Loke Borgersen

Alder: 57
  RSS

Om Loke

Stolt far til fem, katolikk, konvertit, papist. Du finner meg også på; Plurk http://www.plurk.com/Loke_B Twitter http://twitter.com/endelighelgen Blogg http://lokesvei.blogspot.com/

Følgere

RE: RE: Marias Evangelium

Publisert rundt 11 år siden

03.12.09 kl. 20:28 skrev Leif Gullberg:
03.12.09 kl. 13:43 skrev Line Konstali:

"En 14 år gammel jente blir gravid utenfor ekteskapet. På denne tid var dette forbundet med stor skam og konsekvensene kunne i verste fall være en dødsdom."

Saken er at hos trolovede par - som Josef og Maria var - hadde rett til, men ikke plikt til seksuelt samliv. Trolovelse var på den tiden hos jødene å regne som like forpliktende som dagens ekteskapsinngåelse. I tillegg var det vanlig at jenter i 14 års alderen gikk inn i trolovelse. Med datidens kjennskap til prevensjon sier det seg selv at trolovede gravide tenåringer var ganske vanlig, og ikke forbundet med skam.

Josef og Maria var blant de som altså åpenbart hadde valgt å leve avholdende. Det framgår av Marias store forundring over hvordan hun kunne bli gravid.

Det er igjen dette som gjør at vår Frelser ble født av en uskyldig jomfru. Det er også en viktig del av evangeliet.

Gå til kommentaren

RE: Viktig sak

Publisert rundt 11 år siden

03.12.09 kl. 19:35 skrev Magnus Husøy:

Hvorfor kan ikke noen av disse kirkene gis tilbake?

Oi, det reises store spørsmål, ved en slik konklusjon. Nå krever vel ikke Oslo Katosk Bispedømme, alle kirker "tilbake", kun bygge nye. I stor grad for "nye" nordmenn. Slik har den katolske kirke virket, som en kirke for invandere. Helt tilbake til den tid, da den katoslke kirke fikk lov til å virke i Norge. Etter reformasjonen og årlige  lovforbud. Det er mange kirker man kunne "kreve" tilbake, men det er ikke i en forsonende, fremtidsrettet ånd. Den katolsk kirke har vel mer enn nok med å se fremover, enn å se tilbake. Utfordringen finnes i fremtiden, ikke i fortiden.

Gå til kommentaren

«kappløpet med Gud»

Publisert rundt 11 år siden

Nedlatende, er ikke (håper) en del av meg. Vil si at Elias Per Vågnes, beskriver seg selv godt. Han har funnet, for meg en lykke i livet. "Har bier, stor hage og 7 krabbeteiner".

Med bier har nok Elias Per Vågnes (herefter kalt EPV) sett den orden, flid og lydighet, som bier organisererer seg i. Et velordnet samfunn. Har biene sjel, er de individer? er spennende spørsmål Hadde vi hvert som bier. Da hadde vi ikke hatt id til å sitte å diskutere her.

Heldig hvis, er vi mennesker, skapt i Gud,s bilde (slik jeg ser det). Vi kan tenke, vi kan (også) avvise Gud, og vi kan skape våre egne livsanskuelser. I vår strevene på det, kan vi sågar skaffe oss tilhengere, organisere oss. Skape politiske eller åndelige bevegelser. Alt det lar Gud skje, vi er fri, for Gud vil ikke ha slaver inn i sitt rike. Vår tidsalder er spesiell, det kommer jeg tilbake til.

Vi deler nok ikke mange av de samme konklusjoner, men EPV greier å formidle en bereist og belest livsvisdom, det er konklusjonene vi er uenig om(?)

Det er mye som er tillagt Gud, og blir bebreidet Gud. Det er ikke kun de to som "gjemte" seg for ham, men så mange mennesker, som vil ha et ord med i laget. "Hvem er Gud"? Gud er ihvertfall ikke en "barnehageonkel", som mister Adam og Eva av syne i Edens hage(!). De gjemte seg, for de hadde, naturlig, dårlig samvittighet. Som en kjærlig far formaner sine barn, "ikke gjør det". Så fort et barn bryter et slikt "bud". Vil det få dårlig samvittighet. Den samme dårlige samvittighet, jeg får overfor mine medmennesker, hvis jeg har krenket dem. Dette er naturlige mekanismer i den menneskelige natur. Adam og Eva var i utgangspunktet som barn, synden gjorde de bevist ved list, sine feil. At Gud ante hvor de var, er ikke poenget.  Dett er mennesket som (prøver) å gjemme seg for Gud, selv den dag i dag.

Tilman Moser, (heretter kalt HM) var oppvokst i en katolsk landsby, men vokste opp innen Herretutterne, som igjen var en del/arv etter Brødremenigheten/De bøhmiske brødre

Fromme foreldre kanaliserte i god tro sin nedarvede, tyranniske, straffende Gud inn i hans barnesinn. Slik blir "godes" mennesker, villedet, og en ny generasjon arver skavanker, og syn på Gud. Av en arv, som er så vond, og som ødelegger videre for kommende generasjoner.

"*Hans ord er vel først og fremst et brev til Gud, ikke så mye menneskene". En virkelighet, som dagens unge ikke vil kjenne seg igjen?! Føler at EPV syn, blir igjen et oppgjør med et Gudsbile fra fordums tid, enn det som er dagens "bilde". Skal så Gud fornye seg fra ti-år til ti-år, eller er Gud den samme fra de tidlige spor i Edens hage, gjennom historien, frem til vår tid?! Gud forandrer seg ikke, heller ikke menneskets natur, og heller ikke den Adamittiske natur.

At det skjer en fornyelse, finner jeg naturlig, men Gud, kirken og liturgien lar seg ikke forandre, for flyktige trender i tiden. (Da forankrer jeg det i en katolsk tradisjon). En verden som forandrer seg hurtig pga. moderne teknologi, gir utfordringer, men ikke synet på Gud. Gud er først og fremst en rettferdig kjærlig Gud.  At det skjer en endring i den Gud vi kjenner fra GT og NT, er nettopp pga. at nåden kom til verden.

Da Kristus kom til jorden. Da Gud, ble et menneske, og ofret seg selv, for nettopp å trekke til seg alle mennesker, i nåde og kjærlighet. Det er det største skille mellom Gud vi kjenner ham fra GT. Vi lever i nådens tidsalder. For meg virker det som om TM har vokst opp i et miljø, der "lovens bokstav" regjerte. Skal vi alle dømmes etter lovens bokstav, Mose loven. Ja, da er vi alle fortapt, for vi er alle ynkelige syndere.

Gleden (og sorgen), kjærligheten, er nettopp at Gud selv henger på korset, pga kjærlighet. Og alle som tror på ham, og drar nytte av Hans nåde, har ikke "lovens bokstav" og frykte. Vi er fortsatt syndere, men vi kan omvende oss. "Bokstaven" kan ikke gjøre krav på oss, når vi har omvendt oss, påkalt syndenes forlatelse, reiser oss. Gjør det ikke mer, og gjør det beste ut av hverdagen. Da kan vi leve under nåden i lys fra den tomme grav. Alle vil oppstå!

At TM ikke fikk oppleve det i sin oppvekst, er et tap av en barndom, men han legger ikke skylden, hos en spesifikk trosretning, "*han konkluderer med at Som psykoanalytiker har han diagnostisert «sykdommen» hos personer med bakgrunn i ulike trossamfunn".

De bøhmiske brødre, som Brødremenigheten var en arv fra, helt tilbake fra 1457,s Bhømen. Hadde sin klare avstand til den katolske kirke, der de hadde "*sølibat, syv sakramenter og nattverdslære etter den katolske" tro. Selv Martin Luther, fikk de heller ikke over på sin side. Dette er den 500 årige arv, av egenrådig frafall, Tilman Moser, fødes inn i.-

Jesus Kristus advarte nettopp om disse "ulv i fåreklær" som ville komme inn i hjorden, for å drive enkelte vill. Frafall og apostater, har fra kirkens tidligste tidsalder, vært en utfordring for de som er satt som hyrder over flokken. For meg, er det de biskoper som ble kalt i tidlige tider, og som fortsatt er biskoper i moderne tid. Slik det ble kirkens tradisjon, da Peter fikk nøklene til "riket" av Jesus Kristus.

Det største ansvar ligger hos de, som "ledet(r) de andre vill." Arvingen fra et apostasi, vil i større grad enn andre, ha det svært vanskelig å finne "veien tilbake", enn andre. Slik har vi så forvirrende fragmenter, om "hvem Gud er" i dag. Slik/så krever mennesker, at de troende, skal/å forklare og anklage de troende. Når den største forvirring, foregår nettopp nå.

Guds, kirke styres ikke med "pisk og autoritet", men en kjærlig innbydelse, slik den alltid har gjort.  Det å forstå de forskjellige århundrer, krever stor historisk innsikt, men det finnes svar. Det evangeliet vi kjenner, er slikt kirken er i dag. Gud er den samme. Det er nok av forvirrende stemmer i verden, også bandt kristne. Det er så mange som har svaret "Hvem og hva er Gud".

"*Professor Johannes Gründel skriver i «Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft»: «I teologisk tenking i dag ser man ikke på skyld og straff som noe som følger etter hverandre, men som faller sammen. Det er ikke Gud som straffer synden, men i synden og dens ettervirkninger ligger allerede straffen. Bibelens billede av en vred Gud, som ilegger straff, fordi han er blitt fornærmet på grunn av synd, har sine røtter i datidens antropomorfe tenkning".

At jeg kan virke som en "blåøyd" forsvarer av troen, får stå sin prøve. Har ikke mistet en bror, men mistet en sønn i selvmord for syv år siden (Jeg skriver det, siden Elias Per Vågnes er åpen om sitt eget tap og sorg). Har feiret, og prøvd og funnet en slags trøst bl.a. i hedenske juletradisjoner. Har gjort mine blot til Odin (bokstavelig) over flere år.

Dette i min sorg og sinne. Bibelen er fullt av eksempler på tap og sorg. De samme ord som EPV deler, derr mennesker prøv og trøst meg med; "Du er heldig som har ein bror (sønn) i himmelen” eller ”Bror (sønnen) din var for god for denne verda"

Har prøvd og løpe fra Gud, og jeg har hatt mine feider med Gud. Er ennå ikke katolikk, da jeg ikke har mottatt fermingens sakrament, men, snart. Har funnet Gud, igjen. Livet gir så mange utfordringer. Jeg slutter ikke å underes over det. At jeg har funnet ro og tro, er for meg en nåde. Ingen var for meg, lengre fra Gud, enn meg.

"*=er hentet fra http://www.katolsk.no/artikler/sinnatag.htm

Gå til kommentaren

Kortreist seier

Publisert rundt 11 år siden

Har vel aldri slappet av, grunnet og følt en slik fred å ro før foran TV. Som nettopp de 7 t og 16 min med "Bergensbanen-minutt or minutt" greide og frembringe, eller skal jeg si "trylle"? At det skulle være så magisk, og følge skinnegangen, ante jeg ikke. Fascinasjonen for tog har alltid vært der, men dette var fra "orkesterplass". En innvielse i lokfører yrkets utsikt. Det er mulig at en lokfører ikke føler det slik, etter år i front av toget? For en uinnvidd, ble dette bare betagende, da jeg ikke hadde noe ansvar for selve toget og sikkerheten.

Det er godt at en slik sending kan gå så "seirende" ut, og den mot-kultur den representerer i "mas og jag TV", som flimrer på TV-ruta. Det som før var forbeholdt MTV (generasjonen) med rask klipping, ustø kameraføring, høy lyd, har nå blitt en del av hverdagens TV-sendinger. Det NRK2 også greide, var å få med seg "Twitter" og "Facebook" brukere under sending, der en fikk følelsen av ikke å sitte alene, men sende og lese meldinger, direkte fra andre "med-passasjerer". Det ble en hel "vogn" av "Twitter"-brukere i løpet av kvelden. Dette forsterket hele TV-opplevelsen.

Heretter bør NRK, legge frem #taggs i programinformasjonen, slik at seere kan møtes i et felles "rom". En integrering av mediene, bør være en visjon for NRK.  Dette var altså helgens sending et eksempel på, om initiativet skjedde spontant, og "taggen med #NRK2 vokste og vokste i løpet av natten.

Håper dette programmet sender kraftige signaleffekter til produsenter, i hvertfall NRK, som ikke er avhengig av reklamepenger. At det kan lages mere av slike sendinger, om det er fra tog eller båt o.l. "Ute i naturen" og "Åpen himmel" greier noe av det samme. Det vi så sist fredag og søndag, var noe helt nytt. Så enkelt, så genialt.

Ta plass- dørene lukkes!

Gå til kommentaren

SKA

Publisert rundt 11 år siden

SKA-rytmen er perfekt for en pause, noe av den oppbygget energi kan slippes løs, til den lekne rytmen. 

Takk for tiltaket.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere