Lars Jørgen Vik

Alder: 75
  RSS

Om Lars Jørgen

Sosiolog. Tidligere førstelektor ved Høyskolen i Volda.

Følgere

Knust glass

Publisert over 8 år siden

Spørsmål til Lund: Kan du utdype hva du mener med denne formuleringen: "Jeg håper det singler i glass ikke bare på asylmottaket, men også i Justisdepartementet og Utlendingsnemnda."

Gå til kommentaren

En rettferdig asylpolitkk

Publisert over 8 år siden

Grete Faremo har en tydelig, saklig og og klargjørende kronikk på NRK sitt nettsted i dag: http://www.nrk.no/ytring/foreldres-id-juks-er-problemet-1.11081543

Gå til kommentaren

Israels "fred" og Palestinas framtid

Publisert nesten 10 år siden

Spørsmålet dreier seg ikke om krig og fred, alle er selvsagt for fred og mot krig. Poenget er at Israel har et klart mål og en tydelig strategi for sin politikk, og det har etter hvert blitt svært tydelig hva dette i realiteten går ut, selv om israelske politikere av taktiske grunner ikke er eksplisitte på dette. Men handlingsmønsteret taler sitt eget tydelige språk.

Det overordnede målet for Israel er å innlemme hele området mellom Jordanelven og Middelhavet i Israel. De har etter hvert god erfaring for hvordan de skal få dette til. Myndighetene oppmuntrer til nye bosettinger ved å gi solide subsidier og annen støtte til bosettere, og går også aktivt inn med støtte til ekspropriasjon og tyveri av palestinsk jord. Og Israel er ikke interessert i seriøse forhandlinger som kan sinke denne prosessen. Derfor har de stilt som betingelse for fredsforhandlinger at den gradvise og kontinuerlige beslagleggelsen av palestinsk land skal kunne fortsette. Og hvorfor i all verden skal Israel forhandle med palestinerne? Israel får det akkurat som de vil det uansett. Det sørger den massive USA-støtten for, og resten av verdens passivitet.

Men Israel vil gradvis få et problem. Hva skal de gjøre med palestinerne? Den dagen Israel de facto og formelt har innlemmet Vestbredden i Israel er plutselig palestinerne i flertall i Israel, og hvordan skal en da kunne ivareta og hevde den israelske statens jødiske identitet? De mest ekstreme politikerne i Israel går inn for å deportere palestinerne til nabolandene. Men det er trolig lite realistisk, og det mener nok de fleste israelske politikerne. Jeg tror dette kommer til å bli løsningen:

Israel kommer til å opprette mange forholdsvis små reservater for palestinere. I disse reservatene kommer de til å få et delvis selvstyre som likner på vårt kommunale selvstyre. På veiene mellom reservatene blir det veisperringer som i sterk grad hindrer trafikken både for næringsliv og private formål. Palestinerne får lov til å ha politifolk, men ingen hær. Alle reservatene vil ligge inne i Israel, uten å grense til noe annet landområde enn nettopp Israel.

Når dette om en 50 års tid er etablert som en"løsning" vil israelske politikere si: Nå har dere fått deres egen stat. Dere velger deres egne ledere, dere har selvsagt derfor ikke statsborgerskap med dertil hørende stemmerett i Israel. Å kalle en slik konstruksjon, en stor mengde med kommuneliknende enheter for en stat, strider selvsagt mot enhver definisjon av stat, men det spiller liten rolle, for USA vil helt og fullt støtte Israel. 

Men var det ikke slik Sør-Afrika var organisert for inntil ca 20 år siden? Og hva var det denne politikken ble kalt?

Gå til kommentaren

Runde og Sand

Publisert nesten 11 år siden

Per Steinar Runde prøver å så tvil om Sands konklusjoner på forskjellige måter: I ungdommen var Sand med i et antisionistisk parti, han skrev doktoravhandling om Georges Sorel (kan det tenkes noe verre?), og han er ingen ekspert på mellomalderhistorie eller Khazaria, og han kan ingen ting om genetikk. Han polemiserer mot Sand fordi han påstår at han mener at askenasijødene kommer fra Khazaria, men det påstår jo ikke Sand. Det er vel bortimot en historisk kjennsgjerning at askenasiene kom sørvestfra, etablerte sitt tyngdepunkt i Rheinland-Pfalz og spredte seg derfra videre mot øst. (Men jeg er klar over at Arthur Koestler mener noe annet.) Det som er hovedtemaet i Sands bok er de jødene som kom fra sørøst fra khazarenes land og spredte seg mot vest og nord. Mange steder i østeuropa møtte disse to undergruppene av jødene hverandre. I litteraturen finnes det skildringer av disse kulturmøtene. På begynnelsen av 1900-tallet var det 4 millioner jøder i Russland. De aller fleste av disse stammet fra kazarene.

Runde påstår at Sands framstillinger av khazarjødenes historie er "forkasta teoriar".  Runde mener at han har funnet belegg for dette i en artikkel i tidsskriftet "The American Journal of Human Genetics". Han påstår at det i denne artikkelen står at "alle jødiske grupper har felles genar som går meir enn 2000 år attende". Nei, det står det ingen ting om i denne artikkelen. Det prosjektet som denne artikkelen bygger på har ikke undersøkt det. De undersøkte personene var jøder som bor i New York og som stammer fra Iran, Irak, Syria og askenasijøder. Videre ble jøder i i Seattle som var av tyrkisk avstamning og greske og italienske jøder inkludert i undersøkelsen.

Jøder med røtter i mellom- og østeuropa ble altså ikke inkludert i undersøkelsen. Hvorfor ikke? Fryktet forskerne for at de da ville gjøre funn som de ville mislike?

I den nevnte artikkelen blir noen av de samme elementene nevnt som Sand tar opp i sin bok, for eksempel den sterke utbredelsen som den jødedommen hadde i middelhavsområdet i romerriket. Massekonverteringer førte til at 10 % av befolkningen var jøder, ca 6 millioner til sammen. Nesten uavhengig av hvordan en snur og vender på dette, og uavhengig av hvilke kilder en benytter, må konklusjonen bli den samme: De som i dag kommer ”hjem” til Israel kommer ikke hjem. De har aldri vært der.

Det forskerne bak den ovenfor nevnte artikkelen har funnet ut er at mennesker - in casu mennesker med jødisk tro - som gjennom århundrene har bodd nær hverandre til en viss grad har genetiske fellestrekk. I den grad en slik konklusjon er interessant, noe den selvsagt ikke er, bidrar den neppe til å forkaste historien om khazarriket og de konsekvenser dette hadde for jødisk historie, en historie som herskerne i dagens Israel forkaster, for dette er vanskelig å innordne i deres nasjonalmyte: Et folk uten land kommer hjem til et land uten folk.

Jeg skrev en kronikk om Sands bok i Sunnmørsposten den 18. desember 2010. Dessverre blir ikke kronikkene (lenger) lagt ut i den elektroniske utgava av avisen, slik at jeg ikke kan legge inn link til den, men den er også gjengitt på min hjemmeside, her.

Lars Jørgen Vik

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere