Lars Jørgen Vik

Alder: 75
  RSS

Om Lars Jørgen

Sosiolog. Tidligere førstelektor ved Høyskolen i Volda.

Følgere

Råtner kirken?

Publisert nesten 3 år siden

Tor Berger Jørgensen.  Tomm Kristiansen og  Trond Bakkevig har nettopp skrevet en bok om "Da Gud skiftet mening" og ble sosialist. Ole Paus har hatt konsert i Bergen domkirke der han sjikanerte medlemmer av Fremskrittspartiet på det grøvste, og biskop Nordhaug, som intervjuet han, nekter å ta avstand fra uttalelsene. Se her: https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/11/06/195453682/ole-paus-hanet-frp-politikere-i-bergen-domkirke?fbclid=IwAR3_OhKXVxIMHOA0s55RrOeoV5dkv_cs-MJAxw0uWjpOwZhrb3Vx270TvLs 

Det virker som om Listhaugs beskrivelse av situasjonen i Den norske statskirka er ganske treffende.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Ja, fortell, Njål!

Gå til kommentaren

Her får vi på en grundig måte presentert hva Trædal mener med talefrihet og 'no platforming'. https://youtu.be/kt69lozT9-w

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Gud HAR faktisk gitt et løfte: Nemlig å være med underveis i livet. Hele veien… I de uvakre dagene, i tåke og mørke som i de bedre - uansett hvor meget jeg skulle ønske at det bedre alternativet dominerte. Men slik er det ikke. Jeg finner meg selv der jeg er på godt og vondt i lys av Guds velsignelse.

Ja!

Gå til kommentaren

Spørsmål til Sandaker-Nielsen

Publisert over 3 år siden

I  åpningsforedrag på det siste Kirkemøtet  tok lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, til orde for å utvikle Kirkas "rosa kompetanse": "Vi er allerede i gang", sa hun. Nå blir det arbeidet med å konkretisere dette til et slags opplæringsprogram, og dette, vil så vidt jeg har forstått, bli gitt høy prioritet.

Etter som du, Sandaker-Nielsen, er en sentral person i ledelsen av DNK, og etter som du omtaler denne saken i ditt innlegg, har jeg et spørsmål som jeg tror opptar mange: I DNK er det to likestilte syn på ekteskapet. Vil dette komme til uttrykk i kirkens homofiliopplæring, eller vil det utelukkende være Åpen folkekirke/FRI sitt syn på disse spørsmålene som vil bli formidlet?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere