Loke Borgersen

Alder: 57
  RSS

Om Loke

Stolt far til fem, katolikk, konvertit, papist. Du finner meg også på; Plurk http://www.plurk.com/Loke_B Twitter http://twitter.com/endelighelgen Blogg http://lokesvei.blogspot.com/

Følgere

RE: Krigstjeneste

Publisert rundt 11 år siden

11.12.09 kl. 17:26 skrev Gunnar Lund:

Mennnsket er en fallen skapning, selvisk i stand til stor ondskap, hvis det ikke hindres. Det skulle bare mangle om ikke myndighetene skulle sette en permanent stopper for forbrytere som terroriserer samfunnet.

Soldatens gjerning nevnes i NT nærmest som noe selvsagt og på en fullstendig objektiv og nøytral måte. Det står ikke noen steder i NT at krigstjeneste skulle være uforenelig med kristen tro.

Pasifisme er ikke en kristen lære.

Tror den Britiske konge Georg II (1760-1800) ville være enig med deg. Han ville nok ønsket at kolonistene i Amerika var mere lydig til den, myndighet han og hans soldater representerte. De skatter han økte, og som førte til den Amerikanske uavhengighets krig, og til slutt uavhengighet i 1776.

Ut fra det du refererer til, så var det ondskap av kolonistene og gjøre opprør mot de lovlige myndigheter, sin egen regjering. De ble (nok) også oppfattet som terrorister av de Britiske soldater, da de ble angrepet av sine egne landsmenn. Britene prøvde virkelig å sette en "stopper for forbrytere som terroriserer samfunnet".

Resultatet av dette opprør og ulydighet, ble USA.

Gå til kommentaren

RE: Rettferdig krig

Publisert rundt 11 år siden

11.12.09 kl. 12:39 skrev Andreas Dingstad:

Tanken om at det finnes noen universelle verdier som det er verdt å kjempe for, og at det vil få konsekvenser å bryte med disse, er verdt å få med seg for oss europeere.

*Tanken om at det finnes noen universelle verdier som det er verdt å kjempe for, og at det vil få konsekvenser å bryte med disse, er verdt å få med seg for oss afrikanere.

*Tanken om at det finnes noen universelle verdier som det er verdt å kjempe for, og at det vil få konsekvenser å bryte med disse, er verdt å få med seg for oss asiater.

Sitatet har et allmenn nedslagsfelt i alle kulturer. Vi ser verden med europeiske øyne, og slik faller sitatet i god jord. Utfordringen blir, slik jeg har gjort, byttet ut europeere, med andre verdensdeler. Vi skal verne våre samlende verdier, det samme gjør andre. Alle har noe godt i sin kultur, som er verdt å forsvare.

Jeg blander ikke inn religion inn i innlegget. Da fredsprisen er en verdslig pris, og når den kan gis til en krigende president. Ja da mister den troverdigheten. Den er heller ingen Europeisk fredspris. Om så, utgjør Europa en liten del av verdens befolkning.

Når sitatene så blir omskrevet, så kan man stille seg spørsmålet. Er det kun europeere som skal diktere verdiene, og som har verdi? Har ikke Europa definert litt for mye gjennom verdenshistorien, for andre kontinenter og kulturer? Hvis ikke, så kan de fleste kontinenter/land rettferdiggjøre sine kriger. Det er gjort og gjøres.

Hovedtrekkene av våre verdier kom både fra Europa og Asia, og dannet slik våre kulturer. Det var vel Europeerne som ble omtalt som barbarer i sin tid av de fra øst?

Det er en urettferdig verdensordning som dominerer. Formet av USA, som alltid har vært i en krig eller konflikt for "the american way", sine interesser. Som er beinhard kapitalisme. Vesten er avhengig av billig arbeidskraft i østen. Der de jobber, lever og bor, i gigantiske fabrikk komplekser, i bl.a Kina og Indonesia. At øst ikke begynner å få samme, forbrukskultur som oss. For først da, går det utover kloden, og vi begynner smått og våkne. Skal Europa kun, forsvare USA,s interesser, eller skal vi søke en rettferdig verden, og samarbeide med Afrika, Asia og sør-amerika? Det har kommet nok armeer fra Europa, der de skapte nød, sult og sorg. Med sine verdier på slep. Industrialismen kom med Europa, og med det ble mennesket overflødig, og våre (Europeiske) verdier endret seg. Vi europeere burde redefinere noen av våre verdier. Jeg finner det vanskelig å finne noen legitim trøst i Obamas tale. Ser vi det kun med Europas og (gjennom) USA øyne, ja da, kan man klappe. Slik man en gang klappet til Cæsar i senatet.

Dette er ikke noen ny problemstilling. Dette er ikke et innlegg for eller mot en -isme o.l. Det er langt fra -ismer, så vennligst ikke sett det i bås, for enklere å forstå. Verden er fortsatt langt unna fred, når vi ikke legger grunnlaget for fred. Respekt, rettferdighet og samhandel. Der ikke bomber skaper fred, kun gjør våpenproduserende land (bla. Norge), rikere. Ei heller armeer som kun har fremmet fredens fiende. Urettferdighet, intoleranse, fattigdom og sult. De vant rent militært, men ikke freden. I enhver arme følger det en sti av sult, nød og hat.

Nei, det ble feil, ikke Frelsesarmeen da.

Gå til kommentaren

"Guds fred"

Publisert rundt 11 år siden

11.12.09 kl. 11:50 skrev Benthe Haukås:

En annen gang ønsket jeg en kirkegjenger "Guds Fred" slik skikken er i vår menighet. Etterpå kjente jeg mannen igjen på busstoppet og smilte til ham. Det var ca. 15 minnuter siden vi hadde ønsket hverandre "Guds Fred", og, slik jeg ser det, så hilser man på mennesker man netopp har truffet selv om man ikke kjenner dem. Det handler om å utvise vanlig høflighet. Til min store forskrekkelse, så så han helt rasende ut da jeg hilste på han, øynene lynte. Jeg gikk rolig videre og stilte meg opp en annen plass for å vente på bussen. Jeg har aldri hilst på han siden untatt de gangen jeg har vært nødt å gi ham hånden i kirken fordi han har sittet slik til at jeg umulig kunne la det være: "Guds Fred!". Ser jeg ham på gaten, så går jeg en omvei eller ser en annen vei.

Det som jeg undrer meg over er om det fortsatt er slik at enkelte kristne menn tror at kvinner er en ting som de kan sjalte og vralte med som det passer seg? Hvis så, så undrer jeg på hvorfor? Vi lever i 2009 .......

Tror ikke disse episodene har så mye med kjønn og gjøre. Om det er, så er det skremmende, og de burde ransake seg selv under neste skriftemål. Det har vel heller med det å begrense menigheten, og "bror og søster", til kun kirken, som bygning. Innenfor trygge "rammer" der alle er troende. Noen vil alltid skamme seg, og ha vanskelighet, med å være frimodig mot sin tro. Selv om vi er bedt om å være frimodige.

Jeg stopper ikke å undres over, mennesket. Vi er rart "skrudd" sammen. Når man har evangeliet, den Hellig Ånds veiledning, trodde man at man skulle te seg bedre. Sammen med vanlig høflig oppdragelse. Noen når det bare ikke frem til.

Som konvertitt har jeg reagert og registrert, på den uvilje enkelte viser ved å kvie seg for å hilse "Guds fred". De prøver å si en annen vei, ned og opp. Om hånden kommer, så er den svak og uten glede. Dette gjør en, minutter før, man skal delta i eukaristien!!?? Da vi skal møte Gud, og vi skal ikke bære nag til hverandre. Da er man ikke rede (slik jeg ser det). Når Kristus selv vasket disiplenes føtter. Det er tydelig at det er enkelte, som har nok med å møte Gud i eukaristien, som enkelt-personer. Vi møter ham som det, men også som en menighet. Derfor går vi i messe. En samlet menighet i takksigelse og tilbedelse.

Mange har sjenanse o.l., men grov uhøflighet, kan ikke skjules bak det. Om så, er dette et område hver enkelt må arbeide på. Og kunne sin rosenkrans er en ting, og korse seg, men evangeliet, skal virke i hele vårt liv. Noen har kommet lenger, der de lar Gud hjelpe med en person fullkommen gjøring. (Om jeg mener høflighet, er grunnleggende)

Det kreves stor grad av tilgivende holdning, det å  gå i en menighet. Noen blir fornærmet på pateren, på kateketen, på organisten o.l  Apostlene måtte i old-kirken skrive til menigheter, for det var slike eksempler på adferd. En kjærlig, direkte henvendelse er ikke u-kristelig. Der man snakker oppriktig til en bror eller søster, med kløkt. Forberedt med faste og bønn. Det er menigheten som lider, når slike "verkebyller" får virke i en menighet og danne "vonde sår".

Guds Fred

Gå til kommentaren

10.12.09 kl. 22:38 skrev Sølvi Sveen:
10.12.09 kl. 21:45 skrev Loke Borgersen:
10.12.09 kl. 21:07 skrev Sølvi Sveen:
10.12.09 kl. 20:53 skrev Loke Borgersen:
08.12.09 kl. 18:31 skrev Sølvi Sveen:
08.12.09 kl. 12:51 skrev Monica PIVOT:

Det er jo menneskelig å ha seksuelle lyster. Og jeg vil tro at for mange er det umulig å ikke fantaere om et eller annet når de onanerer.

Men selv om det er feil for deg, så trenger det jo ikke å være galt likevel.

Som med så mange av Gud,s gaver, nå diskuterer vi (to) seksualitet, så må enhver gjøre etter sin egen samvittighet. Slik er den frie vilje, gitt under ansvar. Vår seksualitet er noe av det største Gud har gitt oss, etter livet. Nemlig det å (mulig) kunne bli foreldre selv, innenfor ekteskapets rammer. Jeg mener at onani, er feil bruk av seksualitet. Det "etter eller annet", får man sette ord på overfor sin ektefelle. Nå er mennesket mer en kun seksualitet, og jeg tror vi blir dømt/vurdert etter et bredere spekter, gjennom et helt liv en sex. Om vår seksualitet er knyttet til et stort ansvar.

Dette kan en skrive mye om, men er man uenig om 1. Hvor hører seksualitet til?; og jeg står for standpunktet "innenfor ekteskapet" og 2. "Seksualiteten er positivt, men hører kun ekteskapet til og mellom to ektefeller".  Da blir det kun løsrevne "pikante" eksempler å "diskutere", og jeg bygger mine svar med 1 og 2. Da blir vel ikke en slik debatt så spenstig. Det jeg startet med her er diskusjon om pornografi, det holder jeg meg til her. Når det er sagt, er det et stort ansvar å være åpen om sunn seksualitet. Skal vi diskutere det på pornografiens premisser, ja da blir det vanskelig. Jeg er i mot pornografi, men for seksualitet. Betingelsene har jeg vært klar på.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: RE: pornografi et problem ?

Publisert rundt 11 år siden

10.12.09 kl. 21:45 skrev Loke Borgersen:
10.12.09 kl. 21:07 skrev Sølvi Sveen:
10.12.09 kl. 20:53 skrev Loke Borgersen:
08.12.09 kl. 18:31 skrev Sølvi Sveen:
08.12.09 kl. 12:51 skrev Monica PIVOT:

Du ber om mitt synspunkt på onani, som om jeg skulle se på onani, en akseptert måte, å "ha sex". Dette er et eldgammelt tema, og er ikke sex mellom ektefeller. Da sex skal forene og utrykke den kjærlighet det er mellom de. Så fantsier knyttet til onani, blir sågar feil for meg.

Der fikk jeg trykket "publiser" ved en feil, (skulle ønske det var en funksjon her på VL, som spurte; " Er du sikker på at du vil publisere innlegget?". For dette har hendt noen ganger) var ikke helt ferdig, men det står greit som det gjør, med skrivefeil :/ :)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere