Lars Jørgen Vik

Alder: 75
  RSS

Om Lars Jørgen

Sosiolog. Tidligere førstelektor ved Høyskolen i Volda.

Følgere

Hva kan vi lære av dette?

Publisert over 8 år siden

Politiet: Burde ha foretatt ransaking av leiligheten til den jordanske familien på et langt tidligere tidspunkt, slik at de hadde kunne funnet passene deres og fått dokumenasjon på deres identitet. Da hadde det vært mulig å sende ut familien uten at barna hadde vokst seg så sterkt inn i den norske kulturen.

Myndighetene: At de setter inn større ressurser på et tidlig tidspunkt med tanke på å oppklare og fastslå asylsøkeres identitet.

Redaktørene: At de så langt det er mulig forsøker å holde innlegg og ytringer på et forsvarlig saklig nivå. Skjellsord og sterke karakteristikker av meningsmotstandere har en ødeleggende effekt på den innvandringspolitiske debatten.

Alle vi andre: Ikke la oss rive med av oss øyeblikkets sterke følelse, men telle til minst 100 før vi sender innlegg til Verdidebatt.

Gud velsigne dere alle.

Lars Jørgen Vik

Gå til kommentaren

God helg

Publisert over 8 år siden

God helg til deg også, Lund. Jeg håper bare at ditt håp om knuste ruter ikke blir innfridd, men at Vår Herre legger sin beskyttende hånd over dem som er satt til å forvalte folkets vilje.

Gå til kommentaren

Svar på spørsmålet mitt, Lund

Publisert over 8 år siden

Står du fremdeles inne for denne formuleringen, Lund: "Jeg håper det singler i glass ikke bare på asylmottaket, men også i Justisdepartementet og Utlendingsnemnda."

Gå til kommentaren

Kirsten Schei sitt innlegg

Publisert over 8 år siden

Kirsten Schei har brukt uttrykkene "bøller" og "berme" om politifolk, og karakterisert dem som "lavpannede" og "dumme". Jeg har meldt hennes innlegg som "upassende" til moderator, men ingen ting har skjedd. Men det hadde jeg vel ikke forventet når redaktør Lund åpner denne tråden ved å oppfordre til ruteknusing i Justisdepartementet og i Utlendingsnemnda.

Gå til kommentaren

Redaktør Lunds håp om knust glass

Publisert over 8 år siden

Du uttrykte altså håp om at det vil single i glass i justisdepartementet og i utlendinsnemnda, Lund. Når jeg ber deg om å forklare hva du legger i dette, svarer du med at disse to instansene sitter i glasshus. Men det er jo et totalt meningsløst svar. Uansett hvordan en vrir og vrenger og tolker metaforen "sitte i glasshus" så rammer dette vel ikke justisdepartementet. Men du uttrykte altså et håp. Håper du fremdeles at det singler i glass i justisdepartementet og i utlendingsnemnda, eller er ditt håp om ødeleggelse nå, når du kanskje har fått tenkt deg litt om, litt svekket?

Jeg vil minne om at Mulla Krekar ble idømt fengselsstraff for trusler som ligger svært nær opp til ditt "håp".

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere