene. De er irrelevante hva angår senator Obamas manglende mulighet til å bekle presidentembedet. Siden Barack Obamas far var borger av Kenya, og derfor underlagt Storbritannias jurisdiksjon da han ble født, var senator Obama britisk borger ‘da han ble født’ akkurat som grunnlovsfedrene som skrev den amerikanske konstitusjonen, og derfor, selv om han var i stand til å produsere en original fødselsattest som viste at han var født på amerikansk jord, ville han likevel ikke kunne bekle presidentembedet.” Leo C. Donofrio.

Fakta taler klart og loven er entydig. Alt som trengs er at en dommer tar en avgjørelse. Tror du Obama og hans advokater tenker mye på dette? De bruker garantert hundretusenvis av dollar for å bekjempe saken. Så langt har ingen rettsinstans eller dommer utstedt en dom på spørsmålet som kan reise en sak mot Obama. Saker har blitt avvist på bakgrunn av juridiske teknikaliteter, men så langt har ingen sak kommet fram for retten.

Det fins andre potensielle lekkasjer som har røtter i Obamas internasjonale historie. Dersom Obama var født i kenya, burde det finnes dokumenter om det i britiske arkiver. Det fins trolig mennesker i Storbritannia og Kenya som besitter informasjon som hadde slått sprekker i det forvrengte speilbildet til Obama og det fins ytterligere informasjon som kan graves ut av andre arkiver. Det samme gjelder Indonesia.

Dersom det utenkelige skulle skje, at ingen åpner munnen og snakker, og ingen av dokumentene kommer for dagen, ville Obama da være fri for den trykkende redselen han må bære for å bli avslørt? Nei, endog om ingen av hemmelighetene hans blir avslørte og løgnene hans blir avslørt kommer han til å forbli sårbar.

11. Obamas forbrytelser

På grunn av måten Obama styrte valgkampen sin på, med donasjoner fra Donald Duck og Mikke Mus, donasjoner fra ulovlige utenlandske kilder, samt lovbrudd fra ACORNs side;  ble mer enn halvparten av velgerregistreringene som ble overlevert av ACORN ved siste valgomgang gjort ugyldige ifølge et vitnesbyrd som ble fremlagt for Representantenes Hus juridiske komité. Obama er derfor skyldig i kriminelle lovbrudd basert på den amerikanske skattelovgivningen, lovene om føderale finansieringslover, lover mot valgfusk, ifølge et memo ført i pennen av Cleta Mitchell, som er viseformann i Republican National Lawyers Association. På tross av alt dette ønsker fremdeles demokratene i kongeressen fremdeles å betale ACORN med føderale midler.

Dette er den første presidenten i historien som har brutt valgkamplovene og har mottatt millioner fra utlandet (deriblant Gaza), kunne store oppslag melde via Atlas under valgkampen.

·        Obamas oversjøiske (utenlandske) bidragsytere gir utallige små donasjoner, oftest i egne navn, over en periode på noen få dager, enkelte ganger under maksimumsgrensen, men enkelte også langt over maksimumsgrensen, når alle gavene blir lagt sammen.

·        Bidragene kom fra over femti spesifikke navngitte land og større byer

·        ”Tusener av Obamas utenlandske bidrag sluttet på cents.” Amerikanske bidragsytere gir sjelden bidrag på andre måter enn i hele dollar, og årsakene til at bidragene skulle slutte på noe annet enn ”,00” er at de er omregnet fra utenlandsk valuta.

·        Likegyldig hvor aktiv en valgsesong kan komme til å bli, viser en ny studie at mer enn 3,3 millioner velgere som står registrert for valg er døde. Ytterligere 12,9 millioner står i velgerregisteret i områder der de ikke lenger bor. Denne analysen ble utført av Aristotle International Inc. et teknologifirma som har spesialisert seg på politiske kampanjer, og å utvikle programvare og databaser for politikere. Totalt betyr det at omkring 8,9 prosent av alle registrerte velger faller inn i en kategori der de er ”ugyldige” (deadwood) og derfor ikke kan stemme i et område.

Du har kanskje merket deg at den vanlige rollen media inntar når det gjelder å lure fram bløffmakere og juksepaver i sentrale stillinger ikke har blitt nevnt. Her fins ingen ”Alle Presidents Menn” film i kjømda. Ingen har blitt vurdert for Pulitzerpris for å granske Obama nærmere. Er journalistikken død i Amerika? Nja, ikke helt.

En person, en leder i en større nyhetsleverandør, har gjort forskningen som kan føre til en Pulitzerpris. På hans nettsted ”To The Point”, fortellre Dr. Jack Wheeler at han vil la ”informasjonskildene avsløre alt, når tiden er inne...” detaljene i det han fortalte meg må han selv forklare, men jeg kan ganske enkelt si at du kommer til å få bakoversveis.

Gjør dere derfor klar, folkens. En dag om ikke lenge kommer jeg til å ta roperten fatt og rope: ”Gi meg H. Gi meg en E. Gi meg en R. Gir meg en R. Gi meg en E. Gi meg en G. Gi meg en U. Gi meg en D. Hva blir det? ...HERREGUD!”

     
 

Sam Sewell
USA

 

 

 

 [1]    Dette er ikke trolig, gitt de forsøkene som blir holdt I hevd ved å holde informasjon om fødselen hans hemmelig. Ved Obamas og Bob Bauers, Obamas ledende advokat, har Obama brukt hundretusenvis av dollars på advokatsalærer for å forsøke å motbevise at han ikke har lov å sitte som president. Hvorfor i all verden skulle Obama bruke så mye penger på å skjule en fødselsattest til 10 dollar?

 

Gå til innlegget

Om Kontekstuell Kildekritikk

Publisert over 11 år siden

Enkelte av debattantene her på verdidebatt har en tendens til hele tiden å drive det jeg kaller en feilforstått bruk av kildekritikk.

Det sier seg selv at man må ha et kritisk blikk på sine kilder. Men det hender også at kildekritikken kan gå for langt, spesielt fordi man ikke liker det resultatet man kommer fram til i sin forskning, fordi det strider mot ens egne personlige følelser.

Her kunne jeg sitert; nei jeg skal sitere Sherlock Holmes (eller rettere sagt Arthur Conan Doyle):

""How often have I said to you that when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth?" (The Sign of the Four, ch. 6 (1890) Sherlock Holmes in The Sign of the Four (Doubleday p. 111)

Dette er sunn tanke. Det er også helt i pakt med Karl Poppers vitenskapsfilosofi.

Men, og la meg her nevne noen eksempler, enkelte personer fremmer påstander fordi de ikke liker det motsatte resultatet, da går det galt.

Johannes evangelium, Johannes-brevene og Johannes Åpenbaring er alle skrevet av én og samme person, apostelen Johannes, disippelen som Jesus hadde kjær.

Jesaja-boken er skrevet av én person, Jeshajahu ben-Amoz, ikke av to - og heller ikke av tre ulike personer som kalte seg Jesaja.

Jobs bok er ført i pennen av Job. Mosebøkene av Moshe (Moses). Matteus-evangeliet er det første skrevne evangelium, skrevet på hebraisk - ikke aramaisk. Markus ble nedskrevet av Johannes Markus - ifølge Peters beretninger. Lukas, som ikke var gresk, men esseer, skrev det tredje evangeliet og Johannes ble sendt i eksil til Patmos fordi han skrev sitt evangelium.

Man kan også se det på samme måte som Flu Hartberg i sin eminente tegneserie "Fagprat" i Dagbladet i dag: http://www.dagbladet.no/tegneserie/fagpratarkiv/serve.php?1281736800

Han setter nemlig fingeren midt i verkesvullen og bør gi enkelte personer på verdidebatt en nyttig pekepinn.


Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere